Yayınlar

Yayın Adı Bölümartan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Toska, Z.,“Divan şiirinde kadının sesi”, Türk Edebiyatı Tarihi, 2, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Uysal, Z., Olağanüstü Masaldan Çağdaş Anlatıya: Muhayyelât-ı Aziz Efendi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2006
Uysal, Z., “Ahmet Mithat’ta mekânsızlar ve yer yurt sahipleri”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, N. Esen, E. Köroğlu (Derleyenler), 276-285, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Uysal, Z., “Bir toplum projesinin peşinde: Halide Edip Adıvar”, Doğu Batı, 35, 87-108, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Esen, N., “Bir Osmanlı'nın batı romanına bakışı: Ahmet Mithat’ın ahbarı asara tamimi enzarı”, Şinasi Tekin’in Anısına “Uygurlardan Osmanlı’ya”, G. Kut, F. Büyükkarcı-Yılmaz (Derleyenler), Simurg Yayınevi, İstanbul, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Gürani-Arslan, N., “Bir zamanlar Türk edebiyatında Amerika”, Doğu Batı, 32, 241-256, İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kut, G., “Atatürk kitaplığı belediye bölümü’ne bağışlanan yeni yazmalar”, Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler Nail Bayraktar’a Armağan I (Hatıra ve Bilimsel Makaleler), Hazırlayanlar. İ. Dağdalan, H.Türkmen, N. Ulu (Hazırlayanlar), 174-189, İstanbul: T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kut, G., “Leiden kütüphanesi’ndeki Türkçe yazmalar kataloğu üzerine”, Şinasi Tekin’in Anısına ‘Uygurlardan Anadolu’ya’, 507-534, İstanbul: Simurg Yayınları, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kut, G., “Türklerde beslenme biçimi: Dünü-bugünü”, V. Türk Kültürü Kongresi, 13-30, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2005
Kut, G., “Yazmalar arasında: Yiyecek ve içecekler”, Yemek ve Kültür, 3, 32-37, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kut, G., Toska, Z., “Kedi ile fare hikâyesi”, Şinasi Tekin’in Anısına ‘Uygurlardan Anadolu’ya’, 535-586, Simurg Yayınları, İstanbul, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Akyıldız, O., "Birhan Keskin şiiri için", Birhan Keskin Şiiri ve Ba, Metis Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Akyıldız, O., "İki dünya arasındakararsız: Orhan Pamuk'un kitaplarında 'Doğu-Batı/Ben-Öteki' muğlaklığı", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Akyıldız, O., "İki parçalı bir biyografi denemesi", Kritik Dergisi, 1, Mart 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Esen, N., Kılıç, E., "Şehrin suretleri: Anlatısal odak olarak İstanbul", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Kara, H., "Şeffaf bilinçler ve müphemiyetin inşası: Sessiz ev'de bilinç akışı tekniği", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Köroğlu, E., "Başlangıç: Cevdet Bey ve Oğulları'nda niyet ve yöntem", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Uysal, Z., "Düşman İstanbul", İstanbul Dergisi, 64, Tarih Vakfı Yayınları, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Uysal, Z., "Parçalanmış bedenler kayıp şehirler: Esrar ve kumpasın kıyısından yeni hayat", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Uysal, Z., "The development towards a Turkish national literature: Becoming modern and/or remaining oneself", Dragomanen, B. N. Schlyter (Derleyen), The Swedish Research Institute, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Uysal, Z., Aslan, P., Taşkın, G., Dicle, E. (Derleyenler), Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2008
Arslan-Kechriotis, Z.C., Determiner Phrase and Case in Turkish: A Minimalist Account, VDM Verlag, Sarrbrucken, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Büyükkarcı-Yılmaz, F., Gençtürk-Demircioğlu, T. (Çevirenler), Kadınlar Dünyası, Yeni Harflerle (1913-1921), I, 1-50, II, 51-100, I, XXVIII+516, II, XXIV+523, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Toska, Z., Sâlih Çelebi and Mecnun u Leylâ Mesnevisi (Kıssa-I Pür-Gussa), Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Esen, N., “Der Andere und ich”, Geschichte der türkischen Literatur in Dokumenten, M. Kirchner (Hazırlayan), 229-232, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Kara, H., “Yahya Kemal Beyatlı ve Charles Baudelaire’in şiirlerinde kent imgesi: İstanbul ve Paris”, İstanbul Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, V, 379-388, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Kut, G., “Banquet dinners at festivities”, Turkish Cuisine, 93-113, Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism, Ankara, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Kut, G., “Şenliklerde ziyafet sofraları”, Türk Mutfağı, 93-113, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Kut, G., “Divan edebiyatında ‘adl ve adalet’ üzerine klişeler”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi-The Journal of Ottoman Literature Studies, 1, 191-204, Güz, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Köroğlu, E., "The enemy within: Aka Gündüz’s the star of Dikmen as an example of Turkish National Romances”, Balkan Literatures in the Era of Nationalism, J. Parla, M.Belge (Derleyenler), 77-90, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2009
Köroğlu, E., "Novel as an alternative collective remembrance text: Poiesis, storytelling, and social thinking in Yaşar Kemal’s an island story quartet”, Turkish Literature and Cultural Memory: “Multiculturalism” as a Literary Theme after 1980, C. Dufft (Derleyen), 163-192, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, Almanya, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Toska, Z., “Kadın konulu çalışmaların başlıca kaynakları: Biyografiler, bibliyografyalar, kataloglar”, Toplumsal Tarih, 82-85, Nisan, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Köroğlu, E., “Können nationalistische Ideologien miteinander befreundet sein? Das türkisch-deutsche Bündnis in der Osmanischen Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts = Milliyetçi İdeolojiler birbirleriyle dost olabilir mi? 20. Yüzyıl başı Osmanlı-Türk Edebiyatında Türk-Alman ittifakı”, Deutsche Präsenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftpalais-120 Historische Sommerressidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya = Boğaziçi’ndeki Almanya: Alman İmparatorluğu Sefaret Köşkü’nün 130 Yılı-Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı’nın 120 Yılı, Matthias von Kummer (Derleyen), 203-216, Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu İstanbul Yayını, İstanbul, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Toska, Z., “Bilinmeyen ilk kadın romanlarından biri: Rahyâb-I Zafer”, Kültür, 126-129, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Toska, Z., “Hüdâvendigâr Vilâyetinde kısmen bir cevelân: Fatma Fahrünnisa’nın Bursa izlenimleri”, Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa Sempozyumu Kitabı, 135-161, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2009
Esen, N., Uysal, Z., Kılıç, E., Akyıldız, O. (Hazırlayan), Çakıcı’nın İlk Kurşunu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004. 2. Baskı Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2004
Esen, N., Seyhan, N. (Hazırlayan), Sabahattin Ali Mahkemelerde, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2004
Demircioğlu, C., Gençtürk, T., Demircioğlu-Atik, A., Taşkın, G., Aslan, P., Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Tezler ve Yayınlar Bibliyografyası 2003, Boğaziçi Üniversitesi, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2004
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “The World of Spirits in Firdevsî-I Tavil’s Davetnâme: Book of Magic”, P Art and Culture Magazine. 12, 28-45, Spring, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Kut, G., “Klâsik edebiyat: Osmanlı (Batı Oğuz) sahası.” Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyat Tarihi. 4, 304-564, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Sabuncu, Z., “Eski Türk edebiyatında güneş motifi üzerine bir inceleme” Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları, 28, I, 289-299, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Toska, Z. (Hazırlayan), Kaf Dağının Ötesine Varmak –Festschrıft ın Honor of Günay Kut. Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları V.IV, Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Toska, Z., “Kaf dağının ötesine varmak üzere” Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları, 28, II, 157-178, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Uysal, Z., “Sükûnetsiz Meskenler, Huzursuz Mekânlar: Kiralık Konak ve Sodom ve Gomore’de Mekânsızlaşma” Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları, 28, II, 259-272, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Kut, G., “Orhan Şaik Gökyay’ın Şiirleri Üzerine” Orhan Şaik Gökyay: Anma ve Orhan Şaik Gökyay 2003 Yılı Şiir Ödülü Töreni, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Süleymaniye Kültür Merkezi, İstanbul, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Gürani-Arslan, N., “Adalet Ağaoğlu’nun oyunlarında kozalarından çıkamayanlar”, Boğaziçi Üniversitesi Adalet Ağaoğlu Sempozyumu, 142-153, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Esen, N., “Parça parça hayatlar: Bit Palas”, 8. Bursa Edebiyat Günleri, 270-275, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Bursa, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Esen, N., “The Turkish Novel” Turkey’s engagement with modernity", Twentieth Century Sempozyumu, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Kut, G., “Orhan Şaik Gökyay’ın şiirleri üzerine” Orhan Şaik Gökyay: Anma ve Orhan Şaik Gökyay 2003 yılı şiir ödülü töreni, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Süleymaniye Kültür Merkezi, İstanbul, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Uysal Z., “Halide Edip’in aydın tavrı ve toplumsal projesi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Karabacak, E., Bergamalı Kadri Müyessiretü’l-Ulûm, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Demircioğlu, C., Gençtürk-Demircioğlu, T., Çiftoğlu, A., Atik, A., Kütükçü, T., Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Tezler ve Yayınlar Bibliyografyası 2002, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Esen, N., Köroğlu, E. (Hazırlayanlar), Hayata Bakan Edebiyat, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Esen, E., Ahbar-ı Asara Tamim-i Enzar (1307/1890), İletişim Yayınları, İstanbul, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Esen, N., Seyhan, N. (Hazırlayanlar), Sabahattin Ali Mahkemelerde, Yapı Kredi Yayınları, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Kut, G. (Hazırlayan), ‘Ali Şîr Nevâyi: Garâ’ibü’s-sıgar (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 818, Ankara, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Gürani-Arslan, N., “Adalet Ağaoğlu’nun oyunlarında kozalarından çıkamayanlar”, Boğaziçi Üniversitesi Adalet Ağaoğlu Sempozyumu, 142-153, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Esen, N., “Parça parça hayatlar: Bit Palas”, 8. Bursa Edebiyat Günleri, 270-275, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Bursa, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Esen, N., “The Turkish Novel” Turkey’s engagement with modernity", Twentieth Century Sempozyumu, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Kut, G., “Orhan Şaik Gökyay’ın şiirleri üzerine” Orhan Şaik Gökyay: Anma ve Orhan Şaik Gökyay 2003 yılı şiir ödülü töreni, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Süleymaniye Kültür Merkezi, İstanbul, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Uysal Z., “Halide Edip’in aydın tavrı ve toplumsal projesi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Gürani-Arslan, N., Selahattin Enis’in Romanlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yıllarına Bir Bakış, Dergah Yayınları, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Gürani-Arslan, N., “Bağdat Hatun ve İlhan üzerine” Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27, II, 221-237, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Demircioğlu, C., “19. Yüzyıl sonu Türk edebiyatında ‘tercüme’ kavramı”, Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27, II, 13-31, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Esen, N., “The narrator and the narrate in Ahmet Mithat”, Edebiyât, The Journal of Middle Eastern Literatures, 13, 2, 139-146, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Esen, N., “Ahmet Mithat: Hayat, külliyat” Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27, II, 127-131, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Esen, N., “Ahmet Mithat’ın sürgün sonrası hatıralarında kendine bakışı”, Virgül, 65, 16-18, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Esen, N., “Türk romanının edebi annesinden iki eser: Hoş bir tesadüf”, Virgül, 58, 49-50, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Kara, H., “Cengiz Aytmatov: Kuşatılmış bir zihin” Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27, II, 293-308, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karabacak, E., “Tarihî Türk lehçelerinde zaman isimleri üzerine bir araştırma” Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27, II, 309-356, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Toska, Z., “Kaf Dağının ötesine varmak”, Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27, II, XIX-LXII, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Firdevsî-i Tavîl’in Davet-nâme’sinde ruhlar alemi: Büyülü kitap”, P Sanat Kültür Antika Dergisi, 29, 44-61, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Günay Kut bibliyografyası”, Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Kaf Dağının Ötesine Varmak Festchrift in Honor of Günay Kut, 27, I, LXV-LXXIX, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Günay Kut, “Türk edebiyatında klasik dönem", Osmanlı Uygarlığı, H. İnalcık, G. Renda (Hazırlayanlar), 527-567, İstanbul: Kültür Bakanlığı, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Günay Kut, “The classical period in Turkish literature", Ottoman Civilization 2, Halil İnalcık, Günsel Renda (Derleyenler), 526-567, İstanbul: Ministry of Culture 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Günay Kut, “Lâmiî Çelebi.” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 27, 96-97, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Günay Kut (Hazırlayan), Turkish Manuscripts in the Bodlian Library. Oxford: Oxford University, 7-9, Önsöz, +248+ tıpkıbasım 249-321, Bibliyografya, indeksler 323-378. 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Uysal, Z. (Derleyen), Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2011
Büyükkarcı-Yılmaz F. (Derleyen), Günay Kut: Acâibü’l-Mahlûkât-Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları II, Simurg Yayınları, İstanbul, 2010. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2010
Kara, H., “Reclaiming national literary heritage: the rehabilitation of Abdurauf Fitrat and Abdülhamid Sulaymon Cholpan in Uzbekistan”, Europe Asia Studies, 54, 1, 123-142, 2002. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2002
Esen, N., (Telif)​​​​​, Beliyat-ı Mudhike ve Karı Koca Masalı ve Ahmet Mithat Kaynakçası​​​​​, İletişim Yayınları​​​​​, İstanbul​​​​​, 2011​​​.​​​​​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2011
Uysal, Z., (Derleyen)​​​​​, Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar​​​​​, İletişim Yayınları​​​​​, İstanbul​​​​​, 2011​​. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2011
Köroğlu, E​​​​​., “Milli hakikat üzerine tezler: Attilâ İlhan’ın Gâzi Paşa’sında tarihyazımı ile tarihsel roman arasında sınır ihlalleri”, Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, Z. Uysal (Derleyen)​​​​​, İletişim Yayınları​​​​​, 2011​​.​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2011
Köroğlu, E​​​​​., “Suskunluğun farklı kırılma noktaları olarak Türk edebiyatında unutma ve hatırlama örnekleri,” İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, F. Aral (Derleyen), istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları​​​​​, 2011​​.​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2011
Esen, N., “Günlüklerindeki Tanpınar”, Varlık​, Şubat​, 64-66​, 2011.​ ​ ​ ​​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2011
Köroğlu, E​​​​​., “Türkiye’de id-oloji ve kimliklenme süreçlerine Çerkesler dolayımıyla bakmak,”, Altüst​, 3​, 32-33​, 2011.​ ​ ​ ​​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2011
Köroğlu, E​​​​​., “Yahya Kemal şiirinde anlatısallık, kapanışlar ve tarih anlayışı”, Yeniyazı​, 11​, 60-70​, 2011.​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2011
Özdoğan, B.D., “East West Mimesis: Auerbach in Turkey”, New Perspectives on Turkey, SI, 253-256, 2011 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap İncelemesi SSCI 2011
Büyükkarcı-Yılmaz, F., (Telif), Tahir Divanı, Simurg, İstanbul, 2013. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap NULL 2013
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Nidai el-Ankaravinin bilinmeyen bir eseri mübahasat-ı mükeyyifat ve aynı konudaki diger eserler”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic, 8, 3, 681-704, 2013 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2013
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “On sekizinci yüzyıldan bir kırkambar: Elifizade Feyzi Mecmuası”, Turkish Studies, 8, 9, 833-877, 2013 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2013
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Onyedinci yüzyıldan bir kırkambar: Baldırzade ailesine ait bir mecmua”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic, 8, 1, 549-578, 2013 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2013
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Sinanoğlu’nun Şakku’l-Kamer mucizesi hakkındaki mesnevisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 1, 407-468, 2013 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale NULL 2013
Köroğlu, E., “Completing Sahnenin Dışındakiler. A. H. Tanpınar and the Genre of Independence War Narratives / Sahnenin dışındakiler’i tamamlamak: Ahmet Hamdi Tanpınar ve kurtuluş savaşı anlatıları türü”, Bilig, 66, 93-122, 2013. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2013
Esen N, (Telif), Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, İletişim, İstanbul, 2012. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap NULL 2012
Karabacak, E., Tahaoğlu, T.Ö., Büyükkarcı-Yılmaz, F., Üçer, C. (Telif), Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi Arapça, Farsça Astronomi, Astroloji, Matematik Yazmaları Kataloğu Kandilli Rasathanesi El Yazmaları 2: Arapça, Farsça Yazmalar, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2012. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap NULL 2012
Köroğlu, E., “Hançerli Hanım mı, Mirat-i Aşk mı? Bir Hikâyenin Dönüşüm Sürecinde Etkilenen ve Etkileyen Olarak İntibah”, Edebiyatımızın Üç Zirvesi: Namıl Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir, 26-40, Editör(ler): Yetiş K., İstanbul:Np, 2012. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü NULL 2012
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Ahmed-i Dâ’î Divanı’nda gönül”, Journal of Turkish Studies-Türklük Bilgisi Araştırmaları, 38, 187-231, 2012 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale NULL 2012
Köroğlu, E., “Ne yapsak? Nasıl hatırlasak? Nasıl çalışsak? I. Dünya Savaşı’nın yüzüncü yılına doğru Washington D.C.’deki Tarihçiler Semineri’nin sunduğu çalışma modeli”, Toplumsal Tarih, 224, 2012. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale NULL 2012
Köroğlu, E., “Sahnenin Dışındakiler’de Türlerin Oyunu: Okuma, temellük ve dışlama bağlamında ideolojik ve metinsel etkileşim”, Türkiye’de ve Dünyada Tanpınar Zamanı: Uluslararası Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu 2010 İstanbul, Tanpınar Zamanı-Son Bakışlar, 116-126, 2012. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri NULL 2012

Sayfalar