Yayınlar

Yayın Adı Bölümartan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Güven, M., “Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care: The Case of Turkey”, Early Child Development and Care, 1–14, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2017
Güven, M., “Erken Çocukluk Eğitiminde Alan Tasarımı ve Kullanımı Kültürler Arası Karşılaştırma”, İlköğretim Online 16, 4, 1732–1752, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2017
Güven, M., “Oyun Temelli Deneyimlerin Sınıf Ortamı Öğrencilerin Davranışları Okul Algıları ve Çatışma Dönüştürme Becerilerine Etkisi”, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6, 3, 1345–1366, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2017
Güven, M., “Play and Flow: Childrens’ Culture and Adults’ Role”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1, 2, 194–208, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2017
Babür, F.N., Kartal, G., Erçetin-Koca, N.G., “Okul Öncesi Çocuklarda İki Farklı Eğitsel Ortamda Fonolojik Farkındalık Eğitimi Hangisi Daha Etkili “, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Casey, T., Chatterjee S., Güven M.,“Unleashing the Power of Play in Situations of Crisis”,20th Triennial International Play Conference (IPA) Conference, Canada, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Doğan, Ö., Yatmaz, Z.B., “Okul Öncesi Öğretmenlerin Tükenmişliklerinin Yırdanmasına Yönelik Bir Model Oluşturulması”, 5. Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erbil, F., Yatmaz, Z.B., “Children’s Participation in The Pre-School Classroom: An Ethnographic Case Study”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erdemir, E., “Göç Ülkesinde Çocuk: Okul Öncesinde Dile ve Kültüre Duyarlı Sınıf Toplumu Yaratmak”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erdemir, E.,“Summer Pre-School Intervention Program for Syrian Refugee Children Language Proficiency and Socio-Emotional Gains”, European Early Childhood Education Research Association Annual Meeting, İtalya, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erdemir, E.,“Suriyeli Çocuklar için Yaz Anaokulları Programı: Pilot Müdahale Çalışması”, 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erdemir, E.,“Suriyeli Çocukların Okula Hazırlık Düzeyinin Arttırılması için Bir Uygulama Modeli”, Social Value Matters: Koç University, İstanbul, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Güven, M., “Çocuk ve Oyun: Çocuk Oyununa Yetişkin Müdahalesi”, Boğaziçi Üniversitesi ve Beşiktaş Belediyesi İşbirliği ile Açık Ders, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Güven, M.,“Eğitimi Yeniden Hayal Etmek: Neredeyiz Nereye Gitmeyi Hayal Ediyoruz“, Nirun Şahingiray 3. Uluslarası Forumu, İstanbul, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Güven, M., “Oyun Temelli Deneyimlerin Sınıf Ortamı Öğrencilerin Davranışları Okul Algıları ve Çatışma Dönüştürücü Becerilerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Metindoğan-Wise, A.G., Altun T., Ataş B., Çeliker K., “Parental Perceptions of Young Childrens Reactions to Different Types of Violence Exposure”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017 Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Özgünlü, M., Metindoğan-Wise A.G., “Okul Öncesi Eğitimin Kalitesi ve Çocukların Okula Hazırbulunuşluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Strekalova-Hughes, E., Kindel, N., Erdemir, E., “Toward a Refugee Critical Race Theory in Education”, International Reconceptualizing Early Childhood Education Conference, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Christ, T., Wang, X.C., Erdemir, E., “Young Children'S Buddy Reading with Multimodal App Books: Reading Patterns and Characteristics of Readers, Texts, and Contexts“, Early Chıld Development and Care, 188, 8, 1012-1030, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2018
Doğan, Ö., Erdiller-Yatmaz, Z.B. , “The ExamInation of Turkish Early Childhood Education Teachers' Professional Identity“, Early Chıld Development and Care, 188, 10, 1328-1339, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2018
Erdiller-Yatmaz, Z.B., Erdemir, E., Erbil, F., “Child and Childhood: Preschool Teacher Candidates Reporting“, Journal of Qualıtatıve Research in Education, 6, 3, 284-312, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2018
Göl-Güven, M., “The Relationship of The Type of Preschools with Child Development and Parent Involvement“, International Journal of Early Chıldhood Specıal Education, 10, 1, 49-61, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2018
Göl-Güven, M., “Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care: The Case of Turkey“, Early Chıld Development and Care, 188, 5, 557-570, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2018
Erdemir, E., Diri, A., “Gap Yaz Anaokulları Projesinin Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklar Üzerindeki Etkileri”, Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi Sunumu, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akdemir, Z.G., Özel, S., Babür, F.N., “Okuma Güçlüğü Çeken ve Çekmeyen 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Türlerine Dayalı Okuduğunu Anlama Performanslarındaki Farklılıklar”, Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Candan, E., Haznedar Keskin, B., Babür, F.N., “Investigating The Literacy Skills of Good and Poor Spellers In Turkish”, Child Language Symposium, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Christ, T., Wang, C., Erdemir, E., “Young Children s Buddy Reading with Multimodal App Books Reading Patterns and Characteristics of Readers Texts and Contexts”Early Child Development and Care, 188, 8, 1012–1030. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yatmaz, Z.B., Erdemir, E., Erbil, F., “Çocuk ve Çocukluk Okulöncesi Öğretmen Adayları Anlatıyor” Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6, 3, 284–312. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Rentzou, K., Slutsky, R., Tuul, M., et al., “Preschool Teachers Conceptualizations and Uses of Play Across Eight Countries”, Early Childhood Education Journal, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Güven, M.,”Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care the Case of Turkey”, Early Child Development and Care, 188, 5, 557–570. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “The Examination of Turkish Early Childhood Education Teachers Professional Identity”, Early Child Development and Care 188, 10, 1329–1339. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “Türkiye'deki Okul Öncesi Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri”, Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27–40. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Güven, M.G., "A Cross-cultural Study on Technology Use in Preschool Classrooms: Early Childhood Teacher's Preferences, Time-use, Impact and Association with Children's Play", Early Child Development and Care, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI 2019
Rentzou, K., Slutsky, R., Tuul, M., Güven, M., Kragh Muller, G., Fenu Foerch, D., Paz Albo, J., “Preschool Teachers  Conceptualizations and Uses of Play Across Eight Countries”, Early Childhood Education Journal, 47, 1-14, Ocak 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2019
Güven, M., “Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care: The Case of Turkey”, Rentzou, K. Slutsky R. (Ed.), Early Childhood Education and Care Quality in Europe and the USA: Issues of Conceptualization, Measurement and Policy, Routledge, 162, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Güven, M., “Lions Quest Yaşam Becerileri Programının Türkiyedeki Uygulama Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50: 254–282, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Karslı Çalamak E., Erdemir, E., “Türkiye’e Yaşayan Suriyeli Çocuklar ve Aileleri  Anlatılmayan Karşıt Hikâyeler”, Yaşadıkça Eğitim, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Rentzou, K., Güven, M., Koumarianou, A., Çabi, N., “Exploring Types and Predictors of Paternal Involvement from Greek Greek Cypriot and Turkish Fathers and Mothers Perspectives Cross National Differences and Similarities ”, Global Education Review, 6, 5-25, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yatmaz Z.B., Erdemir E. v Erbil F., “Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından Neden Öğretmenliği Seçtiler ve Nasıl Bir Çocuk Çocukluk Algıları Var?”, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 12, 316-341, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “Burnout of Early Childhood Education Teachersin Turkey,” Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 7, 27-40, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Erdemir, E., “Suriyeli ve Türk Çocuklar İçin Yaz Anaokulları Programı ve Etkileri  Bir Erken Müdahale Modeli”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karan, Ş., Erdemir, E., “Çocuğun Öznel İyi Olma Hali  Okul”, VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karan, Ş., Erdemir, E., “Subjective Well being of Syrian and Turkish Children in Primary Schools  Home and Environment Conditions”, EECERA, Selanik, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erbil, F., Özgünlü, M. Güven, M., “Sosyal ve Duygusal Öğrenme  SDÖ  Becerilerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki  OÖEP  Yeri”, 6th International Early Childhood Education Congress, Kars, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yatmaz, Z. B., “Eğitimde Katılım ve İşbirliği”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Eldem, E., “Enver, Enver olmadan önce”, İkinci Meşrutiyet’in İlanının 100 üncü Yılı, 100th Anniversary of the Restoration of the Constitution, B. Öztuncay (Derleyen), 78-89, Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul, 2008. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Ersoy, A., Kafadar, C., “Tanzimat,” ve “Kültür ve Sanat (1839-1939)”, Tarih (1839-1939), A. Kuyaş (Derleyen), Hachette, 2008. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Gerritsen, F., Özbal, R., “Barcın Höyük kazıları”, Türk Eski Çağ Tarihleri Enstitüsü Haberleri, 25, 23-24, 2008. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Necipoğlu, N., “Prof. Dr. Işın Demirkent: Türkiye’de haçlı seferleri tarihi alanındaki çalışmaların ilk temsilcisi”, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına / In Memory of Prof. Dr. Işın Demirkent, A. Özaydın, F. Başar, E. Altan, B. Küçüksipahioğlu, M. Kesik (Derleyenler), 29-30, Globus Dünya Basınevi, İstanbul, 2008. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Özbal, R., “Review – Çatalhöyük perspectives: Reports from the 1995-99 seasons”, Bibliotheca Orientalis, I. Hodder (Derleyen), LXIV, 5-6, 623-625 2008. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Danışman, G., Özbal, H., Tanyeli, G., Yalçın, Ü., “Kırklareli-Demirköy endüstri arkeoloji çalışmaları: 2005 Sezonu ilk çalışmaları”, 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 2006, 1-22, Çanakkale, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSIMM- Basımevi, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Ersoy, A., “Hymn to independence”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (1770-1945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 494-498, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Ersoy, A., “Motherland or Silistra-Namık Kemal”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (1770-1945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 486-493, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Ersoy, A., “Ottoman history-Namık Kemal”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (1770-1945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 94-100, Budapeşte, New York, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Ersoy, A., “The basis of reform-Ahmed Midhat,“ Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (1770-1945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 291-296, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Ersoy, A., “The popular costumes of Turkey”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (1770-1945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 174-180, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Esenbel, S., “The legacy of the war and the world of islam in japanese pan-asian discourse: wakabayashi han’s kaikyo sekai to nihon”, in Rethinking the Russo-Japanese War, 1904-05, R. Kowner (Derleyen), 1, Kent; Global Oriental Ltd, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Girardelli, P., “Alchimie dell’identita’: La citta’ cosmopolita al di la’ del corno d’oro / alchemies of identity: The cosmopolitan city beyond the golden horn”, Abitare, 472, 122-127 , 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kafesçioğlu, Ç., “Osmanlı şehirciliğinde dönüşüm ve devamlılık: Onbeşinci yüzyıl Istanbul’unda külliye ve mahalleler”, 550. Yılında Fetih ve İstanbul, 177-188, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kafesçioğlu, Ç., “Rûmî kimliğin görsel tanımları: Osmanlı seyahat anlatılarında kültürel sınırlar ve mimari tarz”, Journal of Turkish Studies, 31, in honour of Şinasi Tekin, 31(2007), II, 57-65, Cambridge, mass: Harvard University Press, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (80): Basra’da kar yağdı, böyle oldu...! (1851),” Toplumsal Tarih, XXVI, 156, 12-13, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (81): Sabâh gazetesinin ‘münâsebetsiz’ bir teşekkür yazısı (1892),” Toplumsal Tarih, XXVII, 157, 16-17, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (82): Bir şehzade sünnet düğününün alışveriş listesi (1803),” Toplumsal Tarih, XXVII, 160, 12-13, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (83): Sultan Abdülaziz’in avrupa seyahati fotoğrafları (1867),” Toplumsal Tarih, XXVII, 161, 20-21, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (84): Gitti deprem, geldi kolera! (1894)” Toplumsal Tarih, XXVII, 162, 12-13, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Karakışla, Y.S., “Osmanlı İmparatorluğu’nda solun tarihine bir katkı: Meşrûtiyet ve hukûk-ı avâm tarafdârı Ermeni Fırkası (1908)”, Mete Tunçay’a Armağan, M.Ö. Alkan, T. Bora, M. Koraltürk (Derleyenler), İletişim Yayınları, İstanbul, 277-297, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kechriotis, V., “‘Alexandros Ypsilantis: Fight for faith and motherland!’, in the discourses of collective identity in central and southeast Europe (1770-1945)”, Texts and Commentaries, II, National Romanticism, B. Trencsenyi, M. Kopeček (Derleyenler), 397-402, Budapest: CEU Press, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kechriotis, V., “‘Constantinos Paparrigopoulos: History of the hellenic nation’ in the discourses of collective identity in central and southeast Europe (1770-1945)”, Texts and Commentaries, II, National Romanticism, B. Trencsenyi, M. Kopeček (Derleyenler), 72-80, Budapest: CEU Press, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kechriotis, V., “‘Dimitrios Vyzantions: Babel, or the local distortion of the Greek language’ in the discourses of collective identity in central and southeast Europe (1770-1945)”, Texts and Commentaries, II, National Romanticism, B. Trencsenyi, M. Kopeček (Derleyenler), 138-142, Budapest: CEU Press, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kechriotis, V., “‘Dionysios Solomos, Hymn to Liberty’, in the discourses of collective identity in central and southeast Europe (1770-1945)”, Texts and Commentaries, II, National Romanticism, B. Trencsenyi, M. Kopeček (Derleyenler), 403-407, Budapest: CEU Press, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kechriotis, V., “‘Ioannis Kolettis: Of this great idea’, in the discourses of collective identity in central and southeast Europe (1770-1945)”, Texts and Commentaries, II, National Romanticism, B. Trencsenyi, M. Kopeček (Derleyenler), 244-248, Budapest: CEU Press, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kechriotis, V., “Allons enfants de la... ville': national celebrations, political mobilisation and urban space in İzmir at the turn of the 20th century”, Ottoman İzmir, A. de Groot, H. Maurits, B. Van(Derleyenler), Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, 123-137, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kechriotis, V., “The last Ottoman century and beyond: the jews in Turkey and the Balkans”, Historein, M. Rozen (Derleyen), 6, 200-207, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kechriotis, V., “The modernisation of the empire and the ‘community privileges’: Greek responses to the young Turk policies”, The State and the Subaltern, Society and Politics in Turkey and Iran, T.Atabaki (Derleyen), 53-70, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Necipoğlu, N., “Onikinci ve onüçüncü yüzyıllarda Bizans İmparatorluğu / the Byzantine Empire in the twelfth and thirteenth centuries”, “Kalanlar”: 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans / “The Remnants”: 12th and 13th Centuries Byzantine Objects in Turkey, A. Ödekan (Derleyen), 14-19, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Necipoğlu, N., “Türkler ve Bizanslılar (Onbirinci ve Onikinci Yüzyıllar)”, Türkçe Konuşanlar: Asya’dan Balkanlar’a 2000 Yıllık Sanat ve Kültür, E. Çağatay, D.Kuban (Derleyenler), 254-265, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Öztürkmen, A., “Alevi semahını törensel bağlamı dışında sahnelemek: Durmuş Genç’in hikayesi”, Metin And’a Armağan, S. Koz (Derleyen), Kendi Yayınları, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Öztürkmen, A., “Folkdancers & folksingers: Turkey”, Encyclopaedia of Women and Islamic Cultures, leiden: brill, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Terzioğlu, D., “Autobiography in fragments: reading ottoman personal miscellanies in the early modern era”, Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, O. Akyıldız, H. Kara, B. Sagaster (Derleyenler), 83-100, Ergon Verlag Würzburg, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Terzioğlu, D., “Bir tercüme ve bir intihal vakası: İbn teymiyye’nin siyasetü’ş-şeriyye’sini Osmanlıca'ya kim(ler) nasıl aktardı?”, Journal of Turkish Studies in Memoriam Şinasi Tekin /Türklük Bilgisi Araştırmaları, Şinasi Tekin Hatıra Sayısı, 31, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toksöz, M., “Adana Ermenileri ve 1909 iğtişâşı”, Tarih ve Toplum-Yeni Yaklaşımlar, 5, 147-157, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “From plurality to unity: Codification and jurisprudence in the late Ottoman Empire”, Ways to Modernity in Greece and Turkey – Encounters with Europe, 1850-1950, A. Frangoudaki, Ç. Keyder (Derleyen), 29-39, London-New York; I.B. Tauris, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Sunuş”, Osmanlı Borç Yönetimi - Düyûn-ı Umumiyye 1879-1991, M.H. Sağlam (Derleyen), IX-XXVI, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Sunuş”, Osmanlı Devleti’nde Moratorium 1875-1881 – Rüsum-ı Sitte’den Düyûn-ı Umumiyye’ye, M.H. Sağlam (Derleyen), XI-XVI, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Tahtelbahir’den denizaltı’ya çağın vurucu gücü”, Otto Hersing, Çanakkale Denizaltı Savaşı, B. Erdemoğlu (Çeviren), XXXIII-XLII, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Tarih yazımının evrimi ve Türkiye’de çağdaş tarih”, Sosyal Bilimler Öngörü Çalışması 2003-2023, 203-231, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Türkiye’de barış ortamında savaş travması : Hava taarruzuna karşı pasif korunma”, Toplumsal Tarih, 163, 40-47, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Arslan-Kechriotis, Z.C., “The pragmatic/semantic and syntactic properties of –(y) all clauses in Turkish”, Advances in Turkish Linguistics, S. Yağcıoğlu, A. Cem-Değer, Ö. Koşaner, A. Çeltek (Derleyenler), 65-78, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G. “The introduction of American surgical technology in the Ottoman Empire in the 19th century”, Essays in Honour of Ekmelettin İhsanoğlu, M. Kaçar, Z. Durukal, 1, 599-631, IRSICA, İstanbul, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G. “Antalya kalesi duvarlarındaki Selçuklu Fetihnamesi”, Mimar.İst, Yıl 6, 20, 6, Yaz, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G. Tanyeli, G., “Trakya’da bir endüstri araştırma projesi: Kırklereli Demirköy demir dökümhanesi 2004 yılı yüzey araştırması”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2, 389-393, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM Basımevi, Ankara, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G., “Korunması gerekli 20. yüzyıl mimari mirasının restorasyon ve restitüsyon sorunları”, Mimar.İst, Yıl 6, 19, 96-100, Bahar, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G., Özbal, H., Özyar, A., “Tarsus-Gözlükule 2004 yılı disiplinlerarası Araştırmaları”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2, 153-166, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM Basımevi, Ankara, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Eldem, E., In Search of the Gulbenkians, Gülbenkyanların İzinde, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2006
Eldem, E., “’Levanten’ kelimesi üzerine“, Avrupalı mı Levanten mi?, A. Yumul, F. Dikkaya (Derleyenler), 11-22, Bağlam, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Eldem, E., “Birlikte yükselen ve çöken imparatorluklar: Habsburglar ve Osmanlıların ortak kaderi“, “Aufschwung und Niedegang zweier Weltmächte: Gemeinsames Schicksal der Habsburger und Osmanen”, Türkiye-Avusturya İlişkilerinde Zamana Yolculuk. Zeitreise in die Österreichisch-Türkische Vergangenheit, B. Öztuncay (Derleyen), StGeorgs Absolventenverein, 108-125, İstanbul, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Ersoy, A., “Odes–İbrahim Şinasi”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (1770-1945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 188-193, Budapeşte, New York, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Ersoy, A., “The Gülhane Edict”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (1770-1945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 332-339, Budapeşte, New York, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kafesçioğlu, Ç., “La Reconstruction de l’espace et de l’image de la Capitale Impériale: Constantinople/Istanbul dans la seconde moitié du XVe siècle”, (İmparatorluk başkentinde mekanın ve imgenin yeniden inşası : Onbeşinci yüzyılın ikinci yarısında Konstantinopolis/ İstanbul), Les villes capitales au Moyen Age, Paris : Publications de la Sorbonne, 113-130, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kafesçioğlu, Ç., “Paradigmanın ötesinde: Osmanlı mimarlık kültürü ve Mimar Sinan” (The age of Sinan: Architectural culture in the Ottoman Empire, by Gülru Necipoğlu), Virgül, Mart 6-10, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006

Sayfalar