Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüazalan sırada İndeksi Tarihi
Roumelioti, Z. Kiratzi, A. , Benetatos , C., Aktar , M, Karabulut, H., Theodulis, G., Örgülü, G., “Source process of normal earthquakes, The 3 February 2002, M=6.3, Afyon Turkey and the 7 September 1999, M=5.9 Athens Greece Earthquakes”, 5th Conference on case Histories on Geotechnical Engineering, New York, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Toksöz, M.N., Kuleli, S., Gürbüz, C., Kalafat, D., Bekler, T., Zor, E., Schultz, C., Gök R., Harris, D., “Calibration of regional seismic stations in Middle East with shots in Turkey”, 26th Seismic Research Review : Trends in Nuclear Explosion Monitoring, Orlando, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Erkan, A., Keskin, C., Akarun,L., “Real time hand tracking and 3D gesture recognition for interactive interfaces using HMM”, Proc. ICANN/ICONIP, 567-570, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Erkan, A., Keskin, C., Akarun,L., “Etkileşimli arayüzler için gerçek zamanlı el izleme ve HMM tabanlı üç boyutlu hareket tanıma”, SIU 2003 Bildiriler kitabı, 192-195, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Gökberk, B., İrfanoğlu, M.O., Akarun, L., Alpaydın, E., “Yüz tanıma için en iyi gabor parametrelerinin seçimi”, SIU 2003 Bildiriler kitabı, 644-647, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özden, K.E., Akarun, L., “Görmeye dayalı 3B pratik sayısallaştırıcı”, SIU 2003 Bildiriler kitabı, 556-559, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Karadeniz, M.T., Akın, H.L., A neuro-fuzzy approach to partially observable markov decision problems," IFSA 2003, 487-490, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Köse, H., Bayhan, S., Akın, H.L., "A fuzzy approach to global localization in the robot soccer domain", IJCI Proceedings of International XII Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2003, 1-7, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Köse, H., Kaplan, K., Mericli, C., Akın, H.L., “All bids for one and one does for all: Market-driven multi-agent collaboration in robot soccer domain”, Computer and Information Sciences-ISCIS 2003, 18th International Symposium Antalya, 2003 Proceedings, LNCS 2869, 529-536, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Kırlıdağ, M., Bingol, H., “The Shaping of an Electronic List by its Active Members”, 5th ITira, 40-48, Queensland, Australia, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Patlak, Ç., Başar-Bener, A., Bingöl, H., “Major publications since 2000, web service standards and real business scenario challenges”, EUROMICRO 2003, 421-424, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güngör T., “An approach for generating sentence parse trees based on proximity values”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 530-532, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güngör, T., “Lexical and morphological statistics for Turkish”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 409-412, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Şenkal, M., Güngör, T., Kardeş, O., “An approach for machine translation between Turkish and Spanish”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 471-473, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özgür, L., Güngör, T., Gürgen, F., “Adaptive Turkish anti-spam filtering”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 453-455, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güngör, G., “Parse tree generation using proximity values”, Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications (AIA-2003), M.H. Hamza (Derleyen), 18-23, ACTA Press, Benalmadena, İspanya, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Şeker, Ş.E., Aygün, B., Say, A.C.C., “Türkçe doğal dil arayüzlü bir kişisel takvim programının tasarım ve kodlaması,” TAINN-2003 Türk Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 5, 240-242, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özgür, L., Güngör, T., Gürgen, F., “Adaptive Turkish anti-spam filtering”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), 453-455, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Aktan M., Yurdakul, A., "Seviye dönüştürücüsüz çoklu besleme gerilimi ölçekleme yöntemiyle düşük güç harcayan sayısal işaret işleme bloklarının tasarlanması," SIU'2003, 254-256, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Yurdakul, A., "İki boyutlu sonlu dürtü yanıtlı süzgeçlerin çarpıcısız gerçeklenmesi için matematiksel model geliştirimi," SIU'2003, 265-268, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Komar, C., Ersoy, C., “Location tracking and location based services using IEEE 802.11 WLAN infrastructure”, European Wireless Symposium, Barcelona, February, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Oyman, İ., Ersoy, C., “The effect of overhead energy to the lifetime in wireless sensor networks”, IST Mobile and Wireless Communications Summit, Lyon, France, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Sarıel, S., Akın, H.L., “A novel search strategy for autonomous search and rescue robots,” RoboCup International Symposium 2004, Lisbon, Portugal, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Meriçli, C., Akın, H.L., Tufanoğulları, I.O., “World modeling in disaster environments with constructive self-organizing maps for autonomous search,” RoboCup International Symposium 2004, Lisbon, Portugal, 2004 Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Köse, H., Akın, H.L., “Robots from nowhere,” RoboCup International Symposium 2004, Lisbon, Portugal, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Soğancı R., Gürgen F., Topçuoğlu H., “Parallel implementation of a VQ-based text-independent speaker identification,” ADVIS 2004 Springer Verlag LNCS Proc., 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Say, A.C.C., Çetinoğlu, Ö., Demir, Ş., Öğün, F., “A natural language processing infrastructure for Turkish", Proceedings of the 20th International Conference on Computational Linguistics, Cenevre, İsviçre, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Şentürk, A., Gürgen, F., “Independent component analysis as a front-end for speaker recognition,” TAINN 2004 Proc., 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Ayan, U., Bayazıt, U., Gürgen, F., “Veri tabanlarının eniyi birincil sorgulama yöntemi ile çoklu yollar üzerinden sorgulanması,” TAINN 2004 Proc., 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Aköz, Ö., Zeren, M., “Security considerations in mobile IP networks using stateful packet filtering firewalls,” Proceeding of IST M&W Communications Summit, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Türk, O., Arslan, L.M., “Konuşmacı dönüştürme için üç yeni yöntem”, SIU 2003 Bildirileri Kitapçığı, 398-401, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Türk, O., Arslan, L.M., “Konuşmacı kimliği algılanmasında akustik özniteliklerin karşılaştırmalı analizi”, SIU 2003 Bildirileri Kitapçığı, 394-397, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Çakıroğlu, G., Bozma, H.I., “Seçici algılamada karmaşık odaklama dizilerinin kullanımı”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 180-183, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Dikici, Ç., Bozma, H.I., Civanlar, R., Alp, U.A., Ayaz, H., Karadeniz, M., “İlgiye dayalı gerçek zamanlı robot-video kodlama ve iletimi”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 75-78, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Alp, U.A., Ayaz, H., Karadeniz, M., Dikici, Ç., Bozma, H.I., “İnternet üzerinden uzaktan robot erişimi”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 540-543, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Açar, E., Bozma, H.I., “Baskılı devre kartlarının otomatik kontrolü”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 813-816, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Çini, U., Kahya, Y.P., Cerid, Ö., “DSP donanımı ile solunum seslerine dayalı olarak solunum hastalıkları yer saptama aygıtı”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 250-253, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Kahya, Y.P., Çini, U., Cerid, Ö., “Real-time regional respiratory sound diagnosis instrument”, EMBC 2003, Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 3098-3101, Cancun, Mexico, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Mınaeı S., Çiçekoğlu O., “A new resistorless electronically tunable voltage-mode first-order phase equalizer”, Ieee International Symposium On Circuits And Systems-Iscas 2003, 465-468, Bangkok-Thailand, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Arslan E., Metın B., Çakır C., Çiçekoğlu O., “A novel grounded lossless ınductance simulator with ccı”, International Xıı. Turkish Symposium On Artifical Intelligence And Neural Networks-Tainn 2003, , Çanakkale, 2003. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Mınaeı S., Çiçekoğlu O., Göknar C., “Fully differential first order phase equalizer with high cmrr”, Proceedings Of The 2003 European Conference On Circuit Theory And Design Ecctd'03, I, 193-196, Cracow-Poland, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Çaputçu R., Özcan S., Çiçekoğlu O., Kuntman H.,” Bessel type filters employing unity-gain ınverting and non-ınverting buffers”, Proceedings Of The 2003 European Conference On Circuit Theory And Design Ecctd'03, II, 33-36, Cracow-Poland, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Çaputçu R., Özcan S., Çiçekoğlu O., Kuntman H., “Unity gain filters designed with inverting and noninverting cmos ccıı+s”, Proceedings Of The Conference Applied Electronics, Pilsen-Czech Republic, 23-26, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Bodur S., Kuntman H., Çiçekoğlu O., “Design of first-order allpass filters employing single modified thid generation current conveyor”, Proceedings Of The International Conference On Electrical And Electronics Engineering, Eleco'2003, 74-78, Bursa, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Mınaeı S., Göknar C., Çiçekoğlu O., “A resistorless fully differential electronically tunable first order all-pass filter”, Etran 2003, Herceg Novi-Serbia, I., 149-152, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
İbrahim M. A., Kuntman H., Çiçekoğlu O.,”A new voltage scaling type digital-analog converter using only ddccs”, Proceedings Of The International Conference On Electrical And Electronics Engineering, Eleco'2003, 224-227, Bursa, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Çiftçioğlu S., Kuntman, A., Kuntman H., Tarım N., Çiçekoğlu O., “Düşük besleme gerilimli aktif süzgeç tasarımı ve gerçekleştirilmesi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10.Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, II, 283-286, Istanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
İbrahim M., A., Kuntman H., Çiçekoğlu O., “sadece ddcc elemanı kullanılarak gerilim ölçeklemeli yeni bir dijital-analog dönüştürücü tasarımı”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10.Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, II, 287-290, Istanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Topak, E., Sankur, B., Deliç, H., “İmge damgalama için prometheus birimdik dizilerin kullanımı”, 11. SIU Kurultayı, 517-520, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Karaaslan, F., Denizhan, Y., Kayserilioğlu, A., Gülçür, H.Ö., “Yapay kalbin dolaşım sistemi dinamiği üzerine etkilerinin çözümlenmesi”, BİYOMUT’2003 Bildiriler Kitabı, 80-82, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Talay, S., Dündar, G., “High speed design tool for flash and pipeline ADC’s”, Proceedings of ECCTD’03, II-213 – II-216, Krakov, Polonya, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Talay, S., Dündar, G., “Modelling of sigma-delta converters in MATLAB”, Proceedings of SIU 2003, 257-260, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Sezer, O.G., Ertüzün A., Ercil, A., “Independent component analysis for texture defect detection”, Proceedings of the 6th German-Russian Workshop ‘Pattern Recognition and Image Understanding’ (OGRW-6-2003), 210-213 Katun Village, Altai region, Russian Federation, Novosibirsk, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Gençağa O.D., Ertüzün, A., “Tırmanma algoritması kullanarak çevrimiçi bağımsız bileşen ayrıştırması”, 11. SIU Kurultay Kitapçığı, 7-10, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Baydar, S., Ertüzün, A., Kahya, Y., “Analysis and classification of respiratory sounds by signal coherence method”, Proceedings of the 25th Annual Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2950-2953, Cancun, Meksika, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Emir, U.E., Akgül, C.B., Akın, A., Ertüzün, A., Sankur, B., Harmancı, K., “Wavelet denosing vs. ICA denoising for functional optical imaging”, Proceedings of the 1st International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, 384-387, Capri Adası, İtalya, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Baydar, K.S., Ertüzün, A., Kahya, Y.P., “Analysis and classification of respiratory sounds by signal coherence method”, EMBC 2003, Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2950-2953, Cancun, Mexico, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Alsmadi, S., Kahya, Y.P., “Solunum seslerinin gerçek zamanda sınıflandırılması için geliştirilen DSP tabanlı aygıt”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 624-627, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Çini, U., Kahya, Y.P., Cerid, Ö., “DSP donanımı ile solunum seslerine dayalı olarak solunum hastalıkları yer saptama aygıtı”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 250-253, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Bilgiç, B., Kahya, Y.P., “Solunum seslerinin özbağlanım ve çıtırtı parametreleri kullanılarak sınıflandırılması”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 745-748, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Kahya, Y.P., Çini, U., Cerid, Ö., “Real-time regional respiratory sound diagnosis instrument”, EMBC 2003, Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 3098-3101, Cancun, Mexico, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Ertüzün, A., Sankur, B., “İşlevsel optik görüntüleme sisteminde işaret modelleri”, 11. SIU Kurultayı, 597-600, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Kahya, Y.P., Bayatlı, E., Yeğiner, M., Çiftçi, K., Kılınç, G., “Comparison of different feature sets for respiratory sound classifiers”, EMBC 2003, Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2853-2856, Cancun, Mexico, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Şen, İ., Kahya, Y.P., “A multi-channel analog processing circuit for respiratory sound acquiapplications”, EMBC 2003, Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 3192-3195, Cancun, Mexico, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Topalov, A., Kaynak, O., “Robust on-line training of multilayer perceptrons via direct implementation of variable structure systems theory”, Proceedings of the 4th International Symposium on Advanced Intelligent Systems, 300-303, Jeju, Korea, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Yılmaz, H., Sankur, B., “Internet over digital video broadcast: Performance issues”, 4th Eurasip Conference on Video/Image Processing and Multimedia Communications, Zagreb, Croatia, 2003. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Sezgin, M., Sankur, B., “Image multi-thresholding based on sample moment function”, ICIP’2003: International Conference on Image Processing, Barcelona, Spain, 2003. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Eroğlu, Ç.E., Sankur, B., “Performance measures for video object segmentation and tracking”, SPIE Conference Visual Communications and Image Processing 2003, Lugano, Switzerland, 2003. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Emir, U.E., Akgül, C.B., Akın, A., Ertüzün, A., Sankur, B., Harmancı, K., “Wavelet denosing vs. ICA denoising for functional optical imaging”, Proceedings of the 1st International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, 384-387, Capri Adası, İtalya, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Akgül, C.B., Sankur, B., Akın, A., “İşlevsel optik görüntülemede zamansal olay sezimi”, 11. SIU Kurultayı, 11-14, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Ekenel, H., K., Sankur, B., “Bağımsız bileşen analizi ile yüz tanımada öznitelik seçimi“,”, 11. SIU Kurultayı, 15-18, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Ekenel, H.K., Sankur, B., “Çoklu çözünürlük analizine dayalı yüz tanıma sistemi“,”, 11. SIU Kurultayı, 640-643, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Eroğlu, Ç.E., Sankur, B., Tekalp, M., “Video nesnelerin bölütlenmesi ve izlenmesi için başarım ölçütleri”, 11. SIU Kurultayı, 311-315, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özer, H., Sankur, B., Avcıbaş, İ., “Ses işaretlerinde saklı veri sezimi”, 11. SIU Kurultayı, 513-517, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Topak, E., Sankur, B., Deliç, H., “İmge damgalama için Prometheus birimdik dizilerin kullanımı”, 11. SIU Kurultayı, 517-520, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Demirkır, C., Sankur, B., “Çoklu doğrusal olmayan SVD sınıflandırıcı ile karmaşık sahnelerde yüz tanıma“,11. SIU Kurultayı, 636-639, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Ertüzün, A., Sankur, B., “İşlevsel optik görüntüleme sisteminde işaret modelleri”, 11. SIU Kurultayı, 597-600, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Morgül, A., Temel, T., “Level Restoration For Multi-Valued Logic Circuits”, Third International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 70-73 , Bursa, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Koca, M., Levy, B.C., “Low complexity turbo space-time equalization of dual polarization”, 37th IEEE Asilomar Conference on Signals Systems & Computers, Pacific Grove, CA, USA, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Koca, M., Levy, B.C., “Broadband beamforming for joint interference cancellation and low complexity turbo equalization”, IEEE Globecom 2003, San Francisco, CA, USA, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Koca, M., Levy, B.C., “Low-complexity turbo space-time equalization for MIMO wireless systems”, 3rd International Symposium on Turbo Codes and Related Topics, Brest, France, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Şeker, S., Apaydın , G., “Effects of electromagnetic fields on human beings and electronic devices”, IKECCO 2004, Bishkek-Kırgızistan, Nisan 2004 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Şeker, S., Apaydın , G., Koutchimov, C., Karacuha, E., “New electrical parameter model of human body parts versus frequencies”, EMC Europe 2004, Eindhoven, Hollanda, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Hacıoğlu, İ., Atalay, E., Anarım, E., “Host based intrusion detection by monitoring windows registry accesses”, Proceedings of IEEE SIU 2004 (12th National Conference on Signal Processing and Applications), 728-731, Kuşadası, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Hacıoğlu, İ., Atalay, E., Anarım, E., “Sunucu ve ağ temelli melez saldırı tespit sistemleri”, Proc. of SAVTEK 2004, Savunma Teknolojileri Kongresi, 369-377, Ankara, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Taşkaldıran M., Dündar, G., “Development of a library for CMOS analog neural networks”, Proceedings of TAINN 2004, 361-368, İzmir, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “Finding sensing coverage and breach paths in surveillance wireless sensor networks”, Proceedings of the 15th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Barcelona, Spain, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Kurt, T., Deliç, H., “On symbol collisions in FH-OFDMA”, Proceedings of the 59th IEEE Semiannual Vehicular Technology Conference, Milano, Italy, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Türk, O., Saylı, O., Özsoy, A.S., Arslan, L.M., “Türkçe'de ünlülerin formant frekans incelemesi”, 18. Ulusal Dilbilim Kurultayi 2004, Ankara, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Arısoy, E., Arslan, L.M., “Turkish radiology dictation system”, SPECOM 2004, St. Petersburg, Russia, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Savran, A., Arslan, L.M., Akarun, L., “Speech driven MPEG-4 facial animation for Turkish”, SPECOM 2004, St. Petersburg, Russia, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Tuncay, Ö., Cılız, K., “Comparative experiments for the adaptive control of a SCARA manipulator”, Proceedings of the IEEE International Conference on Advances in Intelligent Systems, Theory and Appliciations, Luxembourg, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Cılız, K., “Neural network based friction compensation for the adaptive control of robot manipulators”, Proceedings of the IFAC Workshop on Advanced Fuzzy/Neural Control, Oulu, Finland, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Sezer, O.G., Ertüzün, A., Ercil, A., “Bağımsız bileşenler analizi İle otomatik kumaş kalite kontrolu”, 11. SIU Kurultay Kitapçığı, Kuşadası, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Konukoğlu, E., Acar, B., Paik, D., Beaulieu, C.F., Napel S., “Computer aided detection of polyps in virtual colonoscopy using 3d heat diffusion fields”, Proceedings of the 5th International Symposium on Virtual Colonoscopy, Boston, MA, USA, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Avcıbaş, İ., Bayram, S., Memon, N., Sankur, B., Ramkumar, M., “A classifier design for detecting image manipulations”, ICIP’2004: Intern. Conference on Image Processing, Singapore, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Aras, N., Altınel, İ.K., Oommen, J., “A self-organizing method for map reconstruction”, Proceedings of IEEE-NNSP’2003, Workshop on Neural Networks and Signal Processing, 677-687, 2003. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Kumbaroğlu, G., “Environmental taxation within a bottom-up framework of energy-economy interactions: the model ENVEES”, Proceedings of the Methodical Workshop on Approaches in the Integration of Energy and Economy Models for the Evaluation of Future Strategies, February 2002, 121-131, University of Stuttgart Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy IER, Bonn, Germany, 2003. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Barlas, Y., “System Dynamics and Systems Thinking For Educational Issues”, Nordic Conference on Decision Support, Luebeck, Almanya, 2003. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Or, İ., Tayanç D., "An expert judgment based study of accident risk in the istanbul channel", The 3rd International Conference on Oil Spills, Oil Pollution and Remediation, MEDOSC'2003 Bildiriler Kitabı, 65-86, İstanbul, Turkey, 2003. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003

Sayfalar