Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüazalan sırada İndeksi Tarihi
Cora, Y.T., “Sosyal Demokrat Hınçak Partisi’nin İstanbul Öğrenci Birliği ve Dergisi Gaydz (1911-1914),” Toplumsal Tarih no. 319 (Temmuz, 2020), 30-35, 2020. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Durak, K., “Hapishanede Ayasofya’yı Düşünmek: El-Ömerî ile Balaban’ın Kostantiniyye’deki Ulu Kilise Üzerine Sohbeti” YILLIK: Annual of Istanbul Studies 2, 185–196, 2020. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Kafescioğlu, Ç., “Picturing the Square, the Streets, and Denizens of Early Modern Istanbul: Practices of Urban Space and Shifts in Visuality,” Muqarnas, 37(2020), 139-77, 2020. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Kukjalko, B.,“The Study of Ancient Greek Texts in Early Ottoman Istanbul'', Byzantina Symmeikta, 30: 283-306, 2020. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Maranzana, P., “Central Anatolia in the Late Roman Period: a history of economic regionalization”,, Pisidian Studies II: Production, Trade and Economy in Pisidia and Its Surrounding Areas, S.D.Ü. Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2020. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Terzioğlu, D., “Ibn Taymiyya, al-Siyasa al-Shar'iyya and the Early Modern Ottomans”, Krstic, T., Terzioğlu, D. (Ed.), Historicizing Sunni Islam in the Ottoman Empire, c. 1450-c. 1750, (Islamic History and Civilization, 177), 101-154, Leiden: Brill, 2020. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Aşan, F., Topçuoğlu, A.C., "Kendine Ait Bir Odadan, Başkalarına Ait Bir Pazara: Bir Osmanlı Şairinin Sergüzeşti", Metafor 6: 19-40, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Cora, İ.H., “Isn’t she a Woman?”: The “Widow of Ephesus” in the Ottoman Empire, Journal of Near Eastern Studies, 79 2, 2020. (AHCI) Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Köroğlu, E., “Biteviye ve Bilanihaye İhanet: Çerkes Ethem Biyografik Romanları Nasıl Ortaya Çıktı? Neden Arttı? Neyin Peşinde” Mızağe Dergi 7-8 (Temmuz-Aralık) 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Köroğlu, E., “Dert Dinleme Uzmanı ‘Dar Zamanlar’a Nasıl Son Verdi?” Toplumsal Tarih 320 (Ağustos) 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Köroğlu, E., “Dünyayı Kuran, İyileştirici Edebiyat”, Varlık (Nisan) 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Köroğlu, E., “Hegemonyaya Giden Yolda Revizyonizm ve Anakronizm: M. Attila Aykut’un Silah Arkadaşları’nda Tarihe Popüler Yaklaşım”, Toplumsal Tarih 316 (Nisan) 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Özer, S., “Murathan Mungan'ın Mezopotamya Üçlemesi'nde gündelik hayatta performans”, METAFOR: Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Dergisi. 2020/I, 71.93, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Tapan, A., "Doğu-Batı İkileminden Oedipus Kompleksine: Araba Sevdası Nasıl Okundu?", Metafor, 6: 94-111, Kasım 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Taşkın, G., "Gizli Hazineleri Keşfetmeye Adanmış "Bir" Ömür: Walter G. Andrews'un Ardından..”, Toplumsal Tarih Dergisi 320 (Ağustos 2020), 72-75, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Bertaux, S., “Türkçe Basıma Önsöz”, in Springborg, p., Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı: 9-14, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2020
Bulut, H., "1990 Sonrası Türkçe Edebiyatta Kadın İmgeleri: 'Özgür Kızlar', Deli ve Yazar Kadınlar”, (Sibel Kır ile birlikte yazıldı) 753-765, 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2020
Dicle, E., “Sık Sık Fadeyev’in İntiharını Düşünüyorum- Nâzım Hikmet ve Aleksandr Fadeyev Dostluğunun Söyledikleri, Asos Journal-The Journal of Academic Social Science, Yıl: 8, Sayı 108, Eylül 2020, s. 354-365, 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2020
Adaman, F., Akbulut, B., “Erdoğan’s Three-Pillared Neoliberalism: Authoritarianism, Populism and Developmentalism”, Geoforum, Mart 2020. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Akbulut, B., Adaman, F., Arsel, M., “Turkey's Authoritarian Regime of Accumulation: Development by Dislocation” Journal of Australian Political Economy 86, pp, 280-303, 2020. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Elgin, C., Başbuğ, G., Yalaman, A., “Economic Policy Responses to a Pandemic: Developing the COVID-19 Economic Stimulus Index” Covid Economics: Vetted and Real Time Papers, 3, 40-54, 2020. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Elgin, C., “Teaching Economics of COVID-19”, World Economics Association: Commentaries, 10 (3), 10-12, 2020. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Elgin, C., “Shadow Economies Around the World: Evidence from Metropolitan Areas”, Eastern Economic Journal, 46, 301-322, 2020. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Elgin, C., Oyvat, C., Öztunalı, O., “Wage‐led Versus Profit‐led Demand: A Comprehensive Empirical Analysis”, Metroeconomica. 71 (3), 458-486, 2020. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Çoşkun A., Dalziel, N., Mediation Effect of Financial Attitude on Financial Knowledge and Financial Behavior. International Journal of Research in Business and Social Science, 9(2), 1-8, 2020. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Eren, Ö, Karahan, C. C., Mean Reversion in Turkish Stock Market and Time-Varying Equity Risk Premium. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 42 (1), 23-42, 2020. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Erkasap, A., Akşit, M., Çoşkun, A., Investigation Results of the Anxiety Impact of COVID-19 Pandemic on Individuals: Turkish Case. International Journal of Research in Business and Social Science, 9(3), 80-84, 2020. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Ertan, A, Karahan, C.C., Köseli̇, A ., Analist Önerilerinin Finansal Değeri: Risk Faktörlerinin Ötesinde Ne Söylüyorlar? Sosyoekonomi, 28 (46), 371-389 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.17, 2020. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Ertan, A, Karahan, C.C., Temuçin, T.S., Estimating The Yield Curve for Sovereign Bonds: The Case of Turkey. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (653) Eylül 2020: 137-159, 2020. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Gök, B., Çoşkun, A., Z Kuşağının Finansal Okuryazarlık Eğilimlerinin Incelenmesine Ilişkin Bir Araştırma. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 6(1), 356-366, 2020. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Öz, Ö., Özkaracalar, K., 2020. “1970’ten Günümüze Türkiye Genelinde ve İstanbul’da Film Gösteriminin Tarihsel Ekonomik Coğrafyası: Genel Görünüm”, Kurgu 28(1): 1-16, 2020. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Braun, B., Taraktas, B., Beckage, B., Molofsky, J., ”Phase Transitions and Social Dis- tancing Control Measures for Small World Network Epidemics with Presymptomatic, Asymp- tomatic, and Symptomatic Stages”, PLOS ONE 15(9): e0238412, doi.org/10.1371/journal. pone.0238412, 2020. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Taraktaş, B., Book Review for “Checking Presidential Power: Executive Decrees and the Legislative Process in New Democracies”, by Valeria Palanza, Democratization. DOI:10.1080/13510347.2020.1787990, 2020. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Aydın, C.R., Güngör, T., “Sentiment Analysis in Turkish: Supervised, Semi-supervised, and Unsupervised Techniques”, Natural Language Engineering, 2020 Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Gürgen, F., Şimşek, Ö.Ö., Özgür, A.,“A Novel Gene Selection Method for Gene Expression Data for the Task of Cancer Type Classification”, Biology Direct Accepted as BDIR-D-20-00035R1, 2020. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Kafiloğlu, S., Gür, G., Alagöz, F., “Connectivity Mode Management for User Devices in Heterogeneous D2D Networks”, IEEE Wireless Communications Letters, WCL2020-1296, 2020 Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Kuran, M.S., Yılmaz, H.B., Demirkol, İ., Farsad, N., Goldsmith, A., “A Survey on Modulation Techniques in Molecular Communication via Diffusion”, Arxiv: 2011.13056, Kasım 2020. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Özçelik, I.M., Ersoy, C., “Low-latency Live Streaming over HTTP in Bandwidth-limited Networks”, IEEE Communications Letters, Early Access, 2020. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Pamuklu, T., Ersoy, C., “GROVE: A Cost-Efficient Green Radio over Ethernet Architecture for Next Generation Radio Access Network”, IEEE Transactions on Green Communications and Networking, Early Access, 2020. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Sönmez, C., Tunca, C., Özgövde, A., Ersoy, C., “Machine Learning Based Workload Orchestrator for Vehicular Edge Computing”, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Early Access 2020. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Afacan, E., Lourenço, N., Martins, R., Dündar, G., “Machine Learning Techniques in Analog/RF Integrated Circuit Design, Synthesis, Layout, and Test”, Integration, 77: 113-130, 2020/11/19, 2020. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Coşandal, İ., Koca, M., Biglieri, E., Sarı, H., “NOMA-2000 vs. PD-NOMA: An Outage Probability Comparison”, IEEE Communications Letters, 2020/10/26. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Demir, M.Ö., Pusane, A.E., Dartmann, G., Ascheid, G., Karabulut Kurt, G., “A Garden of Cyber-physical Systems: Requirements, Challenges and Implementation Aspects”, IEEE Internet of Things Magazine, 3, 3, 84-89, September 2020. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Durusoy, G., Yıldırım, Z., Dal, D.Y., Ulaşoğlu Yıldız, C., Kurt, E., Bayır, G., Özaçar, E., Özarslan, E., Demirtaş Tatlıdede, A., Bilgiç, B., Demiralp, T., Gurvit, H., Kabakçıoğlu, A., Acar, B., “B-Tensor: Brain Connectome Tensor Factorization for Alzheimer’s Disease”, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Early Online Publication, 2020. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Kara, I., Becermiş, M., Kamar, M.A.A., Aktan, M., Doğan, H., Mutlu, Ş, “A 70-to-2 V Triboelectric Energy Harvesting System Utilizing Parallel-SSHI Rectifier and DC-DC Converters”, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2020. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Mutlu, Ş., Yasa, O., Erin, O., Sitti, M., “Magnetic Resonance Imaging‐Compatible Optically Powered Miniature Wireless Modular Lorentz Force Actuators”, Advanced Science, p.2002948, 2020. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Yusuf, B., Ondel, L., Burget, L., Cernocky, J., Saraçlar, M., “A Hierarchical Subspace Model for Language-Attuned Acoustic Unit Discovery”, arXiv preprint arXiv:2011.03115, 2020/11/4. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Yüksel, H., “High Frequency RFID Module Design and Performance Comparison between Different Antenna Geometries for TV Applications”, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, December 2020. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Cengiz, C., Güler, E., “International Journal of Physical Modelling in Geotechnics 2020 20:1, 38-54, doi.org/10.1680/jphmg.18.00047, 2020. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Çamlıbel, M. E., Lepkova, N., Aygün, Ç., “Analysis of Turkish Residential Construction Market Dynamics for the Periods of 2010–2015, 2015–2019, and Projections for the Future”, Engineering Structures and Technologies, 12, 1, 1-7, DOI:https://doi.org/10.3846/est.2020.13397, Sep. 2020 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Çomu, S., Kural, Z., Yücel, B., “Selecting the Appropriate Project Delivery Method for Real Estate Projects Using Fuzzy AHP”, Journal of Construction Engineering, 3(4), 249-263. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Gezgin, A.T., Soltanbeigi, B., Çinicioğlu, Ö., “Discrete-element modelling of pile penetration to reveal influence of soil characteristics”, Proceedings of the Institute of Civil Engineers-Geotechnical Engineering, available online. 2020. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Gökaşar, I., Şahin, O., “Evaluation of the Travel Behaviors and Attitudes of the Passengers towards the BRT Line in Istanbul”, Journal of Transportation Systems, No: 1, Pages 16-27, 2020. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Kalan, O., Gökaşar, I., “Dynamic Panel Data Approach for the Analysis of the Growth Impact of Highway Infrastructures on Economic Development”, Modern Economy, 11(3), 726-739, 2020. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Nis, A., Özyurt, N., Özturan, T., “A Study on the Variation of the Flexural Performance Parameters Depending on the Specimens Size and Fiber Properties”, Journal of Materials in Civil Engineering, 32(4), 2020. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2020
Özorhon, B., Kuş, C., Çağlayan, S., “Assessing Competitiveness of International Contracting Firms From the Managerial Perspective by Using Analytic Network Process”, Journal of Construction Engineering, Management & Innovation, 3(1), 52-66. Other indexes,2020. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Sumer, L., Özorhon, B., “The Exchange Rate Effect on Housing Price Index and Reit Index Return Rates”, The Journal of Financial Researches and Studies, 12(22), 249-266. Other indexes,2020. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Khenkin, M.V., Katz, E .A., Abate, A., Bardizza, G., Berry, J. J., Brabec, C., Brunetti, F., Bulovic, V., Burlingame, Q., Di Carlo, A., Cheacharoen, R., Cheng, Y. B., Colsmann, A., Cros, S., Domanski, K., Dusza, M., Fell, C. J., Forrest, S. R., Galagan, Y., DiGirolamo, D., Gratzel, M., Hagfeldt, A., vonHauff, E., Hoppe, H., Kettle, J., Kobler, H., Leite, M. S., Liu, S., Loo, Y. L., Luther, J. M., Ma, C. Q., Madsen, M., Manceau, M., Matheron, M., McGehee, M., Meitzner, R., Nazeeruddin, M. K., Nogueira, A. F, Odabaşı, C., Osherov, A., Park, N. G., Reese, M. O., De Rossi, F., Saliba, M., Schubert, U. S., Snaith, H. J., Stranks, S. D., Tress, W., Troshin, P. A., Turkovic, V., Veenstra, S., Visoly-Fisher, I., Walsh, A., Watson, T., Xie, H. B., Yıldırım, R., Zakeeruddin, S. M., Zhu, K., Lira-Cantu, M., “Consensus Statement for Stability Assessment and Reporting for Perovskite Photo Voltaics Based on ISOS Procedures”, Nature Energy, 5,1, 35-49, 2020. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Markwalter, C., Uralcan, B., et al., “Stability of Protein Structureduring Nanocarrier Encapsulation: Insights on Solvent Effects from Simulations and Spectroscopic Analysis”, ACS Nano, 2020. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Oral, B., Saadetnejad, D., Yıldırım, R., “Photo Catalytic Hydrogen Production on Chemically Etched Strontium Titanate Surfaces”, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis”, 131, 953–963, 2020. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Albar, I., Dönmezer, N., “Mean Free Path–Thermal Conductivity Accumulation Calculations for Wurtzite Gallium Nitride: Two Approaches”, Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering, 24:2, 80-93, Nisan 2020. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Kim, Y., Kim, D., Bliem, R., Vardar, G., Waluyo, I., Hunt, A., Wright, J. T., Katsoudas, J. P., Yıldız, B., “Thermally Driven Interfacial Degradation between Li7La3Zr2O12 Electrolyte and LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 Cathode”, Chem. Mat., 2020. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Lu, Q., Huberman, S., Zhang, H., Song, Q., Wang, J., Vardar, G., Hunt, A., Waluyo, I., Chen, G., Yıldız, B., “Bi-directional Tuning of Thermal Transport in SrCoO x With Electrochemically Induced Phase Transitions”, Nature Materials 19, 655–662(2020). Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2020
Banoub, D., Bridge, G., Bustos, B., Ertör, I., Gonzalez-Hidalgo, M., de los Reyes, J.A. “Industrial Dynamics on the Commodity Frontier: Managing Time, Space and Form in Mining, Tree Plantations and Intensive Aquaculture”, Environment and Planning E: Nature and Space, 1-27, 2020. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Ertör, I., Hadjimichael, M., “Editorial: Blue Degrowth and the Politics of the Sea: Rethinking the Blue Economy”, Sustainability Science, 15: 1-10, Ocak 2020. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Karaömerlioğlu, M.A., "Zamanın Ruhu olarak Küresel Akıl Tutulması", Doğu-Batı, Sayı: 96, 209-222, Şubat 2021. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Abbaszadeh, M., Şahin, M., Özgün, A., Öncü, G., Garipcan, B., Saybaşılı, H., "A Transient Survival Model of Alteration of Electrophysiological Properties Due to Amyloid-beta Toxicity Based on SH-SY5Y Cell Line", Current Alzheimer Research, 17. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Akalan, N.E., Temelli, Y., Özkan, M., "Knee Biomechanics During Squat Rising with Patella Alta and After Distal Transfer of Tibial Tubercular Surgery", Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 2(2), 27-35, 2020. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Başar, B., Sönmez, M., Yıldırım, D.K., Paul, R., Herzka, D.A., Kocatürk, O., Campbell-Washburn, A.E., "Susceptibility Artifacts of Metallic Markers and Cardiac Catheterization Devices on a High-performance 0.55 T MRI system", Magnetic Resonance Imaging. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Damgacı, S., Enriquez-Navas, P.M., Pilon-Thomas, S., Güveniş, A., Gillies, R.J., Ibrahim-Hashim, A., "Immunotherapy on Acid: Opportunities and Challenges", European journal of Clinical Nutrition, 74(1), 3-6, 2020. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Demir, A., Özkan, M., Uluğ, A.M., "A Macro-structural Dispersion Characteristic of Brain White Matter and its Application to Bipolar Disorder", IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Iyisan, B., Thiramanas, R., Nazarova, N., Avlasevich, Y., Mailänder, V., Baluschev, S., Landfester, K., "Temperature Sensing in Cells Using Polymeric Upconversion Nanocapsules. Biomacromolecules", 21(11), 4469-4478. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Kaya, C.S., Yücesoy, C.A., "Muscle-tendon Unit Length-spastic Muscle Force Data by Combined Intraoperative-musculoskeletal Modelling Work", Gait & Posture, 81, 179-180. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Kaya, C.S., Yücesoy, C.A., "Using Intraoperative Spastic Muscle Force-joint Angle Data to Model Muscle Force-length Relation During Patients’Gait", In Orthopaedic Proceedings ( 102, Supp_11, 8-8). The British Editorial Society of Bone & Joint Surgery. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Odabaş, S., Erenay, B., Garipcan, B., Effects of Modified and Bone Surface Mimicked PDMS Membranes and Protein Modifications on Osteoblast Cell Behaviour. Bone Reports, 13, 100384. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Öztürk-Işık, E., Cengiz, S., Özcan, A., Yakıcıer, C., Ersen Danyeli, A., Pamir, M.N., Özduman, K., Dinçer, A., "Identification of IDH and TERTp Mutation Status Using 1H-MRS in 112 Hemispheric Diffuse Gliomas. J Magn Reson Imaging", 2020; 51(6), 1799-1809. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Uslu, E., Öztatlı, H., Garipcan, B., Ercan, B., "Fabrication and Cellular Interactions of Nanoporous Tantalum Oxide", Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Yaras, Y.S., Yıldırım, D.K., Herzka, D.A., Rogers, T., Campbell‐Washburn, A. E., Ledereman, R. J., Kocatrk, O., "Real‐time Device Tracking Under MRI Using an Acousto‐optic Active Marker. Magnetic Resonance in Medicine. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Çeçen, F., Gül, G., "Biodegradation of Five Pharmaceuticals: Estimation by Predictive Models and Comparison with Activated Sludge Data", Int. J. Environ. Sci. Technol. (2021) 18: 237-340. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Türkten, N., Uyguner-Demirel, C.S., “Photocatalytic activity of in-situ Fe-doped TiO2 for natural organic matter removal”, Journal of Engineering Sciences and Design, 8(3), 664-670, 2020. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Kalafat, D., “Source Parameters of moderate and strong earthquakes for Turkey and its surrounding area (1938-2017); anas transactions”, Earth Sciences 1/2020, 3-11. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Kalafat, D., Güneş Y., Kara, M., Kekovalı K., “Sultandağ Fay Zonu’nun (Afyonkarahisar-Konya Batı Anadolu) Güncel Depremselliğine Bir Bakış”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi,163; 195-218, 2020. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Poyraz, A,S., Kalafat, D., Güneş, Y., Turhan, F., Polat, R., “Türkiye ve Civarı Sismik Moment Tensör Kataloğu: 2016-2019”, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Basımda (Mizanpaj), e-ISSN:1308-6693, 2020. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Sabuncu, A., Özener, H., "Mimari Dökümantasyonda Yersel Lazer Tarama Teknolojisi Kullanımı: Tarihi Sismoloji Binası Örneği", Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi, 2020,1,1,45-53. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Tanircan, G., Miyake, H., Yamanaka, H., Özel, O., “Large Stress Release during Normal Faulting Earthquakes in Western Turkey Supported by Broadband Ground Motion Simulations”, Pure and Applied Geophysics 177 1969-1981, Mayıs 2020. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Zaalishvili, V.B., Pınar, A., Erdik, M., Burdzieva, O.G., Melkov, D.A., “Issues of Seismic Risk Assessment of Vladik,vkaz city”, 10 No 3, Geology and Geophysics of the South of Russia, Eylül 2020. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2020
Erbay, M., “Makedonya Sanatı’nın Mirası:Üsküp Müzeleri”, Kahraman, M.E. (Ed.), Müze ve Sanat, 141-143, YTÜ Davutpaşa: Efe Yayınları, 2020. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2020
Erbay, M., ‘The Aim of Criative Drama in University Museums, Post-Modern University Museums, International Association of University Museum Platform, Kadir Has Üniversitesi Yayını, 29-30, 2020. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2020
Dicle, E., Devletlü Tiyatro: Tanzimattan Bugüne Devlet-Tiyatro İlişkisi“, Notos, Şubat-Mart 2020, 42-47, 2020. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale, Bildiri 2020
Erhan, D., Anarım, E., "Bogazici University Distributed Denial of Service Dataset", Data in Brief, 32, 2020. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale, Diğer ESCI 2020
Çağnan, Z., Akkar, S., Kale, Ö., Sandıkkaya, A., "A Model for Predicting Vertical Component Peak Ground Acceleration (PGA), Peak Ground Velocity (PGV), and 5% Damped Pseudospectral Acceleration (PSA) for Europe and the Middle East", Bulletin Of Earthquake Engineering, 15, 7, 2617-2643, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale, Düzeltme Yazısı SCIE 2017
Göz, İ., Tekcan, A. İ., Erciyes, A. A., "Subjective Age-of-Acquisition Norms for 600 Turkish Words from Four Age Groups", Behavior Research Methods, 49, 5, 1736-1746, 2017. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale, Düzeltme Yazısı SSCI 2017
Demirler, M. C., Sakızlı, U., Bali, B., Kocagöz, Y., Eski, S.E., Ergönen, A., Alkiraz, A.S., Bayramlı, X., Hassenklöver, T., Manzini, I., Fuss, S.H., "Purinergic Signalling Selectively Modulates Maintenance but not Repair Neurogenesis in the Zebrafish Olfactory Epithelium", FEBS Journal, 287 (13), 2699-2722, 2019. Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Fen-Edebiyat Fakültesi, UYGAR Merkezleri Makale, Erken Erişim SCI-E 2019
Samur, E., Baydere, B.A., Talas, S.K., Tutcu, C., "Quasi-static Modeling of a Novel Growing Soft-continuum Robot", International Journal of Robotics Research, 2019. Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale, Erken Erişim SCI-E 2019
Dinçtopal Deniz, N., Fodor, J., “Timing of Syntactic and Rhythmic Effects on Ambiguity Resolution in Turkish  A Phoneme Restoration Study”, Language and Speech, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SCI-E, SSCI 2019
Nugay, N., Nugay, T., "Synthesis, Characterization and End-functionalization of a Novel Telechelic Star: Styrene Hexamer Core Carrying Polyisobutylene Arms Fitted with Allyl Termini", Polymer Bulletın, 2019. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale, Erken Erişim SCI-E 2019
Tanrıver, G., Çatak, S., "Keteniminium Salts as Key Intermediates for the Efficient Synthesis of 3-Amino-Indoles and -Benzofurans", Helvetica Chimica Acta, 2019. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale, Erken Erişim SCI-E 2019
Soyöz, S., Aytülün, E., "System Identification and Seismic Performance Assessment of a Stone Arch Bridge", Journal of Earthquake Engineering, 2019. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale, Erken Erişim SCI-E 2019
Kıratlı, O.S., "'Thou Shalt Not Kill': A Survey Experiment on the Effects of Moral Primes on War Attitudes in Turkey", Turkish Studies, 2019. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale, Erken Erişim SSCI 2019
Cemgil, A., "Parallelizing Particle Filters with Butterfly Interactions", Scandinavian Journal of Statistics, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale, Erken Erişim SCI-E 2019

Sayfalar