Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüazalan sırada İndeksi Tarihi
Ertan, C., Aşık, M.D., Tabakoğlu, Ö.H., Bilici, T., Gülsoy, M., “Düşük güçteki kızılaltı laserlerin in vitro deri hücre kültürlerinden elde edilmiş fibroblast hücrelerinin proliferasyonuna etkisi”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Gürkan, A., Tabakoğlu, Ö.H., Bilici, T., Gülsoy, M., Çilesiz, İ., “1070-NM YFL laser ile beyin ve karaciğer doku uygulmalarında karşılaştırmalı sıcaklık ölçümleri”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Sarp, A.S., Tabakoğlu, Bilici, T., Topaloğlu, N., Gülsoy, M., “Kızılaltı laser uygulamalarında diteki pulpa odasındaki sıcaklık değişiminin incelenmesi”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Tabakoğlu, Ö.H., Bilici, T., Gürkan, A., Gülsoy, M., “809-nm ve 1070-nm kızılaltı laserleri ile deri kaynağı”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Alper, A.S., Emir, U. E., Öztürk, C., “Stimulus frequency dependency of post stimulus undershoot of the bold FMRI signal”, Proceedings of 13th National Biomedical Engineering Conference: BİYOMUT 2008, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Öztürk, C., “Kardiyovasküler girişimler”, Türk Manyetik Rezonans Derneği 3. Kongresi, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Yaman ,A., Ledesma-Carbayo, M.J, Baan, G.C., Huijing, P.A., Yücesoy, C.A., Öztürk, C., “Kas mekaniğinin MRG ile in vivo incelenmesi”, 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT 2009, C. Güzeliş, M. Özgören (Derleyenler), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Yaman, A., Ledesma-Carbayo, M.J., Baan, G.C., Huijing, P.A., Öztürk, C., Yücesoy, C.A., “Assessment using MRI shows that inter-synergistic as well as inter-antagonistic epimuscular myofascial force transmission has sizable effects within the entire human lower leg, in vivo”, Second International Fascia Research Congress, Amsterdam, Netherlands, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Yaman, A., Ledesma-Carbayo, M.J., Baan, G.C., Huijing, P.A., Yücesoy, C.A., Öztürk, C., “MRI assessment of passive muscular mechanics in vivo using ıntensity based nonrigid b-spline registration: Effects of epimuscular myofascial force transmission”, International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) 17th Scientific Meeting & Exhibition, Honolulu, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ateş, F., Huijing P.A., Yücesoy, C.A., “Tek kasın ya da tüm kas grubunun boy değişikliklerinin epimüsküler miyobağdokusal kuvvet iletimine etkileri”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Hocaoğlu, G., Ateş, F., Huijing, P.A. ve Yücesoy, C.A., “Kısmi fasyatominin kas mekaniğine miyobağdokusal kuvvet iletimindeki değişim sonucu etkileri”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Şeref, Z., Huijing, P.A.,Yücesoy, C.A., “Cerrahi aponörotomide kesi sayısının kas mekaniğine akut etkileri: sonlu elemanlar analizi”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Yaman, B., Ateş, F., Huijing , P.A., Yücesoy, C.A., “İntakt komşu kas ve kas dışı yapılar, aponörotominin hedef kasın mekaniğine etkilerini değiştirmektedir”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Balcıoğlu, I.A., Yalap, K.S., “Effects of inorganic anions and humic acid on the photocatalytic and ozone oxidation of a tetracycline group antibiotic in aqueous solution”, 14th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil, San Diego, USA, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Furman, A., Çoraman, E., Öztunç, T., Bilgin, R., “Molecular phylogeny and distribution of the bent wing bat, Miniopterus schreibersii pallidus,(Chiroptera: Vespertilionidae)”, Proceedings of XIth Bat Research Symposium, 47, Cluj Napoca, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
İnce, B.K., Şimşek, L., Öz, N., Gözdereliler, E., Ülgen, A., İnce, O. “Bira atıksuyunun anaerobik arıtımında asetoklastik metanojenik aktivite ve kantitatif metan arkeyal değişimleri”, İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Türker, G., İnce, O., Öz, N.A., Kolukırık, M,. İnce, B.K., “16S rDNA analysis and diversity of prokaryotes and methanogens of deep sea sediments of the Black Sea”, Third International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld 2009, Lisbon, Portugal, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aksoy, D., Zeylan, A., İnce N.H., Yağcı-Acar, H.F., Copty, N.K., “Transport of superparamagentic iron oxide nanoparticles in porous media”, Proceedings of the IAHR International Groundwater Symposium, 299-307, İstanbul, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
İnce, N.H., Gültekin, I., Eren, Z., “Sonochemical degradation of endocrine disrupting compounds in water”, Proceedings of Cost D 32 Action: Chemistry Under High Energy Microenvironments, Krakov, Poland, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Bosnalı, S., “Halaç Türkçesinde buyruk,istek,şart ve gereklilik tümceleri”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi UTEK 2007,Bildiriler, Türkçenin Söz Dizimi, H. Develi (Derleyen), 1, 103-114, İstanbul Kültür Üniversitesi,İstanbul,2009. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2009
Bosnalı, S., “Halaçca’da gelecek zaman kipi”, VI Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 2008. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2008
Ilgaz, D., “Citizenship, education, nationalism and democracy in Turkey: The four multipliers of a planned society, Nationalism and Human Rights Conference, Bilgi University, İstanbul, 2008. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2008
Ilgaz, D., “Democratic reforms in Turkey”, Democracy, Legitimacy and Identities: Citizens on the Construction of Europe, European Studies Center, Lodz, Poland, 2008. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2008
Ilgaz, D., “Enchentment in the film ‘the girl in the café”, Annual Conference of the International Society of Contemporary Literature and Theatre, Ronda,Spain, 2008. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2008
Ilgaz, D., “The euro-Mediterranean partnership and the EU Neighbourhood policy ‘the fight against poverty’”, Civil Society Project Conference in Malta, Radisson SAS, Malta Universty, Malta, 2008. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2008
Yüksel, Ş., Özören, N., “PACS-2, at the cross roads of ER trafficking and TRAIL-induced apoptosis”, Cell Science Reviews, 1742-8130, 2009. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2009
Özbek, N., ““Osmanlı İmparatorluğu’nda dilencilere yönelik devlet politikaları ve kamusal söylemin değişimi”, Bir Kent Sorunu Dilencilik: Sorunlar ve Çözüm Yolları, 100, 17-44, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Soysal, A., “The tout unionist: The forgotten early life and works of Aka Gündüz”, The Association for the Study of the Nationalities 2010, 15, 40, Columbia University, New York, USA, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Erus, B., Hatipoğlu, O., “Performansa dayalı ek ödeme sisteminin sağlık hizmetlerinde verimliliğe etkisi: Türkiye örneği”, II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi konferansı dahilinde “II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 2, 316-324, 2010. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2010
Eder, M., Öz, Ö., “İstanbul transforming: Street bazaars of İstanbul”, 2009 EGOS Colloquium, Barcelona, Spain, 2009. Web İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2009
Yılmaz, N., “CEO overconfidence and Competitive Performance”, 5th International Conference on Business, Management and Economics, 2009. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2009
Acar, Y., Kadıpaşaoğlu, S.N., “Comparison of bootstrap simulation and traditional approach to safety stock calculation”, Annual Meeting of the Decision Science Institute, San Diego, USA, 2010. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2010
Acar, Y., Kadıpaşaoğlu, S.N., Albey, E., “An empirical study of supply chain flexibility in a global supply chain: central vs distributed decision making”, Annual Meeting of the Decision Science Institute, San Diego, USA, 2010. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2010
Koch, S., Özgür, M.O., “Venture capital interests in open source software business models in Turkey”, Proceedings International Conference on Innovation And Entrepreneurship 2010, 188-200, 2010. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2010
Öz, Ö., Özkaracalar, K., “Yaratıcı sektörler, mekansal yönelimler: İstanbul sinema sektörü örneği”, 13. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, 2010. Web İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2010
Tosun, A., Bener, A., Koch, S., Aytac, T., Yılmaz, H., Cetinkaya, O., “Effects of company age and size on software processes and maturity in the Turkish software industry”, Proceedings International Business Information Management Conference (14th IBIMA), 2010. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2010
Varnalı, K., Toker, A., Yılmaz, C., “A consumer-centric model for mobile marketing”, 12th International Conference of ASBBS 2010, 12, 100-115, London, 2010. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2010
Kirişci, K., “Civilianizing Turkish foreign policy: The role of civil society in Turkey’s relations with its neighborhood”, Turkey and the Middle East, Danish Institute in Damascus, 2009. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2009
Aydın, U., “Uluslararası ilişkilerde araştırma yöntemleri: Temel prensipler”, 2009 Bilimsel Araştırma ve Düşünce Süreçleri Semineri, Harp Akademileri Basımevi, 2010. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2010
Kirişci, K., “Democracy diffusion: The Turkish experience”, Council of European Studies Conference, Montreal, 2010. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2010
Kirişci, K., Tocci, N., Walker, J., “A neighborhood rediscovered: Turkey’s transatlantic value in the Middle East”, Brussels Forum, Brussels, 2010. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2010
Eder, M., Öz, Ö., “İstanbul transforming: Street bazaars of İstanbul”, 2009 EGOS Colloquium, Barcelona, Spain, 2009. Web Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2009
Alvarez, M.D., Akış Roney, S., “Environmental sensitivity of Turkish tourism students”, Sustainable Tourism: Issues, Debates and Challenges, 2010 , Girit, Yunanistan, 2010. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
İnelmen, K., Zeytinoğlu, I.U., “The relationship of career commitment to satisfaction, support and stress”, ISSWOV 2010, Competing Values in an Uncertain Environment: Managing the Paradox, 1, 289- 296, Estoril, Portugal, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Yamak, S., Ertuna, B., Levent, H., Bolak, M., “Yabancı yatırımcıların aile işletmeleriyle işibirliklerinin performansa etkileri”, 4. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, 4, 275-286, İstanbul, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Ceylan, D., Özkan-Günay E.N., “Policies to improve energy efficiency: Cross-country comparison in Europe”, EcoMod2010- International Conference on Economic Modelling 2010, 1, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Göncü, H.A., Özkan-Günay, E.N., “Potential energy sources in electricity generation: The case of Turkey” , International Conference on Economic Modelling 2010, 1, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Helvacıoğlu-Kuyucu A.D., “The playgroud of cloud computing in Turkey”, World Conference on Information Technology 2010 , Procedia-Computer Science Journal , 1 , 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Irak, A., Ata, Z., “Determinants and distribution of power in buyer-supplier relationships”, IBIMA Conference 2010, 1, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Onay, C., Ünal, G., “Cointegration and extreme value analyses of Bovespa and İstanbul stock”, 6th International Conference on Business, Management and Economics ICBME’10, İzmir, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Özkan-Günay, E.N., “International technology spillovers on domestic innovation capability in emerging markets: Evidence from BRICT countries”, 14th IBIMA Conference -International Business Information Management Association, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Sakarya, S., Eckman, M., “Customer receptiveness in international market selection for retail expansion: A cross cultural study” , 17th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science 2010, Book of Abstracts: 17th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science, 201, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Sakarya, S., Yıldırım-Öktem, Ö., Bodur, M., Selekler-Gökşen, N., “Social and business enterprise collaboration:The potential of social alliances in catalyzing societal transformation in”, The Third Subsistence Marketplaces Conference:From Impactful Research to Sustainable Innovations for Subsistence Marketplaces 2010, Chicago, USA, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Muradoğlu, G., Onay, C., Phylaktis, K., ““Capital structure and debt maturity in Europe: The role of integration and FDI”, Proceedings of 39th Financial Management Association Annual Meeting, Reno, USA, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Muradoğlu, G., Onay, C., Phylaktis, K., “Capital structure and debt maturity in Europe: The role of integration and FDI”, Proceedings of 58th Midwest Finance Association Annual Meeting, Chicago, USA, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Topaçan, Ü., Başoğlu, N., Daim, T.U., “Exploring the adoption of technology driven services in the health care industry” , European Federation for Medical Informatics, Antalya, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Döğerlioğlu, Ö., Tirgil, A., “Commitment and retention of IT employees”, The 14th International Business Information Management Association Conference, Business Transformation through Innovation and Knowledge Management: An Academic Perspective , ISBN: 978-0-9821489-3-8, 2990-2997, İstanbul, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Badur, B., Darcan, O., “An experimental study on internet auctions using agent based modeling approach”, YAEM 2010, İstanbul, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Buruncuk, G., Badur, B., “A data mining study for customer segmentation and profiling”, IBIMA 14, İstanbul, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Doğan, N., Tanrıkulu, Z., “A comparative framework for evaluating classification algorithms”, Proceedings of WCE2010 - The World Congress on Engineering 2010, 1, 309-314, London, UK, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Gülser, G. , Badur, B., “A framework for integrating knowledge management and decision support systems by using knowledge discovery techniques”, IBIMA 14, İstanbul, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Kımıloğlu, H., Emre, U., “Attitudes toward web-based advertising and specific internet ad formats”, 2009 ISSN, 1949-9108, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Kutlu, B., Kut, A., Yıldırım, M., “Uzaktan sağlık izleme platformu”, 15. Ulusal Biyomedikal Mühendisliği Toplantısı, 1, 1-4, Antalya, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Mardikyan, S., “Analyzing information technology usage of small and medium sized enterprises”, The 14th International Business Information Management Conference (IBIMA), Business Transformation through Innovation and Knowledge Management: An Academic Perspective, 1, 571-578, İstanbul, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Muradoğlu, G., Onay, C., Phylaktis, K., “Capital structure and debt maturity in Europe: The role of FDI in European integration”, Proceedings of SSEM Euro Conference 2010, Bodrum, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Sürgit, O.E., Erdem, A.S., “A web based decision support system for supplier evaluation and selection”, Proceedings of 11th Meeting of Group Decision and Negotiation, 1, 79-83, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Tanrıkulu, Z., Baykuşlar, H., Çıplak, S.C., “Design and implementation of an integrated content management system for educational purposes”, Proceedings of Future-Learning, 3rd International Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-Learning, 1, 629-638, İstanbul, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Gülerce, A., “Headscarf as a private/collective transformatianal/transformsative object”, 13th Biannial Theretical Psychology Conference, Nanjing, China, 2009. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2009
Özel, S., Yetkiner, Z.E., “Multiple representation perspective and students’ acceptance of an online manipulative tool”, E-Learn, 2010, Orlando, FL, E-Learn 2010 Proceedings: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education , 5, 2671-2680, 2010. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2010
Kara, M., Toğrol, A., “Effects of instructional design integrated with ethnomathematics: Attitudes and achievement”, International Conference on Learning Sciences. International Society of the Learning Sciences, 2010, Chicago, Illinois, Proceedings of the 9th international Conference of the Learning Sciences, 1, 730-735, 2010. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2010
Nakipoğlu, M., Sarıgül, Ö, Yumrutaş N., “Iyor eki ve ediniminin düşündürdükleri”, 24. Uluslararası Türk Dilbilimi Kurultayı, Ankara, 2011. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2011
Yıldız, E., Nakipoğlu, M., “Türkçe konuşan çocuklar geniş zamanın olumsuzunu nasıl edinir?”, 24. Uluslararası Türk Dilbilimi Kurultayı, Ankara, 2011. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2011
Ross, J., Dereboy, İ., “Informal interpreting in state hospitals”, Türkiye’de Toplum Çevirmenliği / Community Interpreting in Turkey, Boğaziçi Üniversitesi, 2011. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2011
Özyar, A., Ünlü, E., Yalçın, S., Pilavcı, T., Karaciç, S., “Tarsus-Gözlükule 2008 yılı kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı, 2009, Pamukkale, Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 31, 1, 2010. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2010
Özyar, A., Ünlü, E., Yalçın, S., Pilavcı, T., Karaciç, S., “Tarsus-Gözlükule 2008 yılı kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı, 2009, Pamukkale, Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 31, 1, 2010. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2010
Candaş, A., Yılmaz, H., “Basic attitudes of Turkey’s inhabitants towards basic rights: Two paradoxes”, Problems of Europeanization and European Perceptions of Turkey as a Future Member State 2010, Madrid, İspanya, 2011. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2011
Candaş, A., “Prerequisites of democracy”, Establishing Order International Conference Yale University MESS, 2010, Boğaziçi University, 2011. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2011
Candaş, A., “Modernization processes in comparative perspective: Sweden and Turkey”, Modernization processes in Comparative Perspective: Sweden and Turkey 2010, Copenhagen, 2011. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2011
Candaş, A., “On artificial solidarity, double moral codes and heteronomy”, Yale University MESS Workshop 2010, Yale University, USA, 2011. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2011
Demir, C., Cemgil, A.T., Saraçlar, M., “Catalog-based single-channel speech-music separation”, INTERSPEECH, Japonya, 2010. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2010
Kındıroğlu, A.A., Yalçın, H., Aran, O., Hruz, M., Campr, P., Akarun, L., Karpov, A., “Multi-lingual fingerspelling recognition for handicapped kiosk”, Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies, St Petersburg, 2010. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2010
Yıldırım, İ., Oya Aran, Yolum, P., Akarun, L., “Cooperative sign language tutoring: A multiagent approach”, ESAW 2009, Lecture Notes in AI, LNAI, 5881, 213-228, 2010. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2010
Batur, O.Z., Koca, M., Dündar, G., “MATLAB-VHDL design automation for MB-OFDM UWB”, ICUWB, 2919, 423-427, Vancouver, 2010. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2010
Fırat, U., Engin, S.N., Saraçlar, M., Ertüzün, A.B., “Wind speed forecasting based on second order blind identification and autoregressive model”, Ninth International Conference on Machine Learning and Applications, Washington DC, USA, 2010. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2010
Bozer, A., Altay, G., “A tracking system to maximize the efficiency of TMD”, 7th CUEE and 5th ICEE Joint Conference, 1, 1143-1150, Tokyo, Japan, 2010. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2010
Budeyri, N., Avcı, N.G., Ölmez, E.Ö., Akbulut, B.S., “In-vitro inhibitory effect of BLIP derived peptides on TEM-1 beta-lactamase”, 35th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies, FEBS JOURNAL, 277108, 108, Gothenburg, Sweden, 2010. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2010
Ünal, G., Önay, C., “Bivariate extreme analysis of Bovespa and İstanbul stock exchanges”, Proceedings of 47th Euro Working Group Financial Modelling, 1, 163-174, Prague, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Ülgen, Y., “ Tıbbi cihaz kalibarsyonunda akreditasyon”, Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi 2010, Antalya, 2010. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Talat, D., Güvenis, A., “PEM görüntüleme için etkileşim pozisyonlama algoritmalarının karşılaştırılması”, 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2010), Antalya, 2010. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Kocasoy, G., Levi, A., “Evsel arıtma çamurlarının uçucu külle klinoptilolit ile stabilizasyonu/solidifikasyonu”, XII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2010. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Postawa, T., Furman, A., Öztunç, T., Çoraman, E., “Patterns of ectoparasite abundance infecting distinct populations of Miniopterus species in their contact zone in Asia Minor”, 15th International Bat Research Conference 2010, 251, Prague, Czech Republic, 2010. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Saçan, M.T., Vracko, M., Tuğcu, G., “Modeling the toxicity of organic compounds to freshwater algae using counter-propagation neural network and linear techniques”, QSAR 2010, 2010. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Özel, N.M., Koçak, S., Semin, K.U., Necmioğlu, O., Destici, T.C., Teoman, U., “Improvement of data acquisition of the BRTR (PS-43) beismic array”, Geophysical Research Abstracts, 12, EGU2010-11427, EGU General Assembly, 2010. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Özçaldıran, K., “A complete classification of controllable singular systems”, Proceedings of the 29th IEEE Conference on Decision and Control, 1-6, 3596-3597, 1990. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 1990
Özçaldıran, K., “Fundamental theorem of linear state feedback for singular systems”, Proceedings of the 29th IEEE Conference on Decision and Control, 1-6, 67-72, 1990. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 1990
Özçaldıran, K., Lewis, F.L., “Some generalized notions of observability”, Proceedings of the 29th IEEE Conference on Decision and Control, 1-6, 3635-3639, 1990. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 1990
Honkura, Y., Işıkara, A.M., “Multidisciplinary research on fault activity in the western part of the North Anatolian fault zone”, Tectonophysics, 193, 4, 347-357, 1991. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri SCI-E 1991
Alpaydın, E., “Multiple neural networks and weighted voting”, 11th IAPR International Conference on Pattern Recognition, Proceedings, II, 29-32, 1992. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 1992
Sertel, M.R., Chen, F.G., “Resolving paradoxical centipedes behavioristically or by unilateral pre donations”, Game Theory and Economic Applications, 389, 249-286, 1992. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri CPCI-SSH 1992
Özçaldıran, K., Haliloğlu, L., “Structural properties of singular systems 1 controllability”, System Structure and Control, 344-347, 1992. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 1992

Sayfalar