Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüazalan sırada İndeksi Tarihi
Güney, E., Altınel, İ.K., Aras, N., “Duygaç ağlarında eniyi üs yeri ve bilgi akış rotalarını bulan bir dal-sınır algoritması”, Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 1361-1365, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Güney, M., Onay, T.T., “Distribution of traffic-based heavy metal pollution in highway dusts”, 4th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environmetnal Systems, Dubrovnik, Hırvatistan, 2007. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Güneyisi, E.M., Altay G., “Viskoz söndürücü sistemlerin yüksek katlı betonarme ofis binalarının deprem dayanımı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 61-72, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Güngör, O., Güngör, T., “Türkçe bir sözlükteki tanımlardan kavramlar arasındaki üst-kavram ilişkilerinin çıkarılması”, Akademik Bilişim Konferansı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Harmancı, O., Mıhcak, M.K., Tekalp, A.M., “Watermarking and streaming compressed video”, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2007), 1, I-833-I-836, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Haznedar, B., “Crosslinguistic influence in Turkish-English bilingual first language acquisition: The overuse of subjects in Turkish”, Proceedings of the 2nd Conference on Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA), L. B. Belikova, M. Umeda (Derleyenler), 124-134, Cascadilla Press – Somerville, MA., 2007. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2007
Helvacıoğlu, A.D., “The role of the religious actors in achieving the utopia of alliance of civilizations: Pope's visit to Turkey”, Making Sense of a Pluralist World Sixth Pan European Conference on International Relations, Torino, 2007. http://www.sgir.org/archive/turin/uploads/Helvacioglu-adh_role_of_religious_actors_in_alliance_of_civilizations. pdf Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Hewlett, J., Wilamowski, B., Dündar, G., “Merge of evolutionary computation with gradient based method for optimization problems”, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2007), 3304-3309, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Holmstrom, S., Yalçınkaya, A.D., Işıkman, S., Ataman, C., Urey, H., “FR-4 as a new MOEMS platform”, IEEE/LEOS International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics, 25-26, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Hüdaverdi, M., Kunieda, H., Ercan, E.N., “Nature of X-ray sources from the field of nearby,poor cluster of galaxies”, Galaxy Evolution Acroos the Hubble Time Proceedings IAU Symposium 235, F. Combes, J. Palous (Derleyenler), 2007. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Hüdaverdi, M., Kunieda, H., Ercan, E.N., “Yakın Galaksi kümelerindeki x-ışın kaynaklarının doğası”, XV. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiriler Kitabı, 1, 395-403, 2007. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Ilgaz, D., “Development process and basic theories of the concept of democracy”, EU-CONSENT, Conference on Democracy, Legitimacy and Identities: Citizens on the Construction of Europe, European Institute, Lodz, Poland, 2007. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2007
Ilgaz, D., “Partnership of the euro-mediterranean youth beyond borders”, Conference on Intercultural Dialogue and Citizenship; The Role of Intercultural Dialogue for the Development of a New (Plural, Democratic) Citizenship, Interdepartmental Centre on Human Rights and the Rights of Peoples, University of Padua, Italy, 2007. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2007
Ilgaz, D., “The deception of time over the glacial lake in Marilynne Robinson’s Housekeeping”, International Society of Contemporary Literature and Theatre (ISCLT) Annual Conference, Laulasmaa, Estonia, 2007. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2007
Işık, F.M., Taştan, B., Yolum. P., “Automatic adaptation of BPEL processes using semantic rules: Design and development of a loan approval system”, ICDE Workshop on Data Mining and Business Intelligence, 944-951, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Işıklar, G., Kastro, Y., Bener, A., “The use of customer relationship management in resource allocation the case of cellular networks”, ICC&IE 2007, Alexandria, Egypt, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
İlhan, E.S., Akkuş, G.B., Bener, A., “SAM: Semantic advanced matchmaker”, SEKE 2007, Boston, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
İlhan, E.S., Bener, A., “Improved service ranking and scoring: Semantic advanced matchmaker (SAM) architecture”, ENASE 2007, Barcelona, Spain, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
İnelmen, E., “Designing an introductory course for an undergraduate program to address global economic development challenges”, 6th Annual ASEE Global Colloquium on Engineering Education, "Shaping the Future through Global Partnerships", İstanbul, 2007. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
İnelmen, E., “Finding a role in the education process for extra-curriculum activities”, 6th Annual ASEE Global Colloquium on Engineering Education, "Shaping the Future through Global Partnerships", İstanbul, 2007. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
İnelmen, E., “Fulfilling the three aims of a global engineering education institution”, 6th Annual ASEE Global Colloquium on Engineering Education, "Shaping the Future through Global Partnerships", İstanbul, 2007. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
İnelmen, E., “Guiding engineers through a self-regulated life long learning pathway”, 6th Annual ASEE Global Colloquium on Engineering Education, "Shaping the Future through Global Partnerships", İstanbul, 2007. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
İnelmen, E., “Reverse-engineering the engineering curriculum: A proposal”, 6th Annual ASEE Global Colloquium on Engineering Education, "Shaping the Future through Global Partnerships", İstanbul, 2007. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
İnelmen, E., İnelmen, E.M., “Blending ‘Distance education’ into an ‘Undergraduate curriculum’: A proposal”, SEFI and IGIP Joint Annual Conference, 79-80, University of Miskolc, Miskolc, Hungary, 2007. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
İnelmen, E., İnelmen, E.M., “Launching a ‘distance education program’ in a ‘situated learning environment’”, EDEN 2007, Naples, Italy, 2007. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Kalafat, D., “Doğa Marmara’yı depremlerle sınayacak mı?, Tekirdağ ve çevresinin depremlerine toplu bir bakış”, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi TSYB ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Panel Kitapçığı, 58-68, Tekirdağ, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Kavaklıoğlu, C., Kaynak, O., “A type-2 fuzzy planner with semi qualitative world model for ROBOCUP domain”, Proceedings of the 3rd Annual IEEE Conference on Automation Science and Engineering, 795-799, Scottsdale, AZ, USA, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Kaya, Y., Şafak, E., “Yer hareketi parametrelerinin elastik olmayan tepki spektrumu üzerindeki etkilerinin stokastik olarak incelenmesi”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 289-304, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Kayabol, K., Sankur, B., Kuruoğlu, E., “Source separatıon ın ımages vıa mrfs wıth varıatıonal approxımatıon”, 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), Poznan, Poland, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Kıvılcımdan, Ç., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Kağıt hamuru ağartma atıksuyunun katalitik ozonlama prosesi ile arıtılması”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Yaşam Çevre Teknoloji Bildiriler Kitabı, 176-185, Emre Basımevi, Konak, İzmir, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Kirişci, K., “Border Management and EU-Turkish Relations: Convergence or Deadlock”, CARIM-RR-2007/03, European University Institute, Florence, 2007. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2007
Koçkal, N.U., Özturan, T., “Sinterleme sıcaklığının uçucu kül hafif agregaların özelliklerine etkisi”, 7. Ulusal Beton Kongresi Bildiriler Kitabı, 133-144, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İstanbul, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Konur, U., Bayazıt, U., Ateş, H., Gürgen, F., “Tel file geometrilerinin sıradüzensel küme bölütleme ile spektral kodlaması”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskişehir, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Korçak, Ö., Alagöz, F., “Optimal beam management in earth-fixed satellite systems”, International Worshop on Satellite and Space Communications (IWSSC’07), 201-205, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Korugan, A., Ateş, N.Y., “2M1B Manufacturing systems with two part types having operational and quality failures”, Analysis of Manufacturing Systems Conference 2007 (AMS 2007), 21-25, Lunteren, Netherlands, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Korugan, A., Hançer, Ö.F., “On the quality information feedback and the rework loop analysis of manufacturing systems”, Analysis of Manufacturing Systems Conference 2007 (AMS 2007),7-14, Lunteren, Netherlands, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Koşar, R., Ersoy, C., “Sink placement in wireless sensor networks using genetic algorithms”, LION 2007, Andalo, Italy, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Köksal, H.O., Karakoç, C., Polat, Z., Turgay, T., Akgün, Ş., “Evaluation of experimental procedures for confined concrete columns using 3D finite element analyses”, Third International Conference on High Performance Structures and Materials, Wessex Institute of Technology (HPSM CMEM-2007), WIT Transactions on Modelling and Simulation, 46, 233-242, doi:10.2495/CMEM070251, © 2007 WIT Press, Ostend: Belgium, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Köse, H., Akın, H.L., “A collaborative multi-robot localization method for a team of autonomous mobile robots”, 13th International Conference on Advanced Robotics, (ICAR 2007), 641-646, Jeju, Korea, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Köse, H., Akın, H.L., “A collaborative multi-robot localization method for a team of autonomous mobile robots”, 13th International Conference on Advanced Robotics, (ICAR 2007), 641-646, Jeju, Korea, 2007. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Köşker, Y., Bener, A., “Synchronization of UML based refactoring with graph transformation”, SEKE 2007, Boston, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Kurnaz, S., Kaynak, O., Konakoğlu, E., “Adaptive neuro-fuzzy inference system based autonomous flight control of unmanned air vehicles”, Advances in Neural Networks – ISNN 2007, D. Liu, S. Fei, Z.G. Hou, H. Zhang, C. Sun (Derleyenler), Lecture Notes in Computer Science, 4491, 14-21, Springer-Verlag Heidelberg, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Lange, S.T., Salamanca, A., Wallace, J.W., Orakçal, K., “Reinforced concrete hospital component testing”, Proceedings, SEAOSC Annual Meeting, 75-85, Squaw Creek, California, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Liu, Z., Saraçlar, M., “Speaker segmentation and adaptation for speech recognition on multiple-speaker audio conference data”, Proceedings of the International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 192-195, Beijing, China, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Lorcu, F., Çetin, E.,  Mardikyan, S., “Türk otomotiv sanayinde veri zarflama tekniği ile etkinlik değerlendirmesi”, YA/EM 27. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 594-600, İzmir, 2007. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Mardikyan, S., Lorcu, F., Çetin, E., “İşsizliği etkileyen faktörlerin araştırılması: Türkiye örneği”, YA/EM 27. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 196-200, İzmir, 2007. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Syntactic tools for text watermarking”, 19th Annual Symposium on Electronic Imaging: Security, Stenography, and Watermarking of Multimedia Contents, San Jose, CA., 2007. CD Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Syntactic tools for text watermarking”, 19th Annual Symposium on Electronic Imaging: Security, Stenography, and Watermarking of Multimedia Contents, San Jose, CA., 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Syntactic tools for text watermarking”, 19th Annual Symposium on Electronic Imaging: Security, Stenography, and Watermarking of Multimedia Contents, San Jose, CA., 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Türkçe metin damgalama: sözdizimsel bir model”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Türkçe metin damgalama: sözdizimsel bir model”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Türkçe metin damgalama: sözdizimsel bir model”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Mercan, H., Atalık, K., “Kapak tahrikli eğrisel oyuk akışlarında yüksek Reynolds sayıları için girdap oluşumu ve gelişimi”, 15. Ulusal Mekanik Kongresi Bildiriler Kitabı, 605-614, Isparta, 2007. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Metin, B., Çiçekoğlu, O, Pal, K., “DDCC based all-pass filters using minimum number of passive elements”, 50th Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2007), 518-521, Montreal, Kanada, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Mowrtage, W., Yüzügüllü, Ö., “Orta hasarlı betonarme binaların geçici olarak takviyesi”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 281-288, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Nuhoğlu, İ., Sipahi, U., “Influence of Turkish Republic’s revolutions on accounting applications (1926-1928), ‘The Balkan Countries’”, 1st International Conference on Accounting and Auditing, 384-897, Edirne, 2007. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2007
Okçabol, R., “Geçmişi yadsıyarak eğitimde yenilik olur mu?”, Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S.S. Gül, H. Gül (Derleyenler), 94-100, Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Isparta, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2007
Okur, V., Altun, S., Ansal, A., “İnce daneli zeminlerde çevrimsel şekil değiştirme”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 199-208, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Onay, C., “Cointegration analysis of Bovespa and İstanbul stock exchanges”, Proceedings of Oxford Business and Economics Conference, Oxford University, UK, 2007. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Onay, C., Helvacıoglu A.D., “Internet Banking in the EU Harmonization Process: The Case of Turkey, Proceedings of 7th Global Conference on Business & Economics, Rome, Italy, 2007. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Onay, C., Helvacıoglu A.D., “Internet Banking in the EU Harmonization Process: The Case of Turkey, Proceedings of 7th Global Conference on Business & Economics, Rome, Italy, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Onay, T.T., Yenigün, O., Oral, V., “Forest fires and fire potential in Turkey”, AOGS 2007 4th Annual Meeting, Bangkok, Tayland, 2007. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Or, İ, Özbaş, B, Altıok, T., Uluscu, Ö., Almaz, A., Gönültaş E., “İstanbul Boğazı deniz trafiğinin risk analizi”, Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 194-201, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Or, İ, Paşaoğlu, G., Kılanç, G.P., “A simulation model for the analysis of pricing, investment and regulatory processes in a decentralized electricity market”, Proceedings of the 9th IAEE European Conference, 431-433, Floransa, Italya, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Or, İ., Özbaş, B, Altıok, T., Uluscu, Ö., Gönültaş, E., “İstanbul Boğazı deniz gemi geçiş trafiğinin benzetim modelleme ve senaryo analizi ile incelenmesi”, 2. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, USMOS’07, Bildiriler Kitabı, 383-393, Orta Doğu Teknik Üniversitesi & TSK, Ankara, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Oral, A., Çopur, İ.H., Anlaş, G., “Özellikleri fonksiyonel olarak değişen malzemelerde karışık mod yükleme altında çatlak başlama açıları ve gerilim şiddet çarpanları”(in Turkish), 8th International Fracture Conference, İstanbul, Turkey, 2007. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Öğüt, Ö., “Reading the written self in Alev Tekinay’s Nur der Hauch vom Paradies (Only the Breeze from Paradise)”, Life Writing: Autobiography, Biography, and Travel Writing in Contemporary Literature Proceedings of a Symposium Held by the Department of American Culture and Literature of Haliç University , İstanbul, Stuttgart: ibidem-Verlag, 241-252, 2007. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Önal, M.Z., Onay, C., “An aggregated information technology checklist for operational risk management”, Proceedings of 9th Global Business and Technology Association International Conference, Taipei, Taiwan, 2007. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Önel, T., Deliç, H., Ersoy, C., “On collaboration in a distributed multi-target tracking framework”, Proceedings of the IEEE ICC, 3265-3270, Glasgow, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Önel, T., Deliç, H., Ersoy, C., “On collaboration in a distributed multi-target tracking framework”, Proceedings of the IEEE ICC, 3265-3270, Glasgow, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Öniz, Y., Kayacan, E., Kaynak, O., “Grey sliding mode controller design for antilock braking system”, 2007 ASME/IEEE International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications (MESA07), Paper Code: DECT2007-34563, 1-8, Las Vegas, Nevada, USA, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Öniz, Y., Kayacan, E., Kaynak, O., “Simulated and experimental study of antilock braking system using grey sliding mode control”, Proceedings of 2007 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2007), 90-95, Montreal, Quebec, Canada, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Ötker, H.M., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklanan oksitetrasiklin içeren atıklara ozonlanma prosesinin uygulanması”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Yaşam Çevre Teknoloji Bildiriler Kitabı, 336-345, Emre Basımevi, Konak, İzmir, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Özbaş, B., Özgün, O., Barlas, Y., “Modeling of real estate price oscillations in Istanbul”, Proceedings of 25th International System Dynamics Conference, Albany, NY, USA, 2007. CD Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Özdemir, Z., Kılıç, S.A., “A survey of analytical methods for the dynamic fluid-structure interaction response of rigid cylindrical tanks under lateral motion”, ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2007, Paper No.1170, Rethymno, Crete, Greece, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Özgövde, A., Ersoy, C., “WCOT: A realistic lifetime metric for the performance evaluation of wireless sensor networks”, Proceedings of the IEEE PIMRC, Athens, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Özgül, B., Koca, M., Deliç, H., Stuber, G.L., “Pre-equalization of continuous phase modulation for multipath fading channels”, 4th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2007), 166-170, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Özkan, M., Akalan, E., Temelli, Y., “Interaction of ligament bundies and particular contacts for the simulation of passive knee flexion”, 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society in Conjunction with the Biennial Conference of the French Society of Biological and Medical Engineering, (SFGBM), Lyon, Fransa, 2007. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Özkan, M., Akalan, E., Temelli, Y., “Passive knee motion model: Femur shape constrained with ligament bundles”, Salford's 4th International Biomechanics Conference, Salford, UK, 2007. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Özkısacık, K.C., Altınel, İ.K., Aras, N., “Solving probabilistic multi-facility Weber problem by vector quantization”, Proceedings of the EURO Winter Institute on Location and Logistics, 313-332, Estoril, Portugal, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Özmen-Okur, O., Aydın, K., Öztürk, C., “Morphological differences in the grey matters of mathematicians: A voxel-based morphometry study”, Proc. Intl. Soc. Magn. Reson. Med (ISMRM), A. Derbyshire (Derleyen), 15, 2067, Berlin, Almanya, 2007. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Öz-Özkaracalar, Ö., Toker, A., “Linking quality and strategy in not-for-profit organizations: The case of BÜMED”, Proceedings of 2007 Oxford Business and Economics Conference (OBEC), Oxford, England, 2007. CD İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2007
Öztürk, M., Saysel, A.K., Copty, N.K., Aydın, A., “A GIS-based dynamic land use model for Bartin-Ulupinar watershed management”, Proceedings of the International Congress on River Basin Management, General Directorate of State Hydraulic Works, 2, 207-219, Antalya, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Özütam, B.K., Say, A.C.C., “Using aggregation for automatic identification of work processes in the managerial hierarchy”, Proceedings of the 21st International Workshop on Qualitative Reasoning, C. Price (Derleyen), 102-108, Aberystwyth, BK, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Özyurt N., Woo, L.Y., Mason, T.O., Shah, S.P, “Fiber disperison monitoring using AC-impedance spectroscopy and a conventional method”, Proceedings of the Fifth International RILEM Workshop on High Performance Fiber Reniforced Cement Composites (HPFRCC 5), H.W. Reinhardt, A.E. Namen (Derleyenler), 267-273, Mainz Germany 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Pembe, F.C., Güngör, T., “Automated query-biased and structure-preserving text summarization on web documents”, International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2007), 1-5, İstanbul, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Pembe, F.C., Güngör, T., “Heading-based sectional hierarchy identification for HTML documents”, 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007), Ankara, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Polat G., Özel, N.M., “Deep azimuthal seismic anisotropy in the Westernatolia and Aegean subduction zone”, International Earthquake Symposium, 141-145, Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi, Kocaeli, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Salah, A.A., Alyüz, N., Akarun, L., “Alternative face models for 3D face registration”, SPIE Conference on Electronic Imaging: Vision Geometry, 6499, 2007. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Salman-Öztürk, D., Yıldız, H.E., Himmetoğlu, B., “Tourism education’s responsiveness to customer based diversity: An exploratory research to define essential competencies to perform effectively in a diverse environment”, Critical Issues In Leisure and Tourism Education – Current Trends and Developments in Pedagogy and Research, E. Wickens, T. Hose, B. Humberstone, 207-221, Oxford University Press, UK, Buckinghamshire , 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Sardan, Ö., Alaca, B.E., Yalçınkaya, A.D., Boggild, P.T., Ole, H., “Route to batch-compatible fabrication of nanotweezers by guided self-assembly”, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Nanotechnology, 1231-1234, Hong Kong, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Sarıca, K., Kumbaroğlu, G., “Elektrik Üretim Tesislerinin Çok Yönlü Karşılaştırmalı Değerlendirmesi”, Proceedings of the International Natural Gas Congress and Exhibition, Turkish Chamber of Mechanical Engineers, 403-430, Ankara, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2007
Saybaşılı, H., Şenyüz, A.B., Ademoğlu, A., Öztürk, C., “Parallel programming in MRI”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BİYOMUT’07, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Saysel A.K., İncioğlu, F., “CO2 abatement and trade with economic growth in the long term: Experimental analysis”, The Twenty Fifth International Conference of the System Dynamics Society, Boston, MA. 2007. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Saysel, A.K. “System dynamics: Systemic feedback modeling for water resources management”, DSİ International Congress on River Basin Management, General Directorate of State Hydraulic Works, 2, 36-47, Antalya, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Saysel, A.K., “İnsan kaynaklı iklim değişiminin dinamiği: Kamu eğitimi için öneriler”, Uluslararası İklim Değişimi ve Çevresel Etkileri Konferansı Bildiriler Kitabı, 183-186, Konya, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Saysel, A.K., “Orman kaynaklarının yönetiminde dinamik sistem modellemesi yaklaşımı”, Küresel İklim Değişimi ve Su sorunlarının Çözümünde Ormanlar Sempozyumu, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, İstanbul, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Senergin, B., Bilir, B., Paman, Y., Battaloğlu, E., “Low frequency of mutations in autosomal recessive CMT Type 2”, The 2nd International CMT Consortium, 17, Snowbird, Utah, USA, 2007. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Seven, Y.B., Akalan, N.E., Yücesoy, C.A., “Back loading affects substantially the biomechanics of sit-to-stand motion in healthy children”, International Society of Biomechanics XXII The Congress, Taipei, Taiwan, Journal of Biomechanics, 40, Supplement 2, 691, 2007. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Soygeniş, S., Erktin, E., “Architecture as an extracurricular activity for elementary school children”, Proceedings Designtrain Congress Trailer I, Amsterdam, 2007. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2007

Sayfalar