Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüartan sırada İndeksi Tarihi
Arat, Y., “Fragments of culture by Deniz Kandiyoti, Aytorne Saktanber, derleyenler, London, I. B. Tauris and Co.Ltd., 2002”, South European Society and Politics, 169-170, 2003. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2003
Eder, M., “Implementing the economic criteria of EU membership: How difficult is it for Turkey?”, Turkish Studies, 4, 1, 219-245, 2003. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2003
Eder, M., “Political economy of agricultural reforms in Turkey”, La Turqie et le Développement, A. İnsel (Derleyen), 211-245, Paris : L’Harmattan, 2003. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2003
Kirişçi, K., “The question of asylum and illegal migration in European Union-Turkish relations”, Turkish Studies, 4, 1, 79-106, 2003. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2003
Kirişçi, K., “Turkish asylum practices in a European perspective”, Migration and Labour in Europe: Views from Turkey and Sweden, E. Zeybekoğlu Bo Johansson (Derleyenler), 56-73, İstanbul: Şefik Matbaası, 2003. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2003
Kirişçi, K., “The question of asylum and illegal migration in European Union-Turkish relations”, Turkey and the European Union: Domestic Politics, Economic Integration and International Dynamics, A. Çarkoğlu, B. Rubin (Derleyenler), 79-106, Frank Cass, London, 2003. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2003
Yılmaz, H., “Placing Turkey on the map of Europe: An introduction to examining the cultural clashes between Turkey and the European union”, Whither Europe? Migration, Citizenship and Identity, M. Andren (Derleyen), 195-206, Göteborg, Sweden: Center for European Research at Göteborg University, 2003. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2003
Yılmaz, H., “Comment les Turcs perçoivent L’Europe et L’Union Européenne”, La Pensée de Midi, Été, 10, 66-77, 2003. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2003
Kirişçi, K., “The Kurdish question and Turkish foreign policy”, The Future of Turkish Foreign Policy, D. Kerides, L. Martin (Derleyenler), Cambridge: M.I.T press, 2004. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2004
Akpınar, Y., Erkunt, H., “Escaping from crisis in web based education: An evaluation of online communication facilities used in conventional courses”, World Transactions on Engineering and Technology Education, 2, 2, 307-312, 2003. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2003
Akpınar, Y., “Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2, 2, 2003. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
İnelmen, E., “Challenging the adminitsration to implement problem-based learning in the undergraduate engineering curriculum”, International Journal of Engineering Education, 19, 5, 725-729, 2003. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
İnelmen, E., “A novel approach for the use of technology in education”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2003. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
İnelmen, E.M., İnelmen, E., İbrahim, A., “A new approach to teaching fuzzy logic system design”, Fuzzy Sets and Systems - IFSA 2003, T. Bilgiç, B.D. Baets, O. Kaynak (Derleyenler), 3-540-40383-3, 79-88, Springer-Verlag, Heidelberg, 2003. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Okçabol, R., “Temel sorun: Laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşma”, İleri, 13-14, 270-273, 2002-2003. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2003
Okçabol, R., “Özel öğretimi desteklemenin dayanılmaz hafifliği”, Öğretmen Dünyası, 278, 20-21, 2003. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2003
Okçabol, R., “AKP’nin YÖK tasarısı”, Yeniden A.R. Müdafaa-i Hukuk, 60, 31-32, 2003. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2003
Okçabol, R., “Yükseköğretim sistemimiz ve YÖK çıkmazı”, Yeniden İmece, 1, 43-52, 2003. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2003
Gök, F., “Citizenship and human rights education textbook”, Human Rights Issues in textbooks: The Turkish Case, 108-122, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2003
Okçabol, R., “Eğitim sistemimiz”, Dünya, 15, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2004
Okçabol, R., “Eğitimin piyasalaştırılması”, Y.A.R. Müdafaa-I Hukuk, 61, 42-45, 2003. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2003
Caner, A., “Eğitim kurumları için toplam kalite yönetimi ve değerlendirme”, Kalder Yayınları, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2003
Yıldıran, G., “Yaşananlar, yönelimler ve eğitim”, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19 (2), 61-80, 2002, Boğaziçi Üniversitesi Yayınlarıı, İstanbul, , 2003. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2003
Yıldıran, G., “Culture, systems and people : The case of Netherlands through the window of the foreign non-dutch speaking academician”, Boğaziçi University Journal of Education, 19 (1), 2002, Boğaziçi University Press, İstanbul, 2003. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2003
Kızıltepe, Z., “Yabancı dil öğrencilerinin tutum ve güdülerinde cinsiyet farkı”, Eğitim ve Bilim, 75-83, 2003. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2003
Caner, A., Yıldıran, G., “Eğitim bilimleri bölümü uygulama ve deneme okulları okul geliştirme projeleri”, Bir İlk Bir Ümit, 21-47, İstanbul, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2003
Bekman, S., “From research project to nationwide programme: The mother-child education programme of Turkey”, Edi Cross-cultural Perspectives in Human, T. S. Saraswathi (Derleyen), 287-325, Sage Publications Ltd., India, 2003. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2003
Koçak, A., Bekman, S., “Mother’s speaking: A study on the experince of mother’s”, Within the Mother-Child Education Programme ( MOCEP) (Anneler Konuşuyor: Anne-Çocuk Eğitim Programı ile Annelerin Tecrübeleri), European Early Childhood Research Journal, 12,1,115-129, 2004. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2004
Bekman, S., “Early home intervention to promote school readiness: A Turkish experience”, (Okula Hazırlığı Destekleyen Ev Merkezli Erken Müdahale Programı: Türkiye Örneği ) NHSA Dialog, 7, 16-34, 2004. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2004
Ardaç, D., “Fen eğitiminde güncel yaklaşımlar”, Çoluk Çocuk, 22, 24-25, 2003. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2004
Ardaç, D., “Relationship between school characteristics and approaches to learning”, Education and Science, 28, 127, 57-63, 2003. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Ardaç, D., “Fen eğitiminde güncel yaklaşımlar (Current approaches in science education)”, Çoluk Çocuk, 22, 24-25 2003. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Akcan, S., “Teaching methodology in a first grade French immersion class”, Bilingual Research Journal, 28, 2, 153-163, 2003. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Alptekin. C., “Yabancı dil sınavlarının nöropsikolojik yönleri”, Anadili: Dil ve Eğitim Dergisi, 30, 50-53, 2003. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Erçetin, G., “Exploring ESL learners’ use of hypermedia reading glosses”, CALICO Journal, 20, 2, 261-283, 2003. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Gürel, A., “End-state L2 acquisition of binding of overt and null pronominals in Turkish”, McGill Working Papers in Linguistics, T. Gruter, T. Takehisa (Derleyenler), 17, 2, 73-93, 2003. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Yıldız, S., Bichelmeyer, B., “Exploring the electronic forum participation and interaction by EFL speakers in two web-based graduate level courses”, Distance Education, 24, 2, 175-193, 2003. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Yıldız, S., Chang, C., “Case studies of distance students' perceptions of participation and interaction”, In Three Asynchronous Web-Based Conferencing Classes in the U.S., The Turkish Online Journal of Distance Education, 4, 2, 2003. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Haznedar, B., “ Missing surface inflection in adult and child L2 acquisition”, Proceedings of the 6th Biannual Conference on Generative Approaches to Second Language Acquisition, Ottawa: Canada. Cascadilla Press, 140-149. 2003. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Alptekin, C., Yediyıldız, B., “Türkiye’de yabancı dille eğitim var mı?”, Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma, 325-329, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Gürel, A., “Selectivity in L2-induced L1 attrition: A psycholinguistic account”, Journal of Neurolinguistics, 17, 53-78. 2004. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Yıldız, S., Paulus, T., Horvitz, B., Shi, M., Siegel, M., “Instructional systems technology (IST) core working in teams”, A Wisdom Tools Scenario TechTrends, 48, 4, 60-61, 2004. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
İnelmen, K., “Nature of trust creation and expansion”, Values in an Era of Transformation, M. Stasiak (Derleyen), 141-184, Academy of Humanities and Economics Publishing House, Lodz, 2003. Turizm İşletmeciliği Eğitim Fakültesi Makale 2003
Tektaş, A., Alakavuk, E., “Allocation model: A tool to develop effective media plans for Turkey”, International Journal of Advertising, 22, 3, 333-348, 2003. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2003
Tektaş, A., Hortaçsu, A., “Karar vermede etkinliği artıran bir yöntem: Analitik hiyerarşi süreci ve mağaza seçimine uygulanması”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 18, 209ek, 52-61, 2003. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2003
Tektaş, A., Karataş, A., “Yapay sinir ağları ve finans alanına uygulanması: Hisse senedi fiyat tahminlemesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18, 3-4, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2004
Ulus, T., Uysal, M., “Heuristic approach to dynamic data allocation in distributed database systems”, Pakistan Journal of Information and Technology, 2, 3, 213-230, 2003. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2003
Kımıloğlu, H., “The e-literature: A framework for understanding the accumulated state of knowledge about internet marketing”, Academy of Marketing Science Review, 2004. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2003
Aksoy, B. (Çevirmen), Kurt Reinhard’dan çeviri “Türk nakış resimlerinin musiki tarihi kaynağı olarak kullanılması”, Musikişinas, 100-137, 6, Bahar 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Aksoy, B., “Cumhuriyet döneminde çeviri anlayışları”, Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler, M. Rifat, (Derleyenler), 269-288, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Diriker, E., “Review of Daniel Gile et. al’s getting started in interpreting research”, Interpreting: International Journal of Research and Practice in Interpreting, 5, 2, 239-242, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Diriker, E., “Eşzamanlı çeviri araştırmaları”, Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler, M. Rifat, (Derleyenler), 311-333, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Tahir-Gürçağlar, Ş., “Tercüme bürosu nasıl doğdu", Birinci Türk Neşriyat Kongresi ve Çeviri Planlaması”, Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler, M. Rifat, (Derleyenler), 48-58, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Tahir-Gürçağlar, Ş., “Çoğuldizge kuramı, uygulamalar, eleştiriler”, Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler, M. Rifat, (Derleyenler), 243-268, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2003 Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karantay, S., “Tercüme bürosu: Normlar ve işlevler”, Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler, M. Rifat, (Derleyenler), 65-73, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karantay, S., “Çeviri eleştirisi: Sorunlar, ilkeler, uygulamalar”, Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler, M. Rifat, (Derleyenler), 165-175, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Bengi-Öner, I., “Çeviribilimde bireysel kuramlardan geniş ölçekli bir bakış açısına doğru”, Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler, M. Rifat, (Derleyenler), 195-217, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Bengi-Öner, I., “İşte bu iş”, Söylem Üzerine, ODTÜ Yayınları, Ankara, 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Paker, S., “Tanzimat döneminde Avrupa edebiyatından çeviriler: Çoğuldizge kuramı açısından bir değerlendirme”, Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler, M. Rifat, (Derleyenler), 26-42, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Paker, S., “Çeviride ‘Yanlış-Doğru’ Sorunu ve Şiir Çevirisinin Değerlendirilmesi”, Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler, M. Rifat, (Derleyenler), 153-164, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Paker, S., “Türkiye odaklı çeviri tarihi araştırmaları, kültürel hafıza, unutuş ve hatırlayış İiişkileri”, Journal of Turkish Studies, Şinasi Tekin and Gönül Alpay Tekin (Derleyenler), Zehra Toska (Guest Editor), 28, III, 275-284, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Diriker, E., “Simultaneous conference interpreting in the Turkish printed and electronic media 1988-2003,” The Interpreter’s Newsletter, 231-245, Trieste, Universita degli studi di Trieste, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Eker, A., “Çeviri normlarının doğası ve çevirideki rolü,” Gideon Toury, Çeviri Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir? ¾ Başkasının Bakışı, 233-254, İstanbul: Dünya Yayıncılık, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Latifoğlu, A., “Sözlü çeviri eğitiminin ilkeleri ve yöntemleri,” Marianne Lederer, Çeviri Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir? ¾ Başkasının Bakışı, 205-210, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Çil, S. , “Tuğlanın mimaride kullanımı”, Mimarlık Dekorasyon Dergisi, 904, 10-11, 2003. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Erbay, F. , “Sanat kurumlarının yönetimsel yapısını etkileyen faktörler”, Sanat Çevresi, 293, 70-73, 2003. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2003
Erbay, F. , “Sanat galerilerinin değişen boyutu”, Türkiyede Sanat, 106603, 58, 64-67, 2003. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2003
Erbay, F., “Müzelerde alternetif yapılanmalar”, Kent ve Toplumsal Tarih Müzelerinin Yönetimi, Kent, Toplum, Müze Deneyimler Katkılar, 52-57, Tarih Vakfı 100. Yıl Yayınları, 2003. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2003
Erbay, M. , “Sanat politikasının etki alanları”, Arkitekt, 112431, 50-53., 2003. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2003
Erbay, M. , “Picassolar notla ölçülebilir mi?”, Eğitim Bilim 53, 52-53 , 2003. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2003
Erbay, M. , “Mukarnas formunun tarihi gelişim sürecine bir bakış”, Arkitekt, 112431 , 48-50, 2003. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2003
Erbay, M. , “Alman eğitim sistemi:Bauhaus ekolü”, Sanat Çevresi, 293, 44-45, 2003. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2003
Erbay, M. , “Sanat eğitimi ile ilgili proğramların değerlendirilmesi”, Sanat Çevresi, 295, 38-40, 2003. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2003
Erbay, M. , “Sarayların, İstanbul kültür ortamına katkıları”, Arkitekt, 112431 ,3, 48-32-34, 2003. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2003
Erbay, M. , “Cumhuriyet dönemi sanatçı kurumlarının oluşması”, Sanat Çevresi, 301, 64-67, 2003. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2003
Çil, S., “Duvardaki isyan”, rh+ Sanat Dergisi, 8, 40-43, 2004. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2003
Çil, S., “Barış için tek bir şeye ihtiyacımız var: Östrojan bombası”, rh+ SanatDergisi, 9, 34-37, 2004. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Erbay, F. " Okulöncesi kurumlarda yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinin önemi" Sanat Çevresi Dergisi, 303-304, 40-43, 2004. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Erbay, F. ," Tıbbın sanatla buluşması" Sanat Çevresi Dergisi, 306, 46, 2004. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Erbay, F.,"Saim Onan’ ın İstanbulu bir başka" Sanat Çevresi Dergisi, 307, 43 , 2004. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Erbay, F., “Müzelerde sponsorluğun önemi artıyor mu ”,Genç Sanat, 120, 32-36, 2004. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Erbay, M. , “Sanat eserinin ahlaksal boyutu”, Türkiye'de Sanat , 106604 , 63,34-36, 2004. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Erbay, M. , “Yüzyılın en önemli sanat eseri soygunları”, Sanat Çevresi, 305, 44-46, 2004. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Erbay, M. , “Sanat pazarı ve etik konusu”, Artist, 1, 33-39, 2004. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Erbay, M. , “Sanat eserinde yetenek değerlendirme sorunu”, Sanat Çevresi, 303-304, 43-45, 2004. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Baykal-Rollins, J., “Yaşam’dan otopsi: Yeni Daguerreian’ların işleri”, Geniş Açı 38, 2004. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2004
Baç, M., “Truth as one and many", M.P. Lynch (Derleyen), Oxford University Press, 2009”. International Studies in the Philosophy of Science, 2009. Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Ilgaz, D., “The euro-mediterranean partnership and the EU neighbourhood policy: Poverty policy strategies in the mediterranean”, The Fight Against Poverty, P. G. Xuereb (Derleyen), 27-57, European Research and Documentation Centre,Universityof Malta,2008. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2008
Çelik C., “Worldwide features of magnetic storms using spherical harmonic analysis of intermagnet data”, Geophysical Journal International, 2, 495-508, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Aktar, M., Özalaybey, S., Ergin, M., Karabulut, H., Bouin, M.P., Tapırdamaz, C., Biçmen, F., Yörük, A., Bouchon, M., “Fault zone heterogeneity and variations of seismicity parameters across 1999 İzmit-Düzce earthquake sequence”, Tectonophysics, 1, 325-334, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Okçu, D., Aslan, Z., “Küresel iklim değişimi ve Türkiye’deki olası etkileri”, İAÜ ABMYO Dergisi, 6, 31-46, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Kalyoncuoğlu, Y., Uyanık, O., Altuncu, S.,Geçim, E., “Gutenberg_Richter bağıntısındaki b değerinin tespiti için alternatif bir metot ve Güneybatı Türkiye’de bir uygulaması”, 9 Eylül Fen ve Mühendislik Dergisi, 6, 67-78, 2006. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Akpınar, Y., "Liberating learning object design from the learning style of student instructional designers", Performance Improvement, 6, 32-39, 2007. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Akpınar, Y., Şimşek, H. , "Pre-service teachers' learning object development: A case study in K-12 setting", Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 6, 197-217, 2007. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Akpınar, Y., Şimşek, H., "Should K-12 teachers develop learning objects? Evidence from the field with K-12 students",International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 6, 31-43, 2007. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Parker, I., Gülerce, A., "Psychoanalysis in cultural context", Special Issue, Theory & Psychology, 3, 2008. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2008
Gülerce, A., "Postmodernist düşünen siyaset açısından Türkiye toplumunun özneleşmesi", Düşünen Siyaset, 6, 11-29, 2005. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2005
Roopnarine, J.L., Krishnakumar, A., Metindoğan, A., Evans, M., "Links between parenting styles, parent–child academic interaction, parent–school interaction, and early academic skills and social behaviors in young children of English-speaking Caribbean immigrants", Early Childhood Research Quarterly, 1, 238–252, 2006. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2006
Ariew, R., Erçetin, G., "Exploring the potential of hypermedia annotations for second language reading,computer-assisted" Language Learning, 6, 237-259, 2004. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Seyhan, D., Erdinçler, A., "Effect of lime stabilization of enhanced biological phosphorus removal sludges on the phosphorus availability to plants", Water Science and Technology , 1, 155-162, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2003

Sayfalar