Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüartan sırada İndeksi Tarihi
Aysan, A.F., Yıldız, L., “The regulation of the credit card market in Turkey”, The International Research Journal of Finance and Economics, 2, 11, 141-154, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Baykal, A., “Eğitimde kavram kargaşası yaşanıyor”, TÖDER, 8-11, 2008. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Baykal, A., “Eğitimde ölçme ve aranan nitelikler”, Ortaöğretim Sisteminde Arayışlar, 93-106, Türkiye Özel Okular Birliği, 2008. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Baykal, A., “Eğitimsi önerilere yan bakışlar”, TÖDER, 24-26, 2008. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Baykal, A., “ÖSYS konusunda alan savunması”, Artı Eğitim, 4, 39, 46-48, 2008. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Baykal, A., “Sınavın varlık nedeni yokluğunda anlaşılır, Artı Eğitim, Yıl 4, 37, 46-48, 2008. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Bohnhoff, M., Bulut, F., Aktar, M., Childs, D., Dresen, G., “The north anatolian fault zone in the broader Istanbul/Marmara region: Monitoring a ‘seismic gap’”, SSA Seismological Research Letters, 79, 2, 303, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Bozkurt, M., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., “Structural analysis of A2034 clusters of galaxies”, Publ. Astron. Obs., 74, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Buğra, A., “Poverty and citizenship: A case study on Turkey”, International Journal of Public Affairs, 4, 75-86, Research Center on Public Affairs for Sustainable Welfare Society, Chiba University, Japan, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Bulu, M., Karataş, A., Kaya, H., “İstanbul’un işlevsel alanı” Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, 2, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Cherng, J., Ekşioğlu, M., Kızılaslan, K., “Vibration reduction of pneumatic percussive rivet tools: Mechanical and ergonomic re-design approaches”, Applied Ergonomics, (doi:10.1016/j.apergo.2008.04.011); Available online, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Çalışkan, K., Aksu, B., “What is under a headscarf? Neo-Islamist vs. Kemalist conservatism in Turkey”, Arab Studies Journal, 15, 2, 140-155, 2008. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Demirkıran, K., “Ziya Osman Saba’nın şiirlerinde ölüm düşüncesi”, Türk Edebiyatı, 414, 44-49, 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Dicle, E., “90’ larda tiyatro ortamı” , Üç Nokta, 89-94, İlkbahar 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2008
Dicle, E., “Sabahattin Ali’nin köpek öyküsünde çatışma ve aydın karanlığı”, Hürriyet Gösteri, 26-33, Mart-Nisan-Mayıs 2008. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Eğitim Fakültesi Makale 2008
Durmuş, S., Arga, K.Y., Ülgen, K.Ö., “Drug targets for tumorigenesis: Insights from structural analysis of EGFR signaling network”, Journal of Biomedical Informatics, 30, 327-338, 2008. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Duru, A.D., Bayram, A., Demiralp, T., Ademoğlu, A., “Source Localization of Subtopographic Brain Maps for Event Related Potentials (ERP)”, Encyclopedia of Healthcare Information Systems, 1247-1252, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Durukal, E. Erdik, M., Sungay, B., Türkmen, Z., Harmandar, E., “Yapısal olmayan deprem risklerinin azaltılması, Mitigation of non-structural earthquake risks”, Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, M. Kadıoğlu, E. Özdamar (Derleyenler), 157-174. JICA, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Erbay, F., “Sanat yönetimi eğitimini sorgulanması”, rh+ Sanart, Plastik Sanatlar Dergisi, 50, 50-52, İstanbul, 2008. Güzel Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Makale 2008
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., “Improved lession detection in MR mammography: Three dimensional segmentation moving voxel sampling and normalized maximum intensity-time ratio”, Academic Radiology, 14, 2, 151-161, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Ertuna, B., Tükel, A., “Public disclosure levels of ISE companies: Ownership and corporate governance effects”, The ISE Review, 10, 40, 1-35, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Ertuna, B., Tükel, A., “Şirketlerin kamuyu aydınlatma düzeyleri: Ortaklık yapısı ve kurumsal yönetimin etkileri”, IMKB dergisi, 11, 40, 2008, Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Erus, B., Erzan, R., “Interaction of global conditions with domestic developments in generating market pressures and crises: The Turkish case”, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 8, 1, 55-65, 2008. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Fair, R.B., Shannon, M.A., Tan, O.K., Geschke, O., Ahn, C.H., Kaynak, O., Vellekoop, M.J., “Introduction for the special issue on sensors for microfluidic analysis systems”, Sensors Journal IEEE, 8, 5-6, 427-429, 2008 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Gambetti, Z., “Decolonizing Diyarbakır: Culture, identity and the struggle to appropriate urban space”, Comparing Cities: The Middle East and South Asia, Karachi K. Asdar Ali, M. Rieker (Derleyenler), 95-127, Oxford University Press, 2008. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Gerritsen, F., Özbal, R., “Barcın Höyük kazıları”, Türk Eski Çağ Tarihleri Enstitüsü Haberleri, 25, 23-24, 2008. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Gürel, A., Arslan, L., “Konuşma tanıma için insan-makine karşılaştırılması”, Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 77-90, 2008. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Güveniş, A., Güven, E., Haktan, M., Talat, D., “Web based system for bone age assessment”, The Journal on Information Technology in Healthcare, 6, 5, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Haznedar, B., Gavruseva, E., “Recent perspectives in child second language acquisition”, Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective, B. Haznedar, E. Gavruseva (Derleyenler), 3-16, Amsterdam: John Benjamins, 2008. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Tektaş, A., “The impact of local decision-making in regional development schemes on the achievement of efficiency in EU funds”, International Journal of Social Sciences, 3, 3, 180-188, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Hortaçsu, A., Özkan-Günay, E.N., “Vignettes to identify the ethical domain of an emerging country's banking sector: experience of Turkey”, Business Ethics: A European Review, 17, 2, 121-137, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
İşeri-Say, A., Toker, A.,  Kantur, D., “Do popular management techniques improve Performance? evidence from large businesses in Turkey. Journal Of Management Development, 27, 7, 60-667, 2008. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Karataş, C., Ercan, M., “The privatisation experiencein Turkey And Argentina: A comparative study, 1986-2007", METU Studies in Development, 35, 2, 2008. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Kaylan, A.R., “Değişimin lideri olabilmek”, Önce Kalite, 17, 125, 10-12, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Kaylan, A.R., “Etik kurallar üzerine”, Önce Kalite, 17, 124, 10-13, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Kaylan, A.R., “Kaliteli yaşamak için kaliteli çalışmak”, Önce Kalite, 17, 127, 12-15, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Kaylan, A.R., “Sürdürülebilir kalite”, Önce Kalite, 17, 126, 10-12, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Kerimoğlu, O., Başoğlu, N., Tuğrul, T., “Organizational adoption of ınformation technologies: case of enterprise resource planning systems”, Journal of High Technology Management Research, 19, 1, 21-35, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Kıvılcımdan, Ç., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Kağıt hamuru ağartma atıksuyunun katalitik ozonlama prosesi ile Arıtılması”, Çevre Bilim ve Teknoloji Teknik Dergi, 3, 1, 65-74, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
King, C., Shorten, R., Wirth, F., Akar, M., "Growth conditions for the global stability of high-speed communication networks with a single congested link", IEEE Transactions on Automatic Control, 53, 7, 1770-1774, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Kirişci, K. “Turkey too big, too poor and too different: Asset or liability?”, European and Turkish Voices in Favour and Against Turkish Accession to the European Union, C. Timmerman, D. Rochtus, S. Mels (Derleyenler), P.I.E Peter Lang, Brussels, 2008. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Kirişci, K., “Migration and national identity”, Cambridge History of Turkey, 4, R. Kasaba (Derleyen), Cambridge University Press, 2008. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Kirişci, K., “Turkey: A country of transition from Emigration to Immigration”, Mediterranean Politics, 12, 1, 2007.  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Koçoğlu, Z., Akyel, A., Erçetin, G., “Pen/Paper and electronic portfolios: An effective tool for developing reflektive thinking of Turkish EFL student tachers?”, The Mediterranean Journal of Educational Studies, 13, 1, 1-24, 2008. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Kumbaroğlu, G., “Enerji sektöründe arz güvenliği”, Çerçeve Dergisi, 02/2008, 150-152, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Kutlu, B., Özturan, M., “The usage and adoption of IT among SMEs in Turkey: An exploratory and longitudinal study”, Journal of Information Technology Management, 19, 1, 12-24, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Mardikyan, S., Çetin, E., “Efficient choice of biasing constant for ridge regression”, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, 3, 11, 527-536, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E., Sankur, B., Özsoy, A.S., Güngör, T., "Natural language watermarking via morphosyntactic alterations", Computer Speech and Language, 23, 107-125, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Nasır, A., Deniz, E.U., Çetin, A., Özgen, Ö. , “The content analysis of Turkish banks’ web sites for crm related applications”, Yönetim, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, Yıl: 19, 59, 18-26, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Neyzi, O., Günöz, H., Furman, A., Budak, R., Gökçay, G., Darendeliler, F., Baş, F., “Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 51, 1-14, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Nuhoğlu, İ., Parlak, D., “Types of audit opinions and financial performance indicators in an emerging market: Turkey”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 23, 90-110, 2008. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Nuhoğlu, İ., Sipahi, B., “The influence of the Turkish Republic’s revolutions on accounting applications (1926-1928)”, Boğaziçi Journal, 21, 1-2, 59-72, 2007. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Or, İ., Özbaş, B., Uluscu, Ö., Altıok, T., “Transit vessel scheduling in the strait of Istanbul”, Journal of Navigation, 62, 1, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Öktem, Ö., Üsdiken, B., “Kurumsal ortamda değişim ve büyük aile holdingleri bünyesindeki şirketlerin yönetim kurullarında ‘‘icrada görevli olmayan’’ ve ‘‘bağımsız’’ üyeler”, Amme İdaresi Dergisi, 41, 1, Mart, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Öner, D., “Supporting students’ participation in authentic proof activities in computer supported collaborative (CSCL) environments”, International Journal of Computer Supported Collaborative Learning, 3, (3), 343-359, 2008. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2008
Öz-Özkaracalar, Ö., Toker, A., “Crafting strategy in not-for-profit organizations: The experience of an alumni organisation, BÜMED”, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 13, 167-175, 2008. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Özar, Ş., Özertan, G., “Small enterprises and financial crisis in Turkey: A comparision with larger enterprises”, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 8, 1, 83-93, 2008. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Özbek, N., “The politics of modern welfare institutions in the late Ottoman Empire (1876-1909)”, International Journal of Turcologia, 3, 5, 42-62, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Özen, Ç., Başoğlu, N., Tuğrul, T., “Impact of man-machine ınteraction factors on erp software Design”, Business Administration Journal, 1, 1, 26-36, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Özertan, G., “Biyoyakıtların Türkiye’nin enerji, tarım, çevre ve kırsal kalkınma politikaları için önemi,” İktisat, İşletme ve Finans, 23, 252, 17-34, 2008. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Özertan, G., Çevik, B., “Princing strategies and protection of digital products under presence of piracy: A welfare analysis”, Journal of Artificial Societies and Social Simulations, 11, 4, 1, 2008. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Özturan, M., Kutlu, B., Özturan, T., “Comparison of concrete strength prediction techniques with artificial neural network approach”, Building Research Journal, 56, 1,.23-36, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Selekler-Gökşen, N., Karataş, A., “Board structure and performance in an emerging economy: Turkey”, International Journal of Business Governance and Ethics, 4, 2, 132-147, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Sipahi, Ö., Döğerlioğlu, Ö., "Strategic aims and effectiveness of traditional companies implementing e-commerce: A comparative study", Information Technology Journal, 7, 3, 482-489, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Tezcan, S.S., “Deprem yönetmeliğimizin eksik ve kusurlu yönleri”, İnşaat Dünyası, Aylık Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Dergisi, Ağustos 2008/08, 304, 158-164, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Toker, A., İşeri-Say, A., Çolak-Erol, N., “Cember.Net.”, Cases On Information Technology Entrepreneurship, J.A. Medina-Garrido, S. Martinez-Fierro, J. Ruiz-Navarro (Derleyenler), 206-220, IGI Publishing, Hershey, 2008. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Tuğcu, S., “TOC ile en az maliyetle en hızlı iyileştirme”, Sanayi, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 4, 64-69, 2007. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Tuğcu, S., “Ürün maliyetini belirlemenin bilgi değeri Nedir?”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33, 46-60, 2007. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Yılmaz, H., “Conservatism in Turkey”, Turkish Policy Quarterly, 57-65, 2008. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Yılmaz, H., “Turkish Conservatives’ EU Choice: Tactic or Strategy?”, The Bridge, A Quarterly Review on European Integration, Southeast Europe, and the Southeast Mediterranean, Q4, 7, 62-64, 2007. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Yılmaz, H., “Turkish identity on the road to the EU: basic elements of French and German oppositional discourses”, Journal of Southern Europe and the Balkans, 9, 3, 293-305, 2007. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Zenginobuz, Ü., Bloch, F., “The effect of spillovers on the provision of local public goods”, Review of Economic Design, 11, 3, 199-216, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Zenginobuz, Ü., Villanacci, A., “On the Neutrality of Redistribution in a General Equilibrium Model with Public Goods”, Journal of Public Economic Theory, 9, 2, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2008
Adaman, F., Özertan, G., “Perceptions and practices of farmers toward the salinity problem: the case of Harran plain, Turkey”, International J. Agricultural Resources Governance and Ecology, 6, 4-5, 553-551, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Akan, P., “Uygulama açısından iş etiği kuralları ve evrensel turizm etiği ilkeleri”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18, 1, 7-20, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Akpınar, Y., Şimşek, H., “Pre-service teachers' learning object development: A case study in K 12 setting”, Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, 3, 1, 197-217, 2007. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Akpınar, Y., Şimşek, H., “Should K-12 teachers develop learning objects? Evidence from the field with K-12 students”, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 4, 3, 31-44, 2007. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Akyıldız, O., “What happens when fact and fiction overlap? Emine Sevgi Özdamar’s das leben ist eine karawanserai”, Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Akyıldız, Kara, Sagaster (Derleyenler), Würzburg: Ergon Verlag, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Alper, C.E., Akdemir, A., Kazimov, K., “Forecasting the term structure of interest rates for Turkey: A factor analysis approach”, Applied Financial Economics, 17, 77-85, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Alptekin, C., Erçetin, G., Bayyurt, Y., “The effectiveness of a theme-based syllabus for young L2 learners”, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 28, 1, 1-17, 2007. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Altun, S., Okur, V., Göktepe, A.B., Ansal, A., “Comparison of dynamic properties of clays obtained by different test methods”, 4th International Confrence on Earthquake Geotechnical Engineering, Paper No. 1488, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Altunyurt, L., Orhan, Z., Güngör, T., “Towards combining rule-based and statistical part of speech tagging in agglutinative languages”, Computer Engineering, 1, 1, 66-69, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Ardıç, O.P., Damar, H.E., “Financial Sector Deepening and economic growth: Evidence from Turkey”, Topics in Middle Eastern and North African Economies, MEEA Online Journal, IX, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Arslan, H., Baykal, G., Ertaş, O., “Influence of tamper weight shape on dynamic compaction”, Ground Improvement Journal, 11, 2, 61-66, Thomas Telford Publishers, London, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Aysan, A.F., “The effects of volatility on growth and financial development through capital market imperfections”, METU Studies in Development, 34, 1, 1-18, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Aysan, A.F., “The rising concepts of governance and institutions in economics: A methodological assessment of the literature”, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, 1, 2, 3-27, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Aysan, A.F., Ceyhan, Ş.P., “Why do foreign banks invest in Turkey?”, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 7, 1, 65-80, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Aysan, A.F., Ersoy, Z., Veganzones-Varoudakis, M.A., “What types of perceived governance indicators matter the most for private investment in Middle East and North Africa”, Economics Bulletin, 5, 8, 1-16, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Aysan, A.F., Muslim, A., “An empirical examination of price competition in the Turkish credit card market”, Topics in Middle Eastern and North African Economies, MEEA Online Journal, 9, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Baç, M., “Epistemoloji”, Felsefe Ansiklopedisi, A. Cevizci (Derleyen), 5, 567-581, Babil Yayıncılık, İstanbul, 2007. Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Balcan, D., Kabakçıoğlu, A., Mungan, M., Erzan, A., “The information coded in the yeast response elements accounts for most of the topological properties of its transcriptional regulation network”,PloS,ONE.2,6,e501,2007. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Bartu-Candan, A., “Developing educational programmes for prehistoric sites: The Çatalhöyük case”, Mediterranean Prehistoric Heritage: Training, Education and Management, I. Hodder, L. Doughty (Derleyenler), McDonald Institute for Archaeological Research, 2007. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Bartu-Candan, A., “Remembering a nine-thousand-year-old site: Presenting Çatalhöyük”, Politics of Public Memory in Turkey , E. Özyürek (Derleyen), Syracuse University Press, 2007. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Bartu-Candan, A., Kolluoğlu-Kırlı, B., “Kentsel dönüşüme nasıl karşı durulabilir?”, İstanbul Dergisi, 60, 2007. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Baş, I., “‘Looking awry' at contemporary fiction: post-porn modernism”, Textos e Leituras: Estudos Empíricos de Língua e Literatura, Zyngier, S., Viana, V., Jandre, J. (Derleyenler), Parte II, 185-204, Rio de Janeiro: Publit, 2007 Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Baş, I., “Feminizme karşı bir feminizm ikonu: Kadın deneyiminin epik ozanı Doris Lessing”, Dünya Kitap, Fuar Özel sayısı, 2007. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Baş, I., “Geçmişin mağarasına ışık tutmak : Türk-Ermeni yazınında kimlik arayışları”, Dünya Kitap, 184, 2007. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Başoğlu, A.N., Daim, T., Kerimoğlu, O., “Organizational adoption of enterprise resource planning systems: A conceptual framework”, Journal of High Technology Management Research, 18, 1, 73-97, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Bekman, S., “Family literacy programme: Beispiele aus der Türkei”, Gemeinsam in Der Spache Baden: Familiy Literacy, M. Elfert, G. Rabkin (Derleyenler), 105-116, Ernst Klett Sprachen, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Bekmezci, İ., Alagöz, F., “Delay sensitive and energy efficient distributed slot assignment algorithm for wireless sensor network under convergecast data traffic”, IEEE Journal of Communication Software and Systems (JCOMSS), 2, 4, 2007. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007

Sayfalar