Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüartan sırada İndeksi Tarihi
Necipoğlu, N., “Türkler ve Bizanslılar (Onbirinci ve Onikinci Yüzyıllar)”, Türkçe Konuşanlar: Asya’dan Balkanlar’a 2000 Yıllık Sanat ve Kültür, E. Çağatay, D.Kuban (Derleyenler), 254-265, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Okçabol, R., “17. Milli eğitim şurası”, Yeniden İmece, 14, 27-30, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Okçabol, R., “Bakanlığın beyni: Talim ve Terbiye Kurulu”, Yeniden İmece, 16, 40-43, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Okçabol, R., “Sınav enflasyonu kime/neye yarar?”, Öğretmen Dünyası, 28, 333, 5-7, 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Onay, C. “Integration of Bulgaria and Romania to the European Union”, The Business Review, Cambridge, 2007. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Öz-Özkaracalar, Ö., “Coğrafya, strateji ve organizasyon”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Strateji Özel Sayısı, 2007. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Özar, Ş., “Women’s access to credit organizations: Turkey”, Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, S. Joseph (Derleyen), IV, 20-21, Brill Academic Publishers, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Özertan, G., Aerni, P., “Gm cotton and its possible contribution to environmental sustainability and rural development in Turkey”, International J. Agricultural Resources, Governance and Ecology, 6, 4-5, 552-575, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Özkan-Günay, E.N., “Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye’nin Maastricht Kriterlerine göre performansı”, Avrupa Araştırmaları Dergisi, 15, 1, 83-116, 2006. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Özkan-Günay, E.N., Günay, G., “Potential insolvency, prudential regulation and supervision in emerging market banking systems: The case of Turkey”, International Journal of Liability and Scientific Enquiry, 1, 1-2, 164-174, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Özkan-Günay, E.N., Özkan, M., “Prediction of bank failures in the emerging markets: An ANN approach”, Journal of Risk Finance, 8, 5, 465-480, 2007. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Özkan-Günay, E.N., Özkan, M., “Prediction of bank failures in the emerging markets: An ANN approach”, Journal of Risk Finance, 8, 5, 465-480, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Öztürk, F., “Niederkrüger, Klaus Brieskorn manifolds as contact branched covers of spheres”, Period. Math. Hungar, 54, 1, 85-97, 2007. Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Öztürkmen, A., “Alevi semahını törensel bağlamı dışında sahnelemek: Durmuş Genç’in hikayesi”, Metin And’a Armağan, S. Koz (Derleyen), Kendi Yayınları, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Öztürkmen, A., “Folkdancers & folksingers: Turkey”, Encyclopaedia of Women and Islamic Cultures, leiden: brill, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Özyurt N., Mason, T.O., Shah, S.P. “Correlation of fiber disperisen, rheoloyg and mechanical performance of FRCs”, Cement & Concrete Composites, 29, 2, 70-79, 2007. (SCIE) İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Pamuk, Ş., “Dünyada ve Türkiye’de iktisadi büyüme, 1820-2005”, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, 1, 2, 3-26, 2007. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Sağlam, İ., “A unifed theory of implementation”, Economics Bulletin, 4, 20, 1-10, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Sakarya, S., “Sanat sponsorluğu ve işletme özellikleri: Hangi işletmeler sponsorluk harcaması yapıyor”, İşletme İktisat ve Finans Dergisi, 22, 260, 5-25, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Salah, A., Çınar, H., Akarun, L., Sankur, B., “Exact 2D-3D facial landmarking for registration and recognition”, Annales des Telecommunications-Annals of Telecommunications, 62, 1-2, 1608-1633, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Saltoğlu, S., Bao, Y., Lee, T.H., “Comparing density forecast models”, Journal of Forecasting, 26, 3, 203-225, 2007. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2007
Sanyal, R., et al.,“Aminopyridinecarboxamide compounds and their preparation, pharmaceutical compositions and use in the treatment of angiogenesis mediated diseases”, PCT Int. Appl., WO 2007048070 A2, 2007. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Selekler-Gökşen, N., Uysal-Tezölmez, H., “Control and performance in international joint ventures in Turkey”, European Management Journal, 25, 5, 384-394, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Serdaroğlu, A., Ertüzün, A., Erçil, A., “Defect detection in textile fabric images using sub-band domain subspace analysis”, Pattern Recognition and Image Analysis: Advances in Mathematical Theory and Applications, 17, 4, 663-674, 2007. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Sofuoğlu, E., Başoğlu, A.N., Daim, T., “New software product feature identification: An analysis of e-mail user characteristics and functional requirements”, Journal of Applied Sciences, 7, 1, 59-65, 2007. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Süphandağ Ş.A., Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “İstanbul’da tüketilen ticari ve şebeke bazlı içme sularının kimyasal ve spektroskopik profilleri”, İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 17, 2, 23-35, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Şengezer, B., Ansal, A., “Probabilistic evaluation of observed earthquake damage”, Natural Hazards, 40, 305-326, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Terzioğlu, D., “Autobiography in fragments: reading ottoman personal miscellanies in the early modern era”, Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, O. Akyıldız, H. Kara, B. Sagaster (Derleyenler), 83-100, Ergon Verlag Würzburg, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Terzioğlu, D., “Bir tercüme ve bir intihal vakası: İbn teymiyye’nin siyasetü’ş-şeriyye’sini Osmanlıca'ya kim(ler) nasıl aktardı?”, Journal of Turkish Studies in Memoriam Şinasi Tekin /Türklük Bilgisi Araştırmaları, Şinasi Tekin Hatıra Sayısı, 31, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Tezcan, S.S., “İstanbul şehir ulaşımında yanlış ve doğrular”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 2007. imo@imoistanbul.org.tr, www.imoistanbul.org.tr, İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Tezcan, S.S., “Yapı denetimi kanunu ve bina taraması”, a) Yapı Dünyası Dergisi, www.yapidunyasi.com.tr, Ankara., b) Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl:19, 230, 120-123, www.santiye.com.tr, santiye@santiye.com.tr, İstanbul, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Tezcan, S.S., “Yapı ve deprem konusunda yapılacak çok işimiz var”, Dünya İnşaat Dergisi, Yıl :24, 2007/08, Dünyada Yapı Teknolojileri ve Deprem Eki, 20-21, dunya.insaat@dunya.com, www.dunyainsaat.com.tr, İstanbul, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Tezcan, S.S., Fıratlıgil, A.S., “Yüksek dayanımlı beton” , THBB Birliği Dergisi, Yıl:14, Mart-Nisan, 66-71, İstanbul, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Toksöz, M., “Adana Ermenileri ve 1909 iğtişâşı”, Tarih ve Toplum-Yeni Yaklaşımlar, 5, 147-157, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “From plurality to unity: Codification and jurisprudence in the late Ottoman Empire”, Ways to Modernity in Greece and Turkey – Encounters with Europe, 1850-1950, A. Frangoudaki, Ç. Keyder (Derleyen), 29-39, London-New York; I.B. Tauris, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Sunuş”, Osmanlı Borç Yönetimi - Düyûn-ı Umumiyye 1879-1991, M.H. Sağlam (Derleyen), IX-XXVI, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Sunuş”, Osmanlı Devleti’nde Moratorium 1875-1881 – Rüsum-ı Sitte’den Düyûn-ı Umumiyye’ye, M.H. Sağlam (Derleyen), XI-XVI, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Tahtelbahir’den denizaltı’ya çağın vurucu gücü”, Otto Hersing, Çanakkale Denizaltı Savaşı, B. Erdemoğlu (Çeviren), XXXIII-XLII, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Tarih yazımının evrimi ve Türkiye’de çağdaş tarih”, Sosyal Bilimler Öngörü Çalışması 2003-2023, 203-231, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Türkiye’de barış ortamında savaş travması : Hava taarruzuna karşı pasif korunma”, Toplumsal Tarih, 163, 40-47, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toska, Z., “19. Yüzyılda yaşamış bir paşazadenin sergüzeşti: Mehmet Rıfat ve efsâne-i ibret”, Edebiyat ve Dil Yazıları, Mustafa İsen’e Armağan, 511-543, Ankara, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toska, Z., “Language, use by women: The Ottomant Empire”, Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, S.Joseph (Derleyen), V, 240-242, Leiden Boston, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Tönük, G., Ansal, A., “Site response nonlinearity based on case studies”, 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Paper No. 1543, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Treffers-Daller, J., Özsoy, A.S., van Hout, R., “Special issue entitled cutting edge research in bilingualism”, M. Deuchar (Derleyen), International Journal of Bilingualism and Bilingual Education, 10, 3, 248-276, 2007. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Ünlühisarcıklı, Ö., “Vocational training through the apprenticeship system in Turkey”, World Yearbook of Education 2007: Educating the Global Workforce: Knowledge, Knowledge Work and Knowledge Workers (World Yearbook of Education Series), L. Farrell, T. Fenwick (Derleyenler), 2007. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2007
Wisnom, M.R., Potter, K.D., Ersoy, N., “Shear-lag analysis of the effect of thickness on spring-in of curved composites”, Journal of Composite Materials, 41, 11, 1311-1324, 2007. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2007
Yarcan, Ş., “Haliçte kültürel bir gezi: Fener içinde İstanbul Kültür – İstanbul Turizm”, 267-278, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, İstanbul, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Yarcan, Ş., “Lonely Planet’tan şehir manzaraları: Kent rehberinde İstanbul’un temsili”, İstanbul, 59, 122-125, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Yarcan, Ş., “Profesyonel turist rehberliğinde mesleki etik üzerine kavramsal bir değerlendirme”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18, 1, 33-44, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Yıldız, S., “Critical issues: Limited technology contexts”, CALL Environments: Research, Practice and Critical Issues, J. Egbert, E. Hanson-Smith (Derleyenler), 140-160, Alexandria, VA: TESOL, 2007. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2007
Yücesoy, C.A. , Maas, H., Koopman, H.J.F.M., Grootenboer, H.J., Huijing, P.A., “Mechanisms causing effects of muscle position on proximo-distal muscle force differences in extra-muscular myofascial force transmission”, Medical Engineering and Physics, 28, 214-226 2007. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Adaçal, M., Bener, A., “Mobile web services: A new agent based framework”, IEEE Internet Computing Journal, 10, 3, 58-65, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Akkoyunlu, A., “Enerji üretiminde çevresel etkenler”, İşletme Dünyası, 6-7, 16-20, İstanbul, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Akpınar, Y., Şimşek, H., “Learning object organization behaviors in a home-made learning content management system”, TOJDE, 7, 4, 2006. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Aksen, D., Özyurt Z., Aras N., “Open vehicle routing problem with driver nodes and time deadlines”, Journal of the Operational Research Society, advance online publication, August 9, 2006; doi:10.1057/palgrave.jors.2602249 Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Aksoy, B., “Notenschrift voor intonaties–geschiedenis van de muzieknotatie in Turkije”, Muziek Opschrift de Wereld van de Muzieknotatie, 120-123, Scryption, Museum voor Schriftelijke Communicatie Tilburg, Tilburg, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Akyıldız, O., “Muhayyil iki yazar: Ahmet Mithat ve Karl May”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, N. Esen, E. Köroğlu (Derleyenler), 239-255, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Al, H., Aysan, A.F., “Assessing the preconditions in establishing an independent regulatory and supervisory agency in globalized financial markets: The case of Turkey”, International Journal of Applied Business and Economic Research, 4, 2, 125-146, 2006. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Alper, C.E., Ardıç, O.P., “Serbest kur rejimi döneminde döviz kuru öngörüsü: Türkiye’ye uygulama”, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, 1, 1, 49-67, 2006. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Aras, N., Orbay, M., Altınel, İ.K., “Efficient heuristics for the rectilinear distance capacitated multi-facility Weber problem”, Journal of the Operational Research Society, advance online publication, October 18, 2006; doi:10.1057/palgrave.jors.2602262 Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Ardıç, O.P., “Output, the real exchange rate, and the crises in Turkey”, Topics in Middle Eastern and North African Economies, MEEA, Online Journal, VIII., 2006. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Arslan, L.M., “Modified Wiener filtering”, Signal Processing, 86, 2, 267-272, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Arslan-Kechriotis, Z.C., “The pragmatic/semantic and syntactic properties of –(y) all clauses in Turkish”, Advances in Turkish Linguistics, S. Yağcıoğlu, A. Cem-Değer, Ö. Koşaner, A. Çeltek (Derleyenler), 65-78, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Askew, B.C., Aya, T., Biswas, K., Cai, G., Chen, J.J., Han, N., Liu, Q., Nguyen, T., Nishimura, N., Nomak, R., Peterkin, T., Qian, W., Yang, K., Yuan, C.C., Zhu, J., D' Amico, D.C., Human, J.B., Huang, Q., “Preparation of 1,2,3,4-tetrahydropyrazin-2-yl acetamides as bradykinin B1 receptor antagonists for treating pain and diseases such as inflammation-mediated diseases”, U.S. Pat. Appl. Publ., 2006. US 2006025400 A1. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Aysan, A.F., Hacıhasanoğlu, Y., Kara, G., Sümer, A., “Önde gelen iktisat doktora programlarında temel makro iktisat eğitimi”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 21, 247, 28-43, 2006. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Baç, M., “Dışsalcılık ‘Externalism’”, Felsefe Ansiklopedisi, A. Cevizci (Derleyen), 4, 305-309, Babil Yayıncılık, İstanbul, 2006. Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Baç, M.,“Donald Davidson”, Felsefe Ansiklopedisi, A. Cevizci (Derleyen), 4, 30-35, Babil Yayıncılık, İstanbul, 2006. Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Baiatian, G., Gülmez, E. et al., “Design, performance, and calibration of CMS forward calorimeter wedges”, CMS Note, 044, 2006. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Baiatian, G., Gülmez, E. et al., “Design, performance, and calibration of CMS Hadron-Barrel calorimeter wedges”, CMS Note, 2006/138, 2006. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Baiatian, G., Gülmez, E. et al., “Synchronization and timing in CMS HCAL”, CMS Note, 2006/139, 2006. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Baykal, A., “Yaratıcılık eğitimi”, Önce Kalite, Yıl: 4, 98, 70-76, 2006. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Bayyurt, Y., “Non-native English language teachers’ perspective on culture in English as a foreign language classrooms”, Teacher Development, 10, 2, 233-247, 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Bayyurt, Y., Litosseliti, L., “Gender and language in education”, Gender and Language: Theory and Practice, L. Litosseliti (Derleyen), 73-89, London: Arnold, 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Bengi-Öner, I., “Çeviribilimde bir hace-i evvel: AhmetMithat Efendi”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, N. Esen, E. Köroğlu (Derleyenler), 338-346, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Bengi-Öner, I., “Yerelleştirme’nin tanımı”, Varlık, Haziran, 33-35, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Bulut, H., “18. Yüzyılın renkli siması: Nedim-1”, Türk Dili Dergisi, 117, 33-36, 2006. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Bulut, H., “Evliya Çelebi ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ı birlikte okumak (mı?)”, Varlık Dergisi, 1182, 49-52, 2006. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Bulut, H., “Levni ve Nedim’in ortak dünyası”, Hürriyet Gösteri Sanat ve Edebiyat Dergisi, 281, 54-56, 2006. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Bulut, H., “Roland Barthes ve edebiyat”, Hürriyet Gösteri Sanat ve Edebiyat Dergisi, 284, 52-56, 2006. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Za’îfî’nin Nigâristân adlı eserinde sosyal ve ekonomik hayattan yansımalar: Madencilik”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Orhan Okay’a Armağan Sayısı, Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Çorapçı, F. Radan, A., Lozoff, B., “Iron deficiency in infancy and mother-child interactions in early childhood”, Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 27, 371-378, 2006. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G. “The introduction of American surgical technology in the Ottoman Empire in the 19th century”, Essays in Honour of Ekmelettin İhsanoğlu, M. Kaçar, Z. Durukal, 1, 599-631, IRSICA, İstanbul, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G. “Antalya kalesi duvarlarındaki Selçuklu Fetihnamesi”, Mimar.İst, Yıl 6, 20, 6, Yaz, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G. Tanyeli, G., “Trakya’da bir endüstri araştırma projesi: Kırklereli Demirköy demir dökümhanesi 2004 yılı yüzey araştırması”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2, 389-393, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM Basımevi, Ankara, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G., “Korunması gerekli 20. yüzyıl mimari mirasının restorasyon ve restitüsyon sorunları”, Mimar.İst, Yıl 6, 19, 96-100, Bahar, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G., Özbal, H., Özyar, A., “Tarsus-Gözlükule 2004 yılı disiplinlerarası Araştırmaları”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2, 153-166, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM Basımevi, Ankara, 2006. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G., Özbal, H., Özyar, A., “Tarsus-Gözlükule 2004 yılı disiplinlerarası Araştırmaları”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2, 153-166, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM Basımevi, Ankara, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Eldem, E., “’Levanten’ kelimesi üzerine“, Avrupalı mı Levanten mi?, A. Yumul, F. Dikkaya (Derleyenler), 11-22, Bağlam, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Eldem, E., “Birlikte yükselen ve çöken imparatorluklar: Habsburglar ve Osmanlıların ortak kaderi“, “Aufschwung und Niedegang zweier Weltmächte: Gemeinsames Schicksal der Habsburger und Osmanen”, Türkiye-Avusturya İlişkilerinde Zamana Yolculuk. Zeitreise in die Österreichisch-Türkische Vergangenheit, B. Öztuncay (Derleyen), StGeorgs Absolventenverein, 108-125, İstanbul, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Erduran, S., Ardaç, D., Yakmacı-Güzel, B., “Learning to teach argumentation: Case studies of preservice secondary science teachers”, Evrasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2, 2, 1-14, 2006. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Erktin, E., Dönmez, G., Özel, S., “Matematik kaygısı ölçeği’nin psikometrik özellikleri, Eğitim ve Bilim, 31, 140, 26-33, 2006. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2006
Ersoy, A., “Odes–İbrahim Şinasi”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (1770-1945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 188-193, Budapeşte, New York, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Ersoy, A., “The Gülhane Edict”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (1770-1945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 332-339, Budapeşte, New York, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Ertuna, Ö., “2005 yılında Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 161-169, Ağustos, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Ertuna, Ö., “Birinci ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşundaki özel şirketlerin karşılaştırılması”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 115-125, Eylül, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Ertuna, Ö., “Yeni dünya düzeni: Küresellleşme”, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği ve Finans Dergisi, 30, 36-45, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Ertuna, Ö., “Yüksek faiz düşük kur sarmalı ve çözümler”, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği ve Finans Dergisi, 32, 7-17, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Erzan, R., Kuzubaş, U., Yıldız, N., “Immigration scenarios: Turkey – EU”, Turkish Studies, Special Issue, R. Erzan, K. Kirişçi (Derleyenler), 7, 1, 33-44, 2006. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Esen, N., “Ahmet Mithat ve İstanbul”, Victoria R. Holbrook’a Armağan, W. Andrews, Ö. Felek (Derleyenler), Kanat Kitap, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Esen, N., “Ahmet Mithat’ta anlatıcı ve muhatabı”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, N. Esen, E. Köroğlu (Derleyenler), 59-72, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006

Sayfalar