Yayınlar

Yayın Adıazalan sırada Bölüm Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Aksen, D., Özyurt Z., Aras N., “Open vehicle routing problem with driver nodes and time deadlines”, Journal of the Operational Research Society, advance online publication, August 9, 2006; doi:10.1057/palgrave.jors.2602249 Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Aksen, D., Özyurt, Z., Aras, N., “Open vehicle routing problem with driver nodes and time deadlines”, Journal of the Operational Research Society, 58, 9, 1223-1234, 2007. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2007
Aksen, D., Piyade, N., Aras, N., “The budget constrained r interdiction median problem with capacity expansion”, Central European Journal of Operations Research, 18, 3, 269-291, 2010. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2010
Aksoy M., Özcan S., Çiçekoğlu O., Kuntman H.,” High output ımpedance curent mode third order butterworth filter topologies employing unity gain voltage buffers and equal valued passive components”, International Journal Of Electronics, 90, 9, 589-598, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2003
Aksoy, A., Schulz, D., Yılmaz, A., Canbeyli, R., “Seasonal variability in behavioral despair in female rats”, International Journal of Neuroscience, 114, 12, 1513-1520, 2004. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCI-E 2004
Aksoy, A., ‘Biyolojik Çeşitlilik Rejimi’, Orhan, G., Cerit-Mazlum, S., Kaya, Y. (Der.), Uluslararası Çevre Rejimleri, Bursa, Dora Yayıncılık, 197-224, 2017. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Aksoy, B. (Çevirmen), Kurt Reinhard’dan çeviri “Türk nakış resimlerinin musiki tarihi kaynağı olarak kullanılması”, Musikişinas, 100-137, 6, Bahar 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Aksoy, B., (Çeviren), Öyküler, S. Anderson, Epsilon Yayınları, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2006
Aksoy, B., (Hazırlayan) Anadolu’da Bartók’un İzinde, Janós Sipos, S. Deliorman (Çeviren), Pan Yayıncılık, İstanbul, 2009. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Aksoy, B., Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Aksoy, B., Belge, M., Tulpar, E., (Çevirenler), Lenin ve Felsefe, Louis Althusser, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2008
Aksoy, B., Geçmişin Musıki Mirasına Bakışlar, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2008. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2008
Aksoy, B., “Çokyönlü bir aydın: Osman Şevki Uludağ”, Bir Kültür Savaşçısı: Dr. Osman Şevki Uludağ, İ. E. Yıldızeli (Hazırlayan), 9-11, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2009. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Aksoy, B., “Cumhuriyet döneminde çeviri anlayışları”, Çeviri Seçkisi I: Çeviriyi Düşünenler, M. Rifat, (Derleyenler), 269-288, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2003. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Aksoy, B., “Notenschrift voor intonaties–geschiedenis van de muzieknotatie in Turkije”, Muziek Opschrift de Wereld van de Muzieknotatie, 120-123, Scryption, Museum voor Schriftelijke Communicatie Tilburg, Tilburg, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Aksoy, B., “Osmanlı geleneğinde dinî musıki üstüne birkaç not”, Diyanet Aylık Dergisi, Nağmeden Gönüle Musiki Eki, 221, 9-12, 2009. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Aksoy, B., “Tanburî Necdet Bey…”, Tanburî Necdet Yaşar, Anılar, Dostlar, G. Tokuz (Hazırlayan), 167-174, Brainstorm Yayınları, İstanbul, 2009. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Aksoy, B., “The heritage of makam music in the Balkans”, International Symposium, Documentation and Communication Center for Regional Music, ASMUS, S. Shupo (Derleyen), 32-39, Tiran, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Aksoy, B., “Üç cepheden Kantemiroğlu”, Musikişinas, 10, 233-241, 2008. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Aksoy, D., Zeylan, A., İnce N.H., Yağcı-Acar, H.F., Copty, N.K., “Transport of superparamagentic iron oxide nanoparticles in porous media”, Proceedings of the IAHR International Groundwater Symposium, 299-307, İstanbul, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Aksoy, H., Alieva, S., Celilbatur, N., Döğerlioglu, Ö., “New key issues in information technology management”, Information Management in the Modern Organizations: Trends & Solutions, 1-2, 156-166, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri CPCI-S, CPCI-SSH 2008
Aksoy, H., Sağlam, İ., “Patience extracts sugar from a lemon buy and hold with a classifier system in the İstanbul stock exchange”, Emerging Markets Finance and Trade, 42, 1, 50-61, 2006. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale SSCI 2006
Aksoy, M., Özcan, S., Çiçekoğlu, O., Kuntman, H., “High output impedance current mode third order butterworth filter topologies employing unity gain voltage buffers and equalvalued passive components”, International Journal of Electronics, 90, 9, 589-598, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2003
Aksoy, M.E., Üçışık, A.H., “Reducing tha costs of medical devices purchased for the State Hospital in Turkey”, Proceedings of International Medical Informatics an Biomedical Engineering The First Jordanien European Symposium (IMIBE’2006), 171-173, Yormouk University, Amman, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “Stability of polymeric hollow fibers used in hemodialysis”, Proceedins of 13th International Conference on Biomedical Engineering: ICBME 2008, 1462-1465, Singapur, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of dialysis environment on high flux dialysis membranes”, Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 270-272, Springer Verlag, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of dialysis environment on high flux dialysis membranes”, World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006, 14, 1-6, 14, 3165-3167, 2007. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri CPCI-S 2007
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of dialysis environment on the mechanical and structural stability of high flux dialysis membranes”, Proceedings of World Congress of Nephrology, Rio De Janeiro, Proc. of WACBE, 1-3, Bangkok, 2007. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2007
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of dialysis environment on the structural properties of the membranes used for high flux dialysis”, TMS2009 138th Annual Meeting, 17, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of high flux hemodialysis on polymeric hollow fibers used in dialyzers” Proceedings of 35th Annual Northeastbioenginering Confrence, Harvard University, Boston, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of high flux hemodialysison polyamide and polysulfone dialysis membranes”, Proceedings of ASME SUMMER Bioengineering Conference, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aksoy, N., Özdemir, B., Saygın, Ö., “Development of a leaf flash-spectrometer for assessment of photosynthesis performance”, Fresenius Environmental Bulletin, 6, 1-2, 78-83, 1997. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler SCI-E, CPCI-S 1997
Aksoy, N., Ünlü, S., “Increased resolution of macromolecules with agarose gel electrophoresis compared with polyacrylamide gel electrophoresis”, Macromolecular Bioscience, 3, 9, 482-486, 2003. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCI-E 2003
Aksoy, R.D., Yılmaz, H.B., Kuran, M.S., Wipat, A., Pusane, A.E., Mısırlı, G., Tuğcu, T., “Receiver Design Using Genetic Circuits in Molecular Communication” Proceedings of 4th Workshop on Molecular Communications, Linz, Austria, 2019. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Aksoy, Ş., Güven, D., Tillotson, J.W., “Learning from Socio-Scientific Issues Based Cases: Science Teachers’ Proposed Practices and Objectives”, Northeast Association for Science Teacher Education Regional Conference, Burlington, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Aksoy, Ş., Güven, D., “Learning from an Innovative Case Based Method Of Assessment Tool: Science Teachers’ Epistemic Understanding in Socio-Scientific İssues Context”, 14th International History, Philosophy and Science Teaching (IHPST) Biennial Conference, Ankara, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Aksoy, Z., 'Local-Global Linkages in Environmental Governance: The Case of Crop Genetic Resources', Global Environmental Politics, 14, 2, 26-44, 2014. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale SSCI 2014
Aksoy, Z., “Legal–institutional framework and agrobiodiversity conservation in Turkey”, Rethinking Structural Reform in Turkish Agriculture: Beyond the World Bank’s Strategy, B. Karapınar, F. Adaman, G. Özertan (Derleyenler), Nova Publishers, 2010. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2010
Aksoy, Z.​​​​​, “Legal-institutional framework and agrobiodiversity conservation in Turkey”​​​​​, Rethinking Structural Reform in Turkish Agriculture: Beyond the World Bank’s Strategy, B. Karapınar, F. Adaman, G. Özertan (Derleyenler), Nova Publishers​​​​​, 2011​​.​ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2011
Aksoyak, İ.K., Balaban, K., Torun, H., Dündar, D.,“Compact Model Based Design Space Exploration for CMOS Hall Effect Sensors”,14th International Conference on Synthesis, Modeling, Analysis and Simulation Methods and Applications to Circuit Design (SMACD), 2017. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Aksoylu, A.E., Akın, A.N., Önsan, Z.İ., Trimm, D.L., “Structure/activity relationships in coprecipitated nickel alumina catalysts using CO2 adsorption and methanation”, Applied Catalysis A-General, 145, 1-2, 185-193, 1996. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1996
Aksoylu, A.E., Akın, A.N., Sunol, S.G., Önsan, Z.İ., “The effect of metal loading on the adsorption parameters of carbon dioxide on coprecipitated nickel alumina catalysts”, Turkish Journal of Chemistry, 20, 1, 88-94, 1996. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1996
Aksoylu, A.E., Çağlayan, B.S., Akdağ, C.Y., Paksoy, A..I, "Kinetic and Mechanistic Features of Carbon Dioxide Reforming of Methane over Co-Ce/ZrO2 Catalysts", International Journal of Chemical Kinetics, 51, 138-145, 2019. Kimya Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2019
Aksoylu, A.E., İşli, A.I., Önsan, Z.İ., “Interaction between nickel and molybdenum in NiMO/Al2O3 catalysts: III. effect of impregnation strategy”, Applied Catalysis A General, 183, 2, 357-364, 1999. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1999
Aksoylu, A.E., Mısırlı, Z., Önsan, Z.İ., “Interaction between nickel and molybdenum in Ni-Mo/Al2O3 catalysts: I - CO2 methanation and sem tem studies”, Applied Catalysis A General, 168, 2, 385-397, 1998. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1998
Aksoylu, A.E., Önsan, Z.İ., “A parametric study on CO2 hydrogenation by Ni based monometallic and bimetallic catalysts”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 215, U465-U465, 1998. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Toplantı Özeti SCI-E 1998
Aksoylu, A.E., Önsan, Z.İ., “Hydrogenation of carbon oxides using coprecipitated and impregnated Ni/Al2O3 catalysts”, Applied Catalysis A General, 164, 1-2, 1-11, 1997. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1997
Aksoylu, A.E., Önsan, Z.İ., “Interaction between nickel and molybdenum in Ni-Mo/Al2O3 Catalysts: II – CO hydrogenation”, Applied Catalysis A-general, 168, 2, 399-407, 1998. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1998
Aksoylu, A.E., Önsan, Z.İ., “Kinetics of CO hydrogenation over Ni-Mo/Al2O3 catalysts with and without K promotion”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 37, 6, 2397-2403, 1998. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1998
Aksöz B., Kızıltepe F.Z., Kaya, E., “Science Teachers Understanding of the Aims and Values and Social Institutional Aspects of Nature of Science”, V. International Eurasian Educational Research Congress, 2018. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Aksöz, B., Akgün, S., Erduran, S., Kaya, E., “Exploring Pre-Service Science Teachers’ Understanding about Social Institutional Aspects of Science”, IHPST, Ankara, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Aksöz, B., Erduran, S., Kaya, E., Akgün, S., “Investigating Pre Service Science Teachers Xx Understanding About Cognitive Epistemic Systems of Science”, NARST, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Aksöz, B., Kaya, E., Erduran, S., Akgün, S., Çilekrenkli, A., “Pre Service Science Teachers  Perceptions of Nature of Science  Focus Group Discussion”, ESERA, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Aksöz, B., Kızıltepe, F. Z., Kaya, E., “Science Teachers  Perceptions of the Nature of Science Considering Their Pre and in Service Education”, ESERA, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Aksöz, B., Kızıltepe, F.Z., Kaya, E., “Fen Branşındaki Öğretmenlerin Bilimin Amaç ve Değerleri ile Sosyal ve Kurumsal Yönlerine Ilişkin Algılarının Lisans Eğitimi ve Hizmet Içi Eğitimler Kapsamında Değerlendirilmesi”, XIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Aksöz, B., Kızıltepe, F.Z., Kaya, E., “Science Teachers Understanding of The Aims and Values and Social Institutional Aspects of Nature of Science”, V. International Eurasian Educational Research Congress, 2018 . Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Aksöz, Kaya E., Erduran, S., Akgün, S., “Pre-Service Science Teachers' Understanding of Scientific Practices: A Mixed Method Investigation”, ESERA, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Aksu, C., Günter, Ş., “Conservative and liberal error measures for evaluating the combination forecasts”, International Journal of Forecasting Special Issue On Forecast Method And System Performance, 2009. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2009
Aksu, N., Gündem, T.İ., “Indexing of medical xml documents stored in worm storage”, Information Technology and Control, 38, 1, 72-80, 2009. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2009
Aksu-Koç, A., "Questions Asked by Turkish Preschoolers From Middle-SES and low-SES Families", Cognitive Development, 2019. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 2019
Aksu-Koç, A., A. Sumru Özsoy, Didar Akar, Mine Nakipoğlu-Demiralp, & E. Eser Erguvanlı-Taylan, (Derleyenler), Studies in Turkish Linguistics, Boğaziçi University Press, İstanbul, 2003. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Aksu-Koç, A., A. Sumru Özsoy, Didar Akar, Mine Nakipoğlu-Demiralp, & E. Eser Erguvanlı-Taylan, (Derleyenler), Studies in Turkish Linguistics, Boğaziçi University Press, İstanbul, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Aksu-Koç, A., Alıcı, D.M., “Understanding sources of beliefs and marking of uncertainty: The child's theory of evidentiality”, Proceedings of the Thirtieth Annual Child Language Research Forum, 123-130, 2000. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri CPCI-SSH 2000
Aksu-Koç, A., Ketrez, N., “Early verbal morphology in Turkish: Emergence of inflections”, Development of Verb Inflection in First Language Acquisition: A Cross Linguisitc Perspective, W. U. Dressler, D. Bittner & M. Kilani-Schoch (Derleyenler), 27-52, Berlin: Mouton de Gruyter, 2003. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Aksu-Koç, A., Ketrez, N., “Acquisition of noun and verb categories in Turkish”, Studies in Turkish Linguistics, E.E. Taylan, A. S. Ozsoy, D. Akar, M. Deniralp, & A.Aksu-Koç (Derleyenyer), 239-246, Bogaziçi University Press, İstanbul, 2003. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Aksu-Koç, A., Ögel,-Balaban, H., Alp, İ.E., “Evidentials and source knowledge in Turkish”, Evidentiality: A Window Into Language and Cognitive Development, Book Series: New Directions for Child and Adolescent Development, Fitneva, S.A., Matsui, T. (Derleyenler), 125, 13-28, 2009. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi SSCI 2009
Aksu-Koç, A., Ögel-Balaban, H., Alp, İ.E., “Evidentials and source knowledge in Turkish “, Evidentiality: A Window in to Language and Cognitive Development, Fitneva SA, Matsui T (Editors), Book Series: New Directions For Child and Adolescent Development, 125, 13-28, 2009. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi BKCI-SSH 2009
Aksu-Koç, A., Tekdemir, G., “Interplay between narrativity and mindreading: Comparison between Turkish and English”, Relating events in narrative: Typological and contextual perspectives, S. Stromquist, L. Verhoweven (Derleyenler), 2, Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum, 2004. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Aksu-Koç, A., “An exploration of the emergence of adjectives in Turkish”, Puzzles of Language: Essays in Honour of Karl Zimmer, Turcologica, E. Erguvanlı-Taylan, B. Rona (Derleyenler), 86, 103-120, Wiesbaden: Harrasowitz-Verlag, 2011. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2011
Aksu-Koç, A., “Evidentials: An interface between linguistic and conceptual development”, Crosslinguistic Approaches to the Psychology of Language: Research in the Tradition of Dan Isaac Slobin, Guo J; Lieven E; Budwig N; et al. (Editors), 531-541, 2010. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi BKCI-SSH 2010
Aksu-Koç, A., “Review of “Culture specific language styles: The development of oral narrative and literacy”, by M. Minami. First Language, 24, 1, 109-112, 2004. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Aksu-Koç, A., “Role of the home context in relations between narrative abilities and literacy practices”, Perspectives on Language and Language Development, D.D. Ravid, H.B.Z. Shyldrot(Derleyenler), 257-274, 2005. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi BKCI-SSH 2005
Aksu-Koç, A., “Role of the home-context in the relations between narrative abilities and literacy practices”, D. Ravid, H. Bat-Zeev Shyldkrot (Derleyenler.), Perspectives on Language and Language Development, Dordrecht: Kluwer, 2005. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Aksu-Koç, A.,Nicolopoulou, A., ''Character Reference in Young Children's Narratives: A Crosslinguistic Comparison of English, Greek, and Turkish'', Lingua, 155, 51, 62-84, 2015. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale A&HCI, SSCI 2015
Aksungurlu, T., Parlak, S., Sak, H., Saraçlar, M., "Türkçe haber programları için dil modelleme yaklaşımlarının karşılaştırılması", IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Konferansı (SİU'2008), Didim, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Aksungurlu, T., Parlak, S., Sak, H., Saraçlar, M., “Comparison of language modeling approaches for Turkish broadcast news”, 2008 IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, 1-2, 681-684, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 2008
Aktan M., Yurdakul, A., "Seviye dönüştürücüsüz çoklu besleme gerilimi ölçekleme yöntemiyle düşük güç harcayan sayısal işaret işleme bloklarının tasarlanması," SIU'2003, 254-256, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Aktan M., Yurdakul, A., "Seviye dönüştürücüsüz çoklu besleme gerilimi ölçekleme yöntemiyle düşük güç harcayan sayısal işaret işleme bloklarının tasarlanması," SIU'2003, 254-256, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Aktan, B., Chambre, L., Sanyal, R., Sanyal, A., " "Clickable" Nanogels via Thermally Driven Self-Assembly of Polymers: Facile Access to Targeted Imaging Platforms using Thiol-Maleimide Conjugation", Biomacromolecules, 18, 2, 490-497, 2017. Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCIE 2017
Aktan, B., Chambre, L., Sanyal, R., Sanyal, A., " "Clickable" Nanogels via Thermally Driven Self-Assembly of Polymers: Facile Access to Targeted Imaging Platforms using Thiol-Maleimide Conjugation", Biomacromolecules, 18, 2, 490-497, 2017. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCIE 2017
Aktan, M., Çini, U., Dündar, G., “Design of digital filters for low power applications by reducing the hamming distance of the filter coefficients using mean field annealing algorithm”, Proceedings of the IEEE 12th Signal Processing and Communications Applications Conference, 646-648, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 2004
Aktan, M., Çini, U., Dündar, G., “Düşük güç tüketimli sayısal süzgeç tasarımı”, 12. Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı (SİU 2004), 646-648, Kuşadası, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Aktan, M., Dündar, G., Koca, M., “Low-power Hardware efficient MMSE equalizer design”, Proceedings of ICCSC’08, 307-311, Şanghay, Çin, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Aktan, M., Dündar, G., “Design of digital filters for low power applications using integer quadratic programming”, Integrated Circuit and System Design, 3728, 137-145, 2005. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SCI-E, CPCI-S 2005
Aktan, M., Yurdakul, A., Dündar, G., “An algorithm for the design of low power hardware efficient fir filters”, IEEE Transactions on Circuits and Systems I Regular Papers, 55, 6, 1536-1545, 2008. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2008
Aktan, M., Yurdakul, A., Dündar, G., “An algorithm for the design of low power hardware efficient fir filters”, IEEE Transactions on Circuits and Systems I Regular Papers, 55, 6, 1536-1545, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2008
Aktan, M., Yurdakul, A., Gündar, G., “An algorithm for the design of low-power hardware efficient FIR filters", IEEE Transactions on Circuits and Systems – I, 55, 6, 1536-1545, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Aktan, O., Başkaya, I.F., Dündar, G., “A single chip solution for text to-speech synthesis”, Proceedings of the 2005 European Conference on Circuit Theory and Design, 3, 449-452, 2005. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 2005
Aktan, O., Sarıoğlu, B., Cindemir, U., Ünlü, S.O., Dündar, G., Mutlu, S., Yalçınkaya, A.D., “Optoelectronic cmos power supply unit for electrically isolated microscale applications”, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 17, 3, 747-756, 2011. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2011
Aktan-Erciyes, A., Göksun, T., Aksu-Koç, A., Tekcan, A, İ.,“Thinking for Speaking in Early Childhood, Bidirectional Effects of L1-Turkish and L2 –English”, 2017. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Diğer 2017
Aktar, M., "Fault Structures in Marmara Sea (Turkey) and Their Connection to Earthquake Generation Processes", Active Global Seismology: Neotectonics and Earthquake Potential of The Eastern Mediterranean Region, 225, 225-238, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale, Kitap Bölümü BKCI-S 2017
Aktar, M., Dorbath, C., Arpat, E., “The seismic velocity and fault structure of the Erzincan Başin, Turkey, using local earthquake tomography”, Geophysical Journal International, 156, 3, 497-505, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2004
Aktar, M., Ergin, M., Özalaybey, S., Tapırdamaz, C., Yörük, A., Biçmen, F., “A lower-crustal event in the northeastern Mediterranean: The 1998 Adana Earthquake (M-w=6.2) and its aftershocks”, Geophysical Research Letters, 27, 16, 2361-2364, 2000. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2000
Aktar, M., Karabulut, H., Özalaybey, S., Childs, D., “A conjugate strike slip fault system within the extensional tectonics of western Turkey”, Geophysical Journal International, 171, 3, 1363-1375, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2007
Aktar, M., Özalaybey, S., Ergin, M., Karabulut, H., Bouin, M.P., Tapırdamaz, C., Biçmen, F., Yörük, A., Bouchon, M., “Fault zone heterogeneity and variations of seismicity parameters across 1999 İzmit-Düzce earthquake sequence”, Tectonophysics, 1, 325-334, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Aktar, M., Özalaybey, S., Ergin, M., Karabulut, H., Bouin, M.P., Tapırdamaz, C., Biçmen, F., Yörük, A., Bouchon, M., “Spatial variation of aftershock activity across the rupture zone of the 17 August 1999 İzmit earthquake, Turkey”, Tectonophysics, 391, 1-4, 325-334, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler SCI-E, CPCI-S 2004
Aktar, M., Sankur, B., Istefanopulos, Y., “Properties of the maximum likelihood and pisarenko spectral estimates”, Signal Processing, 8, 4, 401-413, 1985. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1985
Aktar, M., “Present state of seismic networks in Turkey”, Workshop on Upgrading Seismic Networks in South East Turkey Lubliana, Slovenya, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Aktar, M., “Vertical secular ground motion in İstanbul metropolitan district, using space radar interferometry", Workshop on Satellite Interferometry , Varsova, Polonya, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Aktar, M., “Vertical secular ground motion in İstanbul metropolitan district, using space radar interferometry", Workshop on Satellite Interferometry , Varsova, Polonya, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004

Sayfalar