Yayınlar

Yayın Adıartan sırada Bölüm Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Akküçük, U., Bakırtaş, T., “Ulusal mekansal veri altyapısı (UMVA) oluşturulması ve yönetimi”, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, İ. G. Yumuşak (Derleyen), 2, 736-749, Kocaeli, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2006
Akküçük, U., Bakırtaş, T., “Bölgesel CBS verilerinin standardize edilmesi ve paylaşılması: New Jersey Meadowlands Komisyonu Bölgesi’nde bir çalışma”, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, İ. G. Yumuşak (Derleyen), 2, 750-763, Kocaeli, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2006
Akküçük, U., (Telif)​​​​​, Veri Madenciliği: Kümeleme ve Sınıflama Algoritmaları​​​​​, Yalın​​​​​, İstanbul​​​​​, 2011​​​.​​​​​ İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap 2011
Akküçük, U., (Telif)​​​​​, Görselleştirme Teknikleri: Pazarlama ve Patent Analizi Örnek Uygulamaları İle​​​​​, Yalın​​​​​, İstanbul​​​​​, 2011​​​.​​​​​ İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap 2011
Akküçük, U., (Ed.), Ethics and Sustainability in Global Supply Chain Management, IGI Global, Hershey, PA, 2017. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap 2017
Akküçük, U., (Derleyen), "Handbook of Research on Developing Sustainable Value in Economics", Finance, and Marketing, IGI-Global, Hershey, USA, 2015. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap NULL 2015
Akküçük, U., "The Relationship between Renewable Energy and Human Development in OECD Countries: A Panel Data Analysis", Sustainability, 12, 18, 2020. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2020
Akküçük, U., "The Circular Economy and Its Implications on Sustainability and the Green Supply Chain”, 1-327, Hershey, PA: IGI Global, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap 2019
Akküçük, U., "Ethics and Sustainability in Global Supply Chain Management Preface", Ethics and Sustainability in Global Supply Chain Management, XIII-XVIII, 2017. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Editoryal Yazı BKCI-SH 2017
Akküçük, U., "A Review, Framework, and R Toolkit for Exploring, Evaluating, and Comparing Visualization Methods", Visual Computer, 2020. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnceleme, Erken Erişim SCI-E 2020
Akküçük, U. “İş etiğinde Sarbanes-Oxley (SOX) yasasının etkisi ve toplam kalite yönetimi uygulamalarında yansımaları”, İş Ahlakı Dergisi, 2, 3, 7-17, 2009. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2009
Akküçük, U. (Ed.), "Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context”,1-352, Hershey PA: IGI Global, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap 2019
Akküçük U, “Tekstil Ürünlerinde Geri Dönüşüm Alanları ve Satışta Özendirme Çabalarında Kullanımı”, UKAY 2014, Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi 1, 113-125, Van, 2014. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2014
Akkucuk U, Market Prioritization Methods for Global Firms, Hacioglu U, Dincer H, Managerial Issues in Finance and Banking, Springer, 2014. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Akkucuk U, From Local Information Systems to Global Customer Relationship Management, Hacioglu U, Dincer H, Globalization and Governance in the International Political Economy, IGI-Global, 2014. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Akkucuk U, Application of Statistical Visualization Tools on Global Competitiveness Data, Dincer H, Hacioglu U, Global Strategies in Banking and Finance, IGI-Global, 2014. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Akkucuk U, Application of Lean Six Sigma Methodology in Design and Improvement of Financial Services, Dincer H, Hacioglu U, Globalization of Financial Institutions, Springer, 2014. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Akkoyunlu, A., “Water quality assessment of Ömerli dam reservoir (Istanbul, Turkey)”, Fresenius Environmental Bulletin, 11, 4, 208-217, 2002. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2002
Akkoyunlu, A., “Model derivations for nutrient diversion on lakes”, Ecosystems and Sustainable Development II, 2, 263-272, 1999. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 1999
Akkoyunlu, A., “Expansion of granular water filters during backwash”, Environmental Engineering Science, 20, 6, 655-665, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Akkoyunlu, A., “Expansion of granular water filters during backwash”, Environmental Engineering Science, 20, 6, 655-665, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2003
Akkoyunlu, A., “Evaluation of eutrophication process in lake İznik”, Fresenius Environmental Bulletin, 12, 7, 801-807, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2003
Akkoyunlu, A., “Enerji üretiminde çevresel etkenler”, İşletme Dünyası, 6-7, 16-20, İstanbul, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Akkoyunlu, A., Yetilmezsoy, K., Ertürk, F., Öztemel, E., “A neural network based approach for the prediction of urban SO2 concentrations in the İstanbul metropolitan area”, International Journal of Environment and Pollution, 40, 4, 301-321, 2010. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2010
Akkoyunlu, A., Karpuzcu, M., Ertürk, F., Bayhan, H., “The pollution status and environmental effects of İzmit bay (Marmara Sea, Turkey) crossing via tube tunnel or bridge”, Fresenius Environmental Bulletin, 11, 11, 957-964, 2002. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2002
Akkoyunlu, A., Karaaslan, Y., "Assessment of İmprovement Scenario for Water Quality in Mogan Lake by Using the AQUATOX Model", Environmental Science and Pollution Research, 22, 18, 14349-14357, 2015. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2015
Akkoyunlu, A., İleri, R., “Evaluation of eutrophication process in lake Sapanca (Sakarya, Turkey)”, International Journal of Environment and Pollution, 19, 6, 576-602, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2003
Akkoyunlu, A., Ertürk, F., “Evaluation of air pollution trends in Istanbul”, International Journal of Environment and Pollution, 18, 4, 388-398, 2002. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2002
Akkoyunlu, A., Demir, I., Yüksel, E., Eyvaz, M., “Anaerobic treatment of biscuit wastewater in an uasb reactor”, Fresenius Environmental Bulletin, 16, 9B, 1201-1206, 2007. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2007
Akkoyunlu, A., Çizmecioğlu, Z., Ertürk, F., Bayhan, H., Yetilmezsoy, K., “Design of cathodic protection for the Kadikoy pretreatment plant sea outfall, İstanbul, Turkey”, Materials Performance, 44, 10, 26-30, 2005. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2005
Akkoyunlu, A., Bayhan, H., Akıner, M.E., Ertürk, F., "Wastewater Treatment in A Pilot-Scale Constructed Wetland", Fresenius Environmental Bulletin, 24, 4589-4596, 2015. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2015
Akkoyunlu, A., Avşar, Y., Ergüven, G Ö., “Hazardous Waste Management in Turkeyˮ, Journal of Hazardous Toxic and Radioactive Waste, 21, 4, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2017
Akkoyunlu, A., Altun, H., Cığızoğlu, H.K., “Depth-integrated estimation of dissolved oxygen in a lake”, Journal of Environmental Engineering-ASCE, 137, 10, 961-967, 2011 İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2011
Akkoyunlu, A., Altun, H., Cığızoğlu, H.K., “Depth integrated estimation of dissolved oxygen in a lake”, Journal of Environmental Engineering-ASCE, 137, 10, 961-967, 2011. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2011
Akkoyunlu, A., Akıner, M.E., “Pollution evaluation in streams using water quality indices: A case study from Turkey's Sapanca Lake Basin”, Ecological Indicators, 18, 501-511, 2012. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2012
Akkoyunlu, A., Akıner, M.E., “Feasibility assessment of data driven models in predicting pollution trends of Ömerli Lake, Turkey”, Water Resources Management, 24, 13, 3419-3436, 2010. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2010
Akkoyun, M.G., Balıkçı, E., “Precipitate Microstructure as an IndicaTor of Stress and Temperature Distributions in a Serviced Gas TurbIne Blade“, Journal of Engineering Materials and Technology-Transactions of the Asme, 140, 1, 2018. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCIE 2018
Akkoyun Kayışçı, B., “Urban Encounters with Nature and the Search for Equality in the Webs of the City: Tropic of Orange by Karen Tei Yamashita” Journal of Narrative and Language Studies, 8.15, 2020. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Akkoyun Kayışçı, B., “Intersections, Interventions, and Utopian Pessimism in Son Ada” Environment and Fiction: Critical Readings, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2020. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Akkaya, Y., Badur, B., Darcan, O.N., “A study on internet auctions using agent based modeling approach”, Proceedings of PİCMET 09 - Technology Management in the Age of Fundamental Change, 1-5,1729-1735, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri CPCI-S 2009
Akkaya, A.E., Hortaçsu, A., Ölmez, E.Ö., Akbulut, B.S., “Investigation of bip - beta-lactamase binding in-vivo”, Febs Journal, 276,128-128, 2009. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Toplantı Özeti SCI-E 2009
Akkaya, A., Yılmaz, H.B., Chae, C.B., Tuğcu, T., "Effect of Receptor Density and Size on Signal Reception in Molecular Communication via Diffusion With an Absorbing Receiver", IEEE Communications Letters, 19, 2, 155-158, 2015. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2015
Akkaya, A., Genç, G., Tuğcu, T.,'HLA based architecture for molecular communication simulation',Simulation Modelling Practice and Theory, 42, 163 177, 2014. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2014
Akkaya, A., Aktaş, G., “The effect of light soaking on the dc conductivity of A-SI-H”, Materials Letters, 22, 5-6, 271-274, 1995. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCI-E 1995
Akkar, S.,'Reply to 'Comment on 'A New Procedure for Selecting and Ranking Ground-Motion Prediction Equations (GMPEs): The Euclidean Distance-Based Ranking (EDR) Method' by Ozkan Kale and Sinan Akkar' by Sum Mak, Robert Alan Clements, and Danijel Schorlemmer',Bulletin of The Seismological Society of America, 104, 6, 3141-3144, 2014. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Editoryal Yazı SCI-E 2014
Akkar, S.,'Compatible ground-motion prediction equations for damping scaling factors and vertical-to-horizontal spectral amplitude ratios for the broader Europe region (vol 12, pg 517, 2014)',Bulletin of Earthquake Engineering, 12, 3, 2014. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler İnceleme SCI-E 2014
Akkar, S., “Regional to Country-based Seismic Hazard Modeling A Sample Case: Earthquake Model of the Middle East (EMME) Project to Revision of National Seismic Hazard Maps of Turkey Project PREFACE“, Bulletin of Earthquake Engineering, 16, 8, 3195-3196, 2018. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Editoryal Yazı SCIE 2018
Akkar, S., Sandıkkaya, A., “A ground motion model to estimate nonlinear deformation demands from a recent pan European strong motion database”, SECED 2019, Greenwich, İngiltere, 2019. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Konferans Bildirisi 2019
Akkar, S., Moghimi, S., Arıcı, Y., “A Study on Major Seismological and Fault-Site Parameters Affecting Near-Fault Directivity Ground-Motion Demands for Strike-Slip Faulting for Their Possible Inclusion in Seismic Design Codes“, Soil Dynamıcs and Earthquake Engineering, 104, 88-105, 2018. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCIE 2018
Akkar, S., Kale, Ö., Yakut, A., Ceken, U., “Ground-motion Characterization for the Probabilistic Seismic Hazard Assessment in Turkey“, Bulletin of Earthquake Engineering, 16, 8, 3439-3463, 2018. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCIE 2018
Akkar, S., Cheng, Y., 'Application of a Monte-Carlo Simulation Approach for the Probabilistic Assessment of Seismic Hazard for Geographically Distributed Portfolio', Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 45, 4, 525-541, 2016. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2016
Akkar, S., Azak,T., Çan, T., Çeken, U., Demircioğlu, M. B., Duman, T., Erdik, M., Ergintav, S., Kadirioğlu, F. T., Kalafat, D., Kale, Ö., Kartal, R. F., Kekovalı, K., Kılıç, T., Özalp, S., Poyraz Altuncu, S.,Şeşetyan, K.,Tekin, S., Yakut, A., Yılmaz, M. T., Yücemen, M. S., Zülfikar, Ö.,”Updated Probabilistic Seismic Hazard Maps For Turkey”, PSHA Workshop Future Directions For Probabilistic Seismic Hazard Assessment at a Local, National and Transnational Scale, Lenzburg Switzerland, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Akkar, S. ve Kale, Ö., Recent Developments in Ground Motion Predictive Models and Accelerometric Data Archiving in the Broader European Region, Atilla Ansal, Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology, Vol. 2, Springer, 2015 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü NULL 2015
Akkar, S., Odabaşı, Ö.,“Characteristic Structural Features of Tall Buildings in Turkey and Their Dynamic Behaviour”,4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı,11-13 Ekim 2017, Anadolu Üniversitesi , Eskişehir, Bildiri No. 3822, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Akkan, Ç.K., Hür, D., Uzun, L., Garipcan, B., 'Amino Acid Conjugated Self Assembling Molecules for Enhancing Surface Wettability of Fiber Laser Treated Titanium Surfaces', Applied Surface Science, 366, 284-291, 2016. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2016
Akkan, Ç.K., 'Rapid Hierarchical Structuring of Titanium Surface by Modulated Fiber Laser: Protecting the Native Surface Chemistry', Materials Letters, 183, 26-29, 2016. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2016
Akkan, B., “The Politics of Care in Turkey: Sacred Familialism in a Changing Political Context“, Social Politics, 25, 1, 72-91, 2018. Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SSCI 2018
Akkan, B., Müderrisoğlu, S., "How Do Children Contextualize Their Well-Being? Methodological Insights from a Neighborhood Based Qualitative Study in Istanbul", Child Indicators Research, 2019. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale, Konferans Bildirisi SSCI, CPCI-SSH 2019
Akkan, B., Deniz, M.B., Ertan, M., "The Romanization of Poverty: Spatial Stigmatization of Roma Neighborhoods in Turkey", Romani Studies, 27, 1, 73-93, 2017. Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SSCI, AHCI 2017
Akkan, B., "Home-land: Romanian Roma, Domestics Spaces and the State", Ethnic and Racial Studies, 43, 13, 2437-2439, 2020. Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Kitap İncelemesi SSCI 2020
Akkan, B., "Contested Agency of Young Carers Within Generational Order: Older Daughters and Sibling Care in Istanbul", Child Indicators Research, 2019. Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SSCI 2019
Akkan, B., "Care as an Inequality-creating Phenomenon: an Intersectional Analysis of the Care Practices of Young Female Carers in Istanbul", Journal of Gender Studies, 2019. Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SSCI 2019
Akkan, B., "An Egalitarian Politics of Care: Young Female Carers and the Intersectional Inequalities of Gender, Class and Age", Feminist Theory, 21, 1, 47-64, 2020. Sosyal Politika Forumu Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SSCI 2020
Akiva, I., Iyison, N.B., “MGAT1 is a Novel Transcriptional Target of Wnt/beta-catenin Signaling Pathway“, BMC Cancer, 18, 2018. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCIE 2018
Akiva, I., Iyison, N.B., “Identification of IFITM3 and MGAT1 as Novel Interaction Partners of BRI3 by Yeast Two-hybrid Screening“, Turkish Journal of Biology, 42, 6, 2018. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCIE 2018
Akış, Y.T., “Countertrade experiences of Turkish firms in ussr markets”, Proceedings of the Sixth Bi-Annual International Conference of the Academy of Marketing Science, 6, 22-22, 1993. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri CPCI-SSH 1993
Akış, Y.T., “An exploratory study on the marketing activities of Turkish firms in the former ussr market”, Proceedings of the Sixth Bi-Annual International Conference of the Academy of Marketing Science, 6, 163-167, 1993. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri CPCI-SSH 1993
Akınerdem, F., "Are There Women Out There?: Democracy Vigils and the Politics of Representation after the Failed Coup Attempt in Turkey", Journal of Middle East Womens Studies, 13, 1, 189-193, 2017. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Editoryal Yazı SSCI 2017
Akıner, T., Mason, J.K., Erturk, H., 'A New Interlayer Potential for Hexagonal Boron Nitride', Journal of Physics-Condensed Matter, 28, 38, 2016. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2016
Akıner, T., Mason, J.K, Ertürk, H., "Thermal Characterization Assessment of Rigid and Flexible Water Models in a Nanogap Using Molecular Dynamics", Chemical Physics Letters, 687, 270-275, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCIE 2017
Akıner, T., Koçer, E., Mason, J.K., Ertürk, H., "Green-Kubo Assessments of Thermal Transport in Nanocolloids Based on Interfacial Effects", Materials Today Communications, 20, UNSP 100533, 2019. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2019
Akıner, T., Mason, J.K., Ertürk, H., "Nanolayering Around and Thermal Resistivity of the Water-Hexagonal Boron Nitride Interface", Journal of Chemical Physics, 147, 4, 2017. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCIE 2017
Akıner, M.E., Akkoyunlu, A., “Modeling and forecasting river flow rate from the Melen Watershed, Turkey”, Journal of Hydrology, 456, 121-129, 2012. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2012
Akıner, M.E., Akkoyunlu, A., 'Statistical Approach for the Estimation of Watershed Scale Nitrate Export: A Case Study from Melen Watershed of Turkey', Archives of Environmental Protection, 42, 2, 44-51, 2016. İnşaat Mühendisliği Fen Edebiyat Fakültesi Makale SCI-E 2016
Akıncı, M., Yıldız, S., "Effectiveness of Corpus Consultation in Teaching Verb+Noun Collocations to Advanced ELT Students", Eurasian Journal of Applied Linguistics, 3, 1, 93-111, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2017
Akinci A, Malagnini L, Herrmann R.B, and Kalafat D, High-Frequency Attenuation in the Lake Van Region, Eastern Turkey, Bulletin of the Seismological Society of America,, 104, 3, 1400-1409, 2014 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2014
Akın, S.N., Platt, B.C., Sertel, M.R., “The n-person Kalai Smorodinsky bargaining solution under pre donations”, Review of Economic Design, 15, 2, 147-162, 2011. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale SSCI 2011
Akın, R., “Türkiye’nin siyasal dinamikleri: 27 Mayıs ihtilalinden Adalet Partisi iktidarına”, Türkoloji Kültürü, 5-21, Yaz, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Akın, R., “Birinci meclis döneminde frengi ile mücadele: Frenginin men’i ve tahdidi sirayeti hakkında kanun ve genel sağlık sorunları”, Uluslarası Tıp Tarihi Kongresi Bildiriler Kitabı, 1618-1628, Konya, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Akın, O., "The Coupled Influence of Relative Density, CSR, Plasticity and Content of Fines on Cyclic Liquefaction Resistance of Sands", Journal of Earthquake Engineering, 2019. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2019
Akın, H.L., “Managing an autonomous robot team: The Cerberus team case study”, International Journal of Human-friendly Welfare Robotic Systems, 6, 2, 35-40, 2005. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2005
Akın, H.L., Meriçli, Ç., Meriçli, T., Doğrultan, E., "Introduction to autonomous robotics with lego mindstorms", MOBILE ROBOTICS- Solutions and Challenges Proceedings of the Twelfth International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines, O. Tosun, H. L. Akın, M. O. Tokhi, G.S Virk (Derleyenler), 991-996, World Scientific, İstanbul, 2009. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Akın, H.L., Ito, N., Jacoff, A., Kleiner, A., Pellenz, J., Visser, A., “RoboCup rescue robot and simulation leagues”, AI Magazine, 34, 1, 78-86, 2013. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI 2013
Akın, H.L., Gökçe, B., "Skill Acquisition and Transfer Through Common Subgoals", International Journal of Advanced Robotic Systems, 1-16, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2019
Akın, H.L., Amato, N.M., İşler, V., van der Stappen, A.F., 'Special Issue on the Eleventh Workshop on the Algorithmic Foundations of Robotics, 2014', International Journal of Robotics Research, 35, 5, 437-437, 2016. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Editoryal Yazı SCI-E 2016
Akın, H.L., Amato, N.M., Işler, V., Stappenaf, V.D., (Derleyenler), Algorithmic Foundations of Robotics XI Selected Contributions of the Eleventh International Workshop on the Algorithmic Foundations of Robotics, Springer, 2015. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Kitap NULL 2015
Akın, H.L., Altın, V., “Rule based fuzzy logic controller for a pwr type nuclear power plant”, IEEE Transactions on Nuclear Science, 38, 2, 883-890, 1991. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1991
Akın, H. L., Meriçli, Ç., Meriçli, T., “Introduction to autonomous mobile robotics using lego mindstorms NXT”, Computer Science Education, 23, 4, 368-386, 2013. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale NULL 2013
Akın, G.G., Aysan, A.F., Yıldıran, L., “Transformation of the Turkish financial sector in the aftermath of the 2001 crisis”, Turkey and the Global Economy: Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis, Z. Öniş, F. Şenses (Derleyenler), Era, Routledge, 2009. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2009
Akın, G.G., Aysan, A.F., Yıldıran, L., "Transformation of financial markets in the aftermath of recent crises in Turkey”, Turkey and the Global Economy Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era, Z. Öniş, F. Senses (Derleyenler), Routledge, 2009. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2009
Akın, G.G., Aysan, A.F., Özçelik, S., Yıldıran, L., “Credit card satisfaction and financial literacy: evidence from an emerging market economy”, Emerging Markets Finance and Trade, 48, 103-115, 5, 2012. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale SSCI 2012
Akın, G.G., Aysan, A.F., Kara, G.I., Yıldıran, L., “The failure of price competition in the Turkish credit card market”, Emerging Markets Finance and Trade, 46, 23-35, 2010. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SSCI, CPCI-SSH 2010
Akın, G.G., Aysan, A.F., Kara, G.I., Yıldıran, L., “Nonprice competition in the Turkish credit card market”, Contemporary Economic Policy, 29, 4, 593-604, 2011. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale SSCI 2011
Akın, G.G., Aysan, A.F., İleri, Ş., Yıldıran, L., “Demand and competition analysis in the Turkish deposit and credit markets”, Emerging Markets Finance and Trade, 49, 41-58, Supplement: 5, 2013 Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale SSCI 2013
Akın, G.G., Aysan, A.F., Göllü, G., Yıldıran, L., “ Interaction between payment services and credit services in credit card markets”, Regulation and Competition in the Turkish Banking and Financial Markets, T. Çetin, F. Oğuz (Derleyenler), Nova Science Publishers, 2011. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2011
Akın, G.G., Aysan, A.F., Göllü, G., Yıldıran , L., “Interaction between payment services and credit services in credit card markets”, Regulation and Competition in the Turkish Banking and Financial Markets, Editör(ler): Çetin T.; Oğuz, F., Nova Science Publishers, 2012. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü NULL 2012
Akın, G.G., Aysan, A.F., Boriçi, D., Yıldıran, L., “Regulate one service, tame the entire market: Credit cards in Turkey”, Journal of Banking and Finance, 37, 4, 1195-1204, 2013 Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale SSCI 2013
Akın, G.G., Aysan. A.F, Göllü, G., Yıldıran, L., “Interaction between payment services and credit services in credit card markets​​​​​”, Regulation and Competition in the Turkish Banking and Financial Markets​​​​​, T. Çetin, F. Oğuz (Derleyenler), Nova Science​​​​​, 2011​​.​ Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Bölümü 2011
Akın, G. G., Yıldıran, L., "Kredi Kartı Sorunları, Finansal Okuryazarlık ve Finansal Eğitim”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi, 101, 47-69, 2017. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2017
Akın, F.E., Reactivity of Aluminum Oxide Clusters, VDM Verlag Dr. Müller, 2009. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009

Sayfalar