Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türü İndeksi Tarihiartan sırada
Erdaş-Kartal, E., Doğan, N., Özer, F., İrez, O.S., Çakmakçı, G., Yalaki, Y., “Galen Xxden Harvey Xxe Bilimsel Paradigma Değişimi İçerik Temelli Bir Etkinlik Örneği”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Doğan, N., Han, Ç., Özer, F., Akkan, B., “Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Anlayışları”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Can, Ş.N., Muğaloğlu, E.Z., “The Effect of Evidence Based Instruction on Seventh Graders Risk Perception and Decisions”, Annual Meeting of American Education Research Association, Aera, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Pehlivan, Z., Aslan-Tutak, F., “Investigation on Preservice Mathematics Teachers Translation Between Representations From Graph to Model”, Annual Meeting of American Education Research Association (Aera), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Ader, N.E., “Cumhuriyet Dönemi Matematik Dersi Öğretim Programlarındaki Veri Öğrenme Alanı İçeriklerine Karşılaştırmalı Bir Bakış”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Ader, N.E., “What Would You Demand Beyond Mathematics Investigating Teachers Facilitation of Student Srl”, 8th Biennial Meetingof The Earli Special Interest Group 16: Metacognitio, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Yerdelen-Damar, S., “Epistemological Understandings Activated in Conceptual Problem Solving“ Girep-2018, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Karataş, F.Ö., “Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Derslerinde Analoji Kullanımı Üzerine Gözlem ve Yansıtmaları”, International Necatibey Educational and Social Sciences Research Congress, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Karataş, F.Ö., Turan-Bektaş, B., Yılmaz, P., et.al., “Redefining Scientific Literacy in The 21th Century Comparison of Expert Opinions”, 27th International Conference of Educational Sciences, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Ardından Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji Farkındalıkları”, International Necatibey Educational and Social Sciences Research Congress (UNESAK 2018), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Adadan, E., Akaygün, S., “Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Nanoteknoloji Farkındalıklarının Incelenmesi “, International Necatibey Educational and Social Sciences Research Congress (UNESAK 2018), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Karataş, F.Ö., Akaygün, S., Sezer, K., Uludüz, Ş.M.,” Kimya Öğretmenlerinin Kimya Öğretiminde Analoji Kullanımına Yönelik Algılarınınbelirlenmesi”, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Ardaç, D., “Planning Stage of a Gamified Educational Tablet Application Covering Primary Science Topics”, Internationalchild and Information Safety Congress“Digital Games”, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., Kelly, R., “Reconsidering Animations in Learning Chemistry”, 25th Iupac International Conference on Chemistry Education (ICCE), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Turan-Bektaş, B., Karataş, F.Ö., Orçan, F., et.al., ”Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Sürecinde Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK-2018), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., Kelly, R., “Critiquing The Animations in Variation do They Help Understanding”, 25th Biennial Conference on Chemical Education, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Bilici, E., Akaygün, S., Yazıcıgil, Z.,”Bir Okul Dışı Fen Eğitimi Örneği Bilim Merkezinde Nanoteknoloji Sergileri”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde (UFBMEK-2018), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Çökme Tepkimelerini Görselleştirme Kimya Öğretmen Adaylarının Farklılaşan Animasyonları Incelemeleri”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Adadan, E., Akaygün, S., ”Kimya Öğretmen Adaylarının Çökme Tepkimelerini Deneysel Kanıtlar Bağlamında Incelemeleri”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Understanding Precipitation Reactions Through Critiquing Animations in Variance”, Bi-Annual Meeting of European Conference on Research in Chemical Education (ECRİCE), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Arabacı, N., Kılıç, H., İmamoğlu, Y., Doğan, O., “Supporting Students Algebraic Thinking With Pattern Tasks”, The European Conference on Educational Research, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Arabacı, N., Kılıç, H., İmamoğlu, Y., Doğan, O., “Cebir”, Öğrenci Merkezli Etkinlik Sempozyumu, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Toy, S., İmamoğlu, Y., “Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Süreçlerinin İncelenmesi”, 13. Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi (Ufbmek 2018), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Acar, F., Erktin, E., “The Role of Cognitive İnhibition and Metacognition on Math Performance of Middle School Students”, 8th International Biennial Conference of Earli Sig 16 Metacognition, Zürih, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Pesen, M., Erktin, E., “Ortaokul Öğrencilerinin İspat Yapma ve Argümantasyon Becerilerinin İncelenmesi”, 13. Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Denizli, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Erdemir, E., Diri, A., “Gap Yaz Anaokulları Projesinin Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklar Üzerindeki Etkileri”, Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi Sunumu, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akdemir, Z.G., Özel, S., Babür, F.N., “Okuma Güçlüğü Çeken ve Çekmeyen 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Türlerine Dayalı Okuduğunu Anlama Performanslarındaki Farklılıklar”, Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Candan, E., Haznedar Keskin, B., Babür, F.N., “Investigating The Literacy Skills of Good and Poor Spellers In Turkish”, Child Language Symposium, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Kaya, H., Bulut, O., Kamali, A.R., Ege, D., “L-Arginine Modified Multi-walled Carbon Nanotube/sulfonated Poly(ether ether ketone) Nanocomposite Films for Biomedical Applications”, Appl. Surf. Sci., 444, 168-176, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Duru, İ., Ege, D., “Self-Assembly of L-Arginine on Electrophoretically Deposited Hydroxyapatite Coatings”, Chemistry Select, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Öztatlı, H., Ege, D., “Production of Graphene Oxide/Poly (Lactic Acid)-Based Nanofibers for Neural Regeneration”, Ankara Üniversitesi Mecmuası, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Demir, O., Ö., Ege, D., “Effect of Concentration of Citric Acid on The Rheological Properties of Methylcellulose Hydrogels”, Ankara Üniversitesi Mecmuası, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Şengör, M., Özgün, A., Çorapçıoğlu, G., İpekoğlu M., Garipcan, B., Ersoy N. B., Altıntaş, S., “Core–shell PVA/gelatin Nanofibrous Scaffolds Using Co-solvent, Aqueous Electrospinning: Toward a Green Approach”, Journal of Applied Polymer Science, 135(32), 46582, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Çıtak-Er, F., Fırat, Z., Kovanlıkaya, I., Türe, U., Öztürk-Işık, E., “Machine-learning in Grading of Gliomas Based on Multi-parametric Magnetic Resonance Imaging at 3T”, Computer Biology and Medicine, 99: 154-160, 2018; Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Öztürk, N., Öztürk Işık, E., Ülgen, Y., “Screening Post-menopausal Women for Bone Mineral Level by Bioelectrical Impedance Spectroscopy of Dominant Arm”, J Electr Bioimp. 2018; 9, 39-47, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Ghafarri, S., Sarp, A.S.K., Lange, D., Gülsoy, M., “Potassium Iodide Potentiated Photodynamic Inactivation of Enterococcus Faecalis Using Toluidine Blue: Comparative Analysis and Post-treatment Biofilm Formation Study”, Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Sahar-Helft, S., Sarp, A.S.K., Gülsoy, M., Redensky, I., Stabholtz, A., Keinan, D., Steinberg, D., “Efficacy of Ultrasonic and Er:YAG Laser Activated EDTA Irrigation in Removing Bacteria From ex Vivo Root Canal System“, Lasers in Dental Science, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Kara, E., Çilesiz, İ., Gülsoy, M., “Monitoring System for Investigating the Effect of Temperature Change on Optical Properties”, Lasers in Medical Science, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Ateş, F., Yüceoy, C.A., “Botulinum Toxin Type-A affects Mechanics of Non-injected Antagonistic Rat Muscles”, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Ateş, F., Andrade, R.J., Freitas, S.R., Hug, F., Lacourpaille, L., Gross, R., Yücesoy, C.A., “Passive Stiffness of Monoarticular Lower Leg Muscles is Influenced by Knee Joint Angle”, European Journal of Applied Physiology, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Kaya, C.S., Bilgili, F., Akalan, N.E., Temelli, Y., Ateş, F., Yücesoy, C.A., “Mechanics of Spastic Semitendinosus Altered by Intermuscular Interactions Elevate its Contribution to Pathological Resistance Against Knee Extension During Gait”, Gait and Posture, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Kaya, C.S., Temelli, Y., Ateş, F., Yücesoy, C.A., “Effects of Inter-synergistic Mechanical Interactions on the Mechanical Behaviour of Activated Spastic Semitendinosus Muscle of Patients With Cerebral Palsy”, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Gold, M.E.L., Norell, M., Budassi, M., Vaska, P., Schulz, D., “Rapid 18F-FDG Uptake in Brain of Awake, Behaving Rat and Anesthetized Chicken has Implications for Behavioral PET Studies in Species with High Metabolisms”, Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12, 115, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Schulz, D., “Food Deprivation Separates Motor-activating from Anxiolytic Effects of Caffeine in a Rat Open Field”, Behavioural Pharmacology, 29(6), 543-546, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Ates, F., Yücesoy, C.A., “Botulinum Toxin Type-A Affects Mechanics of Non-injected Antagonistic Rat Muscles”, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 84, 208-216, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Kaya, C.S., Temelli, Y., Ates, F., Yücesoy, C.A., “Effects of Inter-synergistic Mechanical Interactions on the Mechanical Behaviour of Activated Spastic Semitendinosus Muscle of Patients with Cerebral Palsy”, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 77, 78-84, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Erkoç, F.Z., Özçolak, B., Garipcan, B., “Bölüm: Biyotaklit ve Biyoesinlenmiş Biyomalzemeler”, Denizli, A. (Ed.), Kuralay, F. (Ed.) İleri Malzemeler: Biyomalzeme ve Nano Malzeme Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi, 2018. Basım sayısı: 1, ISBN: 978-975, 491-471-9, Türkçe Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Uzun, L., Arslan, O., Garipcan, B., “Bölüm Adı:Nanofiber Üretim Teknikleri ve Uygulamaları”, Denizli, A. (Ed.), Kuralay, F.(Ed.) İleri Malzemeler: Biyomalzeme ve Nano Malzeme Uygulamaları, Hacettepe Üniversitesi, 2018. Basım Sayısı: 1, ISBN: 9781234567897, Türkçe Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Özgün, A., Garipcan, B., “Bölüm: Stem Cells Biomaterials and Space”, Denizli, A. (Ed.), Garipcan,B.(Ed.), Biomaterials and Stem Cells: From Basics to Applications, Hacettepe Üniversitesi, 2918. Basım sayısı: 1, ISBN: 978-975-491-470-2, İngilizce. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Rostami, S., Garipcan, B., “Bölüm: Graphene Oxide: Synhesis, Sturucture, Properties and Applications”, Denizli, A. (Ed.), Akgöl, S. (Ed.), Nanomaterials: Fundamentals and Applications, Hacettepe Üniversitesi, 2018. Basım sayısı: 1, ISBN: 9781234567897, İngilizce. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Rostami, S., Garipcan, B., “Bölüm adı:Rheological Properties of Biological Structures, Scaffolds and Their Biomedical Applications”, Artmann, G., M. (Ed.), Artmann, A. (Ed.), Azhar A. Zhubanova, Digel,İ., Biological, Physical and Technical Basics of Cell Engineering, Springer, 2018. Basım sayısı: 1, ISBN: 978-981-10-7903-0, İngilizce . Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2018
Aktaş, B., Garipcan, B., Ahi, Z.B., Tuzlakoğlu, K., Ergene, E., Huri, P., “Bölüm adı: Osteoimmunomodulation with Biomaterials, Biomaterials and Immune Response Complications, Mechanisms and Immunomodulation“, Francis, T. (Ed.), Vrana, N. E., 2018) Basım sayısı: 1, ISBN: 9781351377560, İngilizce Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Kitap 2018
Özgün, A., Garipcan, B., “Effects of Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields on Stem Cells are not Caused by Zinc Ions”, 2018 EMF-Med 1st World Conference on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields (EMF-Med), 1-2., 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Yiğithan, T., Öztatlı, H., Garipcan, B., Ercan, B., “Fabrication and Characterization of a Silk Fibroin Based Cardiac Patch”, 19. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Öztürk, M.Ö., Hür, D., Uzun, L., Garipcan, B., “Preparation and Characterization and Novel Polydimethylsiloxanecell Substrates to Enhance Osteoblast Behaviourin Vitro”, The European Orthopaedic Research Society Meeting, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Onak, G., Ercan, U.K., Şen, M., Horzum, P.N, Garipcan, B., Karaman, O., “Effect of Surface Modification of Nanofibers with Glutamic Acid and Aspartic Acid Peptide on Osteogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells”, 29th European Conference on Biomaterials, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Özgün, A., Garipcan, B., “NMDA Receptor Mediated Cation Influx During Neuronal Differentiation”, EMBO Workshop Molecular Neurobiology, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Öztürk, M.Ö., Bautista,C., Uzun, L., Pfannkucke, K., Hür, D., Garipcan, B., “Enhancement of Polydimethylsiloxane’s Surface Properties for the Expansion of Murine Induced Pluripotent Stem Cells”, The 2018 Annual Meeting of the Scandinavian Society for Biomaterials, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Özgün, A., Garipcan, B., “Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanların Kök Hücreler Üzerindeki Etkilerinin Çinko İyonları ile Bağlantısı”, BIOMED2018-TR, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Garipcan, B., “Hücre-Substrat Etkileşimlerinin Kontrolü için Yüzey Mühendisliği Stratejileri”, 23. Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Saybaşılı, N. H., Özgün, A., Abbaszaheh, M., Garipcan, B., Şahin, M., Öncü, G., “SH-SY5Y İnsan Hücrelerinin Nörona Farklılaşma Süreçleri ve Nörofizyolojik Yanıtları”, 16. Sinir Bilim Kongresi, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Öncü, G., Mutlu, M.C., Canbeyli, R., Saybaşılı, H., “Görsel İşleme Deneyinin Sonucu Olarak Lateralize Kulak Sıcaklığı Artışı”, 16. Sinirbilim Kongresi, İTÜ, 20-23 Mayıs 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Öncü, G., Öz, P., Saybaşılı, H., “ATD ve Geleneksel CA1 ve CA3 Piramidal Hücre Modellerinde Aksiyon Potansiyeli Karşılaştırması”, 16. Sinirbilim Kongresi, İTÜ, 20-23 Mayıs 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Hatay, G.H., Öztürk-Işık, E., “Feasibility of Echo Time Optimization for Glutamate and Myoinositol Detection using TE- Averaged PRESS Spectral Editing Technique in Human Brain at 3T.International”, Society for Magnetic Resonance in Medicine, Paris, France, June 16-21, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Öztürk-Işık, E., Cengiz S, Özcan, A., Yakıcıer, C., Pamir, M.N., Özduman, K., Dinçer, A., “Magnetic Resonance Spectroscopic Differences of Diffuse Glioma Groups Classified by IDH and TERT Promoter Mutations at 3T”, International Society for Magnetic Resonance in Medicine. Paris, France, June 16-21, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Cengiz, C, Arslan, D.B., Kıçık, A., Erdoğdu, E., Yıldırım, M., Tüfekçioğlu, Z., Bilgiç, B., Hanagasi, H., Uluğ, A.M., Gürvit, H., Demiralp, T., Öztürk-Işık, E., “Magnetic Resonance Spectroscopic Imaging Based Biomarkers of Parkinson’s Disease with Mild Cognitive Impairment Registered to MNI152 Brain Atlas After Chemical Shift Correction”, International Society for Magnetic Resonance in Medicine. Paris, France, June 16-21, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Eşen, Ü., Doktur, H., Yıldız, D., Tanıdır, C., Tommerdahl, M., Güçlü, B., “Vibrotactile Adaptation and Weber's Law in children with Tourette Syndrome”, Society for Neuroscience Abstracts, 44, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Tunçkol, E., Canbeyli, R.S., Güçlü, B., “Ultrasonic Vocalization and c-Fos Expression in Rats Stimulated by 'Affective' Touch”, Society for Neuroscience Abstracts, 44, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Vardar, B., Güçlü, B., “Basal Forebrain Stimulation Modulates Vibrotactile Responses of Rat SI Neurons Based on Cell Type, Layer, and in a Time-dependent Manner”, Society for Neuroscience Abstracts, 44, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Atasoy, A., Toptaş, E., Kuchimov, S., Gülfize, S., Turpçu, M., Kaplanoğlu, E., Güçlü, B., Özkan, M., “Biomechanical Design of an Anthropomorphic Prosthetic Hand”, BioRob 2018 - 7th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, H van der Kooij (Ed.), S Misra, Enschede (Ed.), The Netherlands, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Öztürk, S., Vardar, B., Güçlü, B., “Sorting Spikes From S1 Cortex for Prediction of Behavioral Events in Neuroprostheses”, Anatomy: An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, 12 (Suppl 1): P-023, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Güçlü, B., “Information Processing in the Somatosensory System and Neuroprostheses”, Anatomy: An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, 12 (Suppl 1): S7-2, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Başaşçı, M.S., Gürdal, M.Y., Ertaç, S., Güçlü, B., “Tracking EEG Dipole Dynamics During Intertemporal Decision Making”, ISBCS 2018 - International Symposium on Brain and Cognitive Science, Ayhan, İ. (Ed.) et al., İstanbul, Turkey, poster no: 26., 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Kazanç, M.E., Kahya, Y.P., Ertaç, S., Güçlü, B., “Correlation of EEG Dipole Sources with Feedback and Motivation”, ISBCS 2018 - International Symposium on Brain and Cognitive Science, Ayhan, İ. (Ed.) et al., İstanbul, Turkey, poster no: 25, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Atasoy, A., Kuchimov, S., Güçlü, B., Özkan, M., Toptaş, E., Kaplanoğlu, E., “ŞHA Eyleyici Tasarım Kriterleri”, EBBT 2018, İstanbul Arel University Electrical & Electronics, Computer, and Biomedical Engineering Meeting, Duru, D. G. (Ed.), Osman, O. (Ed.), İstanbul, Turkey, no: 113, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Güçlü, B., “Somatosensory Feedback in Cortical Neuroprostheses”, ICRAR2018, 1st International Conference on Robotic Technology and Rehabilitation, B. Sirmen (Ed.), İstanbul, Turkey, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Vardar, Y., Güçlü, B., Başdoğan, Ç., “Effect of Waveform on Tactile Perception by Electrovibration Displayed on Touch Screens”, IEEE Haptics Symposium 2018, Kuchenbecker, K. J. (Ed.), Gerling, G. (Ed.), San Francisco, CA, ToH Poster E2, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Ghaffari, S., Sarp, A.S.K., Ruhi, M.K., Gülsoy, M., “A Comparative Analysis of a PDI Effect of Phenothiazinium Dyes in Presence of Inorganic Salt as Potentiator“, Proc. SPIE 10479, Light-Based Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, 1047914 (8 February 2018). Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Özgürün, B., Gülsoy, M., “Photothermal Effect of Infrared Lasers on ex Vivo Lamb Brain Tissues,“ Proc. SPIE 10492, Optical Interactions with Tissue and Cells XXIX, 1049209 (13 February 2018). Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Erkol, G., Biegon, A., Schulz, D., “Intravenous Infusion of Dopamine D2/D3 Agonist PHNO Decreases Indicators of Sexual Motivation in Female Rats”, Federation of European Neuroscience Societies (FENS) – Berlin, Germany, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Schulz, D., Budassi, M, Kim, S.W., Muench, L., Fowler, J., Schlyer, D., Vaska, P., “Further Validation of the Behavioral Neuroimaging Approach Using RatCAP Tomography [11C]PHNO, and a Paced Mating Paradigm”, Federation of European Neuroscience Societies (FENS) – Berlin, Germany, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Yüksel, A, Güveniş, A., “Monte Carlo Simulation of Sentinel Lymph Node SPECT/CT”, International Conference on Biological and Medical Sciences, Niğde Turkey, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Zülfikar, S., Kirişoğlu, C.E., Dinçer, A., Güveniş, A.,Kocatürk, Ö., “0548 A Multi-Centre Evaluation of a Mouthpiece Device for The Treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome.“ Sleep 41, 205, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Kaya, C.S., Bilgili, F., Akalan, N.E., Temelli, Y., Ateş, F., Yücesoy, C.A., “Mechanics of Spastic Semitendinosus Altered by Intermuscular Interactions Elevate its Contribution to Pathological Resistance Against Knee Extension During Gait”, 27th Annual Meeting of the European Society for Movement Analysis in Adults and Children (ESMAC 2018), Prague, Czech Republic, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Ateş, F., Yücesoy, C.A., “Spread of Botulinum Toxin Type-A into Non-injected Antagonistic Muscles Affects Their Mechanics Against Treatment Aims”, The XXII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology, Dublin, Ireland, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Yücesoy, C.A., Karakuzu, A., Pamuk, U., “Intra- and Epimuscular Connective Tissues Are Not Just Passive Structural Elements, But Interfere with, and Affect Muscle’s Active Mechanics”, 8th World Congress of Biomechanics, Dublin, Ireland, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Yücesoy, C.A., Temelli, Y., Ateş, F., “Intraoperative Tests in Patients with Cerebral Palsy Show That Spastic Hamstring Muscles’ Force Production Potential Is Low in Flexed and High in Extended Knee Positions”, 8th World Congress of Biomechanics. Dublin, Ireland, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Ateş, F., Yücesoy, C.A., “Acute Effects of Botulinum Toxin Within and Beyond Injected Rat Triceps Surae Muscles Contradict Some of the Treatment Objectives. 8th World Congress of Biomechanics”, Dublin, Ireland, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Keleş, A.D., Yücesoy, C.A., “Development of a Neural Network Based Active Ankle Prosthesis Algorithm to Address Amputation Level and Minimum Sensor Requirements”, 8th World Congress of Biomechanics. Dublin, Ireland, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Kaya, C.S., Bilgili, F., Akalan, N.E., Temelli, Y., Ateş, F., Yücesoy, C.A., “Active (Not Passive) State Mechanics and Intermuscular Interactions Determine the Pathological Knee Joint Condition in Cerebral Palsy for Gait Relevant Knee Positions”, 8th World Congress of Biomechanics, Dublin, Ireland, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Pamuk, U., Yücesoy, C.A., “Assessment of Mechanism of Force Enhancement Due to Active State Stiffened titin Using Linked Fiber-matrix Mesh Model”, 8th World Congress of Biomechanics, Dublin, Ireland, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Yıldız, S., Pamuk, U., Baltacı, G., Yücesoy, C.A., “Tensiomyographic Assessment of Changes in Muscle Tonus and Rate of Force Production Due to Kinesio Taping”, 8th World Congress of Biomechanics. Dublin, Ireland, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Kaya, C.S., Bilgili, F., Akalan, N.E., Temelli, Y., Ateş, F., Yücesoy, C.A., “Pathological Knee Joint Condition in Children with Cerebral Palsy is Associated with the Active State Muscular Mechanics Rather than Passive”, The 42nd Annual Meeting of the American Society of Biomechanics. Rochester, Minnesota, USA, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Pamuk, U., Yücesoy, C.A., “Finite Element Analyses of Active State Titin Reveals Previously Unconsidered Important Effects on Muscle Mechanics”, 9th International Biomechanics Congress, Eskişehir, Turkey, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Keleş, D., Yücesoy, C.A., “A Neural Network Based Active Ankle Prosthesis Algorithm To Minimize Sensor Requirements Accommodating Different Amputation Levels”, 9th International Biomechanics Congress, Eskişehir, Turkey, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Kaya, C.S., Bilgili, F., Akalan, N.E., Yücesoy, C.A., “Intraoperative Experiments Combined With Gait Analyses Reveal The Dominant Determinant Of Limited Knee Extension In Patients With Spastic Cerebral Palsy”, 9th International Biomechanics Congress, Eskişehir, Turkey, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Şanlı, G., Tatar, Y., Yücesoy, C.A., “Habitual Loading Increases Stiffness And Elasticity Of The Achilles Tendon”, 9th International Biomechanics Congress, Eskişehir, Turkey, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Ozan, E., Kaya, C.S., Akdeniz Doğan, Z., Yücesoy, C.A., “Comparison of Short-Term And Long-Term Effects of Botox Type-A on Mechanics of The Rat Tibialis Anterior Muscle”, 9th International Biomechanics Congress, Eskişehir, Turkey, 2018. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2018
Ayvaz Ü., Bağdat, O., Durmuş, S., Erdoğan, A., Eroğlu, D., Güven, B., Hatısaru, V., Karataş, İ., Mersin, N., Özel, S., Öztürk, T., Uzun, N.,Yanık, H.B., Soner, D.(Ed), Maatematik Tarihi - Giriş - The History of Mathematics- An Introduction 2, Nobel Yaşam, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018
Muğaloğlu, E.Z., “An Insight into Evolution Education in Turkey”, Deniz H., Borgerding L.(Ed), Evolution Education Around the Globe an Insight into Evolution Education in Turkey, 1, springer, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018

Sayfalar