Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüartan sırada İndeksi Tarihi
Ertuna, Ö., “2005 yılında Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 161-169, Ağustos, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Ertuna, Ö., “Birinci ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşundaki özel şirketlerin karşılaştırılması”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 115-125, Eylül, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Ertuna, Ö., “Yeni dünya düzeni: Küresellleşme”, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği ve Finans Dergisi, 30, 36-45, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Ertuna, Ö., “Yüksek faiz düşük kur sarmalı ve çözümler”, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği ve Finans Dergisi, 32, 7-17, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Erzan, R., Kuzubaş, U., Yıldız, N., “Immigration scenarios: Turkey – EU”, Turkish Studies, Special Issue, R. Erzan, K. Kirişçi (Derleyenler), 7, 1, 33-44, 2006. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Esen, N., “Ahmet Mithat ve İstanbul”, Victoria R. Holbrook’a Armağan, W. Andrews, Ö. Felek (Derleyenler), Kanat Kitap, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Esen, N., “Ahmet Mithat’ta anlatıcı ve muhatabı”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, N. Esen, E. Köroğlu (Derleyenler), 59-72, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Esmer, Y., “Globalization, ‘Mcdonaldization’ and values: Quo vadis?”, Special Issue of Comparative Sociology, Fall, 2006. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Fidancı, İ.D., Çağlayan, S.H., “Intron 1 inversion mutation among Turkish hemophilia A patients”, Turkish Journal of Hematology, 23, 1, 33-36, 2006. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Fidancı, İ.D., Kavaklı, K., Uçar, C., Timur, Ç., Meral, A., Kılınç, Y., Sayılan, H., Kazancı, E., Atabey, B., Küpesiz, A., Pekçelen, Y., İrken, G., Çağlayan, S.H., “F gene mutation profile of high responder hemophilia a patients in Turkey”, European Journal of Human Genetics, 14 l, 310, 2006. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Gençtürk-Demircioğlu, T., “Nevayi’nin yek-ahenk gazelleri ve anlatım özelliği”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Orhan Okay Armağanı, III ,30, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Gençtürk-Demircioğlu, T., “Narrative aspects in Nevayi’s yek-ahenk ghazals Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Orhan Okay Armağanı, III ,30, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Goldston, D.A., Motohashi, Y., Pintz, J., Yıldırım, C.Y., “Primes in tuples III : On the difference p_{n+v}-p_{n}”, Functiones et Approximatio Comment. Math. XXXV, 79-89, 2006. Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Gök, F., “Üniversiteye girişte umut pazarı: Özel dershaneler”, Eğitim Bilim Toplum, Yaz 2005, 102-110, 2006. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2006
Göksel, A., “Pronominal participles in Turkish”, Lingue e Linguaggio, 1, 105-125, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Guccione, J.M., Walker, J.C., Beitler, J.R., Moonly, S.M., Zhang, P., Guttman, M.A., Özturk, C., Mcveigh, E.R., Wallace, A.W., Da Saloner, M.B., Ratcliffe, “The effect of anteroapical aneurysm plication on end-systolic three-dimensional strain in the sheep: a magnetic resonance imaging tagging study”, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 131, 3, 579-86 , 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Güçlü, B., Utine, C.A., Perente, I., Farell, B., “Contrast perception in glaucoma”, Neuroanatomy, 5, 1, 40, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Gülmez, E. et al., “Using single photoelectron spectra in the calibration of the CMS-HF Calorimeter,” Proceedings of 9th ICATTP Conference on Astroparticle, Particle, Space Physics, Detectors and Medical Physics Applications, World Scientific, 339-342, 2006. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Gürel, A., “L2 acquisition of pragmatic and syntactic constraints in the use of overt and null subject pronouns”, Inquiries in Linguistic Development, Dil Gelişimi Araştırmaları, R. Slabakova, P. Prévost, S. Montrul, (Derleyenler), 258-282, Amsterdam: Johns Benjamins Pub. Co., 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Haznedar, B., “Persistent problems with case morphology in L2 acquisition”, Interfaces in Multilingualism: Acquisition and Representation, Hamburg Studies in Multilingualism 4, L. Conxita (Derleyen), 179-206, Amsterdam: John Benjamins, 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Ilgaz, D., “La Citizienship in the Turkish Republic ; A Re-eveluation in the light of the European Citizienship”, Turkish Area Studies Review, Spring, 7, London, U.K., 2006. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2006
Ilgaz, D., “La reeevalution de la citoyennete turgue a la lumiere de la citoyennete”, Les Defis D’une Adhesion da la Turguie A L’Union Europeenne, E. Lannon, J. Lebullenger (Derleyenler), 155-187, Bruylant, Brukxelles, 2006. YADYOK Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2006
İçöz, O.C., Başer, H., Bulut, G., Altınel, İ.K., “Sınırlı sığalı yerleştirme-Paylaştırma problemlerinin eniyi amaç fonksiyon değeri için bir güven aralığı bulma yöntemi”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 17, 31-40, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
İnan, İ., “Are ‘attributive’ uses of definite descriptions really attributive?”, Kriterion, 20, 7-13, 2006. Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kafesçioğlu, Ç., “La Reconstruction de l’espace et de l’image de la Capitale Impériale: Constantinople/Istanbul dans la seconde moitié du XVe siècle”, (İmparatorluk başkentinde mekanın ve imgenin yeniden inşası : Onbeşinci yüzyılın ikinci yarısında Konstantinopolis/ İstanbul), Les villes capitales au Moyen Age, Paris : Publications de la Sorbonne, 113-130, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kafesçioğlu, Ç., “Paradigmanın ötesinde: Osmanlı mimarlık kültürü ve Mimar Sinan” (The age of Sinan: Architectural culture in the Ottoman Empire, by Gülru Necipoğlu), Virgül, Mart 6-10, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kara, H., “Narratives of self-assertion: Representations of the western other in the works of the Uzbek author Abdülhamid Sülaymon Cholpan, 1897-1938”, Middle Eastern Literatures, 9, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kara, H., “Relational self-narratives: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s autobiographical writings”, Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Ergon Verlag Press (Istanbuler Texte und Studien), 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Karaömerlioğlu, M.A., “Rusya, Almanya ve Türkiye'de büyük bir kozmopolit, entelektüel ve eylemci: Helphand Parvus”, Doğu-Batı, 37, 157-180, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Karaömerlioğlu, M.A., “Türkiye'de çok partili demokrasiye dönüşün toplumsal dinamikleri”, Toplum ve Bilim, 106, 174-191, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Kartal, G., “Working with an imperfect medium: Speech recognition technology in reading practice”, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 15, 3, 303-328, 2006. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Keyder, Ç., Üstündağ, N., “Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun kalkınmasında sosyal politikalar”, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da Sosyal ve Ekonomik Öncelikler , 90-149, TESEV, 2006. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Köse, H., Çelik, B., Akın, H.L., “Comparison of localization methods for a robot soccer team”, International Journal of Advanced Robotic Systems, 3, 4, 295-302 2006. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2006
Köse, H., Çelik, B., Akın, H.L., “Comparison of localization methods for a robot soccer team”, International Journal of Advanced Robotic Systems, 3, 4, 295-302 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Kut, G., “Kabûli’nin ilk divanındaki Türkçe şiirler”, Nimet Bayraktar Armağanı, Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları, 102- 120, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Le Mort, F., Chataigner, C., Başak, A.N., Özbal, H., Özbek, M., Erdal, Y.S., Zahed, L., Perrin, P., Tadmouri, G.O., “From bone changes to DNA: The hereditary anamias in ancient populations of the near east”, British Archeological Reports BAR, Int. Series 1528, 2006. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Le Mort, F., Chataigner, C., Başak, A.N., Özbal, H., Özbek, M., Erdal, Y.S., Zahed, L., Perrin, P., Tadmouri, G.O., “From bone changes to DNA: The hereditary anamias in ancient populations of the near east”, British Archeological Reports BAR, Int. Series 1528, 2006. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Massone, L.M., Orakçal, K., Wallace, J.W., “Shear-flexure interaction for structural walls”, American Concrete Institute Special Publication SP236-7 – Deformation Capacity and Shear Strength of Reinforced Concrete Members under Cyclic Loading, 127-150, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Minaei, S., Çiçekoğlu, O., “A Resistorless realization of the first-order all-pass filter”, International Journal of Electronics, 93, 3, 177-183, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Mutlu, H.M., Yılmaz, C., “Dağıtım kanallarında satıcı işletmelerin performanslarının değerlendirilmesi”, Sakarya Üniversitesi SBE Akademik İncelemeler Dergisi, 1, 2,129-154, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Necipoğlu, N., “Turks and Byzantines (Eleventh and Twelfth Centuries)”, The Turkic Speaking Peoples: 2,000 Years of Art and Culture from Inner Asia to the Balkans, E. Çağatay, D. Kuban (Derleyenler), 254-265, Prestel Verlag, Münih-Berlin-Londra-New York, 2006 Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Ning, B., Ribeiro, R., Kim, G., Usta, M., Üçışık, A.H., Liang, H., “Nanomechanical and tribiological investigation of human knee joints”, Journal of Biomechanics, 39, 1, 499, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Ogawa, Y., Ujihara, N., S., Tank, S.B., Honkura, Y., Onizawa, S., Mori, T., Makino, M., “ Two electrical conductors beneath Kusatsu-Shirane volcano, Japan, imaged by audiomagnetotellurics, and their implications for the hydrothermal system”, Earth Planets Space, 58, 1053–1059, 2006. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Okçabol, R., “Atatürkçü düşünce ve eğitim sistemimiz”, Y.A.R. Müdafaa-i Hukuk, 91, Nisan, 41-48 2006. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2006
Okçabol, R., “Bu gidiş gidiş değil”, Öğretmen Dünyası, 313, 7-10, Ocak, 2006. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2006
Okçabol, R., “Köy enstitüleri ile ilgili eleştirilere değinmeler”, Yeniden İmece, 10, Şubat, 11-14, 2006. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2006
Okçabol, R., “Öğretmen yetiştirme sistemi nasıl olmalı?”, Eğitimbilim, 84, Ocak-Şubat, 14-18, 2006. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2006
Okçabol, R., Seçkin, O., “Küreselleşme, eğitim ve evrim”, Evrim, Bilim ve Eğitim, G. Özgür (Derleyen), 283-293, İstanbul: Nazım Kitaplığı, 2006.  Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2006
Olson, J., Akgün, U., Huebner, T., Monner, D., Önel, Y., Gülmez, E., “Comparison of resistive and parallel dynode bases”, CMS Internal Note, 019, 2006. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Onay, C., Akgiray, V., “Avrupa Birliği portföyü – risk çeşitlendirme imkanları: Yeni üyeler ve aday Türkiye”, ISE Review, 2006 İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Otay, E.N., “Maritime accidents in the Turkish Straits from a scientific point of view”, Denizcilik Dergisi (Maritime Journal), 50-52, Jan-Feb, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Ozansoy, M., Başak, A.N., “Parkinson hastalığında programlanmış hücre ölümü”, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, 9, 1, 54-55, 2006. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Öğüt, Ö., “A view from the bridge: Understanding border culture through Gloria Anzaldua’s Borderlands: La frontera and Ana Castillo’s the mixquiahala letters”, Litera, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Örer-Tokuzlu, A., Tekcan, A.İ., “Görgü tanıklığının güvenilirliği”, Suç Mağdurları, H.İ. Bahar (Derleyen), 231-253, Adalet Yayınevi, Ankara, 2006. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Öz, Ö., “Global işletme, yerel emek: Türkiye'de işçiler ve modern fabrika”, T. Nichols N. Suğur, METU Studies in Development, 33, 1, 161-167, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Öz, Ö., “Sektörel öbeklenme ve rekabet gücü: İşletme yazınındaki son tartışmalar”, Değişen Mekan: Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış (1923-2003), A. Eraydın (Derleyen), 196-212, Dost Yayınları, Ankara, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Özsoy, A.S. “Introduction”, Proceedings of the Workshop on Altaic Linguistics, M. Kelepir, B. Öztürk, (Derleyenler), Cambridge, MA, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Özsoy, A.S., Türkyılmaz, Y., “Front rounded vowels in the sinemili dialect of Kurmanji- a case of language contact?”, Turkic-Iranian Contact Areas –Historical and Linguistic Aspects, L. Johanson, C. Bulut (Derleyenler), 300-309, Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Öztürk, B., “Case-driven agree, EPP, and passive in Turkish”, Passivization and Typology, A. Werner, L. Leisiö (Derleyenler), 83–402, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Öztürk, B., “Null arguments and case driven agree in Turkish, minimalist essays”, C. Boeckx (Derleyen), Linguistik Akutell, 91, 268-287, John Benjamins, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Öztürkmen, A., “Remembering conflicts in a Black Sea town: A multi-sited ethnography of memory”, New Perspectives on Turkey, 34, 93-115, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Paker, S., “Ottoman conceptions of translation and its practice.The 1897 ‘Classics Debate’ as a focus for examining change”, Translating Others, T.Hermans, St. Jerome, (Derleyenler) , 325-349, Manchester, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Pamuk, Ş., “From debasement to external borrowing: Changing forms of deficit finance in the Ottoman Empire, 1750-1914”, Monetary and Fiscal Policies in South-East Europe, Historical and Comparative Perspectives, Ş. Pamuk, R. Avramov (Derleyenler), 7-22, Bulgarian National Bank, Sofia, 2006. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Rifat, M., “ ‘Ben’in Katmanları: Marcel Proust-Michel Butor-Orhan Pamuk”, Kitap-lık, Aralık, 81-88, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Rifat, M., Rifat, S., (Çevirenler), “Romanda kişi adıllarının kullanılışı”, M. Butor, Kitap-lık, Aralık, 89-96, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Rifat, M., “Doğan Hızlan: Büyük basında eleştirinin işlevi”, Varlık, Temmuz, 34-37, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Rifat, M., “Göstergebilim söyleminden parçalar”, Varlık, 66-70, Haziran, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Rifat, M., “Hüseyin Cöntürk: Homo criticus/homo ludens”, Varlık, Mayıs, 71-78, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Rifat, M., “Proust, Sainte-Beuve’e karşı”, Varlık, Eylül, 75-79, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Rifat, M., Rifat, S., (Çevirenler), “Öykülemenin Sorunları”, M. Raimond, Kitap-lık, Aralık, 101-108, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Rifat, M., Rifat, S., (Çevirenler), “Godot’yu sahnede ilk kez yaratırken”, J. Martin, Varlık, Ağustos, 66-72, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Rifat, M., Rifat, S., (Çevirenler), “Kim konuşuyor burada?”, J.Y. Tadie, Kitap-lık, Aralık, 97-100, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Rifat, M., Rifat, S., (Çevirenler), “Sözlü edebiyat II”, M. Eliade, Varlık, Mart, 68-73, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Rifat, M., Rifat, S., (Çevirenler), “Sözlü edebiyat I”, M. Eliade, Varlık, Şubat, 78-84, İstanbul, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Sak, H., Güngör, T., Safkan, Y., “A corpus-based concatenative speech synthesis system for Turkish”, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 14, 2, 209-223, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Saner, N., Başak, A.N., “Heterojen bir hastalık grubu: Spinoserebellar ataksiler, genetik yapıları ve moleküler tanıları”, Türk Nöroloji Dergisi, 12, 3, 185-194, 2006. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Sardağ, A., Akın, H.L., “Kalman based finite state controller for partially observable domains”, International Journal of Advanced Robotic Systems, 3, 4, 331-342, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Saysel, A.K., İncioğlu, F., “Interactive simulation game for carbon emissions trading”, Climate Change And the Middle East, Y. Ünal, C. Kahya, D. Barı (Derleyenler), 377-386, Istanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Selçuk, F., Ardıç, O.P., “Learning to live with the float: Turkey’s experience 2001 – 2003”, International Finance and Monetary Policy, G. Severov (Derleyen), Nova Science Publishers Inc., New York, 2006. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Shenhar, R., Xu, H., Frankamp, B.L., Mates, T.E., Sanyal, A., Uzun, O., Rotello, V.M., “Recognition-induced supramolecular dendronized block copolymer: Control the distribution of guest molecules in structured matrixes”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 231, 188-PMSE, 2006. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Tahir-Gürçağlar, Ş., “Discourses on the translator: An inquiry into rupture and continuity in representations of translators in Turkey since the 1920”, Interdisciplinarity on Translation, S. Öztürk-Kasar (Derleyen), 1, 381-390, Istanbul: ISIS, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Tahir-Gürçağlar, Ş., “Tercüme bürosu ve bir edebiyat kanununun oluşturulması” Türk Edebiyatı Tarihi 4, T. S. Hamlan (Genel Editör), 571-586, İstanbul: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Tatar, S., “Why keep silent? The classroom participation experiences of non-native-English-Speaking students”, Language and Intercultural Communication, 5, 284-293, 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2006
Terzibaşoğlu, Y., “Eleni Hatun’un zeytin bahçeleri:19. Yüzyıl Anadolu’sunda mülkiyet hakları nasıl inşa edildi”, Tarih ve Toplum, 4, Güz, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Terzibaşoğlu, Y., “Forthcoming, ‘Eleni Hatun’s olive groves, or how individual property rights were constructed”, Ottoman Anatolia in the Late 19th Century, H. İslamoğlu, H.J. Burbank (Derleyenler), 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Terzibaşoğlu, Y., “Forthcoming, ‘Urban Property and Administration in Dispute: Ayvalık, 1877-1914”, Eastern Mediterranean Cities Compared: Urban Government in Greece, the Balkans and the Ottoman Empire, 1820-1925, D. Bocquet (Derleyen), Routledge, London, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., “Depreme hazırlıklı olmak konusunda Bakanlığın ve Belediyelerin acil görevleri”, Yapı Denetim Birliği Derneği Dergisi, www.yapidenetimist.org, Şubat, 6-16, İstanbul, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., “İstanbul projeleri ve 7 tepe 7 tünel”, a) İnşaat Dünyası Dergisi, Mart 2006/03, 68-74, İstanbul, www.bilesim.com.tr, b) Radikal Gazetesi, 04 Nisan 2006, 1, İstanbul c) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, Harbiye, İstanbul Bülteni, 83, 14-17, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., “İstanbul ulaşım projeleri”, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Mimar.İst Üç aylık Mimarlık Kültür Dergisi, Yıl: 6, 20, Yaz 2006/2, 191574, 61-64, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., “Mevcut prefabrike sanayi yapılarının deprem güvencesi araştırılmalı”, a) Dünya İnşaat Dergisi Yıl: 23, 12, 110-111, İstanbul, 2006, b) Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi Yıl: 18, 222, 44-46, İstanbul, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., Keçeli, A., Özdemir, Z., “Kayma dalgası hızı yardımı ile zemin emniyet gerilmesi tayini”, a) Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl: 18, 214, 102-105, İstanbul, 2006, b) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Dergisi, Yıl: 21, 128, 14-18, İzmir, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., Keçeli, A., Özdemir, Z., “Sismik yöntem ile zeminlerde ve kayaçlarda emniyetli taşıma gücünün kuramsal olarak tayini”, Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl: 18, 222, 94-96, İstanbul, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Tezcan, S.S., Özdemir, Z., “Sismik yöntem ile zemin emniyet gerilmesi tayininde temel boyutları”, Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl: 18, 217, 106-108, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2006
Toprak, Z., “Bir hayal ürünü: İttihatçıların Türkleştirme Politikası”, Toplumsal Tarih, 146, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Toprak, Z., “Ermeni sorunu’nda dünü inşa etmek ya da ‘Mukatele’nin icadı,” Toplumsal Tarih, 147, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Toska, Z.,“Divan şiirinde kadının sesi”, Türk Edebiyatı Tarihi, 2, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Treffers-Daller, J. , Özsoy, A.S., van Hout., R., “Oral language proficiency of Turkish-German bilinguals in Germany and Turkey: An analysis of complex embeddings in Turkish picture descriptions”, Turkic Languages in Contact, H. Boeschoten, L. Johanson, (Derleyenler), 203-219, Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Uğurlu, M., Aksoy, H., “Prediction of corporate financial distress in an emerging market: The case of Turkey”, Cross Cultural Management: An International Journal, 13, 4, 277-295, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2006
Uysal, Z., “Ahmet Mithat’ta mekânsızlar ve yer yurt sahipleri”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, N. Esen, E. Köroğlu (Derleyenler), 276-285, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Uysal, Z., “Bir toplum projesinin peşinde: Halide Edip Adıvar”, Doğu Batı, 35, 87-108, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006

Sayfalar