Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türü İndeksi Tarihiartan sırada
Ader, N.E., “Programlardaki Veri ve Olasılık Öğrenme Alanı İçeriklerine Karşılaştırmalı bir Bakış”, Özmantar, M, F Akkoç, H Kuşdemir Kayıran, B. Özyurt, M.(Ed), Ortaokul Matematik Öğretim Programları: Tarihsel Bir İnceleme,1, Pegem, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018
Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “Equity and Inclusivity and Non-Native English-Speaking Teachers” Liontas, J.I. (Ed), The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching,1, John Wiley Sons, Inc. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018
Akcan, S., Güngör, M.N., A Workbook for Prospective Language Teachers: Challenges from Diverse Classroom Contexts, 1, Bogazici, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018
Yıldız-Ersoy, S., “Limited Access Environments” J. I. Liontas (Ed), The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching,1, John Wiley Sons, Inc., 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018
Uygun, S., Gürel, A., “Processing Second Language Inflectional Morphology in Turkish”, Akıncı M. A., Yağmur K. (Ed), The Rouen Meeting Studies on Turkic Structures and Language Contacts, 1, 189 -204, Harrassowitz Verlag, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Haznedar-Keskin, B., “Türkiye’de Lazcanın Mevcut Durumu”, Laz Enstitüsü, 1, 179, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Sönmez, E., Haznedar-Keskin, B., Babür, F.N., “Learning How to Spell in Turkish: Evidence From Third Graders”, Turcologica 114: The Rouen Meeting: Studies on Turkic Structures and Language Contacts ,1,165 -175, Harrassowitz Verlag, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., Lopriore, L.,Vettorel, P., “WE/ELF Awareness in English Language Teacher Education: Starting From Materials”, Martin-Rubio, X.(Ed), Contextualizing ELF: From data to insights,1 , 251 -275, Cambridge Scholars Publishing, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Llurda, E., Bayyurt-Kerestecioğlu, Y.,Sifakis N., “Raising Teachers’ Awareness About English and English as a Lingua Franca”, Garrett, P Cots, J.M.,(Ed), Handbook of Language Awareness,1, 155 -169, Routledge, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “Foreword”, C. Battisti, S. Fiorato, P. Vettorel C. Richieri (Ed), Teacher Education: English Language Literature and Culture, 1, 7 -13, Pensa MultiMedia, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Sönmez, E., Haznedar-Keskin, B., Babür, F.N., “Learning How to Spell in Turkish: Evidence From Third Graders”, Turcologica 114: The Rouen Meeting: Studies on Turkic Structures and Language Contacts, 1, 165 -175, Harrassowitz Verlag, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Doğan, N., Özer, F., “Bölüm 7: Fen Bilimlerinde Bilimin Doğası ve Öğretimi” Tekbıyık, A.,Çakmakcı, G.(Ed), Fen Bilimleri Öğretimi ve STEM Etkinlikleri (Güncel Öğretim Programlarıyla Uyumlu, PISA-TIMSS Soru Örnekleriyle İlişkilendirilmiş), 1, 175 -210, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Mısır, M., E., Muğaloğlu, E.Z., Dal, B., “:Yerbilim Okuryazarlığı”, Akçay B. (Ed), Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları, 3, 241 -254, Pegem Akademi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Jeong S., Jeong, S.Y., Şen-Akbulut, M., Tippins, D., ”Commodification of Health, Disease, and Body in Science Texts: Promoting Meanings of Consumerism in the Classroom” , Reis G., Muller M. M., Luther R. A., Siveres L., Oliveira R.(Ed), Sociocultural Perspectives on Youth Ethical Consumerism,1, 217 -235, Springer,2018. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Seggie, F.N., Akbulut-Yıldırmış, M., ”Yükseköğretim Çalışmalarının Akademik Bir Alan Olarak Gelişimi: Uluslararası ve Ulusal Düzeyde Alanyazın İncelemesi” Yükseköğretim Dergisi, 2018. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2018
Altan-Atalay, A., Şentürk, N., Yeniad-Malkamak, N., Yeniçeriİ, L.N., “6 11 Yaş Grubu Çocuklarda Wisconsin Kart Eşleme Testi Performansında Gözlenen Değişimler”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 24, 1, 5–14. 2018. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2018
Haznedar-Keskin, B., Young Scholten, M., “Teaching Adult Migrants a Focus on the Languages They Speak” Critical Multilingual Studies: An interdisciplinary Journal 6, 1, 155–183, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “Issues of Intelligibility in World Englishes and EIL Contexts” World Englishes” 37, 3, 407–415, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Sifakis, N., Lopriore, L., Dewey, M., et al., “ELF awareness in ELT Bringing together theory and practice”, Journal of English as a Lingua Franca 7, 1, 155–209. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Satar, H.M., Akcan, S., “Language Learning and Technology”, Language Learning and Technology, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Raman, Y., Yiğitoğlu, N., “Justifying Code Switching Through the Lens of Teacher Identities Novice EFL Teachers Perceptions”, Quality Quantity 52, 5, 2079–2092. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yiğitoğlu, N., Keşli Dollar, Y., “Incorporating Action Research into in Service Teacher Education INSET Programs”, Çukurova Üniversitesi Facult of Education Journal 47, 2, 694–709. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yiğitoğlu, N., Belcher, D., “Second Language Writing Teachers Perceptions of Themselves as Language Learners”, Bogazici Universitesi, Egitim Dergisi 35, 1, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Karaağaç Zan, G., Yiğitoğlu, N., “Exploring Novice and Experienced Teachers Beliefs and Practices of Written Feedback”, Inonu University Journal of the Faculty of Education 19, 2, 355–369. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Shui, L., Yalçın, Ş., Spada, N., “Exploring Second Language Learners Grammaticality Judgment Performance in Relation to Task Design Features”, System 72, 1, 215–225. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Altınmakas, D., Çeçen, S., Serdar Tülüce, H., Yalçın, Ş., “Conceptual Transition from English as a Foreign Language to BELF.”, Hacettepe University Journal of Education, 1–17. 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Akpınar, Y., Şengül, Ö., “Two Modalities of the Contextualized Courseware in Three Modalities of Classroom Use”, Turkish Online Journal of Educational Technology, 17, 1, 234–245, 2018. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Adadan, E., Öner, D., “Examining Preservice Teachers Reflective Thinking Skills in the context of Web Based Portfolios The Role of Metacognitive Awareness”, Australian Journal of Teacher Education 43, 11, 26–50. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Erduran, S., Kaya, E., “Drawing Nature of Science in Pre Service Science Teacher Education Epistemic Insight Through Visual Representations”, Research in Science Education, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Kaya, E., Erduran, S., Aksöz, B., Akgün, S., “Reconceptualised Family Resemblance Approach to Nature of Science in pre service science teacher education” International Journal of Science Education, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Kaya, E., “Argumentation in Elementary Science Education Addressing Methodological Issues and Conceptual Understanding”, Cultural Studies in Science Education 13, 4, 1087–1090. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Adadan, E., Yavuzkaya, M.N., “Examining the Progression and Consistency of Thermal Concepts a Cross Age Study”, International Journal of Science Education, 40, 4, 371–396. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Kampschulte, L., Akaygün, S., Adadan, E., Eilert, K., Heyduck, B., “Interdisciplinary Research Brought to School Connecting Chemistry and Biology through Nanotechnology”, Journal of Microbiology and Biology Education, 19, 1, 1–3. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Adadan, E., Öner, D., “Examining Preservice Teachers Reflective Thinking Skills in the context of Web Based Portfolios The Role of Metacognitive Awareness”, Australian Journal of Teacher Education 43, 11, 26–50. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Özer, F., Erdaş Kartal, E., Doğan, N., Çakmakçı, G., İrez, O.S., Yalakiİ, Y,. “Öğretmen Mesleki Gelişim Programına Genel Bir Bakış Model Süreç Engel Teori ve Uygulama”,. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, 1, 63–97, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Tosmur Beyazıt, N., Akaygün, S., Demir, K., Aslan Tutak, F., “Bir STEM Öğretmen Eğitimi Örneği Yenebilir ArabalarEtkinliğinin Öğretmen Eğitimi Açısından İncelenmesi” Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 6, 2, 213–232. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Aslan Tutak, F., “Zorbalık Dedikleri”, Boğaziçi Dergisi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Boz, Y., Yerdelen Damar, S., Belge Can, H., “Ortaokul Öğrencilerinin Cinsiyeti Öğrenme Yaklaşımı Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Algıları ve Fen Bilgisi Başarıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, İlköğretim Online, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yerdelen Damar, S., “Turkish Secondary School Teachers Conceptions of Teaching and Assessment”, Teacher Education and Practice 31, 3, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Laherto, A., Kampschulte, L., de Vocht, M., Blonder, R., Akaygün, S., Apotheker, J., “Contextualizing the EU’s Responsible Research and Innovation Policy in Science Education A Conceptual Comparison with the Nature of Science Concept and Practical Examples” Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education 14, 6, 2287–2300. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Nuhoğlu, H., İmamoğlu, Y., ”An Interdisciplinary Nature Education Program for Gifted Primary School Students and its Effect on their Environmental Literacy” Elementary Education Online 17, 4, 1928–1943. 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2018
Christ, T., Wang, C., Erdemir, E., “Young Children s Buddy Reading with Multimodal App Books Reading Patterns and Characteristics of Readers Texts and Contexts”Early Child Development and Care, 188, 8, 1012–1030. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yatmaz, Z.B., Erdemir, E., Erbil, F., “Çocuk ve Çocukluk Okulöncesi Öğretmen Adayları Anlatıyor” Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6, 3, 284–312. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Rentzou, K., Slutsky, R., Tuul, M., et al., “Preschool Teachers Conceptualizations and Uses of Play Across Eight Countries”, Early Childhood Education Journal, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Güven, M.,”Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care the Case of Turkey”, Early Child Development and Care, 188, 5, 557–570. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “The Examination of Turkish Early Childhood Education Teachers Professional Identity”, Early Child Development and Care 188, 10, 1329–1339. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “Türkiye'deki Okul Öncesi Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri”, Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27–40. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., (Houssine Alloul ve Henk de Smaele ile derleyen), To Kill a Sultan. A Transnational History of the Attempt on Abdülhamid II(1905)(Londra: Palgrave Macmillan, 2018). Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2018
Eldem, E., L’Empire Ottoman et la Turquie face à l’Occident(Paris: Fayard, 2018). Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2018
Eldem, E., Antonis Hadjikyriacou, kitap editörü olarak, Islands of the Ottoman Empire (Princeton, 2018). Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2018
Pancaroğlu, O., “Visible/Invisible: Sanctity, History and Topography in Tarsus”, in Eastern Mediterranean Port Cities, ed. Filiz Yenişehirlioğlu et al. Springer, 2018. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Eldem, E., “Introduction: Anatomy of the Yıldız Bombing: Tracing the Global in the Particular,” Houssine Alloul, Edhem Eldem ve Henk de Smaele (derl.), To Kill a Sultan. A Transnational History of the Attempt on Abdülhamid II (1905)(Londra: Palgrave Macmillan, 2018), s. 1-33. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Ersoy, A., “The Sultan and His Tribe: Documenting Ottoman Roots in the Abdülhamid II Photographic Albums,” Bahattin Öztuncay and Özge Ertem (der.) Ottoman Arcadia: The Hamidian Expedition to the Land of Tribal Roots (1886) (Istanbul: ANAMED, 2018): 31-63. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Eldem, E., “Turcos y árabes en la Alhambra: el descubrimiento otomano de al-Ándalus,” José Antonio González Alcantud (derl.), Leones y doncellas. Dos patios palaciegos andaluces en diálogo cultural (siglos XIV al XXI)(Granada: Universidad de Granada, 2018), s. 317-338. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Eldem, E., “The Ottomans and the Alhambra: Inspiration or Ignorance?” Francine Giese ve Ariane Varela Braga (derl.), The Power of Symbols. The Alhambra in a Global Perspective(Bern: Peter Lang, 2018), s. 97-110. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Eldem, E., “Cultural Networks, Public Knowledge – Introduction,” Angelos Dalachanis ve Vincent Lemire (derl.), Ordinary Jerusalem 1840-1940. Opening New Archives, Revisiting a Global City(Leiden-Boston: Brill, 2018), s. 283-286. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Eldem, E., “De l’Empire ottoman à la République de Turquie,” François Lagrange, Christophe Bertrand, Carine Lachèvre ve Emmanuel Ranvoisy (derl.), À l’est, la guerre sans fin, 1918-1923(Paris: Gallimard-Musée de l’Armée, 2018), s. 65-69. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Eldem, E., “Önsöz,” İrini Dimitriyadis, 1950’den Günümüze Eğitim Hayatımızda Rumlar. Biyografik Portreler(İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2018), 17-20. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Babaoğlu, L., “A Comparative Analysis of Recognition and Identification in Christian Imagery” in Leyla Aydemir ed., Migrations, Politics, Violence and Women’s Studies, Verlag Dr. Kovac, Hamburg: 2018, 217. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Özyar, A., “Bildliche und Schriftliche Denkmäler zur Selbstdarstellung von Eliten in Anatolien,” In: Yalçın, Ü. (ed.) Anatolian Metal VIII. Eliten–Handwerk–Prestigegüter. Der Anschnitt, Beiheft 39. Bochum, 2018. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Özyar, A., Ünlü, E., “Tarsus-Gözlükule 2016 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 39 (2): 525-538. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., “Et si Diane n’était pas lesbienne ? Biographie critique d’une statue(tte) d’Artémis du Musée archéologique d’Istanbul,” Bulletin de correspondance hellénique, 141 (2017), 389-446. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., “Geç Osmanlı Döneminde Masonluk ve Siyaset Üzerine İzlenimler”, Toplumsal Tarih, 300 (Aralık 2018), 26-37. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., “L’Illustration’dan Seçmeler: İtalya-OsmanlıSavaşı”, Toplumsal Tarih, 289 (Ocak 2018), 4-5. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., “L’Illustration’dan Seçmeler: Mecli-si Mebusan’ın Açılışı,” Toplumsal Tarih, 290 (Şubat 2018), 4-9. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., “L’Illustration’dan Seçmeler: Tersane Konferansı Murahhasları,” Toplumsal Tarih, 291 (Mart 2018), 4-6. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., “L’Illustration’dan Seçmeler: Meşveret Meclisi ve Ermeni Patriği”, Toplumsal Tarih, 292 (Nisan 2018), 4-7. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., “L’Illustration’dan Seçmeler: Osmanlı-Rus Savaşının Başlangıcı”, Toplumsal Tarih, 294 (Haziran 2018), 4-6. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., “L’Illustration’dan Seçmeler: Osmanlı-Rus Savaşından Sahneler,” Toplumsal Tarih, 295 (Temmuz 2018), 4-7. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., “L’Illustration’dan Seçmeler: Osmanlı-Rus Savaşı”, Toplumsal Tarih, 296 (Ağustos 2018), 4-6. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., “L’Illustration’dan Seçmeler: Osmanlı-Rus Savaşından Sahneler”, Toplumsal Tarih, 297 (Eylül 2018), 4-6. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., “L’Illustration’dan Seçmeler: Osmanlı-Rus Savaşından Manzaralar”, Toplumsal Tarih, 298 (Ekim 2018), 4-7. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Eldem, E., “L’Illustration’dan Seçmeler: Mehmed Ali Paşa ve Osmanlı-Rus Savaşı”, Toplumsal Tarih, 299 (Kasım 2018), 4-6. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Campbell, P., “New Approaches to the Great Revolution” (in Chinese) Economy and Social History Review (China ISSN 2095-9842), 1, 2018, 1-18. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Girardelli, P., “Foreword: Identity in Context – Ambientare l’identita’”, in Serena Acciai, Sedat Hakkı Eldem. An Aristocratic Architect and More, Firenze University Press, 2018, 16-27. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Canalis, S., “The status of Italian glides in the syllable”. In R. Petrosino, P. Cerrone & H. van der Hulst (eds), Beyond the veil of Maya: from sounds to structures. Studies offered to Andrea Calabrese on the occasion of his 60th birthday. Berlin, De Gruyter Mouton: 3-29, 2018. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Canalis, S., “Irregular open syllable diphthongization in Old Tuscan”. In Daniel Recasens & Fernando Sánchez Miret (eds), New Aspects on the Phonetic and Phonological Basis of Sound Change. München, Lincom, 2018. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Bağrıaçık, M., Göksel, A., (2018). Greek meets Turkish at the western edge of Asia: Case marking and subordination strategies in Cunda Turkish. Grzelak, S. (Ed.) Special Issue, Investigationes Linguisticae: Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Gökgöz, K., (2018). Syllables in TID. Dilbilim Araştırmaları Dergisi 2018: Volume 29, Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Logačev, P., Dokudan, N. (2018). Underspecification in Relative Clause Attachment. In Proceedings of AMLAP (Architectures and Mechanisms in Language Processing). Berlin, Germany. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Özateş, Ş.B., Özgür, A., Güngör, T., Öztürk, B., (2018) A Morphology-based Representation Model for LSTM-based Dependency Parsing of Agglutinative Languages. Conference on Natural Language Learning (CoNLL-18 Shared Task). Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Öztürk, B., Erguvanlı Taylan, E., (2018) Türkçede İyelik Yapıları ve Geçişli Adlar. Dilbilimde Güncel Tartışmalar, Ümit Deniz Turan, Handan Kopkallı Yavuz ve Ayla Balcı. Dilbilim Derneği Yayınları ,Ankara. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Fişek, E., Bildiri Sunumu: “Palimpsests of Violence: Theatre and Gentrification in İstanbul”, “Ruptures and Commemorations: Theatre and Memory in Poland and Turkey”, Paneli (8 Mayıs 2018) Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Fişek, E., Bildiri Sunumu: “Representing Migration in Contemporary Turkey: Genco Erkal’s Göçmenleeeer” International Federation for Theatre Research, Belgrade (9-13 Temmuz 2018) Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Nizamoğlu, B., Bildiri Sunumu: “The Persistence of the Classical in Contemporary Poetry: Lyric Temporality in Kate Daniels’ The Niobe Poems“ , USA (26 Mart-03Nisan 2018). Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Atasoy; M., Bildiri Sunumu: Fear and Anxiety in Contemporary Drama and Performance “Post 9/11 Language of Fear in Ayad Akhtar’s Disgraced” Germany (30 Mayıs-04 Haziran 2018) Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Baş, I., Bildiri Sunumu: 12th International IDEA Conference: Studies in English “Skin, Violence and Death in Perfume” Antalya (17-21 Nisan 2018). Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Baş, I., Bildiri Sunumu: 14th Esse Conference “Assaulting the skin as New Aesthetics Hyperviolence in Dans Mu Peau and Skin Game”, Czech Republic (29 Ağustos-02 Eylül 2018) Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Fortuny, K., Bildiri Sunumu: 12th International IDEA Conference: “Ecopoetics, Dead Metaphors and Bird Migration: The Bosphorus Passage of the European White Stork” Antalya (17-22 Nisan 2018). Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Guagliardo, E., Bildiri Sunumu: 12th International IDEA Conference: “Instincts of Majesty: Political Aesthetics in the Time of Tamburlaine” Antalya (18-20 Nisan 2018). Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Kısmet Bell, J., Bildiri Sunumu: 12th International IDEA Conference: “Literature in the Archive: Close Readings as Celebral Technique” Antalya (18-20 Nisan 2018). Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Maria Pilar Milagros Garcia. Bildiri Sunumu: 12th International IDEA Conference: “From One ıdentity to (an) Other: Orhan Pamuk’s Crosing Over Between the ‘anxiety of influence’ and ‘the anx,iety of authorship’ in ‘My father’s suitcase”, Antalya (18-23 Nisan 2018). Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Kayhan Elbirlik, L., Bildiri Sunumu, Fikir Atölyesi: Social Innovation Lab Boğaziçi yaz Kampı “Dünyada ve Ülkemizde Çocukluğun tarihini Anlamak” İzmir (14-16 Ağustos 2018). Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Kayhan Elbirlik, L., Sunum ve Panel Moderatörlüğü.: “Venedik glass Week – Osmanlı, Venedik Cam Tarihi Konferansı”, Italy (15-19 Temmuz 2018) Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Öğüt Yazıcıoğl, Ö.,. Bildiri Sunumu: 2018 Annual Meeting of the American Comparative Literature Association (ACLA) “Writing Violence in Silence in J.M. Coetzee’s Foe and Disgrace” USA (29 Mart-03 Nisan 2018). Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2018
Kısmet Bell, Jameson. Performing the Sixteenth-Century Brain: Beyond Word and Image Inscriptions. Berlin: Lit Verlag, 2018. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2018
Öğüt Yazıcıoğlu, Ö., “Sounds of Silence, Violence, Madness in Toni Morrison’s The Bluest Eye and Jazz.” No! In Whispers: The Rhetoric of Dissent in American Writing, ed. Michele Bottalico. Bern: Peter Lang Publishing, 2018. 103-128. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Guagliardo, E., “‘Those Ancient Forming Powers’: Fulke Greville’s Dialectic of Idolatry.” In Fulke Greville and the Culture of the English Renaissance, ed. Russ Leo, Katrin Röder, and Freya Sierhuis, 227-244 (Oxford University Press, 2018). Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Drizou, Myrto. “Wavering in Delight: Time, Progress, and the Turn of the Century in Theodore Dreiser’s Sister Carrie.” American Literary History and the Turn Toward Modernity, edited by Meredith Goldsmith and Melanie Dawson, UP of Florida, 2018, 56-76. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018
Milagros Garcia, M.P. (April, 2018). Examining Digital Composing Practices in an Intercultural Writing Class in Turkey: Empirical Data on Student Negotiations. In R. Rice & K. St. Amant (Eds.). Communicating Globally: Applications for International Communication Exchange. Utah State University Press. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2018

Sayfalar