Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Pehlivan, Z., Aslan Tutak, F., “A Study on Preservice Teachers Evaluation of Functions in Graphical Representation”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Sarıbaş, D., Özer, F., “Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Disiplinlerarası Yaklaşım ve Bilimsel Pratikler”, 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK), Ankara, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Sarılıcan, S., Akaygün, S., “Effect of Technology Based Instruction on Fifth Grade Students Spatial Ability and Geometry Achievement”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Senger, E., Aslan Tutak, F., “The Effect Of Sociomathematical Norms and Technology Integrated Instruction to Eliminate the Misconception of the Disregard of the Length for the Concept of Altitude”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Sezer, S., Aslan Tutak, F., “The Effect of Origami Based Geometry Education on Spatial Visualization”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Toy, S., İmamaoğlu, Y., “Investigating How Prospective Mathematics Teachers Go Through Mathematical Modeling Process”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yavuzkaya, M. N., Adadan, E., “Students XX Conceptual Progression of Chemical Reactions”, Biannual meeting of European Science Education Research Association (ESERA), Bolonya, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yerdelen Damar, S., “Physics Teachers Conceptions of Teaching and Learning and Their Instructional Practices”, GIREP- ICPE-EPEC-MPTL, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yerdelen Damar, S., Korur, F., Sağlam, H., “Fizik Dersine Katılım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması”, 4. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yerdelen Damar, S., Şengül, Ö., “Grupla Problem Çözme Çalışması Sürecinde Öğrencilerin Sergilediği Epistemolojik Davranışlar ve Bu Davranışların Problem Çözme Yaklaşımlarına Etkisi”, IV. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yılmaz, Z., Ader, N. E., Olgun, B., “Görevimiz İstatistiksel Düşünmeyi Açığa Çıkarmak (Eliciting Statistical Thinking Through Statistics Tasks)”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Güven, M., “Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care: The Case of Turkey”, Rentzou, K. Slutsky R. (Ed.), Early Childhood Education and Care Quality in Europe and the USA: Issues of Conceptualization, Measurement and Policy, Routledge, 162, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Güven, M., “Lions Quest Yaşam Becerileri Programının Türkiyedeki Uygulama Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50: 254–282, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Karslı Çalamak E., Erdemir, E., “Türkiye’e Yaşayan Suriyeli Çocuklar ve Aileleri  Anlatılmayan Karşıt Hikâyeler”, Yaşadıkça Eğitim, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Rentzou, K., Güven, M., Koumarianou, A., Çabi, N., “Exploring Types and Predictors of Paternal Involvement from Greek Greek Cypriot and Turkish Fathers and Mothers Perspectives Cross National Differences and Similarities ”, Global Education Review, 6, 5-25, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yatmaz Z.B., Erdemir E. v Erbil F., “Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından Neden Öğretmenliği Seçtiler ve Nasıl Bir Çocuk Çocukluk Algıları Var?”, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 12, 316-341, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “Burnout of Early Childhood Education Teachersin Turkey,” Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 7, 27-40, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Erdemir, E., “Suriyeli ve Türk Çocuklar İçin Yaz Anaokulları Programı ve Etkileri  Bir Erken Müdahale Modeli”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karan, Ş., Erdemir, E., “Çocuğun Öznel İyi Olma Hali  Okul”, VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karan, Ş., Erdemir, E., “Subjective Well being of Syrian and Turkish Children in Primary Schools  Home and Environment Conditions”, EECERA, Selanik, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erbil, F., Özgünlü, M. Güven, M., “Sosyal ve Duygusal Öğrenme  SDÖ  Becerilerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki  OÖEP  Yeri”, 6th International Early Childhood Education Congress, Kars, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yatmaz, Z. B., “Eğitimde Katılım ve İşbirliği”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduran, S., Kaya E., Transforming Teacher Education through the Epistemic Core of Chemistry: Empirical Evidence and Practical Strategies, Springer, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2019
Erduyan, I., Multilingual Construction of Identity: German-Turkish Students in Berlin, İbidem Verlag, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2019
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Blending mobile-assisted language learning with face-to-face second language instruction”, Palalas, A. (Ed.), Blended Language Learning, 249-271, Open University of China Press, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi üzerine Düşünce ve Öneriler”, Akay Ahmed, A., Fişekcioğlu, A. (Eds.), Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabanci Dil olarak Öğretimi, 551-558, Nobel, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Bölükbaş, F.,Fişekçioğlu, A.,Dilidüzgün, Ş.,Yılmaz, Ö., Saraç, F.,Yılmaz, M. Y., Ökten, C. E., Kabay, F. N., İnce, B., Pirim, E., Gün, M., Karakaya, N., Altun, M., Kara, Ö. T., Akkaya, A., Doyumgaç, İ., Ahmed Abdo Shaban, A., Köse, D., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “İki Dillilik ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi”, Akay, A., Asuman Fişekçioğlu, A. (Eds.), Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 87-112, Nobel, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Erduyan, I., “Theoretical issues in identity in ELT Classroom Interaction Research”, Ekşi, G., Guerra, L., Werbinska, D., Bayyurt, Y. (Eds.), Handbook of Teacher Education Research. University of Evora Press, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Guerra, L., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “A Review of Research on The Influence of English as a Lingua Franca on English Language Teaching From 2000 to 2018”, Ekşi, G., Guerra, L., Werbinska, D., Bayyurt, Y. (Eds.), Research Trends in English Language Teacher Education and English Language Teaching, 363-384, University of Évora Publications, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Güngör, M. N., Akcan S., “A Review of Research on Professional Identity of Novice Language Teachers from 2005 to 2018”, Yangın Ekşi, G., Guerra, L., Werbinska, D., Bayyurt, Y. (Eds.), Research Trends in English Language Teacher Education and English Language Teaching, 273-292, University of Evora, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Gürel, A., “Null and Overt Pronouns in Language Attrition”, Schmid, M.S., Köpke, B., Cherciov, M., Karayayla, T., Keijzer, M.,de Leeuw, E., Mehotcheva, T., Montrul, S., Polinsky M. (Eds.), The Oxford Handbook of Language Attrition, 251-263, Oxford University Press, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Karakaş, A., Bayyurt Kerestecioğlu, Y. “The Scope of Linguistic Diversity in the Language Policies, Practices, and Linguistic Landscape of a Turkish EMI University” Jenkins, Mauranen, J, A. (Ed.), Linguistic Diversity on the EMI Campus: Insider Accounts of the Use of English and Other Languages in Universities Within Asia, Australasia and Europe, 96-122, Routledge, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Kemaloğlu Er, E., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Project-Based and ELF-Aware Pre-Service Teacher Education in Turkey: Sample Cases of Discovery, Creativity, Interaction and Multicultural Diversity”, Gras-Velazquez, A. (Ed.), Project-Based Learning in Second Language Acquisition: Building Communities of Practice in Higher Education, 82-97, Routledge, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Kemaloğlu ER, E., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “ELF-Awareness in Teaching and Teacher Education: Explicitand Implicit Ways of Integrating ELF into the English Language Classroom”, Sifakis, N., Tsantila, N. (Ed.), English as a Lingua Franca for EFL Contexts, 159-174, Multilingual Matters, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Öztekin, E.,Candan, E., “The Role of Corpora in Language Teaching”, Ekşi, G., Guerra, L., Werbinska, D., Bayyurt, Y. (Eds.), Handbook of Teacher Education Research, 327-342, Evora University Publications, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Tuzcu, A., Yalçın, Ş., “The Combined Effects of Manipulating Tasks in Two Dimensions on L2 Speech Performance”, Wilson, H., King, N., Jeong Park, E., Childress, K. (Eds.), Selected Proceedings of the 2017 Second Language Research Forum, Cascadilla Proceedings Project, 175-184, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Ünaldı A., Seloni L., Yalçın Ş., Yiğitoğlu N., “The Role of Writing in an EFL Teacher Preparation Program in Turkey: Institutional Demands, Pedagogical Practices, and Student Needs”, Seloni, L., Henderson Lee, S. (Eds.), Second Language Writing Instruction in Global Contexts: English Language Teacher Preparation and Development, 173-194, Multilingual Matters, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Yiğitoğlu, N., Reichelt, M., “Conclusion”, Yiğitoğlu, N., Reichelt, M. (Eds.), L2 Writing Beyond English, 236-239, Multilingual Matters, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Yiğitoğlu, N., Reichelt, M., “Introduction: L2 Writing in Non-English Languages:Toward a Fuller Understanding of L2 Writing”, Yiğitoğlu, N., Reichel, M. (Eds.), L2 Writing Beyond English, Multilingual Matters, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Ariannejad, A., Osam, Ü., Yiğitoğlu, N., “A Comparative Investigation of Metadiscourse In English and Persian Architectural Research Articles.”, Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Kurt, Y., Öztekin, E., Guerra, L., Cavalheiro, L., Pereira, R., “English Language Teachers  Awareness of English as a Lingua Franca in Multilingual and Multicultural Contexts”, Eurasian Journal of Applied Linguistics, 5, 185-202, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Biricik Deniz E., Özkan, Y., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “ELF Awareness in Pre Service English Language Teacher Education  A Case Study from Turkey”, Hacettepe University Journal of Education, 1–19, Ekim 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Erduyan, I., “I Mean I Like English Even Better than Turkish English Speaking German Turkish Students as Multilingual Transnationals ”, Eurasian Journal of Applied Linguistics, 5, 255-268, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Güngör, M.N., Akcan, S., Werbinska, D., Ekiert, M., “The Early Years of Teaching  A Cross Cultural Study of Turkish and Polish Novice English Teachers”, Eurasian Journal of Applied Linguistics, 5, 287-302, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Karaman, A.C., Özbilgin Gezgin, A., Rakıcıoğlu Söylemez, A.Ş., Eröz Tuğa, B., Akcan, S., “Professional Learning in the ELT Practicum Co Constructing Visions”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 282-293, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Martı, L.M., Yılmaz, S., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Reporting Research in Applied Linguistics  The Role of Nativeness and Expertise”, Journal of English for Academic Purposes, 40: 98-114, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Tatar, S., “Turkish Teacher Candidates  Perceptions of Native speakerism”, Sakarya University Journal of Education, 9, 7-20, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Ünal, B., Erçetin Koca, N.G., “Effects of Gloss Type  Gloss Position  and Working Memory Capacity on Second Language Comprehension in Electronic Reading”, Computer Assisted Language Learning, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yiğitoğlu, N., “Review of the book Language Teacher Psychology edited by Sarah Mercer Achilleas Kostoulas”, SYSTEM, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., İnal, D., “Changing Linguistic Landscapes and the Need for an ENRICHed WE ELFaware Pedagogy in Turkey”, 24th International Conference of Association for World Englishes, Limerick, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Candan, E., Öztekin, E., Kurt, Y., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Guerra, L., Cavalheiro L., Pereira, R., “Representations of ELF in Language Teachers Beliefs and ELT Coursebooks:  Findings From Turkey and Portugal”, ILTERG Conference, Antalya, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduyan, I., “A scalar perspective into Turkish as a Heritage Language instruction in Germany”, Turkish in Europe Workshop, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduyan, I., “Multilingual Study Abroad Identities  Japanese Learners of Turkish”, Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices (MMLPP19), 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduyan, I., “Scalar Analysis and Task Based Language Learning A Microethnographic Classroom Perspective”, International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME19), 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
İnal, D., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Kerestecioğlu, F., “Problematizing EMI Programs in Turkish Higher Education”, 24th International Conference of Association for World Englishes, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Martı, L.M., Akar, D., “Response Tokens in Turkish Conversations ”, The 16th International Pragmatics Conference, Hong Kong, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Tatar, S., “What Teaching Philosophy Statements of Pre Service English Teachers Can Tell Us”, 11th International Language Teacher Education Conference, Minneapolis, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Topal, P., Yiğitoğlu, N., “Post Observation Feedback Conferences in an in Service Higher Education Setting A Conversation Analytic Study”, The Second International Conference on Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Vasteras, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Ünal, S., Martı, L. M., “Requestive E mails to an Academic The Case of Turkish”, The 16th International Pragmatics Conference, Hong Kong, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yalçın, Ş., Erçetin Koca, N.G., “Relationships Among Working Memory Language Aptitude And Listening Comprehension in an Instructed Foreign Language Setting”, International Roundtable Forum on Language Aptitude: Pushing the Boundaries, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yiğitoğlu, N. “Managing Criticism and Praise in Turkish and English Book Reviews”, Language in Focus (LIF) 2019 Conference, Dubrovnik, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yiğitoğlu, N., “Investigating the Borders of Written Feedback for the Development of Pre Service Teachers”, The 6th International Western Cultural and Literary Studies Symposium (BAKEA), Kayseri, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erdemir, E., "Vocabulary Development Through Peer Interactions in Early Childhood: A Case Study of an Emergent Bilingual Child in Preschool", International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2020. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI, A&HCI 2020
Arıkan, S., "The Big Three Perfectionism Scale: Factor Structure and Measurement Invariance in a Turkish Sample", Journal of Psychoeducational Assessment, 38, 1, 53-68, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2020
Öner, D., Ulus, B., "Fostering Middle School Students' Knowledge Integration Using the Web-Based Inquiry Science Environment (WISE)", Journal of Science Education and Technology, 29, 2, 242-256, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2020
Gürel, A., "Towards a Comprehensive Model of Heritage Language Development", Bilingualism-language and Cognition, 23, 1, 27-28, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Editoryal Yazı SSCI 2020
Adadan, E., "Analyzing the Role of Metacognitive Awareness in Preservice Chemistry Teachers' Understanding of Gas Behavior in a Multirepresentational Instruction Setting", Journal of Research in Science Teaching, 57, 2, 253-278, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2020
Deniz, N.D., "Timing of Syntactic and Rhythmic Effects on Ambiguity Resolution in Turkish: A Phoneme Restoration Study", Language and Speech, 63, 4, 832-855, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2020
Gürel, A., "Is There a Paradox in Adult L1 Grammatical Attrition?", Second Language Research, 36, 2, 171-175, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2020
Gürel, A., "Different Perspectives on Critical Factors in Heritage Language Development and Maintenance", Language Learning, 70, 5-14, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Editoryal Yazı SSCI 2020
Muğaloğlu, E.Z., "The Role of Cognitive, Behavioral and Personal Variables of Pre-service Teachers' Plausibility Perceptions About Global Climate Change", Research in Science & Technological Education, 38, 2, 131-145, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2020
Kartal, G., "Collaborative Metaphor and Anticipatory Reflection in Preservice Teacher Education: Is Drama the Answer?", Teaching and Teacher Education, 88, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2020
Kartal, G., "Reflection Through Drama and Concept Maps for Preservice Teacher Education in Information Communication Technologies", Education and Information Technologies, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim ESCI 2020
Kaya, E., "How Do University Students Perceive the Nature of Science?", Science & Education, 29, 2, 299-330, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCI-E, SSCI, A&HCI 2020
Belin, M., Akar, G.K., "The Effect of Quantitative Reasoning on Prospective Mathematics Teachers? Proof Comprehension: The Case of Real Numbers", Journal of Mathematical Behavior, 57, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2020
Öner, D., "Developing Middle School Students' Computational Thinking Skills Using Unplugged Computing Activities", Informatics in Education, 19, 1, 1-13, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2020
Özer, F., Arıkan, S., Şeker, V., Ertaş, G., "The Importance of Sample Weights and Plausible Values in Large-Scale Assessments", Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology-epod, 11, 1, 43-60, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2020
Kutbay, E., Akpınar, Y., "Investigating Modality, Redundancy and Signaling Principles with Abstract and Concrete Representation", International Journal of Education in Mathematics Science and Technology, 8, 2, 131-145, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2020
Ünaldı, A, Aptoula, N.Y., Yalçın, S., "The Role of Writing in an English as a Foreign Language Teacher Preparation Program in Turkey: Institutional Demands, Pedagogical Practices and Student Needs", Second Language Writing Instruction in Global Contexts: English Language Teacher Preparation and Development, 76, 173-194, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Kitap Bölümü BKCI-SSH 2020
Bayyurt, Y., "ELF-awareness in Pre-service English Language Teacher Education: A Case Study from Turkey", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, 35, 2, 270-284, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2020
Bektaş, S., Özturhan, M., Bayyurt, Y., "Multilingualism in the Linguistic Landscape of Istanbul", World Englishes, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI, A&HCI 2020
Mugaloğlu, E.Z., Demirbağ, C., Arıkan, S., "Adaptation of the Self-efficacy Beliefs in STEM Education Scale and Testing Measurement Invariance across Groups", Journal of Measurement and Evaluatıon in Education and Psychology-epod, 11, 2, 163-179, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2020
Mercan, F.C., "Control-value Theory and Enjoyment of Science: A Cross-national Investigation With 15-year-olds Using PISA 2006 Data", Learning and Individual Differences, 80, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2020
Öner, D., "A Virtual Internship for Developing Technological Pedagogical Content Knowledge", Australasian Journal of Educational Technology, 36, 2, 27-42, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2020
Ader, E., "Investigating Elementary School Teachers' Development of Mathematical Task Implementation Quality", Egitim ve Bilim-educatıon and Science, 45, 203, 1-25, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2020
Aksöz, B., Çilekrenkli, A., Kaya, E., "Perceptions of Nature of Science Emerging in Group Discussions: a Comparative Account of Pre-service Teachers from Turkey and England", International Journal of Science and Mathematics Education, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI 2020
Akbayrak, M., Kaya, E., "Fifth-grade Students' Understanding of Social-institutional Aspects of Science", International Journal of Science Education, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI 2020
Umutlu, D., "Design Guidelines for Scaffolding Pre-service Teachers' Reflection-in-action Toward Culturally Responsive Teaching", Reflective Practice, 2020. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim ESCI 2020
Şengül, O., "Science Teachers' use of Argumentation Instructional Model: Linking PCK of Argumentation, Epistemological Beliefs, and Practice", International Journal of Science Education, 42, 7, 1068-1086, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2020
Akaygün, S., Adadan, E., "Fostering Senior Primary School Students' Understanding of Climate Change in an Inquiry-based Learning Environment", Education 3-13, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim ESCI 2020
Arıkan, S., "Mainstream and Immigrant Students' Primary School Mathematics Achievement Differences in European Countries", European Journal of Psychology of Education,35, 4, 819-837, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2020
Ceyhan, G.D., "Early Year Undergraduate Researchers' Reflections on the Values and Perceived Costs of Their Research Experience", International Journal of Stem Education, 7, 1, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2020
Pesen, M., Erktin, E., Arıkan, S., "Development and Validation of a STEM Competencies Assessment Framework", International Journal of Science and Mathematics Education, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI 2020
Erduyan, I., "The Scale of Modernity in the Heritage Language Classroom", Journal of Language Identity and Education, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI, A&HCI 2020
Candan, E., Öztekin, E., Bayyurt, Y., Kurt, Y., "Representations of the English as a Lingua Franca Framework: Identifying ELF-aware Activities in Portuguese and Turkish Coursebooks", Relc Journal, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI 2020
Deniz, N.D., "Prosodic Disambiguation of Morphological Ambiguities in Turkish", Journal of Psycholinguistic Research, 49, 6, 1083-1111, 2020. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2020
Dönmez, A., "Connectome or Collectome? A Neurophilosophical Perspective", Integrative Psychological and Behavioral Science, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI 2020
Ceyhan, G.D., "Mentoring Structures and the Types of Support Provided to Early-Year Undergraduate Researchers", Cbe-life Sciences Education, 19, 3, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2020
Seggie, F.N., "Evaluating the Criteria of TUBITAK Entrepreneurial and Innovative University Index in Terms of the Prominent Operations of the Entrepreneurial University", Yükseköğretim Dergisi, 10, 1, 1-11, 2020. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2020
Adadan, E., "Promoting Senior Primary School Students' Understanding of Particulate Nature of Matter through Inquiry Instruction with Multiple Representations", Education 3-13, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim ESCI 2020

Sayfalar