Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüazalan sırada İndeksi Tarihi
Göksel, A., Kelepir, M., Üntak-Tarhan, A., "The morpho-syntactic implications of intonation as a clause-typer", Proceedings of the 4th Workshop on Altaic Formal Linguistics, C. Boeckx, S. Ulutaş (Derleyenler), 39-50, Published as MIT Working Papers in Linguistics, Cambridge: Massachusetts, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Gülmez, E., "The CMS-HF Forward Calorimeter Commissioning", Proceedings of 10th ICATTP Astroparticle, Particle, Space Physics, Detectors and Medical Physics Applications, 326, World Scientific, Como, Italy, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., .Bozkurt, M., Furuzawa, A., Kunieda, H., "Suzaku X-ışın uydusu ve galaksi kümeleri veri sonuçları", XVI. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., Bozkurt, M., Furuzawa, A., "Radyo ve X-ışın gazı etkileşimleri", XVI. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., Gök, F., Gün, G.İ., "Nature of X-ray sources in the outskirts of clusters of galaxies", The X-ray Universe 2008, Proceedings of XMM Newton Science Operations Centre Workshop, Granada, Spain, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Kadıoğlu , O., Tınaztepe, E., Bayramlı, X., Fuss, S.H., "Molecular genetic and transgenic approaches to zebrafish olfaction", EMBO Young Scientists Forum (YIP) Meeting, Istanbul, 2008. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Kavak, E., Najafov, A., Çavuşoğlu, K., Aslan, T., Selvi, O., Özer, D., Öztürk , N., Duru, A.D., Öztürk, M., Birgül-İyison, N., Koman, A., "Identification of BRI3 and HSF2 as novel downstream targets of the Wnt/β-catenin pathway in hepatocellular carcinoma cells", EMBO Young Scientists Forum (YIP) Meeting, İstanbul, 2008. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Najafov, A., Hoxhaj, G., Selvi, O., Şeker,T., Birgül-İyison, N., Koman, A., "Wnt/b-catenin pathway regulates transcription of actin-regulatory protein Mena", EMBO Young Scientists Forum (YIP) Meeting, İstanbul, 2008. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Nakipoğlu, M., "Türkçe'de vücut sözcükleri (Words for Body Parts in Turkish)", Proceedings of 22nd National Conference on Turkish Linguistics, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Nakipoğlu, M., Üntak, A., "What does the acquisition of stems that undergo phonological alternation reveal about rule application?", Proceedings of the 13th International Conference on Turkish Linguistics, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Nakipoğlu, M., Yumrutaş, N., "Acquisition of clitics in Turkish", The Proceedings of 14th International Conference on Turkish Linguistics, 2008. to appear Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Öğüt, Ö., "Selves under erasure in Orhan Pamuk's My Name is Red and Snow", Kadir Has University "Culture and the Arts" Lecture Series: Selected Talks 2006-2008, Istanbul, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Özbal, H., Pehlivan, N., Adriaens, M., Gedik-Uluocak, B., Earl, B., "Metal technologies during the late chalcolithic and early bronze age in North Central Anatolia: İkiztepe a Case Study", Ancient Mining in Turkey and the Eastern Mediterranean, U. Yalçın, H. Özbal, A.G. Paşamehmetoğlu (Derleyenler), 65-85, Atılım University, Ankara, 2008. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Ross, J.M., "Between the night and the close of day / Your dusky eyebrows blew me away", Subtitling Lost Songs of Anatolia, Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Atölyesi, 2008. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Sümer, B., Soengas, M.S., Nunez, G., Özören, N., "Determination of the transformation potential of the ASC knock-down/oncogenic expression combination in primary human skin cells", EMBO Young Scientists Forum (YIP) Meeting, İstanbul, 2008. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Taylan, E., Aksu-Koç, A., "Belirteçlerde görünüş ve kiplik ilişkisi", XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 89-97, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Taylan, E., Aksu-Koç, A., "Belirteçlerde görünüş ve kiplik ilişkisi", XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 89-97, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2008. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Yüksel, Ş., "Doğal bağışıklık sistemi ve otoenflamatuar hastalıklar", Moleküler Biyoloji ve Genetik Hafta Sonu III, 25-26, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2008. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Yüksel, Ş., Aykut, M., Cemel, M., Okray, Z., Hatemi, G., Fresko, İ., Yazıcı, H., Özören, N., "The cryopyrin (CIAS1/NALP3) inflammasome in Behçet's Disease", EMBO Young Scientists Forum (YIP) Meeting, İstanbul, 2008. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Çağlayan, S.H., “İnhibitörde genetik risk faktörleri”, 6. Ulusal Hemofili Kongresi Kongre Kitabı, 49-50, Hemofili Dernekleri Federasyonu, Antalya 2009. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2009
Erman, M., Kantar, F., Pekşen, E., Sayar, M.T., Elkoca, E., Sağel, Z., “Kuru Fasulye üretimini sınırlandıran biyotik ve abiyotik stress faktörleri”, Tarladan Sofraya Kuru Fasulye Çalıştayı, Supplement, , Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir. 2009. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2009
Uğurlu, S., Özören, N., “Regulation of human BFK in DNA damage-induced apoptosis in the gastrointestinal tract”, EMBO Workshop: Mitochondria, Apoptosis and Cancer Abstract Book, 96, Prague, Chech Republic, 2009. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2009
Yüksel, Ş., Hatemi, G., Fresko, İ., Yazıcı, H., Özören, N., “The cryopyrin (CIAS1/NALP3) inflammasome in Behçet’s Disease”, Keystone Sypmosia: Pattern Recognition Molecules and Immune Sensors of Pathogens Abstract Book, 139, Fairmont Banff Springs, Alberta, Canada, 2009. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2009
Toprak, Z., “Küreselleşme, Küresizleşme ve Doğu Akdeniz Liman Kentleri: Selanik, İzmir, İskenderiye”, I. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Sempozyumu 2008 İzmir, 138-140, İzmir Ticaret Odası, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aydınkaya, Z., Yenigün, O., Onay T.T., “Treatment of a high solids synthetic domestic waste water stream with high-rate anaerobic digesters”, The Second Symposium on Energy and Environment, Hong Kong, China, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Balcıoğlu, I. A., Ötker-Uslu, M., “Simultaneous destruction of sulfonamide, tetracycline, and quinolone antibiotics in animal manure and manure leachate by ozone, persulphate and fenton oxidation processes”, 14th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil, San Diego, USA, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Balcıoğlu, I. A., Yalap, K.S., “Effects of inorganic anions and humic acid on the photocatalytic and ozone oxidation of a tetracycline group antibiotic in aqueous solution”, 14th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil, San Diego, USA, 2008. Eğitim Bilimleri Enstitüler Bildiri 2008
Karcı, A., Balcıoğlu, I.A., “Tarım arazilerinde ve gübrede ağır metal ve fluorokinolon grubu antibiyotik kirliliğinin izlenmesi”, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Lefkoşe, KKTC, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kocasoy, G., Balkan, M., Tiryaki, E. “Solidification of the sludge of metal plating industry by clinoptilolite”, 1. International Conference - Hazardous Waste Management Proceedings, 269-270, Chania-Crete, Greece, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kocasoy, G., Durmuş, Ö., “Management of waste electrical and electronic equipment and related legislation”, ISWA/WMRAS World Congress 2008, in: Proceedings CD and Paper Summaries Book, 25, Singapore, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kocasoy, G. “Türkiye’de katı atık yönetimi ve atık minimizasyonu”, Türk-Alman Katı Atık Günleri 2008 Bildiri Kitabı, 119-132, İzmir, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Şalcıoğlu, A.Ş., Balcıoğlu, I. A., “Tetrasiklin antibiyotiklerinin doğal ve modifiye olmuş zeolitte adsorpsiyonu “, VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne, KKTC, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Şen-Kavurmacı, Bekbölet, M., “Effects of advanced oxidation processes on the coagulation characteristics of humic substances”, 5th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA 5 Sicilia)”, Palermo, Sicily, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Photocatalytic degradation of gallic acid: Modeling of NOM using a lower molecular weight compound”, 5th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA 5 Sicilia)”, Palermo, Sicily, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Balcıoğlu, I.A., Ötker -Uslu, H.M., Cengiz, M., Karcı, A., Şalcıoğlu, A.Ş., Yalap, K.S., Erdinç, A., Aydın, D., “Antibakteriyel kirliliğin saptanması ve arıtılması”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI., Kocaeli, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Balcıoğlu, I.A., Bilgin-Öncü, N, Cengiz M., Ötker-Uslu , H.M., “Treatment of antibiotics and antibiotic resistant bacteria in manure and water with ozonation process”, 19th Ozone World Congress, Tokyo Japan, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Bekbölet, M., Baycan N., Uyguner, C.S., “Response surface methodological approach for the assessment of the photocatalytic degradation of NOM”, AOP5 - 5th IWA-Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, Berlin, Germany, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Cengiz, M, Balcıoğlu, I.A., Ötker, M, “Effects of fenton and ozone on E. Coli HB101 and tetM gene in manure samples”, 11st International Congress for the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology, Leipzig, Germany, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Cılız, N., “Internal and external drivers of industrialists for sustainable development applications”, TUSIAD, İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Çeçen, F., Semerci, N., Geyik, A. G., “Inhibitory effects and speciation of the heavy metals Ni, Cu, Zn, Co in a nitrifying activated sludge”, Micropol & Ecohazard 2009- 6th IWA/GRA Specialised Conference on Assessment and Control of Micropollutants/Hazardous Substances in Water, San Francisco, USA, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Demirel, B., Yenigün, O., Onay, T.T., “Renewable energy networks between Turkish and European universities (RENET)”, Global Conference on Global Warming (GCGW-09), İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Demirel, B., Onay, T.T., “Biogas technology use in Turkey”, 17th Biomass Conference and Exhibition, Hamburg, Germany, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
İnce, B.K., Kolukırık, M., Ayman-Öz, N., İnce, O., “Molecular microbial ecology applications in environmental biotechnology”, International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends-BIOTECH METU 2009, Ankara, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
İnce, N. H., Gültekin, I., Eren, Z., “Sonochemical degradation of endocrine disrupting compounds in water”, Proceedings of Cost D 32 Action: Chemistry Under High Energy Microenvironments, Krakov, Poland, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
İnce, N. H., “Ultrasound in Advanced Oxidation and Catalytic Processes: Case Studies with Industrial Water Pollutants”, TiO2-10 & AOTs-15 Proceedings, 80, Niagara Falls, USA, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kocasoy, G., Durmuş, Ö. “Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları ile ilgili mevzuat”, Birinci Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi – UKAY 2009, Bildiri Özeti Kitabı, 1, Bildiriler CD’si s. 1-7, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, Eskişehir, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kocasoy, G., Murat, Z.M. “Sızıntı suyu – eluat ilişkisi”, Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu – TÜRKAY 2009 Bildiriler Kitabı, 245-252, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Küçüker, M. A., Oral, H. V., Güney, M., Onay, T. T., Copty, N. K., Yenigün, O., Mater, B., “The impact of land use change on soil carbon in Karasu forest”, Proceedings of the International Workshop on Urbanization, Land Use, Land Degradation and Environment, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özata, I., Cılız, N., Mammadov, A., Büyükbay, B., Ekinci, E., “Comparative LCA approach for sustainable transport fuel production from waste cooking oil and rapeseed”, 13th erScp (European Roundtable on Sustainable Production and Consumption, Aalborg, Denmark, 2009. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Saçan, M.T., Ertürk, M. D., Erdem, S., “Toxicity of benzene derivatives to the yeast (Saccharomyces cerevisae)”, Fifth International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2009), PO-21, 88, İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Saçan, M.T., Taşdizen , N., “Structural and semi-empirical molecular descriptors: Application in property correlations of polyhalogenated diphenyl ethers”, Fifth International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources (CMTPI-2009), PO-27, 84, İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Saysel, A. K., B. Özbaş, “A Dynamic disequilibrium model of material consumption in primary and secondary economic sectors”, 8th International Conference of the European Society for Ecological Economics, Ljubljana, Slovenia, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Şen-Kavurmacı, S., Bekbölet, M., “Clay-organic matter interactions in relation to photocatalytic removal of humic substances”, First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment (Arte’2009), İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Photocatalytic degradation of natural organic matter: Molecular size scale-up approach”, First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment (Arte’2009), İstanbul, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Reducing potential health risks from drinking water by photocatalysis: Effect of copper ions on NOM removal”, AOP5 - 5th IWA-Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, Berlin, Germany, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Uyguner, C.S., “Vulnerability of the Drinking Water Supplies of Istanbul Metropolitan City: Current Status and Future Prospects”, NATO Science for Peace and Security Series-C: Environmental Security, Risk Management of Water Supply and Sanitation Systems, P. Hlavinek, C. Popovska, J. Marsalek, I. Mahrikova, T. Kukharchyk (Derleyenler), 215-224, Netherlands, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Mertoğlu, B., Yapsaklı, K., Çeçen, F., “Optimization of ozonation for the production of biodegradable dissolved organic carbon (BDOC) in Ömerli Reservoir water”, Proceedings of the IWA Conference: NOM From Source to Tap, 331-337, Bath, England, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kolukırık, M., İnce, O., Çetecioğlu, Z., Çelikkol S., İnce, B.K., “Microbial ecology of anoxic Marmara Sea sediments with a high potential to degrade petroleum hydrocarbons”, 12th International Symposium on Microbial Ecology- ISME 12, 17-22 Cairns, Australia, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
İnce, O., Köksel, G., Öz, N.A., Çetecioğlu, Z., Çelikkol, S., İnce, B.K., “Inhibition effect of ısopropanol on expression level of acetyl-coa synthase gene in anaerobic processes”, Third International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld 2009, Lisbon, Portugal, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Öz, N.A., İnce, O., Gözdereliler, E., İnce, B.K., “Effect of toluene-containing synthetic wastewater on archaeal population dynamics in anaerobic sequencing batch reactors”, Third International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld 2009, 2009, Lisbon, Portugal, 2009 Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Akay, G., Özener, H., “İznik-Mekece fayında 1981-2007 yılları arasındaki yer değiştirmenin belirlenmesi”, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özener, H., Doğru, A., “ Jeodezik ve sismik verilerden yararlanarak kabuk deformasyonu alanının belirlenmesi”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Halıcıoğlu, K., Özener, H., Ünlütepe, A., “ Fay parametreleri ve kontrol ağlarının tasarımı, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kılçık, A., Özgüç, A., J.P. Rozelot, J.P., “Possible traces of solar activity effect on the surface air temperature of mid-latitudes, "Solar and Stellar Variability and Impact on Earth and Planets", Proccedings of IAU Symposium 264, A.G. Kosovichev, A.K. Andrei, J.P. Rozelot (Derleyenler), 19-125, 2009 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Akar, M., Kalkkuhl, J., “An integrated chassis controller for automotive vehicle emulation”, Proceedings of the 17th IFAC World Congress, Seoul, Korea, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Aksungurlu, T., Parlak, S., Sak, H., Saraçlar, M., "Türkçe haber programları için dil modelleme yaklaşımlarının karşılaştırılması", IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Konferansı (SİU'2008), Didim, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Atasu, O., Mencer, W., Luk, C., Özturan, C., Dündar, G., “Fast custom ınstruction ıdenticification by convex subgraph enumeration, application-specific systems, architectures and processors”, Application-Specific Systems, Architectures and Processors, (ASAP 2008) Conference, 2008. En İyi Konferans Bildirisi Ödülü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Çelebi, A., Urhan, O., Ertürk, S., Hamzaoğlu, İ., Dündar, G., “Kısıtlanmış 1-bit dönüşümü temelli hareket kestirimi algoritmasının HVTDD yaklaşımıyla tasarımı”, SIU 2008 Bildiriler Kitabı, Ankara, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Çaycı, S., Erkent, Ö., Bozma, H.I., “Attentive mobile robot visual maps via bubble memory”, European Conference on Visual Perception ECVP, Regensburg, Germany, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Çeliktutan, O., Çınar, H., Sankur, B., “Automatic facial feature extraction robust against facial expressions and pose variations”, EEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, Amsterdam, Holland, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya, Y.P., Akın, A., "Akıldan aritmetik sırasında beyinde karmaşıklık ve işlevsel topaklar” SİU 2008, 16. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, Aydın, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya, Y.P., Akın, A., “Multilevel statistical inference from functional near infared spectroscopy signals”, European Signal Processing Conference (EUSIPCO'08), Poznan, Poland, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya, Y.P., Akın, A., “Functional clusters in the prefrontal cortex during mental arithmetic”, EUSIPCO’2008, Lausanne, Switzerland, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Deniz, E., Dündar, G., “Hybrid approach for performance estimation: Embedded tool for analog design automation systems”, Proceedings of PRIME’08, 5-8, İstanbul, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Dikici, E., Saraçlar, M., "Haber bültenlerinde kayan yazı tanıma”, IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU'2008), Didim, Türkiye, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Karaoğuz, H., Akar, M., “Holonom robotların düzen denetimi için sıradüzensel karma denetim birimi tasarımı ve uygulaması”, TOK’08, İTÜ, İstanbul, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Kayabol, K., Kuruoğlu, E.E., Sankur, B., “Image separation using iterated posterior point estimation”, EUSIPCO’2008, Lausanne, Switzerland, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Keskin, C., Balcı, K., Aran, O., Sankur, B., Akarun, L., “A multimodal 3D healthcare communication system”, 3DTV Conference, İstanbul, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
King, C., Shorten, R., Wirth, F., Akar, M., “Sector conditions for the global stability of high-speed communication networks”, Proceedings of the American Control Conference, Seattle, WA, USA, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Özgül, B., Koca, M., Deliç, H., “Orthogonal space-time block coding for frequency-domain equalization of CPM”, Proceedings of the 14th European Wireless Conference, DOI 10.1109/EW.2008.4623851, Prague, Czech Republic, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Sahraeian, S.M.E., Akhaee, M.A., Sankur, B., Marvasti, F., “Robust multiplicative watermarking technique with maximum likelihood detector”, EUSIPCO’2008, Lausanne, Switzerland, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Sarıoğlu, B., Gökdel, Y.D., Yalçınkaya, A.D., “1.5D Display with FR4 actuators and LEDs", 22nd International Eurosensors Conference, Dresden, Germany, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Solmaz, S., Akar, M., Shorten, R., “Center of gravity estimation and rollover prevention using multiple models and controllers”, Proceedings of the 14th Yale Workshop on Adaptive and Learning Systems, New Haven, USA, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Solmaz, S., Akar, M., Shorten, R., “Center of gravity estimation and rollover using multiple models”, Proceedings of the 17th IFAC World Congress, Seoul, Korea, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Yılmaz, M., Zervas, M., Alaca, B.E., Yalçınkaya, A.D., Leblebici, Y., “Design and integration of a bimorph thermal microactuator with electrostatically actuated microtweezers”, Proceedings of the 4th International Conference on Ph.D. Research in Microelectronics (PRIME'08), İstanbul, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Acar, B., Yörük, E., “DT-MRI connectivity and/or tractography ?: Two new algorithms”, Tensors in Image Processing and Computer Vision, S. Aja-Fernández, R. de Luis García, D. Tao, X. Li (Derleyenler), Book Series: Advances in Pattern Recognition, Springer, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Brun, A., Martin-Fernandez, M., Acar, B., Munoz-Moreno, E., Cammoun, L., Sigfridsson, A., Sosa-Cabrera, D., Svensson, B., Herberthson, M., Knutsson, H., “Similar tensor arrays – A framework for storage of tensor array data”, Tensors in Image Processing and Computer Vision, S. Aja-Fernández, R. de Luis García, D. Tao, X. Li (Derleyenler), Book Series: Advances in Pattern Recognition, Springer, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Cammoun, L., Castano-Morana, C.A., Munoz-Moreno, E., Sosa-Cabrera, D., Acar, B., Rodriguez-Florido, M.A., Brun, A., Knutsson, H., Thiran, J.P., “A review of tensors and tensor signal processing” Tensors in Image Processing and Computer Vision, S. Aja-Fernández, R. de Luis García, D. Tao, X. Li (Derleyenler), Book Series: Advances in Pattern Recognition, Springer, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Çini, U., Morgül, A., “A multi-operand adder circuit design using novel multi-valued current mode design technique”, 6th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Dalkılıç, O., Ekrem, E, Varlık, S.E., Mıhçak, M.K., “A detection theoretic approach to digital fingerprinting under uniform linear averaging gaussian attacks”, Proceedings of the 47th Annual Allerton Conference on Communication, Control and Computing, Monticello, USA, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Lang, R.H., Utku, C., Şeker, S.S., "Mobile-to-mobile communications in a trunk dominated park environment" ,The 3rd European Conference on Antennas and Propagation, Berlin, Germany, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Mitchell, D.G.M., Pusane, A.E., Costello, D.J., “Trapping set analysis of protograph-based LDPC convolutional codes”, Proceedings of the IEEE International Symposium on Information Theory, Seoul, Korea, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Mitchell, D.G.M., Pusane, A.E., Costello, D.J., “Asymptotic trapping set analysis of regular protograph-based LDPC convolutional code ensembles”, Proceedings of the Information Theory and Applications Workshop, San Diego, USA, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Özyeşil, O., Mıhçak, M.K., Altuğ, Y., “On detection with partial information in the gaussian setup”, Proceedings of the 47th Annual Allerton Conference on Communication, Control and Computing, Monticello, USA, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Şeker, S.S., Apaydın, G., “Light scattering by thin curved dielectric surface and cylinder", IEEE Geoscience and Remote Sensing Society IGARSS, Cape Town, South Africa, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Şeker, S.S., Lang R.H., "A discrete interferometric model for a layer of random media", IEEE Geoscience and Remote Sensing Society IGARSS, Cape Town, South Africa, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Şeker, S.S., Çelik, M.V., Morgül ,A., “Investigation of the most suitable location finding techniques for GSM1800 network”, The 6th International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2009, Bursa, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2009
Acun, S., Özkara-Aydınoğlu, Ş., Aksoylu, A.E., Önsan, Z.İ., “Effect of support pretreatment on kinetics of CO oxidation over activated carbon supported Pt-SnOx catalysts”, 3rd International Symposium on Carbon for Catalysis, Berlin, Germany, 2008. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Çağlayan, B.S., Aksoylu, A.E., “Water-gas shift reaction over bimetallic Pt-Ni/Al2O3 catalysts”, AICHE 2008, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2008. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008
Gökaliler, F., Çağlayan, B.S., Göçmen, B.A., Önsan, Z.İ., Aksoylu, A.E., “Oxidative steam reforming performance of Pt-Ni catalysts” Fuel Cells & Technology 2008, Kopenhag, Danimarka, 2008. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2008

Sayfalar