Yayınlar

Yayın Adı Bölümartan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Büyükkarcı Yılmaz, F., (Derleyen/Derleyenler), Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Sempozyum: Prof, Dr, Günay Kut Onuruna Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye, Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Cambridge Mass., 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2017
Uysal, Z., Gülsoy, M., Durak, A., Nazım’ı Yazanlar, İş Bankası Kültür Yayınları, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2017
Gençtürk-Demircioğlu, T., “Hüseyin Rahmi Gürpınar- Metres”, İstanbul: Dergah Yayınları, 2017 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2017
Akçay, Ü., “Ali Emiri'nin Hükümdar Şiirlerine Yazdığı Tahmisler Üzerine Bir İnceleme”, Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 46 (Aralık 2016): 1-16 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Sadî’nin Bostân’ının Türk Edebiyatındaki Yeniden Çevirileri ve Çeviri Stratejileri”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic, C, 12/22 (Yaz 2017), 183-198, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Büyükkarcı-Yılmaz, F., Atik, A.,“Yeni Hayat, Yeni İnsan, Yeni Şiir: Otobiyografik Metinler Olarak 19, Yüzyıl Divanları”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Cambridge Mass, Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2016 [2017], 5-23, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Konar, A, H., “Divan Edebiyatında Etkilenme Endişesi: Tâci-zâde Cafer Çelebi Üzerine Bir Örneklendirme Denemesi”, Metafor: Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Dergisi, 70- 87, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Pomakoğlu, A., “Klasik Türk Edebiyatı’ndan Bir Alegori Örneği Olarak Muidi’nin Şem’ ü Pervane Mesnevisi”, Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 46 (Aralık 2016): 339-354, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Uysal, Z., "İhtimalin Kaybolduğu Anda Yusuf Atılgan Edebiyatı", K24,1250, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Uysal, Z., "Siyahın Koynundaki Mavi: Hayata Yansıyan Edebiyat", K24, 1317, 2 Ağustos 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Uysal, Z., "Yeni Bir Toplumsallığın Peşinde: Deneyimden Dünyaya Açılan Roman", Notos, Aralık 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Divan Edebiyatının Kadın Şairleri”, Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Kulübü, Edebiyatta Kadın II, Boğaziçi Üniversitesi, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
​Büyükkarcı, Y., “Social and Material Culture Elements in Ottoman Pilgrimage Menzilnames (Itineraries)“, Turkish Studies​, 13​, 12​, 85-94​, 2018. ​​ ​ ​ ​​​ Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2018
Cora, N.I.H., "Mihri Hatun: Performance, Gender Bending, and Subversion in Ottoman Intellectual History", Journal of Middle East Womens Studies, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap İncelemesi SSCI 2019
Akyıldız, O., Gülsoy, M. (Eds.),”Şiir Dünyadan İbaret: Yeni Nazım Hikmet Çalışmalar”, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2019
Taşkın, G. (Haz.),” Ömer Seyfettin: Efruz Bey Fantezi Roman”, Ankara: İmge Kitabevi, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2019
Köroğlu, E., “Mai ve Siyah’ın Doğal Olmayan Odağı: Tanzimat Romanını Yeniden Yazmak”, Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, D. Aktan Küçük, M. Narcı, (Haz.),35-44, İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Köroğlu, E., “Propaganda mı, Kültür Savaşı mı?: Birinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Edebiyatında Cihat, İslam ve Milliyetçilik”, Birinci, Dünya Savaşında Cihat ve İslam içinde, E.J. Zürcher (Haz.), 105-120, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Köroğlu, E., “Yanlış Kızı Döven Baba Eleştirmen: Elif Şafak’ın Aşk’ı Eleştirilebilir Bir Metin Mi?”, Gaflet: Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları, S. Kaygusuz, D. Gündoğan İbrişim (Haz.),235-252, İstanbul: Metis Yayınları, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Köroğlu, E., “Yaşar Kemal’in ‘Bir Ada Hikâyesi’ Dörtlüsünde Eleştirel Tarih, Kolektif Anlatı ve Toplumsal İmgelem”,Yaşar Kemal: İnsanı, Toplumu, Dünyayı Kucaklamak, S. S.Yılancıoğlu (Haz.), 31-48. İstanbul: Literatür, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Uysal, Z., “Giriş: Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı”, Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, D. Aktan Küçük, M. Narcı, M. (Haz.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Uysal, Z., “Asır Sonunda Bir Pygmalion Temsili: Halit Ziya Uşaklıgil’in “Sevda-yı Seng” Öyküsü”, Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, D. Aktan Küçük, M. Narcı, M. (Haz.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Uysal, Z., Gülsoy, M., “Günümüz Türk Şairlerinde Nâzım Hikmet Etkisi: Bir Sözlü Tarih Projesi”, Şiir Dünyadan İbaret: Yeni Nazım Hikmet Çalışmaları, O. Akyıldız, M. Gülsoy (Haz.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akyıldız, O., Şen, M., “Leyla Erbilden Kalanlar: Yazar Arşivlerinde Çoğalan Sesler ve Öznellik", Monograf, 2019-12: 314- 322, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Büyükkarcı Yılmaz, F., “On Gulistan’s Turkish Retranslations: A Chronological Survey Through Paratextual Data”, Retranslation in Turkey, Ş. Tahir Gürçağlar, Ö. Berk Albachten (Haz.), 11-26, Springer, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Büyükkarcı Yılmaz, F., “Sadi’nin Gülistan ve Bostan’ının Cumhuriyet Döneminde Yapılan Çevirileri ve Yan-Metinlere Yansıyan Çeviri Stratejileri”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Festschrift in Honor of Saliha Paker, Part II. 383-396, Cambridge Mass.: Harvard Üniversitesi, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kara, H., “Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Savaş Eleştirisi: Huzur'da Savaş, Istırap ve Birey", Dil ve  Edebiyat Araştırmaları (DEA), 20: 13-46. Güz 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kara, H., “Crime in the Old Capital: Historic Istanbul in Ahmet Ümit's A Memento for Istanbul", Turkish Studies: Language and Literature 14.3: 1235-1251, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kara, H., “Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 59.2: 1-26, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Bellekte Süren Savaş: Cihan Harbi’nin Mütareke’den Erken Cumhuriyete Türk Edebiyatında Temsili”, Toplumsal Tarih, 302, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Bu Vatan Kimin? Resul Hamzatov’un Benim Dağıstanım’ı, Bizim Vatanımız, Hepimizin Dağıstanı”, Mızağe Dergi, 6, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Küçük Ağa Hain Çerkes'e Karşı: Müslümanlık Sözleşmesi'nden Türklük Sözleşmesi'ne Geçişte Bir Tezli Roman Kahramanı Olarak Çerkes Ethem'in İşlevi”, Mızağe Dergi, 5, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Tarihi Yapan Bireyleri Seçemeyenler İçin Bir Kılavuz: Yaşam Anlatılarının Önemi ve Bunu Vurgulamanın Yolları”, Toplumsal Tarih, 309, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Oktay Uslu, Z., “The Şaṭḥiyye of Yūnus Emre and Ḳayġusuz Abdāl: The Creation of a Vernacular Islamic Tradition in Turkish”, Turcica, 50: 9-52, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Oktay-Uslu, Z., "Alevism as Islam: Rethinking Shahab Ahmed's Conceptualization of Islam Through Alevi Poetry", British Journal of Middle Eastern Studies, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI, A&HCI 2020
Cora, N.I.H., ""Isn't she a Woman?": The "Widow of Ephesus" in the Ottoman Empire", Journal of Near Eastern Studies, 79, 2, 245-260, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale A&HCI 2020
Cora, İ.H., Vanwesenbeeck, İ. (Haz.). Halide Edib Adıvar, Seviye Talip. İstanbul: Can Yayınları, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2020
Özer, S., (Haz.), Emine Semiye, E., Gayya Kuyusu. Fatih Altuğ (dizi ed.). Esra Nur Akbulak (ed.). İstanbul: Turkuvaz Yayınları, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2020
Zorbay, A., Atik, A., (Haz.) Sıyanet (26 Mart-16 Temmuz 1914) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller, Mücadele) Cilt 4, İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2020
Aşan, F., Topçuoğlu, A.C., "Kendine Ait Bir Odadan, Başkalarına Ait Bir Pazara: Bir Osmanlı Şairinin Sergüzeşti", Metafor 6: 19-40, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Cora, İ.H., “Isn’t she a Woman?”: The “Widow of Ephesus” in the Ottoman Empire, Journal of Near Eastern Studies, 79 2, 2020. (AHCI) Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Köroğlu, E., “Biteviye ve Bilanihaye İhanet: Çerkes Ethem Biyografik Romanları Nasıl Ortaya Çıktı? Neden Arttı? Neyin Peşinde” Mızağe Dergi 7-8 (Temmuz-Aralık) 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Köroğlu, E., “Dert Dinleme Uzmanı ‘Dar Zamanlar’a Nasıl Son Verdi?” Toplumsal Tarih 320 (Ağustos) 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Köroğlu, E., “Dünyayı Kuran, İyileştirici Edebiyat”, Varlık (Nisan) 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Köroğlu, E., “Hegemonyaya Giden Yolda Revizyonizm ve Anakronizm: M. Attila Aykut’un Silah Arkadaşları’nda Tarihe Popüler Yaklaşım”, Toplumsal Tarih 316 (Nisan) 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Özer, S., “Murathan Mungan'ın Mezopotamya Üçlemesi'nde gündelik hayatta performans”, METAFOR: Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Dergisi. 2020/I, 71.93, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Tapan, A., "Doğu-Batı İkileminden Oedipus Kompleksine: Araba Sevdası Nasıl Okundu?", Metafor, 6: 94-111, Kasım 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Taşkın, G., "Gizli Hazineleri Keşfetmeye Adanmış "Bir" Ömür: Walter G. Andrews'un Ardından..”, Toplumsal Tarih Dergisi 320 (Ağustos 2020), 72-75, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2020
Aşan, F., "What Can Ottoman Parliamentary Records Tell Us About the History of Translation?", The 3rd ID-TS Graduate Event for Doctoral Students: (Hi)stories of Translation and Translators: Past, Present and Future, 12-13 Kasım 2020, İstanbul, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Cora, İ.H., “Gender and Ottoman Prose Fiction”, Mapping Gender in the Near East: What’s New and What’s Ahead in Ottoman and Turkish Women’s, Gender, and Sexuality Studies, 9-10 Aralık 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Kara, H., “Sultanı Öldürmek: Polisiye Romanda Tarih, Bellek ve Kimlik“, Fatih ve Dönemi Arama Konferansı”, MSM ve Dönemi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 3-4 Eylül, Edirne, İstanbul, 2020, Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Oktay Uslu, Z., “Alevi-Bektashi Poetry as Discourse: Interpretive Communities and Discursive Categories”, Online Workshop: Approaching the Pir-talip Relationship as a Tool for Understanding Alevi deyiş/nefes, 9-10 Ekim 2020, Leipzig Üniversitesi, Leipzig, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Oktay Uslu, Z., “Aux Sources de L’alévisme : L'évolution Des Doctrines Abdāl et Bektachi”, Institut Français d'Études Anatoliennes, 7 Aralık 2020, İstanbul, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Tapan, A., "Reading Nineteenth-Century Armeno-Turkish Novels as Another Phenomenon: A Narratological Perspective", University of California The Annual Colloquia in Armenian Studies, 7-9 Şubat 2020, California, Los Angeles, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Taşkın, G., "Osmanlı Edebiyatında "Ben" Anlatıları: on Altıncı Yüzyıla Ait Otobiyografik Metinlerden Örnekler”, Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları Çalıştayı. 11-13 Mart 2020, İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Medeniyet Araştırmaları Merkezi (İSMAM), İstanbul, 2020. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2020
Alvarez, M.D., Korzay, M., “Influence of politics and media in the perceptions of Turkey as a tourism destination”, Tourism Review, 63, 2, 38-46, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
İnelmen. K., “’Katılım ataleti’ ile başa çıkmak: Liderlik ve güvenilirlik sorunu”, Afet ve İnsan: 1999 Marmara Depreminin Yansımaları, G. Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 142-160, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Kabasakal, H., İşeri-Say, A., İnelmen, K., “Sonuçlar ve uygulama önerileri”, Afet ve İnsan: 1999 Marmara Depreminin Yansımaları, G. Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 199-216, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Kabasakal, H., İşeri-Say, A., İnelmen, K., “Türkiye’de afet yönetiminin yapısı”, Afet ve İnsan: 1999 Marmara Depreminin Yansımaları, G. Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 142-160, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Alvarez, M.D., Korzay, M., “Influence of politics and media in the perceptions of Turkey as a tourism destination: Views of the Spanish people”, Advances in Tourism Marketing 2007 Conference Proceedings, L. Andreu, J. Gnoth, M. Kozak (Derleyenler), Valencia, İspanya, 2007. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Salman-Öztürk, D., Yıldız, H.E., Himmetoğlu, B., “Tourism education’s responsiveness to customer based diversity: An exploratory research to define essential competencies to perform effectively in a diverse environment”, Critical Issues In Leisure and Tourism Education – Current Trends and Developments in Pedagogy and Research, E. Wickens, T. Hose, B. Humberstone, 207-221, Oxford University Press, UK, Buckinghamshire , 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Gümüşoğlu, Ş., Pirnar, I., Akan, P. (Derleyenler), Hizmet Kalitesi: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2007
Akan, P., “Uygulama açısından iş etiği kuralları ve evrensel turizm etiği ilkeleri”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18, 1, 7-20, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Alvarez, Maria D., “Destinasyon kalitesi”, Hizmet Kalitesi: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Ş. Gümüşoğlu, İ. Pirnar, P. Akan, A. Akbaba (Derleyenler), 280-296, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2007
Korzay, M., Alvarez, M.D., “Bilginin farklı kültürlere göre varış noktasının konumlandırmasındaki rolü”, Anatolia: Turizm Araştırmaların Dergisi, 18, 2, 1-9, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Yarcan, Ş., “Haliçte kültürel bir gezi: Fener içinde İstanbul Kültür – İstanbul Turizm”, 267-278, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, İstanbul, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Yarcan, Ş., “Lonely Planet’tan şehir manzaraları: Kent rehberinde İstanbul’un temsili”, İstanbul, 59, 122-125, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Yarcan, Ş., “Profesyonel turist rehberliğinde mesleki etik üzerine kavramsal bir değerlendirme”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18, 1, 33-44, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
İşeri-Say, A., İnelmen, K., Kabasakal, H., “Örgütlü katılım ve afet yönetimi etkileşimi”, Öneri Dergisi, 6, 23, 9-18, 2005. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Korzay, M., Alvarez, M.D., "Satisfaction and dissatisfaction of Japanese tourists in Turkey", Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 16, 2, 176-193, 2005. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Korzay, M., Alvarez, M.D., “Japanese tourists and Turkish host-community interaction: Relationship to the tourists’ Satisfaction with the visit”, International Tourism Conference: Perspectives in Tourism Marketing, M. Kozak, L. Andreu (Derleyenler), 47-50, Muğla Üniversitesi, Universidad de Valencia, Muğla, 2005. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2005
Ertuna, Ö., Ertuna, B., “Evoluation of corporate governence and potential contribution of developing countries, Global Perspectives on Corporate Governance and CSR, G. Aras, D. Crowther (Derleyenler), Chapter 6, 163-186, Surrey, UK, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2009
Ertuna, B., Tükel, A., “Public disclosure levels of ISE companies: Ownership and corporate governance effects”, The ISE Review, 10, 40, 1-35, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Ertuna, B., Tükel, A., “Şirketlerin kamuyu aydınlatma düzeyleri: Ortaklık yapısı ve kurumsal yönetimin etkileri”, IMKB Dergisi, 11, 40, 1-37, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Campo Martínez, S., Alvarez, M.D., “Effect of controllable and non-controllable sources of information on the image of Turkey”, Maketing Innovations for Sustainable Destinations, A. Fyall, M. Kozak, L. Andreu, J. Gnoth, S.S. Lebe (Derleyenler), 179-188, Goodfellow Publishing, Oxford, İngiltere, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2009
Campo Martínez, S., Alvarez, M.D., “Imagen país e imagen destino turístico: efecto de las fuentes de información controlables e incontrolables en la imagen de Turquía”, Libro de Ponencias del 20. Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing, AEMARK, Gran Canaria İspanya, 2008. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Alvarez, M.D., Yarcan, Ş., “Culture, tourism and business in İstanbul: The case of a world city”, 4th International Scientific Conference: Planning from the Future, Learning from the Past, University of the Aegean, Rhodes, Yunanistan, 2009. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Yarcan, Ş., Alvarez, M.D., “İstanbul as a world city: A cultural perspective”, 6th Bi-Annual Symposium of Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure, International Academy of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vienna, Austria, 2009. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
İnelmen, K., Uygur, D., Zeytinoğlu, I.U., “Gitmek mi, kalmak mı? Beş yıldızlı otel işgörenlerinin örgütte kalma niyetini etkileyen faktörler”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Ünalan, D., “Environmental impacts of a tourism development plan in Belek”, AESOP 2009, Liverpool, UK, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Alwarez, M., İnelmen, K., Yarcan, Ş., “Do perceptions change? A comparative study”, Anatolia: An International Journal of Tourism Research, 20, 2, 410-418, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Alvarez, M.D., Korzay, M., “The relationship between historical and cultural knowledge and the perceptions of Turkey as a tourism destination”, Cultural and Event Tourism: Issues and Debates, 124-138, New Bucks University ve Akdeniz Üniversitesi, Alanya, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
İnelmen, K., “Coping with disaster related risks and their impacts on tourism”, Destination Risk Management: A Multidisciplinary Outlook, K. İnelmen (Derleyen), 73-81, Boğaziçi University Printhouse, İstanbul, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
İnelmen, K., Destination Risk Management: A Multidisciplinary Outlook, Boğaziçi University Printhouse, İstanbul, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2004
İnelmen, K., İşeri-Say, A., Kabasakal, H., “Participation lethargy in disaster preparedness organizations within the framework of a Turkish CBO”, International Journal of Sociology and Social Policy, 24, 130-158, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2004
Alvarez,M.D., Korzay, M., “The image of the host community and its relationship to satisfaction and post-purchase behavior: Implications for tourism education”, Proceedings of the Role of Education in Quality Destination Management Conference, World Tourism Organization, 97, Madrid, 2003. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2003
Akan, P., “Total quality management approach for excellence in tourism education”, Proceedings of the WTO Conference in Beijing, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
İnelmen, K., “Nature of trust creation and expansion”, Values in an Era of Transformation, M. Stasiak (Derleyen), 141-184, Academy of Humanities and Economics Publishing House, Lodz, 2003. Turizm İşletmeciliği Eğitim Fakültesi Makale 2003
Tektaş, A., Alakavuk, E., “Allocation model: A tool to develop effective media plans for Turkey”, International Journal of Advertising, 22, 3, 333-348, 2003. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2003
De Jong, M., Ünalan, D., “Structuring and evaluating the garbage can model of policy transfer”, Evaluation for Sustainability and Participation in Planning, A. Hull (Derleyen), Routledge, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2010
Ertuna, Ö., Ertuna, B., “Dynamics of the interaction between corporate social responsibility and globalization”, Gower Handbook of Corporate Governance and Social Responsibility, G. Aras, D. Crowther, (Derleyenler), Gower Publishing Limited, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2010
İnelmen, K., “Role of trust in mediating the effects of commitment and satisfaction on employee performance”, Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 23, 1-2, 55-73, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Ünalan, D., Cowell, R., “Europeanisation, strategic environmental assessment and the impacts on environmental governance”, European Environment, 19, 19, 32-43, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Ünalan, D., Cowell, R., “Adoption of the EU SEA directive in Turkey”, Environmental Impact Assessment Review, 29, 243-251, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Alvarez, M.D., Yarcan, Ş., “İstanbul as a world city: A cultural perspective”, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4, 3, 266-276, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Alvarez, M.D., “Marketing of Turkey as a tourism destination”, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 21, 1, 123-138, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Alvarez, M.D., “Creative cities and cultural spaces: New perspectives for city tourism”, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4, 3, 171-175, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Campo Martínez, S., Alvarez, M.D., “Country versus destination image in a developing country”, Journal of Travel and Tourism Marketing, 27, 7, 748-764, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Kuzgun, E., Göksel, T., Özalp, D., Sömer, B., Alvarez, M.D., “Perceptions of local people regarding İstanbul as a European capital of culture”, PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8, 3, 27-37, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Salman, D., “Rethinking of cities, culture and tourism within a creative perspective”, PASOS-Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8, 3, 1-5, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010

Sayfalar