Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüartan sırada İndeksi Tarihi
Akyıldız, O., "Birhan Keskin şiiri için", Birhan Keskin Şiiri ve Ba, Metis Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Akyıldız, O., "İki dünya arasındakararsız: Orhan Pamuk'un kitaplarında 'Doğu-Batı/Ben-Öteki' muğlaklığı", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Akyıldız, O., "İki parçalı bir biyografi denemesi", Kritik Dergisi, 1, Mart 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Altıntaş, A.A., Arık, M., "The inhomogeneous quantum invariance group of commuting fermions", Central European Journal of Physics, 5, 70-82, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Baiatian, G., Gülmez, E. et al., "Design, performance, and calibration of CMS hadron endcap calorimeters", CMS NOTE-2008/010, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Baiatian, G., Gülmez, E. et al., "Performance of the CMS outer hadron calorimeter", CMS-HCAL Collaboration, CMS IN-2008/022, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Baiatian, G., Gülmez, E. et al., "Study of CMS HCAL response to muons using data collected during global run in September, 2007 and integration run in October 2007", CMS IN-2008/010, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Bozkurt, M., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., "Probing the cosmic flaments by means of X-ray observations", Publ. Astron. Obs., 74, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Eldem, E., "Bir biyografi üzerine düşünceler. İbrahim Edhem Paşa Rum muydu ?", Arşiv Dünyası, 29-38, 2008. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Erkurt, A., Tektunalı, H.G., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., "Dynamics of faint clusters of galaxies", Publ. Astron. Obs., 74, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Esen, N., Kılıç, E., "Şehrin suretleri: Anlatısal odak olarak İstanbul", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Halu, A., Gülmez, E. Deliömeroğlu, M., "A Study of anomalous events", CMS-HF PMTs, CMS CR-2008/107, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., Bozkurt, M., Gök, F., Aktekin, E., "Turkish national observatory (TUG) view of clusters of galaxies", Publ. Astron. Obs., 74, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
İnan, İ., "Humor at the limits of thought", Septet,1, 2008. E-Journal Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Kara, H., "Şeffaf bilinçler ve müphemiyetin inşası: Sessiz ev'de bilinç akışı tekniği", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Köroğlu, E., "Başlangıç: Cevdet Bey ve Oğulları'nda niyet ve yöntem", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Mao, Y., Gülmez, E. et al., "Mass reconstruction methods for qqH, <SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">H</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Symbol; mso-hansi-font-family: Symbol; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">à</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">tt </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: Symbol; mso-hansi-font-family: Symbol; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">à</SPAN></SPAN></FONT></SPAN>leptonic decay", CMS AN-2008/087, 2008.&nbsp; Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Mao., Y., Gülmez, E. et al., "Prospect of Higgs Boson Search in the qqH, H to W+W- to lnujj channel with the CMS experiment", CMS AN-2008/052, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Mao., Y., Gülmez, E. et al., "Study of QCD background and lepton isolation strategy for qqH, H to W+W- to lnujj with lepton + multi-jet + missing ET final states", CMS AN-2008/066, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Mazzoni, E.O., Çelik, A., Wernet, M.F., Vasiliauskas, D., Johnston, R.J., Cook, T.A., Pichaud, F., Desplan, C., "Iroquois-Complex genes induce co-expression of rhodopsins in Drosophila", PloS Biology, 6, 4, e97, 2008. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Nakipoğlu, M., Üntak, A., "A complete verb lexicon of Turkish based on morphemic analysis", Turkic Languages, Harrasowitz Verlag, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Öğüt, Ö., "Orhan Pamuk'un Beyaz Kale'si ve Yeni Hayat'ında ölümü yazmak, 'Ben' i Çizmek", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Öztürk-Başaran, B., "Non-configurationality: Free word order and argument drop in Turkish", Limits of Syntactic Variation, M. T. Biberauer (Derleyen) 411-440, John Benjamins, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Sezer, A., Gök, F., Aslan, Z., Aktekin, E., Ercan, E.N., "Optical observations of the galactic supernova remnants: G59.5+0.1,G84.9+0.5 and G67.7+1.8", Astrophysics and Space Science, 2008. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Silier, Y., "Mutluluk nasıl irdelen(me)meli?", Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi, 1, 185-198, 2008 Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Tahir-Gürçağlar, Ş., "Retranslation", Routledge Encyclopedia of Translation Studies, M. Baker (Derleyen) London and New York: Routledge, 2008. (2. Baskı) Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Tahir-Gürçağlar, Ş., "Sherlock Holmes in the interculture: Pseudotranslation and anonymity in Turkish literature", Beyond Descriptive Translation Studies, A. Pym, M. Schlesinger, D. Simeoni (Derleyenler) Amsterdam: John Benjamins, 2008. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Toprak, Z., "'Reel'den 'İmajiner'e güvenlik meselesi - Osmanlı kolluk kuvvetleri ve marjinaller", Toplumsal Tarih, 175, 54-62, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Toprak, Z., "Osmanlı'nın son döneminde İstanbul sokaklarında marjinaller: Hırsızlar, dolandırıcılar, yankesiciler", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 38, 275-279, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Toprak, Z., "Zafer Toprak'la Röportaj", İstanbul Ünivesitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 38, 43-58, 2008. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Uysal, Z., "Düşman İstanbul", İstanbul Dergisi, 64, Tarih Vakfı Yayınları, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Uysal, Z., "Parçalanmış bedenler kayıp şehirler: Esrar ve kumpasın kıyısından yeni hayat", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Uysal, Z., "The development towards a Turkish national literature: Becoming modern and/or remaining oneself", Dragomanen, B. N. Schlyter (Derleyen), The Swedish Research Institute, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Voss, S., "A citique of Kantian sensibility", Contemporary Perspectives on Early Modern Philosophy, P. Hoffman et al. (Derleyenler), Peterborough, Canada: Broadview Press, 2008. Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Akchurin, N., Gülmez, E. et al., "Study of high mass higgs via vector boson fusion in the <FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">H </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">à</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"> ZZ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">à</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"> lljj </SPAN></FONT>channel”, CMS AN-2009/027, 2009. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Green, D., Gülmez, E. et al., “Search for a SM higgs boson in the qqH, <FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">qqH, H </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">à</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"> WW </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">à</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">mnmn</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"> c</SPAN>hannel with the CMS experimen”, CMS AN-2009/029, 2009. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Özören, N., Inohara, N., Núñez, G, “A putative role for human BFK in DNA damage-induced apoptosis”, Biotechnology Journal, 4, 7, 1046-1054, 2009. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Mao, Y., Gülmez, E. et al., "Study of the decay <FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">H </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">à</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"> ZZ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">à</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"> l<SUP>+</SUP>l<SUP>+</SUP></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">nn</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"> </SPAN>for intermediate and heavy higgs boson produced via weak boson fusion”, CMS AN-2009/028, 2009. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Pancaroğlu, A.O., “The mosque-hospital complekx of Divriği: A history of relations and transitions“, Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, 3, 169-198, 2009. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Buğra, A., Adaman , F., İnsel, A., “Societal context of labor union strategy the case of Turkey”, Labor Studies Journal, 34, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Soysal, A., “Yemen’den Taşkent’e, kaymakamlıktan esarete Bayburt Kaymakamı Yusuf Ziya Beyin başı ve sonu bilinmeyen yaşam öyküsü”, Müteferrika, 38, Yaz 2009 / 2, 187-229, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Çelikkol, Ş., Kasapgil-İnce, B., Kolukırık, M., Çetecioğlu, Z., İnce, O., “Kâğıt endüstrisi atıksularını arıtan gerçek ölçekli anaerobik kontak reaktördeki mikrobiyal çeşitliliğin denatüran gradyan jel elektroforezi (DGGE) ile belirlenmesi”, İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 18 (2), 23-30, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Balcıoğlu, I.A., Yalap, K.S., “Effects of inorganic anions and humic acid on the photocatalytic and ozone oxidation of a tetracycline group antibiotic in aqueous solution”, Journal of Advanced Oxididation Technologie, 12, (1), 1-10, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Yapsaklı, K., Çeçen, F.,” Use of an enriched Inoculum for determination of biodegradable dissolved organic carbon (BDOC) in drinking water, Water Science and Technology: Water Supply, WSTWS, 9.2, 149-157, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Deliç, H., “Overview of statistical tests for unexploded ordnance detection”, Unexploded Ordnance Detection and Mitigation, J. Byrnes, (Derleyen), 113-123, NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, Springer, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Ekrem, E., Koca, M., Deliç, H., "Robust ultra-wideband signal acquisition”, IEEE Transactions on Wireless Communications, 7, 11, 4656-4669, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Gürel, A., Arslan, L.M., “Konuşma tanıma için insan-makine karşılaştırılması”, Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 77-90, 2008. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Aydöre, S., Mıhçak, M.K., Çiftçi, K., Akın, A., “On temporal connectivity of PFC via Gauss-Markov modeling of fNIRS signals”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Metin, B., Pal, K., Minaei, S., Çiçekoğlu, O., “Trade-offs in the OTA-based analog filter design”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 60, 3, 205-213, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Özgül, B., Koca, M., Deliç, H., "Double turbo equalization of continuous phase modulation with frequency domain processing”, IEEE Transactions on Communications, 57, 2, 423-429, 2009. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Jernigan, R.L., Yang, L., Song, G., Kürkçüoğlu, O., Doruker, P., "Elastik Network Models of Coarse-Grained Proteins Are Effective for Studying the Structural Control Exerted over Their Dynamics", Coarse-Graining of Condensed Phase and Biomolecular Systems, G.A. Voth (Derleyen), 237-254, CRC Press/Taylor&Francis Group, 2008. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Uguz, K.A., Aubry, N., “Quantifying the linear stability of a flowing electrified two-fluid layer in a channel for fast electric times”, Physics of Fluids, 20, 092103.1-092103.10, 2008. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Uguz, K.A., Özen, O., Aubry, N., “Electric field effect on a two-fluid interface instability in channel flow for fast electric times, Physics of Fluids, 20, 031702.1-031702.4, 2008. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Soyal-Baltacıoğlu, F., Aksoylu, A. E., Önsan, Z. İ., “Steam reforming of ethanol over Pt-Ni catalysts”, Catalysis Today, 138, 183-186, 2008. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Yücel, E., Cankorur, A., Dereli, E., Alazi, F., Aslandağ, İ., Kavun, B., Tekir, S.D., Arga, K.Y., Ülgen, K.Ö., “Deciphering the cross-talk between sphingolipid mechanism and signaling pathways in baker’s yeast, sigma”, Journal of Engineering and Natural Sciences, 26(3): 162-174, 2008. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Durmuş, S., Arga, K.Y., Ülgen, K.Ö., “Drug targets for tumorigenesis: Insights from structural analysis of EGFR signaling network, Journal of Biomedical Informatics, 30, 327-338, 2009. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Özbek, P., Haliloğlu, T., “Protein dynamics, sigma”, Journal of Engineering and Natural Sciences, 27:161-170, 2009. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Özkara-Aydınoğlu, Ş., Özensoy, E., Aksoylu, A. E., " The effect of impregnation strategy on methane dry reforming activity of Ce promoted Pt/ZrO2", International Journal of Hydrogen Energy, 34, 9711-9722, 2009. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Selen-Çağlayan, B., Aksoylu, A. E., “Water-gas shift reaction over bimetallic Pt-Ni/Al2O3 catalysts”, Turkish Journal of Chemistry, 33, 249-256, 2009. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Uğuz, K.E., Yıldırım, R., “Comparative study of selective CO oxidation over Pt-Co-M/Al2O3 catalysts (M=Ce, Mg, Mn, Zr, Fe) in hydrogen-rich streams: Effects of second promoter”, Turkish Journal of Chemistry, 33, 545-553, 2009. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Aydıner, C.C., Brown, D.W., Mara, N.A., Almer, J., Misra, A., “In situ x-ray investigation of freestanding nanoscale Cu-Nb multilayers under tensile load”, Applied Physics Letters, 94, (3), 031906, 2009. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Ertuna, B., Tükel, A., “Public disclosure levels of ISE companies: Ownership and corporate governance effects”, The ISE Review, 10, 40, 1-35, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Ertuna, B., Tükel, A., “Şirketlerin kamuyu aydınlatma düzeyleri: Ortaklık yapısı ve kurumsal yönetimin etkileri”, IMKB Dergisi, 11, 40, 1-37, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Impact of board characteristics on internationalization of business group affiliates”, Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 22, 1-2, 53-71, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Countervailing institutional works: Corporate governance in Turkish Family Business Groups”, Journal of Management and Governance, 13, 3, 193-213, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Hortaçsu, A., Tektaş, A., “Modeling the country selection decision in retail internationalization”, International Journal of Business, Economics, Finance and Management Sciences, 1, 2, 102-109, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Eraslan, İ.H., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Bakan, İ., “Değer zinciri (value chain) yöntemi ile Türk yekstil ve hazırgiyim sektörünün değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10, 2, 307-332, 2008. Yabancı Diller Eğitimi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Eraslan, İ.H., Bakan, İ., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “Türk tekstil ve hazırgiyim sektörünün uluslararası rekabetçilik düzeyinin analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7,13, 265-300, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “The effects of European cross-border collective management of online music services on a candidate state: the case of Turkey”, International Journal of Intercultural Information Management (IJIIM), 1, 4, 344-358, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Çağnan, Z., Şeşetyan, K., Zülfikar, C., Demircioğlu, M.B., Kariptas, C., Durukal, E., Erdik, M., "Development of earthquake loss map for Europe", Journal of Earthquake Engineering, 12, 37-47, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Erdik, M., Çağnan, Z., Zülfikar, C., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M.B., Durukal, E., Kariptas, C., "Development of rapid earthquake loss assessment methodologies for euro-med region", Proc., 14. World Conference on Earthquake Engrg., Paper ID: S04-004, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Erdik, M., Alcik, H., Mert, A., Kafadar, N., "İstanbul earthquake rapid response system", Proceedings of the European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Erdik, M., Bommer, J., Bungum, H., Bossu, R., "Development of rapid earthquake loss assessment methodologies", Proceedings of the European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Hancılar, U., Durukal, E., Erdik, M., "Seismic assessment and rehabilitation of a historical unreinforced masonry (URM) building in İstanbul", Proc., 14. World Conference on Earthquake Engrg., Paper ID: S11-025, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Hancılar, U., Durukal, E., Zülfikar, C., Erdik, M., "Tsunamigenic seismic and non-seismic sources in the Marmara sea and tsunami hazard assessment for İstanbul", Proceedings of the European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Strasser, F.O., J.J. Bommer, J.J., Şeşetyan, K., Erdik, M., Çağnan, Z., Irizarry, J., Goula, X., Lucantoni, A., Sabetta, F., Bal, I.E., Crowley, H., Lindholm, C., " A compartive study of european earthquake loss estimation tools for an earthquake scenario in İstanbul", Journal of Earthquake Engineering, 12, 246-256, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Strasser, F.O., Stafford, P., Bommer, J., Erdik, M., "State-of-the-art of European earthquake loss estimation software", Proceedings of the 14. World Conference on Earthquake Engrg., Paper ID: 09-01-0063, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Zülfikar, C., Çağnan, Z., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M.B., Erdik, M., "Shakemap based earthquake loss estimation", Proceedings of the European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Durukal, E., Erdik, M., Çağnan, Z., Şeşetyan, K., ” İstanbul earthquake: Issues with the compulsory Insurance”, Natural Hazards Review, ASCE, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Erdik, M., Keypour, H., Durukal, E., “ Assessment of the earthquake response of Hagia Sophia”, Gesellschaft für Gregorianik-Forschung e.V.Germany, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Martin, J.R. II, Olgun, C.G., Zobel, C. W., Dugunoğlu, H.T., “Soil Improvement fon mitigation of damages during the 1995 Kocaeli Earthquake”, Journal of Earthquake Engineering, A.S. Elnashai, N.N. Ambraseys (Derleyenler), 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Tezcan, S.S., Zengin, E., “Karakteristik beton dayanımının doğrudan tayini için rasyonel bir yöntem”, Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl:21, 247, 100-102, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Tezcan, S.S., Zengin, E., “Hazır beton”, Türkiye Hazır Beton Birliği Dergisi, Yıl: 15, 90, 64-67, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Tezcan, S.S., Keçeli, A., Özdemir, Z., “Zemin ve kayaçlarda emniyet gerilmesinin sismik yöntem ile belirlenmesi”, İnşaat Dünyası Dergisi, Yıl: 25, 306, 176-186, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Tezcan, S.S., Keçeli, A., Özdemir, Z., “Zemin ve kayaçlarda emniyet gerilmesinin sismik yöntem ile belirlenmesi”, Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl: 21, 244, 122-125, 2008. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Tezcan, S.S., “İstanbul şiddetli bir depreme hazır değil”, İnşaat Dünyası Dergisi, 313, 224 – 225, 2009. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Tezcan, S.S., “İstanbul şiddetli bir depreme hazır değil”, Şantiye, İnşaat, Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl: 21, 252, 110–112, 2009. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Tezcan, S.S., Köksal, H., Kaptan, K., “İstanbul depreme nasıl hazır olur?” Şantiye, İnşaat, Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl: 22, 255, 106-111, 2009. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Tezcan, S.S., “Bayındırlık ve iskân bakanına açık mektup”, Şantiye, İnşaat, Makina ve Mimarlık Dergisi,Yıl :22, 254, 84-86, 2009. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Tezcan, S.S., “Bayındırlık ve iskân bakanına açık mektup”, İnşaat Dünyası Dergisi, 316, 184 – 186, 2009. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Tezcan, S.S., “Boğazray tüp geçit projesi”, Şantiye, İnşaat, Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl : 22, 256, 110 – 111, 2009. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Yazıcı, A., Otay E.N., "A navigation safety support model for the strait of İstanbul”, Journal of Navigation, Royal Institute of Navigation, London, 62, Iss.4, 609-630, 2009. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Kaylan, A.R., “Eğitim kalitesi nasıl gelişir?”, Önce Kalite, 17, 128, 12-16, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Kaylan, A.R., “Kalite çalışma ve yaşam kalitesi düşünce kalitesiyle başlar”, Önce Kalite, 17, 129, 8-11, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Kaylan, A.R., “Kalite yönetiminde eğilimler ve gelecek”, Önce Kalite, 17, 130, 8-9, 2008. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2008
Demange, M., Ekim-Aşıcı, T., De Werra, D., “A tutorial on the use of graph coloring for some problems in robotics”, European Journal of Operational Research, 192, 1, 41-55, 2009. SCIE Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Ekim-Aşıcı, T., Gimbel, J., “Partitioning graphs into complete and empty graphs”, Discrete Mathematics, 309, 5849-5856, 2009. SCIE Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Kaylan, A.R., “Bilgi demokrasisi ve yaşam kalitesi”, Önce Kalite, 18, 136, 8-11, 2009. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Kaylan, A R., “Değer yaratmada yeni paradigmalar”, Önce Kalite, 17, 133, 10-12, 2009. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009
Kaylan, A.R., “Eşitlik güçlendirir”, Önce Kalite, 17, 132, 10-12, 2009. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2009

Sayfalar