Yayınlar

Yayın Adıazalan sırada Bölüm Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Akaygün, S., Adadan, E., “An Interactive Student Exhibition on Climate Change”, International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Kuşadası, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “An Introduction of Cutting Edge Science Understanding Nanoworld”, 12th Conference of the European Science Education Research Association-ESERA, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Animation Challenge  Investigating the Effect of Critiquing the Animations in Variance on Preservice Teachers XX Understanding of Redox Reactions”, Biannual meeting of European Science Education Research Association (ESERA), Bolonya, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Ardından Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji Farkındalıkları”, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Ardından Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji Farkındalıkları”, International Necatibey Educational and Social Sciences Research Congress (UNESAK 2018), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji İle İlgili Kavramları Anlamalarına Etkisi”, International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Tepkime  İki Animasyon  Birbiriyle Farklılaşan Animasyonların Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Redoks Tepkimesini Kavramsallaştırma Düzeyleri Üzerine Etkisi”, VI. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Ankara, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Çökme Tepkimelerini Görselleştirme Kimya Öğretmen Adaylarının Farklılaşan Animasyonları Incelemeleri”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Çökme Tepkimelerini Görselleştirme Kimya Öğretmen Adaylarının Farklılaşan Animasyonları Incelemeleri”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Conceptualization of Varying Animations:  The Case of Precipitation Reactions”, 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Kimya Eğitiminde Deney Videolarının Kullanımı : Redoks Tepkimesi Örneği”, 12th International Educational Research Congress, Rize, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Nano ve Sağlık Çalıştayı”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Preservice Chemistry Teachers  İnterpretation of Animations in Variance:  An Example Of Acid Base Equilibrium Reaction”, 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Teaching Nanotechnology as an Extracurricular Activity Views of Teacher”, International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Aydın, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Understanding Precipitation Reactions Through Critiquing Animations in Variance”, Bi-Annual Meeting of European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Understanding Precipitation Reactions Through Critiquing Animations in Variance”, Bi-Annual Meeting of European Conference on Research in Chemical Education (ECRİCE), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Understanding Redox Reactions Mental Models of Chemistry Preservice Teachers”, International Conference on Research in Education and Science, Aydın, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Visualizing Redox Reactions Storyboards and Animations Created by Chemistry Preservice Teachers”, 6th World Congress on Educational and Instructional Studies, Antalya, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E.,“Redoks Tepkimesinin Süreç Aşamalı Çizimler İle Görselleştirilmesi”,V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Elazığ, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Ardaç, D., “Planning Stage of a Gamified Educational Tablet Application Covering Primary Science Topics”, Internationalchild and Information Safety Congress“Digital Games”, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Aslan-Tutak, F., 'STEM Images Revealing STEM Conceptions of Pre-service Chemistry and Mathematics Teachers', International Journal of Education in Mathematics Science and Technology, 4, 1, 56-71, 2016. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2016
Akaygun, S., Brown, C., Karataş, F.O., Supasorn, S., Yaseen, Z., “Teaching Chemistry with Analogies around the World: Views of Teachers from Four Countries“, International Perspectives on Chemistry Education Research and Practice, 1293, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü BKCI-S 2018
Akaygün, S., Çorapçı, F., “Görme Engeli Olan ve Olmayan Gençlerin 21  Yüzyıl Becerilerinin İncelenmesi”, XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygun, S., Jones, L. L. , Animation or Simulation: Investigating the Importance of Interactivity for Learning Solubility Equilibria, J. P. Suits & M. J. Sanger, Pedagogic Roles of Animations and Simulations in Chemistry Courses, Oxford University Press, 2014. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Akaygün, S., Jones, L. L., “Dynamic visualizations: Tools for understanding particulate nature of matter”, Editör(ler) Tsaparlis G., Sevian H., Concepts of Matter in Science Education, Springer, 2013. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü NULL 2013
Akaygün, S., Jones, L.L., 'Words or Pictures: A comparison of written and pictorial explanations of physical and chemical equilibria', International Journal of Science Education, 36, 5, 783-807, 2014. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2014
Akaygün, S., Jones, L.L., “Animation or simulation: Investigating the importance of interactivity for learning solubility equilibria”, Abstracts of papers of the American Chemical Society, 242, 2011 Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Toplantı Özeti SCI-E, CPCI-S 2011
Akaygün, S., Jones, L.L., “Animation or Simulation: Investigating the Importance of Interactivity for Learning Solubility Equilibria”, Suits JP; Sanger MJ. (Derleyenler), Pedagogic Roles of Animations and Simulations in Chemistry Courses, Book Series: ACS Symposium Series, 1142, 127-159, Denver, CO, 2013. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri CPCI-S 2013
Akaygün, S., Jones, L.L., “Research-based Design and Development of a Simulation of Liquid-vapor Equilibrium”, Chemistry Education Research and Practice, 14, 3, 324-344, 2013. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI, SCI-E 2013
Akaygün, S., Karataş, F. Ö., “Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Öğretimi İle İlgili Kaygılarının İncelenmesi”, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Karataş, F.Ö., “Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Derslerinde Analoji Kullanımı Üzerine Gözlem ve Yansıtmaları”, International Necatibey Educational and Social Sciences Research Congress, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Tutak, F. A.,” FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Yaklaşımı”, Ergun, M. (Ed), Fen Bilimleri Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar,1, 1-34 Nobel Akademik Yayıncılık, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Akaygün, S., “21  Yüzyıl Becerileri ve Eğitime Yansımaları”, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürülüğü Fen ve Matematik Öğretmenleri Çalıştayı, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., “Animasyon oluşturma programlarının fen bilimleri eğitiminde kullanımı”, Akgündüz, D. (Ed.), Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar, 287 -310, Anı Yayınları, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akaygün, S., “Araştırma Konusu ve Problemi”, Özmen, H., Karamustafaoğlu, O. (Eds.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri, 41 -54, Pegem Akademi, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akaygün, S., “Bilim Merkezi Uzman Eğitimi, Bilim için Devam Eden Yolculuk”, Güney, A. (Ed), Her Yönüyle Bilim Merkezi, 227 -251, Çizgi Kitabevi, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Akaygün, S., “Görünmeyeni Görselleştirme: Kimya Eğitiminde Hareketli Bilgisayar Görsellerinin Kullanımı”, Ayaz, A., Sözbilir, M. (Eds), Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için İyi Uygulama Örnekleri, 617 -647 Pegem Akademi, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Akaygün, S., “How do students show motion: A comparison of static and dynamic mental models of atomic structure”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 1543-CHED, 243, 2012. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Toplantı Özeti SSCI, SCI-E, CPCI-S 2012
Akaygün, S., “Kimyasal Kirlilik ve Önleme Teknolojileri”, Ayvacı H. Ş., Çepni S. (Eds.), Bilimin Teknolojideki Uygulamaları, 295 -330, Pegem Akademi, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Akaygün, S., “Nanoteknolojinin Hayatımızdaki ve Fen Eğitimindeki Yeri”, Artun H., Aydın Günbatar S., Günbatar M.S. (Eds.), Fen Eğitiminde Teknoloji Eğilimler, 291 -328, Pegem Akademi, 2020 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Akaygün, S., “Visualizations in High School Chemistry Textbooks Used in Turkey“, International Perspectives on Chemistry Education Research and Practice, 1293, 111-127, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü BKCI-S 2018
Akbari, S., Alizadeh, H., Ekim, T., Gözüpek, D., Shalom, M., “Equimatchable Claw-free Graphs“, Discrete Mathematics, 341, 10, 2859-2871, 2018. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCIE 2018
Akbaş, H., Bulut, P., Dane, C., Skarlatos, Y., "The diamagnetic susceptibility of hydrogenic donor in two-dimensional semiconductors with anisotropic effective mass of carriers", Superlattices and Microstructures, 51, 4, 455-461, 2012. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCI-E 2012
Akbaş, H., Turgut, O.T., J.Math.Phys. 59 (2018) no.1, 012107 Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Diğer 2018
Akbas, H., Turgut, O.T., “Born-oppenheimer Approximation for a Singular System“, Journal of Mathematical Physics, 59, 1, 2018. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCIE 2018
Akbas, M.C., Nasır V. A.​​​​​, “The Impact of Personality Traits on What Snapchat Users Share”​​​​​, 20th International Conference on Social Sciences (ICSS) EUSER​​​​​, 2019​​​​​, 20th International Conference on Social Sciences (ICSS)​​​​​, 20​​​​​, 172-176​​​​​, 2019.​​​​ ​​ Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Bildirisi 2019
Akbaş, T.T., Çelik, O.C., Yalçın, C., İlki, A., 'Monotonic and Cyclic Bond Behavior of Deformed CFRP Bars in High Strength Concrete', Polymers, 8, 6, 2016. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2016
Akbatur, A., PhD, Exploring Tercüman as a Culture-Bound Soncept in Islamic Mysticis, Şehnaz Tahir Gürçağlar, Saliha Paker, John Milton, Tradition,Tension and Translation in Turkey, John Benjamins Publishing Company, 2015. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü NULL 2015
Akbayrak, M., Kaya, E., "Fifth-grade Students' Understanding of Social-institutional Aspects of Science", International Journal of Science Education, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI 2020
Akbayrak, M., Kaya, E., “Fifth-grade Students’ Understanding of Social-institutional Aspects of Science”, International Journal of Science Education, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Akboğa-Kale, O., Dikmen, S.Ü., Baradan, S., Gürcanlı, G.E., Bayram, I., “İş Güvenliği Uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması”, 2017 (Occupational Safety Experts: A Research Study on the Functioning of the System, 2017) , 7th Construction Management Conference, 6-7 October, Samsun, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Akbulut -Yıldırmış M., Seggie F. N., “Yükseköğretim Çalışmalarının Akademik Bir Alan Olarak Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişimi”, 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akbulut, B., Adaman, F., Arsel, M., “Turkey's Authoritarian Regime of Accumulation: Development by Dislocation” Journal of Australian Political Economy 86, pp, 280-303, 2020. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Akbulut, B., Adaman, F., Arsel, M., “Troubled Waters of Hegemony Consent and Contestation in Turkey's Hydropower Landscapes“, Water, Technology and the Nation-state, 96-114, 2018. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi CPCI-SSH 2018
Akbulut, B., Adaman, F., Madra, Y.M., "The Decimation and Displacement of Development Economics", Development and Change, 46, 4, 733-761, 2015. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale SSCI 2015
Akbulut, B.S., Özer, A.N., Akman, U., Ayan, B., Serdaroğlu, A.C., “Amino acid preferences in extremophiles”, FEBS Journal, 280, 550-550, Supplement: 1, 2013. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Toplantı Özeti CPCI-S  2013
Akbulut, M., Seggie, F.N., Börkan, B., "Faculty Member Perceptions of Department Head Leadership Effectiveness at A State University in Turkey," International Journal of Leadership in Education, 18, 4, 440-463, 2015. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale NULL 2015
Akbulut, M., Sönmez, F. O., ”Design optimization of laminated composites using a new variant of simulated annealing”, Computers & Structures, 89, 17-18, 1712-1724, 2011 Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2011
Akbulut, M., Sönmez, F.Ö., “Design optimization of laminated composites using a new variant of simulated annealing”, Computers & Structures, 89, 17-18, 1712-1724, 2011. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2011
Akbulut, M., Sönmez, F.Ö., “Optimum design of composite laminates for minimum thickness”, Computers & Structures, 86, 21-22, 1974-1982, 2008. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2008
Akbulut-Yıldırmış, M., Seggie, F.N., “The Development of Higher Education Studies as an Academic Field: A Literature Review at International and National Levels“, Yükseköğretim Dergisi, 8, 3, 357-367, 2018. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Eletronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale ESCI 2018
Akca, A. H., Özyurt, N., “Deterioration and Recovery of FRC after High Temperature Exposure“, Cement& Concrete Composites, 93, 260-273, 2018. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCIE 2018
Akca, A. H., Özyurt, N., “Effects of Re-curing on Microstructure of Concrete after High Temperature Exposure“, Construction and Building Materials, 168, 431-441, 2018. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCIE 2018
Akca, A. H., Özyurt, N., “Effects of Re-curing on Residual Mechanical Properties of Concrete after High Temperature Exposure“, Construction and Building Materials, 159, 540-552, 2018. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCIE 2018
Akca, A.H., Özyurt Zihnioğlu, N., “High performance concrete under elevated temperatures”, Construction and Building Materials, 44, 317-328, 2013. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2013
Akca, A.H., Özyurt, N., "Post-fire Mechanical Behavior and Recovery of Structural Reinforced Concrete Beams", Construction and Building Materials, 253, 2020. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2020
Akça, A.H., Özyurt-Zihnioğlu, N., “Mineral Katkılı Lifli Betonlarda Yüksek Sıcaklık Etkisiyle Oluşan Yüzey Çatlakları ve Dayanım Kayıpları”, Beton 2017 Hazır Beton Kongresi, 2017. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2017
Akça, L., Kınacı, C., Karpuzcu, M., “A model for optimum design of activated sludge plants”, Water Research, 27, 9, 1461-1468, 1993. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E, SSCI 1993
Akçakaya, F. M., Dündar, G., "Low Power 3rd Order Feedforward Sigma Delta ADC Design", Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 25, 1, 155-162, 2017. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCIE 2017
Akçakaya, F.M., Dündar, G., “Low Power Sigma Delta Converter with SAR ADC for Audio Frequencies”, 2013 IEEE Faible Tension Faible Consommation (FTFC), Paris, 2013.    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S  2013
Akçakaya, N.H., Atay, C., Işık, N., Uludağ, F.I., Deymeer, F., Serdaroğlu, P., Battaloğlu, E., Parman, Y., “Multiple analysis of hereditary spastic paraplegia”, Journal of the Peripheral Nervous System, 14, 5-5, 2009. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Toplantı Özeti SCI-E 2009
Akçakaya, N.H., Atay, C., Işık, N., Uludağ, F.I., Deymeer, F., Serdaroğlu, P., Battaloğlu, E., Parman, Y., “Multiple analysis of hereditary spastic paraplegia”, Neuromuscular Disorders, 19, 8-9, 567-567, 2009. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Toplantı Özeti SCI-E 2009
Akçakaya, N.H., Çapan, Ö. Y., Schulz, H., Çağlayan, S. H., et.al., "De Novo 8p23.1 Deletion in a Patient with Absence Epilepsy", Epileptic Disorders, 19, 2, 217-221, 2017. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCIE 2017
Akçakaya, N.H., İşeri, S.U., Bilir, B., Battaloğlu, E., et.al., "Clinical and Genetic Features of PKAN Patients in a Tertiary Centre in Turkey", Clinical Neurology and Neurosurgery, 154, 34-42, 2017. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCIE 2017
Akcakaya, N.H., Yapıcı, Z., Iskender-Tunca, C., Tektürk, P., Akçimen, F., Başak, A.N., “A New Splice-site Mutation in SLC12A6 Causing andermann Syndrome with MoTor Neuronopathy“, Journal of Neurology Neursurgery and Psychiatry, 89, 10, 1123, 2018. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Editoryal Yazı SCIE 2018
Akcan S., Connecting Grammar to Meaning for Children Learning English as a Foreign Language, Young Children, 69, 3, 22-27, 2014 Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2014
Akcan, S, "The Early Years of Teaching: A Cross-Cultural Study of Turkish and Polish Novice English Teachers", Eurasian Journal of Applied Linguistics, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2019
Akcan, S., 'Novice Non-Native English Teachers' Reflections on Their Teacher Education Programmes and Their First Years of Teaching', Profile-Issues in Teachers Professional Development, 18, 1, 55-70, 2016. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2016
Akcan, S., Aydın, B., Karaman, A. C., Seferoğlu, G., et.al, "Qualities and Qualifications of EFL Professionals: What Do Intensive English Program Administrators Think?", Tesol Journal, 8, 3, 675-699, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2017
Akcan, S., Güngör, M.N., A Workbook for Prospective Language Teachers: Challenges from Diverse Classroom Contexts, 1, Bogazici, 2018. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2018
Akcan, S., “Analysis of teacher candidates learning experiences in an english teaching methods course”, Eğitim ve Bilim-Education and Science, 36, 162, 247-260, 2011 Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2011
Akcan, S., “Effective instructional strategies for oral second language use in German and French first grade immersion classrooms”, Bilingual Socialization and Bilingual Acquisition: Proceedings from the Second International Symposium on Bilingualism, M. Lorenze-Suanez, F. Ramallo, X. P. Rodriguez-Yanez (Derleyenler), 441-453,  University of Vigo, Galicia-Spain, 2005. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2005
Akcan, S., “Puppet theater time in a first grade French immersion class”, Journal of the National Association for the Education of Young Children, 60, 2, 38-41, 2005. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2005
Akcan, S., “Second language teaching methods course for pre-service language teachers”, IATEFL 2008 International Association of Teachers of English as a Foreign Language, B. Beaven (Derleyen), Exeter Conference Selections, 43-45, 2009. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2009
Akcan, S., “Supporting oral second language use: A learning experience in a first grade German immersion class, Early Childhood Education Journal, 32, 8, 359-364, 2005. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2005
Akcan, S., “Teaching methodology in a first Grade French Immersion Class”, Bilingual Research Journal, 28, 2, 267-277, 2004. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Akcan, S., “Teaching methodology in a first grade French immersion class”, Bilingual Research Journal, 28, 2, 153-163, 2003. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2003
Akcan, S., “Türkçe'nin yetişkinlere yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımlar”, Yabancılara Türkçe Öğretimi: Politika, Yöntem ve Beceriler, D. Yaylı, Y. Bayyurt, (Derleyenler), 209-219, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2009
Akçasu, A.Z., Bahar, İ., Erman, B., Feng, Y., Han, C.C., “Theoretical and experimental study of dissolution of inhomogeneities formed during spinodal decomposition in polymer mixtures”, Journal of Chemical Physics, 97, 8, 5782-5793, 1992. Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale SCI-E 1992
Akçasu, A.Z., Bahar, İ., Erman, B., Feng, Y., Han, C.C., “Theoretical and experimental study of dissolution of inhomogeneities formed during spinodal decomposition in polymer mixtures”, Journal of Chemical Physics, 97, 8, 5782-5793, 1992. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1992
Akçasu, A.Z., “Nonlinear kinetics of spinodal decomposition, and dissolution of inhomogeneities formed by spinodal decomposition in polymer blends”, Makromolekulare Chemie-Macromolecular Symposia, 62, 43-60, 1992. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1992
Akçay, C., Zenginobuz, Ü., “Vulnerability to purely contagious balance of payment crises in emerging economies an application to the cases of Russia, Turkey, and Brazil”, Russian and East European Finance and Trade, 37, 5, 5-21, 2001. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale SSCI 2001
Akcay, H.I., Durmuş, H., Deymeer, F., Oflazer-Serdaroğlu, P., Sıvacı, M., Candayan, A., Battaloğlu, E., Parman, Y., 'Charcot-Marie-Tooth Disease in Turkey: Clinical and Genetic Findings from a Single-centre Experience', Journal of the Peripheral Nervous System, 21, 3, 230-231, 2016. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Toplantı Özeti SCI-E, CPCI-S 2016
Akçay, Ö., Duran, Z., Garagon-Doğru, A., Toz, G., Altan, O., “Panoramic Image Integration within a Web-Based GIS Application”, ISPRS Congress, İstanbul, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Akçay, O.C., Alper, C.E., Karasulu, M., “Currency substitution and exchange rate instability: The Turkish case”, European Economic Review, 41, 3-5, 827-835, 1997. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SSCI, CPCI-SSH 1997
Akçay, O.C., Alper, C.E., “Towards a sustainable debt burden: Challenges facing Turkey at the turn of the new millennium”, Turkish Studies, 4, 2, 147-169, 2003. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2003
Akçay, Ü., “Ali Emiri'nin Hükümdar Şiirlerine Yazdığı Tahmisler Üzerine Bir İnceleme”, Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 46 (Aralık 2016): 1-16 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2017
Akçay-Ogur, F., Akın, F., Kayıtmazer, A., “Thermodynamic Investigation of Hyaluronic Acid-ChiTosan Coacervates“, Abstracts of Papers of The American Chemical Society, 256, 2018. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Toplantı Özeti CPCI-S, SCIE 2018
Akchurin, N., Gülmez, E. et al., "Study of high mass higgs via vector boson fusion in the <FONT color=#000000><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA">H </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">à</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"> ZZ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">à</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: TR; mso-fareast-language: TR; mso-bidi-language: AR-SA"> lljj </SPAN></FONT>channel”, CMS AN-2009/027, 2009. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Akçıl, Ö., Toğrol, A., Püskülcü, S., Tanırcan, G., Mercan, F., Baykal, A., “Yeniden düzenlenmiş temel afet bilinci eğitimi programının okul dışı bilim öğrenme ortamında etkililiğinin incelenmesi”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi X.UFBMEK 2012 Bildiri Özetleri, 62, Niğde, 2012. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri NULL 2012

Sayfalar