Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüazalan sırada İndeksi Tarihi
Metin, B., Deliç, H., “Comparison of quality of service methods with queuing techniques”, Proceedings of the International Conference on Applied Electronics, 147-150, Pilsen, Czech Republic, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Minaei, S., Göknar, C., Çiçekoğlu, O., “Second order fully differential all-pass and notch filters”, Proceedings of the Conference Applied Electronics, 160-165, Pilsen-Czech Republic, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Minaei, S., Yıldız, M., Metin, B., Çiçekoğlu, O., “New active realizations of floating lossless inductance and R-L impedance simulators”, Proceedings of the 2nd IEEE Northeast Workshop on Circuits and Systems (NEWCAS'2004), 313-316, Montreal, Canada, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Öncan, T., Altınel, İ.K., “Tek yönlü dairesel yerleşim problemi için yeni sezgisel çözüm yöntemleri”, Proceedings of the 24th National Meeting on Operational Research and Industrial Engineering, 73-75, Adana, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “İzinsiz geçiş izleme amaçlı telsiz algılayıcı ağlarda kapsamaalanı bulunması”, Sinyal İşleme Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı (SİU 2004), Kuşadası, 2004. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Orbay, M., Aras, N., Altınel, İ.K., “Multifacility location allocation problem”, Proceedings of the 24th National Meeting on Operational Research and Industrial Engineering, 348-350, Adana, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Özer, H., Sankur, B., Memon, N., “Robust audio hashing for audio identification”, European Conference on Signal Processing (EUSIPCO’2004), 2091-2094, Vienna, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Özgür, L., Güngör, T., Gürgen, F., “Yapay sinir ağları ve bayes filtrelemesi ile spam mesajların tespiti”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-INISTA), T. Yıldırım, et al. (Derleyenler), 219-222, İstanbul, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Özkısacık, K.C., Aras, N., Altınel, İ.K., “Topaklama yöntemleri ile çözülen yer seçimi problemlerinde talep değişkeninin uyarlanması”, Proceedings of the 24th National Meeting on Operational Research and Industrial Engineering, 351-353, Adana, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Samancı, A., Otay, E.N., “Kıyı erozyonuna karşı yarı geçirgen mahmuz tasarımı: Güney Afrika'da St. Francis Körfezi örneği”, İnşaat Mühendisleri Odası XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, Istanbul, 2004. CD İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Sarıel, S., Akın, H.L., “Özerk robotlar için bir geniş alan taraması planlama yöntemi”, Havacılıkta İleri Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu, (HITEK 2004), 491-495, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Savaş, M.A., Başkaya, Ö., Altınel, S.A., Altıntaş, S., “Semi-solid forming of some commercial aluminium alloys”, Proceedings - ICFG (International Cold Forging Group) 37th Plenary Meeting, İstanbul, 2004. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Savran, A., Arslan, L., Akarun, L., “Speech driven MPEG-4 facial animation for Turkish”, Proceedings SPECOM2004, St. Petersburg, 2004. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Sezer, O.G., Ertüzün, A., Ercil, A., “Bağımsız bileşenler analizi ile otomatik kumaş kalite kontrolu”, İTÜ Sinyal İşleme ve Uygulamaları Konferansı (SIU 2004), Kuşadası, 2004. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Talay, S., Dündar, G., “Sigma delta çeviriciler için bir seğirme modeli”, 12. Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı (SİU 2004), 371-374, Kuşadası, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Talay, S., Dündar, G., “Slew rate effects in first order sigma-delta ADC’s”, Proceedings of the MELECON 2004, 95-98, Dubrovnik, Croatia, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Terzioğlu, H., Çiçekoğlu, O., “All-Pass Building Blocks Realized with Single Negative Type Current Conveyor”, Proceedings of the 2nd IEEE Northeast Workshop on Circuits and Systems (NEWCAS'2004), 325-328, Montreal, Canada 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Topalov, A., Kaynak, O., “Neuro-adaptive modeling and control of a cement mill using a sliding mode learning mechanism”, Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2004), 225-230, Ajaccio, France, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Türk, O., Arslan, M.L., “Dayanıklı konuşmacı dönüştürme yöntemleri”, İTÜ Sinyal İşleme ve Uygulamaları Konferansı (SIU 2004), Kuşadası, 2004. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Türk, O., Arslan, M.L., “Konuşma terapisine yönelik konuşma tanıma yöntemleri”, İTÜ Sinyal İşleme ve Uygulamaları Konferansı (SIU 2004), Kuşadası, 2004. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Uluşar, Ü.D., Akın, H.L., “Design and implementation of a real time planner for autonomous robots”, Proceedings of the Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2004), 263-270, İzmir, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Yahşieli, R., Cılız, K., Anarım, E., “Saldırı tespit sistemi SNORT ile yakalanan saldırıların SOM yapısı içinde kümeleştirilmesi”, Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı (SAVTEK 2004), 261-268, Ankara, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Yörük, E., Konukoğlu, E., Sankur, B., Darbon, J., “Person authentication based on hand shape”, European Conference on Signal Processing (EUSIPCO’2004), 1233-1236, Vienna, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Yüce E., Metin, B., Çiçekoğlu, O., “Inductor implementation with negative type first generation current conveyors”, Proceedings of the Conference Applied Electronics, 231-232, Pilsen-Czech Republic, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Ansal, A., “Microzonation for active seismic regionsfor risk mitigation”, International Symposium of Reconstruction, Instruction and Guidance after the 921 Earthquake 1999, 1-20, Mingdao University, Taiwan, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Ansal, A., Erdik, M., Studer, J., Buchheister, J., Giardini, J., Faeh, D., Köksal, D., “Seismic microzonation for earthquake risk mitigation in Turkey”, Proceedings of the 13th World Conference of Earthquake Engineering, 1428, Vancouver, Canada, 2004. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Dietrich, M., Gürbüz, C., Brenguier, F., Karabulut, H., Bouchon M., Aktar, M., “Vibroseisseismic reflection campaign along the north anatolian fault”, EGU General Assembly 2004, 6, Nice, Fransa, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Durukal, E., Çatalyürekli, Y., “Spectral analysis of source parameters of the 1999 kocaeli and düzce earthquake aftershock sequences”, Proceedings of the 13th World Conference on Earthquake Engineering, 421, Vancouver, Canada, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Edinçliler, A., Edil, T.B., Benson, C.H., “Evsel katı atıkların kesme mukavemeti”, Onuncu Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı, 329-340, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Edinçliler, A., Güler, E., “Geosentetik donatılı dolguların laboratuar ve nümerik modellerinin mukayese edilmesi”, Birinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, 169-178, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Karabulut, H., Çetin, S., Özalaybey, S., Tarancıoğlu, A., Hirn, A., Becel, A., Laigle, M., Taymaz, T., Singh, S., Charvis, P., “Crustal velocity structure of the marmara sea from tomographic travel time inversion of OBS data”, EGU General Assembly 2004, 6, Nice, Fransa, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kömeç, A., Karabulut, H., Özalaybey, S., Kiratzi, A., Aktar, M., Roumeliate, R., Benetatos, C., Tapırdamaz, C., “The analysis of 2003 Saros earthquake sequence, north eastern aegean region”, EGU General Assembly 2004, 6, Nice, Fransa, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Okur, V., Ansal A., “Doğal ince daneli zeminlerin dinamik mukavemet özellikleri”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, 387-396, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Özalaybey, S., Tapırdamaz, C., Ergin, M., Yörük, A., Tarancıoğlu, A., Karabulut, H., Aksarı, D., “Aftershock analysis of May 01, 2003 Bingol earthquake, eastern Turkey”, EGU General Assembly 2004, 6, Nice, Fransa, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Özgüç, A., Ataç, T., Rybak, J., “Evidence of the fundamental periodicity in the flare index between the years 1966-2002”, Proceedings of Multi-Wavelength Investigations of Solar Activity, IAU Symposium, 223, 557-558, Cambridge University Press, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Gülmez, E., Akgün, U., Ayan, A.S., Bruecken, P., Duru, F., Mestvirishvili, A., Miller, M., Olson, J., Önel, Y., Schmidt, I., Anderson, E.W., Winn, D., “Selection and testing of 2000 photomultiplier tubes for the CMS-HF forward calorimeter”, Proceedings of IMTC 2004 – Instrumentation and Measurement Technology Conference, 1870, Como, Italy, 2004. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Sheftel, M., “Selection and testing of 2000 photomultiplier tubes for the CMS-HF forward calorimeter”, Proceedings of 2004 IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference IMTC/04), 3, 1870, Como, Italy, 2004. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Çağlayan, H., İnhibitör gelişiminde genetik risk faktörleri, tromboz”, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi Kitabı, 219-221, 2004. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Kut, G., “Orhan Şaik Gökyay’ın Şiirleri Üzerine” Orhan Şaik Gökyay: Anma ve Orhan Şaik Gökyay 2003 Yılı Şiir Ödülü Töreni, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Süleymaniye Kültür Merkezi, İstanbul, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Akpınar, Y., Bal, V. “Design and implementation of a set of computational tools for teachers and students studying work”, Proceedings of IV. International Conference on Educational Techology, A. İşman, F. Dabaj (Derleyenler), 2, 252-259, Sakarya, 2004. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2004
Ardaç, D., “Araştırma çeşitleri”, İlk ve Ortaöğretimde Araştırma Teknikleri ve Proje, 98-115, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2004
Ardaç, D., “Proje çalışmalarında çeşitlilik”, İlk ve Ortaöğretimde Araştırma Teknikleri ve Proje, 25-31, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2004
Baykal, A., “Program geliştirme yaklaşımlarında alansal bağlam”, XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2004. CD Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2004
Baykal, A., “Yaratıcılık eğitimi, ilk ve ortaöğretimde araştırma teknikleri ve proje”, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 16-24, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2004
İnelmen, E., “Engaged Film Production (EFP) as a tool for effective e-learning”, First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, 402-407, İstanbul University, İstanbul, 2004. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2004
Sart, H., Ala, H., Yazlık, Ö., Yılmaz, F., Bozkurt, H., “Türkiye kaynaştırma eğitiminde nerede? Eğitimciye Öneriler”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiriler Kitabı, H. Atılgan, İ. Çınar (Derleyenler), 216-217, İnönü Üniveristesi Eğitim Fakültesi, Pegem Yayıncılık, Malatya, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2004
Yakmacı-Güzel, B., “Üstün yeteneklilerin belirlenmesinde yardımcı yeni bir yaklaşım: Dabrowski’nin aşırı duyarlılık alanları”, Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, 349-363, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2004
Kaçar, B.S., Şayli, Ö., Akın, A., “Damar sinir birleşim modeli ile hiperamonyağın modellenmesi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Emir, U.E., Şayli, Ö., Aydın, K., Demiralp, T., Ademoğlu, A., Öztürk, C., Akın, A., “Nefes tutmanın KOSB FMRI ve iykös işaretlerine etkisi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Şaylı, Ö., Akdemir, A., Ataklı, Y., Emir, U.E., Çıtlak, P.Ö., Cengiz, L.S., Akın, A., “Kaslardaki oksidatif metabolizma farkının işlevsel yakın kızıl ötesi spektroskopisi ile incelenmesi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Güçlü, B., Schepis, E.A., Bolanowski, S.J., “Vater-Pacini cisimciğinin in vitro uyarılması”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Gökhan, E., Memduh, D., Tunacı, M., Gülçür, H.Ö., “Kontrastı artırılmış MR mamogramların çözümlenmesi ve en fazla yoğunluk-zaman oranına göre görüntü oluşturulması”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Alshaer, H., Gülçür, H.Ö., Koçak, İ., “P-Vocad: Ses yanlış ve bozuk kullanımının tanılanması ve izlenmesi için özgün taşınabilir bir cihaz”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Geldi, C., Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., İşçi, İ, Kalkancı, O, Kurt, A., Gülsoy, M., “Microcontroller based surgical diode laser system”, Applied Electronics-2004, 44-47, Pilsen, Czech Republic, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Geldi, C., Bozkulak, O., Tabakoğlu, H.O., İşçi, Ş., Kalkancı, O., Kurt, A., Gülsoy, M., “Microcontroller based surgical diode laser system”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Özer, H.G., Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., Ertan, C., Bilgin, N., Kurt, A., Gülsoy, M., “The effects of 670-Nm low power diode laser on the proliferation of fibroblasts at skin tissue culture in vitro”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H. Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Güveniş, A., Alper, Y., Kavaslar, C., Matur, F., “Design optimization of medical diagnostic and therapeutic systems”, Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Health, 275-281, Samos, Greece, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Sezdi, M., Ülgen, Y., Tekeli, Ö., Sönmezoğlu, M., Bayık, M., Emerk, K., “Kan bankasında saklanan eritrosit süspansiyonlarında sodyum ve potasyum değişimlerinde elektriksel empedans değişimleriyle ilişkilendirilmesi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Ülgen, Y., Doğruöz, P., “Sayısal çıkartmalı anjiyo cihazlarının performans değerlendirmesi için doku yerine geçen fantom tasarımı”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Türker-Saçan, M., Özkovalak, N., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Effects of selenium and light intensity on the growth response of unicellular green alga”, IWA 4th World Water Congress and Exhibition, Marrakech, Morocco, 2004. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kocamemi, B.A., Çeçen, “Cometabolic degradation of TCE in enriched nitrifying batch systems”, 4th IWA World Water Congress, Marrakesh, Morocco, 2004. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Çeçen, F., Aktaş, Ö., “Nitrification characteristics in the co-treatment of high-strength nitogenous landfill leachates with domestic wastewaters”, Proceedings of the IWA International Conference on Wastewater Treatment for Nutrient Removal and Reuse, 2, 326-330, Bangkok, Thailand, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Çetin, S., Erdinçler, A., “The role of carbohydrate and protein parts of extracellular polymeric substances on the dewaterability of biological sludges”, Proceedings of IWA Specialty Conferance: Resources from Sludge Forging New Frontiers, 25, Singapore, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
İnce, O., Yılmaz, Z., Kolukırık, M., Kasapgil-İnce, B., “Bira fabrikası atıksularının anaerobik arıtımında sistem performansı ile mikrobiyal kompozisyonu ve metan aktivitesinin değerlendirilmesi”, 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 257-264, İstanbul, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Eyice, Ö., İnce, O., Sözen, S., Kasapgil-İnce, B., “Sıcaklığın nitrifikasyon bakterilerinin tür dağılımına etkisinin floresanlı yerinde hibritleşme tekniği kullanılarak belirlenmesi”, 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 239- 246, İstanbul, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kolukırık, M., İnce, O., Kasapgil-İnce, B., “Alkollü içki endüstrisi atıksularının anaerobik arıtımında arke popülasyonun floresanlı yerinde hibritleşme tekniği kullanılarak belirlenmesi”, 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 247-256, İstanbul, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
İnce, O., Ayman-Öz, N., Kolukırık, M., Kasapgil-İnce, B., “Alkollü atıksuların gerçek ölçekli anaerobik arıtımında sistem performansı ile biyolojik çamurun aktivitesinin etkileşimlerinin değerlendirilmesi”, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 405- 412, İstanbul, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kolukırık, M., İnce, O., Kasapgil-İnce, B., “Changes in acetoclastic methanogenic activity and archaeal composition in a full-scale UASB reactor treating an alcohol distillery effluent”, 10th World Congress on Anaerobic Digestion, 53-58, Montreal, Canada, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kocasoy, G., Zeren, B.A., Kılıç, M., “Tıbbi atıkların kontrolü ve değişiklik önerileri”, 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 55-62, İstanbul, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Onay, T.T., Erses, A.S., Kuijten, S., Craig, W.H., “Anaerobic decomposition of BMSW in land fills with respects to the eu landfill directive in Istanbul, 10th World Congress-Anaerobic Digestion 2004 Anaerobic Bioconversion for Sustainability, 1678-1681, Montre al Canada, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Erses, A.S., Onay, T.T., San, İ., “Sızıntı suyu geri devrinin atık stabilizasyonu üzerine etkisi”, ITU 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, EKK’2004, 47-54, 2004 Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Erses, A.S., Onay, T.T., “Sustainable waste management by using biorector technology”, The First UN Global Academic Conference-Bridging the GAP: Sustainable Environment, İstanbul, 2004. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Erses, A.S., Onay, T.T., “Evaluation of operational strategies in landfills for accelerated waste stabilization”, Nineteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, USA, 2004. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Türker-Saçan, M., Özkovalak, N., “Effects of synthetic dye bath, hydrolyzed azo dyes and additives with and without selenium on the growth response of dunaliella tertiolecta”, IWA 4th World Water Congress and Exhibition, Marrakech, Morocco, 2004. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Demirel, B., Yenigün, O., “Süt endüstrisi atıksuyunun iki fazlı arıtımında asitleşme safhası”, 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 359-364, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Soysal, A.G., “Sunni-shia conflict in Bukhara in 1910: A Tatar perspective”, Fourth Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society, Harvard University, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Soysal, A.G., “Tatar göçleri ve Tatar ceditçilerinin göç olgusuna bakışları”, Volga-Ural Araştırmaları Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi Edebiyat, Kültür ve Toplum Seminerleri, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Ademoğlu, A., Y. İstefanopulos, T. Demiralp, S. Çomu, B. Baykan, “Epileptic source localization using wavelet prefiltering and music scanning”, Proceedings of the 25th IEEE EMBS Annual Conference, J. Monzon, J. Principe (Derleyenler), 2366-2369, Mexico, Cancun, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
İşçi, S., Bilici, T., Yılmaz, Y.O., Öztürk, C., Morgül, A., Akın, A., Kurt, A., Serpengüzel, A., “Applicatons of morphology dependent resonance of microspheres to the optical biosensors”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 132-137, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Emir, U.E., Ceyhun, B., Akgül, B., Akın, A., Ertüzün, A., Sankur, B., Harmancı, K., “Wavelet denoising Vs Ica denoising for functional optical imaging”, Proceedings of the 1st Intirnational IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, 384-387, Capri Island, Italy, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Akgül, C.B., Sankur, B., Akın, A., “İşlevsel optik görüntülemede zamansal olay sezimi”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 11-14, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Akın, A., “İşlevsel optik görüntüleme sisteminde işaret modelleri”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 597-600, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Ertaş, G., Bulan, G., Gülçür, H.Ö., Öztürk, C., “Mammografik görüntülerin hizalanması ve anormal meme dokusu tespiti”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 28-31, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Karaaslan, F., Denizhan, Y., Kayserilioğlu, A., Gülçür, H.Ö., “Yapay kalp uygulamalarında ve konjestif kalp yetmezliğinde ortak fizyopatolojik mekanizmalar”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 80-83, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Işık, G., Gülçür, H.Ö., Koçak , İ., “Videostroboskopi için değişken-frekanslı yarı-çınlamalı güç kaynağı tasarımı”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 163-170, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Arıbal, E.,“Labview ortamında geleneksel mamogramların sayısallaştırılması ve kütlelerin sınıflandırılması”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 230-233, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Yılmaz O., Güveniş A., “Eğitim amaçlı sanal gama kamera, virtual gamma camera for educational purposes”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 42-45, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., Aksoy, A., Bilgin, N., Canbeyli, R., Kurtkaya, Ö., Sav, A., Gülsoy, M., “Sıçan beyninde yapılan 980-nm laser ve elektrolitik lezyonların iyileşme süreçlerinin CD68 & Hematoksilen Eosin ile incelenmesi”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 127-131, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Gökmen, H.Ö., Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., Aktaş, E., Deniz, G., Ertan, C., Gülsoy, M., “632.8-nm dalga boyunda düşük enerjili He-Ne laserin in vitro periferik kan mononükleer hücreler üzerindeki biyolojik etkisi”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 138-142, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Kocaoğlu, Ö.P., Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., Göker, İ., Gülsoy, M., “Biyolojik dokuların optik özelliklerinin ölçülmesi”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 122-126, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Yılmaz O., Güveniş A., “Eğitim amaçlı sanal gama kamera, virtual gamma camera for educational purposes”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 42-45, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
İşçi, S., Bilici, T., Yılmaz, Y.O., Öztürk, C., Morgül, A., Akın, A., Kurt, A., Serpengüzel, A., “Applicatons of morphology dependent resonance of microspheres to the optical biosensors”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H.Ö. Gülçür (Derleyenler), 132-137, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Aydın, E., Öztürk, C., “Automatic left ventricular motion analysis in tagged cardiac MR imiging”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 17-23, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Ertaş, G., Bulan, G., Gülçür, H.Ö., Öztürk, C., “Mammografik görüntülerin hizalanması ve anormal meme dokusu tespiti”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 28-31, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Ertaş, G., Özkan, M., Gülçür, H.Ö., “Parametric mapping of dynamic breast MR images using contrast enhancement curves”, The Proceedings of ECR2004, European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Ademoğlu, A., Duru, A., Demiralp, T., İstefanopulos, Y., Baykan, B., “Source localization of electrical dipoles using wavelet prefiltering and music scanning”, The Evoked Potentials International Conference XIV Leipzig, Germany, 2004 Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Demiralp T., Bayraktaroğlu Z.,  Ademoğlu A., Dilber B., Yıldırım O., “A user-friendly erp analysis software with time-frequency and spatial decomposition facilities”, The Evoked Potentials International Conference XIV, Leipzig, Germany, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Emir, U.E., Şaylı Ö., Aydın K., Demiralp T., Ademoğlu A., Öztürk C., Akın A., “Effect of repetitivy breatholding on bold and FNIRS signals”, BMES 2004 Faal Meeting, Philadelphia, USA, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Şaylı, Ö. Emir E.U., Akın A. “Oxidative metabolism differences in muscles measured by near infrared spectroscopy”, BMES 2004 Fall Meeting, Philadelphia, USA, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Tiveci S., Çakır T., Saybaşılı H., Akın A., Ülgen K., “Calcium dynamics in brain-energy metabolism and alzheimer’s disease”, FEBS 2004, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004

Sayfalar