Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Emir, U.E., Şayli, Ö., Aydın, K., Demiralp, T., Ademoğlu, A., Öztürk, C., Akın, A., “Nefes tutmanın KOSB FMRI ve iykös işaretlerine etkisi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Şaylı, Ö., Akdemir, A., Ataklı, Y., Emir, U.E., Çıtlak, P.Ö., Cengiz, L.S., Akın, A., “Kaslardaki oksidatif metabolizma farkının işlevsel yakın kızıl ötesi spektroskopisi ile incelenmesi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Güçlü, B., Schepis, E.A., Bolanowski, S.J., “Vater-Pacini cisimciğinin in vitro uyarılması”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Gökhan, E., Memduh, D., Tunacı, M., Gülçür, H.Ö., “Kontrastı artırılmış MR mamogramların çözümlenmesi ve en fazla yoğunluk-zaman oranına göre görüntü oluşturulması”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Alshaer, H., Gülçür, H.Ö., Koçak, İ., “P-Vocad: Ses yanlış ve bozuk kullanımının tanılanması ve izlenmesi için özgün taşınabilir bir cihaz”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Geldi, C., Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., İşçi, İ, Kalkancı, O, Kurt, A., Gülsoy, M., “Microcontroller based surgical diode laser system”, Applied Electronics-2004, 44-47, Pilsen, Czech Republic, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Geldi, C., Bozkulak, O., Tabakoğlu, H.O., İşçi, Ş., Kalkancı, O., Kurt, A., Gülsoy, M., “Microcontroller based surgical diode laser system”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Özer, H.G., Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., Ertan, C., Bilgin, N., Kurt, A., Gülsoy, M., “The effects of 670-Nm low power diode laser on the proliferation of fibroblasts at skin tissue culture in vitro”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H. Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Güveniş, A., Alper, Y., Kavaslar, C., Matur, F., “Design optimization of medical diagnostic and therapeutic systems”, Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Health, 275-281, Samos, Greece, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Sezdi, M., Ülgen, Y., Tekeli, Ö., Sönmezoğlu, M., Bayık, M., Emerk, K., “Kan bankasında saklanan eritrosit süspansiyonlarında sodyum ve potasyum değişimlerinde elektriksel empedans değişimleriyle ilişkilendirilmesi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Ülgen, Y., Doğruöz, P., “Sayısal çıkartmalı anjiyo cihazlarının performans değerlendirmesi için doku yerine geçen fantom tasarımı”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı (BİYOMUT 2004), H.Ö. Gülçür, Y. İstefanopulos (Derleyenler), İstanbul, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Özbek, N., “Modernite, tarih ve ideoloji: İkinci Abdülhamid dönemi tarihçiliği üzerine bir değerlendirme”, Literatür, 3, 71-90, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Pamuk, Ş., “Evoluation of Ottoman financial institutions, 1600-1914”, Financial History Review, 11, 1, 7-32, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Balcıoğlu-Akmehmet, I., Ötker, M., “Pre-treatmentr of antibiotic formulation wastewater by O3, O3/H2O2 and O3/UV processes”, Turkish Journal of Engineering Environmental Science, 28, 325-331, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Türker-Saçan, M., Özkovalak, N., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Effects of selenium and light intensity on the growth response of unicellular green alga”, IWA 4th World Water Congress and Exhibition, Marrakech, Morocco, 2004. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kocamemi, B.A., Çeçen, “Cometabolic degradation of TCE in enriched nitrifying batch systems”, 4th IWA World Water Congress, Marrakesh, Morocco, 2004. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Çeçen, F., Aktaş, Ö., “Nitrification characteristics in the co-treatment of high-strength nitogenous landfill leachates with domestic wastewaters”, Proceedings of the IWA International Conference on Wastewater Treatment for Nutrient Removal and Reuse, 2, 326-330, Bangkok, Thailand, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Çetin, S., Erdinçler, A., “The role of carbohydrate and protein parts of extracellular polymeric substances on the dewaterability of biological sludges”, Proceedings of IWA Specialty Conferance: Resources from Sludge Forging New Frontiers, 25, Singapore, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
İnce, O., Yılmaz, Z., Kolukırık, M., Kasapgil-İnce, B., “Bira fabrikası atıksularının anaerobik arıtımında sistem performansı ile mikrobiyal kompozisyonu ve metan aktivitesinin değerlendirilmesi”, 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 257-264, İstanbul, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Eyice, Ö., İnce, O., Sözen, S., Kasapgil-İnce, B., “Sıcaklığın nitrifikasyon bakterilerinin tür dağılımına etkisinin floresanlı yerinde hibritleşme tekniği kullanılarak belirlenmesi”, 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 239- 246, İstanbul, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kolukırık, M., İnce, O., Kasapgil-İnce, B., “Alkollü içki endüstrisi atıksularının anaerobik arıtımında arke popülasyonun floresanlı yerinde hibritleşme tekniği kullanılarak belirlenmesi”, 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 247-256, İstanbul, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
İnce, O., Ayman-Öz, N., Kolukırık, M., Kasapgil-İnce, B., “Alkollü atıksuların gerçek ölçekli anaerobik arıtımında sistem performansı ile biyolojik çamurun aktivitesinin etkileşimlerinin değerlendirilmesi”, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 405- 412, İstanbul, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kolukırık, M., İnce, O., Kasapgil-İnce, B., “Changes in acetoclastic methanogenic activity and archaeal composition in a full-scale UASB reactor treating an alcohol distillery effluent”, 10th World Congress on Anaerobic Digestion, 53-58, Montreal, Canada, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kocasoy, G., Zeren, B.A., Kılıç, M., “Tıbbi atıkların kontrolü ve değişiklik önerileri”, 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 55-62, İstanbul, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Onay, T.T., Erses, A.S., Kuijten, S., Craig, W.H., “Anaerobic decomposition of BMSW in land fills with respects to the eu landfill directive in Istanbul, 10th World Congress-Anaerobic Digestion 2004 Anaerobic Bioconversion for Sustainability, 1678-1681, Montre al Canada, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Erses, A.S., Onay, T.T., San, İ., “Sızıntı suyu geri devrinin atık stabilizasyonu üzerine etkisi”, ITU 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, EKK’2004, 47-54, 2004 Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Erses, A.S., Onay, T.T., “Sustainable waste management by using biorector technology”, The First UN Global Academic Conference-Bridging the GAP: Sustainable Environment, İstanbul, 2004. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Erses, A.S., Onay, T.T., “Evaluation of operational strategies in landfills for accelerated waste stabilization”, Nineteenth International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, USA, 2004. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Türker-Saçan, M., Özkovalak, N., “Effects of synthetic dye bath, hydrolyzed azo dyes and additives with and without selenium on the growth response of dunaliella tertiolecta”, IWA 4th World Water Congress and Exhibition, Marrakech, Morocco, 2004. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Demirel, B., Yenigün, O., “Süt endüstrisi atıksuyunun iki fazlı arıtımında asitleşme safhası”, 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 359-364, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Soysal, A.G., “Sunni-shia conflict in Bukhara in 1910: A Tatar perspective”, Fourth Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society, Harvard University, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Soysal, A.G., “Tatar göçleri ve Tatar ceditçilerinin göç olgusuna bakışları”, Volga-Ural Araştırmaları Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi Edebiyat, Kültür ve Toplum Seminerleri, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Ademoğlu, A., Y. İstefanopulos, T. Demiralp, S. Çomu, B. Baykan, “Epileptic source localization using wavelet prefiltering and music scanning”, Proceedings of the 25th IEEE EMBS Annual Conference, J. Monzon, J. Principe (Derleyenler), 2366-2369, Mexico, Cancun, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
İşçi, S., Bilici, T., Yılmaz, Y.O., Öztürk, C., Morgül, A., Akın, A., Kurt, A., Serpengüzel, A., “Applicatons of morphology dependent resonance of microspheres to the optical biosensors”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 132-137, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Emir, U.E., Ceyhun, B., Akgül, B., Akın, A., Ertüzün, A., Sankur, B., Harmancı, K., “Wavelet denoising Vs Ica denoising for functional optical imaging”, Proceedings of the 1st Intirnational IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, 384-387, Capri Island, Italy, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Akgül, C.B., Sankur, B., Akın, A., “İşlevsel optik görüntülemede zamansal olay sezimi”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 11-14, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Akın, A., “İşlevsel optik görüntüleme sisteminde işaret modelleri”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 597-600, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Ertaş, G., Bulan, G., Gülçür, H.Ö., Öztürk, C., “Mammografik görüntülerin hizalanması ve anormal meme dokusu tespiti”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 28-31, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Karaaslan, F., Denizhan, Y., Kayserilioğlu, A., Gülçür, H.Ö., “Yapay kalp uygulamalarında ve konjestif kalp yetmezliğinde ortak fizyopatolojik mekanizmalar”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 80-83, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Işık, G., Gülçür, H.Ö., Koçak , İ., “Videostroboskopi için değişken-frekanslı yarı-çınlamalı güç kaynağı tasarımı”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 163-170, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Arıbal, E.,“Labview ortamında geleneksel mamogramların sayısallaştırılması ve kütlelerin sınıflandırılması”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 230-233, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Yılmaz O., Güveniş A., “Eğitim amaçlı sanal gama kamera, virtual gamma camera for educational purposes”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 42-45, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., Aksoy, A., Bilgin, N., Canbeyli, R., Kurtkaya, Ö., Sav, A., Gülsoy, M., “Sıçan beyninde yapılan 980-nm laser ve elektrolitik lezyonların iyileşme süreçlerinin CD68 & Hematoksilen Eosin ile incelenmesi”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 127-131, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Gökmen, H.Ö., Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., Aktaş, E., Deniz, G., Ertan, C., Gülsoy, M., “632.8-nm dalga boyunda düşük enerjili He-Ne laserin in vitro periferik kan mononükleer hücreler üzerindeki biyolojik etkisi”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 138-142, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Kocaoğlu, Ö.P., Bozkulak, Ö., Tabakoğlu, H.Ö., Göker, İ., Gülsoy, M., “Biyolojik dokuların optik özelliklerinin ölçülmesi”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 122-126, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Yılmaz O., Güveniş A., “Eğitim amaçlı sanal gama kamera, virtual gamma camera for educational purposes”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 42-45, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
İşçi, S., Bilici, T., Yılmaz, Y.O., Öztürk, C., Morgül, A., Akın, A., Kurt, A., Serpengüzel, A., “Applicatons of morphology dependent resonance of microspheres to the optical biosensors”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H.Ö. Gülçür (Derleyenler), 132-137, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Aydın, E., Öztürk, C., “Automatic left ventricular motion analysis in tagged cardiac MR imiging”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 17-23, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Ertaş, G., Bulan, G., Gülçür, H.Ö., Öztürk, C., “Mammografik görüntülerin hizalanması ve anormal meme dokusu tespiti”, BİYOMUT 2003 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, Y. İstefanopulos, H. Ö. Gülçür (Derleyenler), 28-31, İstanbul, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Ertaş, G., Özkan, M., Gülçür, H.Ö., “Parametric mapping of dynamic breast MR images using contrast enhancement curves”, The Proceedings of ECR2004, European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Ademoğlu, A., Duru, A., Demiralp, T., İstefanopulos, Y., Baykan, B., “Source localization of electrical dipoles using wavelet prefiltering and music scanning”, The Evoked Potentials International Conference XIV Leipzig, Germany, 2004 Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Demiralp T., Bayraktaroğlu Z.,  Ademoğlu A., Dilber B., Yıldırım O., “A user-friendly erp analysis software with time-frequency and spatial decomposition facilities”, The Evoked Potentials International Conference XIV, Leipzig, Germany, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Emir, U.E., Şaylı Ö., Aydın K., Demiralp T., Ademoğlu A., Öztürk C., Akın A., “Effect of repetitivy breatholding on bold and FNIRS signals”, BMES 2004 Faal Meeting, Philadelphia, USA, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Şaylı, Ö. Emir E.U., Akın A. “Oxidative metabolism differences in muscles measured by near infrared spectroscopy”, BMES 2004 Fall Meeting, Philadelphia, USA, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Tiveci S., Çakır T., Saybaşılı H., Akın A., Ülgen K., “Calcium dynamics in brain-energy metabolism and alzheimer’s disease”, FEBS 2004, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Tiveci S., Çakır T., Saybaşılı H., Akın A., Ülgen K., “Calcium dynamics in brain-energy metabolism”, AGORA 2004, Kuşadası, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kaçar, S.B., Şaylı, Ö., Ülgen, K., Akın, A., “Use of NVC model in hyperammonemia”, AGORA 2004, Kuşadası, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Emir U., Şayli Ö., Akın A., “Investigation of breatholding effect on cerebral hemodynamics by functional near-infrared spectroscopy”, AGORA 2004, Kuşadası, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Alsan, S., Çakır, T., Saybaşılı, H., Akın, A., Ülgen, K., “Modelling of neurotransmitter glutamate via metabolic flux analysis”, AGORA 2004, Kuşadası, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Akgül, C.B., Sankur, B., Akın, A., “Evidence of cognitive activity in FNIRS data”, OSA Biomedical Optics Topical Meeting, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Akgül, C.B., Akın, A., Sankur, B., “İşlevsel optik işaretlerde bilişsel etkinliğin varlığı”, SIU 2004, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Balcıoğlu-Akmehmet, I., Ötker, M., “Antibiyotik formülasyon atıksuyunun O3, O3/H2O2 ve O3/UV prosesleri ile ön arıtımı”, 2. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Balcıoğlu-Akmehmet, I., Ötker, M., “Bangkok, “oxidative treatment of antibiotics in pharmaceutical effluents”, IWA Asia Pacific Regional Conference, Bangkok, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Balcıoğlu-Akmehmet, I., Tarlan, E., Kıvılcımdan, Ç., Türker-Saçan M., “Combination of catalytic ozonation and algal treatment for pulp and paper mill effluents”, IWA Asia Pacific Regional Conference, Bangkok, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Emir, E.U., Erdinçler, A., “The role of compactibility in measuring sludge dewaterability”, Proceedings of IWA Asia Pacific Regional Conferance: Asian Waterqual 379, Bangkok, Thailand, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Erses, A.S., Onay, T.T., “Türkiye’de ambalaj atıkları yönetimi”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Aktaş, Ö., Çeçen, F., “Çöp sızıntı sularının arıtımında aktif karbon ilavesiyle çıkış suyu kalitesinin iyileştirilmesi, ODTÜ 2. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 187-194, Ankara, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Copty, N., Findikakis, A., “Uncertainty analysis of a well capture zone under multiple scales of heterogeneity”, Calibration and Reliability in Groundwater Modeling: A Few Steps Closer to Reality, K. Kovar, Z. Hrkal (Derleyenler), 456-461, Redbook Series # 277, IAHS, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Sarıoğlu, M.S., Copty, N., “A geochemical fate and transport model for hydrocarbons in the groundwater”, Proceedings of the MEDOSC 3rd Conference on Oil Spills, Oil Pollution and Remediation, 87-100, İstanbul, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Copty, N., Findikakis, A., “Statistical interpretation of transient radial flow in heterogeneous formations”, Groundwater Quality Modeling and Management Under Uncertainty-- Proceedings of the 2003 World Water and Environmental Resources Congress, S. Mishra (Derleyen), 13-23, ASCE, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Kocasoy, G., “Sustainable solid waste management systems: Aerobic landfills sites”, Proceedings of 2nd National Solid Waste Congress, 1-8, Dokuz Eylül University Press, İzmir, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Kocasoy, G., “Institutional structure of the solid waste and lanfill management in developing countries”, Proceedings of the Nineth Waste Management, 486, Graficha Geleati Press, Sardinia, Italy, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Kocasoy, G., “Privatization of solid waste management”, Proceedings of the ISWA World Congress 2003, 180-189, Australia, Melbourne, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Erses, S., Onay, T.T., “Bioremediation of petroleum contaminated sites”, Proceedings of the MEDOSC 3rd International Conference On Oil Spills, Pollution and Remediation, 27-42, Boğaziçi University Printhouse, İstanbul, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Otay, E., Yenigün, O., “An oil spill in the Bosphorus: The gotia accident”, Proceedings of the MEDOSC 3rd International Conference on Oil Spills, Oil Pollution and Remedation,27-42, Boğaziçi University Prithhouse, İstanbul, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Ayman-Öz, N., İnce, O., Kasapgil,-İnce, B., “Changes in acetoclastic methanogenic activity in an anaerobic reactor treating a pharmaceutical wastewater”, IWA Conference on Environmental Biotechnology:Advancement on Water & Wastewater Applications in the Tropics, Kuala Lumpur, Maleysia, 2003. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Doğan, T., Kasapgil-İnce, B., İnce, O., Ayman-Öz, N., “Inhibition of volatile fatty acid productıon in granular sludge from an UASB reactor”, IWA Conference on Environmental Biotechnology:Advancement on Water & Wastewater Applications in the Tropics, Kuala Lumpur, Maleysia, 2003. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
İnce, O., Eyice, O., Akarsubası, A.T., Sayı, N., Ovez, S., Kasapgil-İnce, B., “Analysis of Anaerobic Microbial Diversity in Golden Horn (Marine Inlet) Sediment by Molecular Tools”, IWA Conference on Environmental Biotechnology:Advancement on Water & Wastewater Applications in the Tropics, Kuala Lumpur, Maleysia, 2003. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Kerç A., Uyguner C.S., Bekbolet M., “Application of oxidative removal techniques for organic matter elimination in drinking water sources”, 9th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Water and Air Remediation, Montreal, Canada, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “A comparative study on the photocatalytic degradation of humic substances of various origin”, The First European Conference on Oxidation and Reduction Technologies for Ex-Situ and In-Situ Treatment of Water, Air and Soil (ECOR-1), Sartorius College, Göttingen, Germany, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kerç, A., Bekbölet, M., Saatçi, A.M., “Effects of oxidative treatment techniques on molecular size distribution of humic acids”, Proceedings of IWA (International Water Association) 3rd Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, Goslar, Germany, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kerç, A., Şen S., Bekbölet M., “Effects of preoxidation on the coagulation characteristics of natural organic compounds”, IOA-EA3G International Conference on Advanced in Science and Engineering for Industrial Applications of Ozone an Related Oxidants, Barcelona, Spain, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Evaluation of humic acid photodegradation by UV-vis and fluorescence spectroscopy”, SPEA3, 3rd European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications, Barcelona, Spain, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Bekbölet, M., Uyguner, C.S., Selçuk, H., Rizzo, L., Nikolaou, A.D., Meriç, S., Belgiorno, V., “Oxidative Removal of NOM: Application to drinking water and formation of disinfection by-products”, NATO Science Programme Seminar, Evaluation of Alternative Water Treatment Systems for Obtaining Safe Water, Fisciano (SA), Italy, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Implementation of spectroscopic parameters for practical monitoring of natural organic matter”, NATO Science Programme Seminar, Evaluation of Alternative Water Treatment Systems for Obtaining Safe Water, Fisciano (SA), Italy, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Süphandağ, A.Ş., Bekbölet, M., “Deconstructing TiO2-NOM Isotherm”, 12th International Meeting of Inetrantional Humic Substances Society, Sao Pedro, Brazil, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Selçuk, H., Sarıkaya, H.Z., Bekbölet, M., Anderson, M., “Treatment of drinking water by immobilized TiO2 in the photoelectroscatalytic system”, 2004 World Congress, Palais de Congress in Marrakech, Morocco, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Selçuk, H., Güler, H., Bekbölet, M., “A GIS Based network for drinking water management: A case study for Istanbul”, 2004 World Congress, Palais de Congress in Marrakech, Morocco, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Selçuk, H., Güler, H., Bekbölet, M., “Environmental impacts of transportation systems: A case study for Istanbul”, 6th International Congress on Advances in Civil Engineering, Boğazici University, İstanbul, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Türker-Saçan, M., Sağ-Erdem, S., Altınbaş-Özpınar, G., Akmehmet-Balcıoğlu I., “Organik kirleticilerin biyokonsantrasyon faktörlerinin karakteristik kök indeksi ve kuantum kimyasal tanımlayıcılarla modellenmesi”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Akmehmet Balcıoğlu I., Türker Saçan M., "Ozonlama prosesi ile arıtılan endüstriyel atıksuların toksisitelerinin incelenmesi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Sağ-Erdem, S., Altınbaş-Özpınar, G., Türker-Saçan, M., “1,3,4-tiadiazol-2-tion ve oksijenli türevlerinin Aromatikliklerinin Araştırılmasında DFT Hesaplamaları ve Temel Bileşen Analizi”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Türker-Saçan, M., Özkovalak, N., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Selenit, selenat ve ışık şiddetinin tuzlu su algı Dunaliella Tertiolecta’nın büyümesine olan etkileri”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Akmehmet-Balcıoğlu, I., Tarlan, E., Kıvılcımdan, Ç., Türker-Saçan, M., “Comparison of catalyzed and noncatalyzed ozonation of kraft pulp effluent and effect on biodegradability” The First Eurepean Conference on Oxidation and Reduction Technologies for Ex-situ and In-situ Treatment of Water, Air and Soil. ECOR-1, Berlin, Almanya, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Ansal, A.M., “Seismic microzonation methodology based on case studies”, Proceedings of International Conference in Earthquake Engineering to Mark 40 Years from Catastrophic 1963 Skopje Earthquake, Skopje, Rep. of Macedonia, 2003. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Ansal, A.M., “Site and source factors in seismic microzonation”, Proceedings of Symposium on Protection of Historical Structures and Monuments Against Earthquakes, Crete, Greece, 2003. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Erdik, M., Durukal, E., Siyahi, B., Fahjan, Y., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M., Akman, H., “The determination of earthquake ground motion for earthquake resistance building design”, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, 2003. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Constantinou, M., Erdik, M., Roussos, P., “Assessment of performance of Bolu viaduct in the 1999 Duzce earthquake in Turkey”, Proceedings of FIB Conference - Concrete Structures in Seismic Regions, 128-140, Athens, Greece, 2003. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Özener, H., Kalafat, D., Gülen, L., Arpat, E., Yılmaz, O., Doğru, A. G., Öğütçü, Z., Yılmazer, M., Güneş, Y., Şanlı,U., Çakmak,R., Turgut, B., “A study on investigation of crustal deformation and block kinematics along the eastern sector of the NAF by GPS measurements”, AGU 2003 Fall Meeting, San Francisco , California, 2003. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Özgüç, A., Ataç, T., “Effects of hysteresis in solar cycle variations between flare index and cosmic rays”, Proceedings of the ISCS, ‘Solar Variability as an Input to the Earth’s environment’, ESA Sp-535, 687-689, Tatranska Lomnica, Slovakia, 2003. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003

Sayfalar