Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Zülfikar, C., Çağnan, Z., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M.B., Erdik, M., "Shakemap based earthquake loss estimation", Proceedings of the European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Doğru, A., Özener, H., Toz, G., "Utilizing information technology infrastructure for tectonic studies in Turkey", AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Gülen, L., Zhang, H., Benoit, M., Kalafat, D., Toksöz, M.N., "Crustal structure and thickness variations determined by double-difference tomography and receiver functions in the Marmara Region, North Western Turkey", Geophysical Research Abstracts, 10, EGU2008-A-04324, 2008, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Güneş, Y., Kalafat, D., "Yerel ölçekte deprem ağlarının önemi ve depreme hazırlık", Bodrum Yarımadası'nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu, TMMOB, Bildiriler Kitabı, 306-310, Bodrum, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Halıcıoğlu, K., Özener, H., Deniz, R., "Current geoid studies in Turkey and the need for local high-precision astrogeodetic geoid determination using CCD/Zenith cameras", AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kalafat, D., "Deprem yerlerinin belirlenmesinde istasyon dağılımının önemi: Kandilli Türkiye deprem ağı'nın gelişimi ve optimum ağ tasarımı" (The importance of seismic station distribution in earthquake location determinations : Design and optimization of the Kandilli Turkish Seismic Network)", Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi (The 18th International Geophysical Congress and Exhibition, Extended Abstracts, 3A9, MTA Cultural Center), 3a9, MTA Kültür Merkezi, Ankara, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kalafat, D., Kekovalı, K., Pınar, A., "The 30 July 2005 (Mw=5.4), and the 20 - 26 December 2007 (Mw=5.5: Mw=5.3) Afşar-Bala (Ankara) earthquakes series in Central Turkey", Geophysical Research Abstracts, 10, EGU2008-A-09923, 2008, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kalafat, D., Kekovalı, K., Pınar, A., "Cataloque of sources parameters of moderate and strong earthquakes for Turkey and surrounding area", Geophysical Research Abstracts, 10, EGU2008-A-07256, 2008, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kalafat, D., Güneş, Y., "Bodrum Yarımadası ve yakın çevresinin depremselliği", Bodrum Yarımadası'nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu, TMMOB, Bildiriler Kitabı, 295-303, Bodrum, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kalafat, D., Kekovalı, K., Deniz, P., Güneş, Y., Pınar, A., Horasan, G., "31 Temmuz-1 Ağustos 2005 ve 20-27 Aralık 2007 Afşar-Bala (Ankara) deprem dizisi", DAYK2008, T.C. Sakarya Üniversitesi Doğal Afetler ve Yerbilimleri Kulübü, 1. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 21-30, Adapazarı, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Mowrtage, W., "Shake table and its benefits for engineering education and industry", The International Conference on Educational Engineering Laboratories , University of Garyounis, Benghazi, Libya, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Mowrtage, W., "Principles of laboratory instrumentations (Transducers and Data Acquisition System)", The International Conference on Educational Engineering Laboratories , University of Garyounis, Benghazi, Libya, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Okur, V., Altun, S., Ansal, A., "Silt-kil zeminlerin, dinamik stabilite kayıplarınin enerji yöntemine dayalı hesabı", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Öğütçü, Z., Deniz, P., Horasan, G., Kalafat, D., Boztepe-Güney, A., Yıldırım, E., " Türkiye'de doğal ve yapay sismik :Kaynakların ayırt edilmesi, DAYK2008, T.C. Sakarya Üniversitesi Doğal Afetler ve Yerbilimleri Kulübü, 1. Ulusal Doğal Afetler ve Yerbilimleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 92-95, Adapazarı, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Özden, S., Bekler, T., Tutkun, S.Z., Kürçer, A., Ateş, Ö., Bekler, F., Kalafat, D. et al., "Biga Yarımadası ve Marmara Denizi güneyinin sismotektoniği", ATAG-12 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 12. Çalıştayı Bildiri Özetleri Kitabı, 48-49, MTA Genel Müdürlüğü Akçakoca EDT, Akçakoca, Düzce, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Pınar, A., Üçer, S.B., Honkura, Y., Ito, A., Barış, Ş., Matsushima, M., Sezgin, N., Kalafat, D., Horiuchi, S., "The state of stress along the fault rupture zone of the 1999 İzmit (Turkey)", Earthquake, Geophysical Research Abstracts, 10, EGU2008-A-04776: SM3-ITU40-007, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Spence, R., So, E., Cultrera, G., Ansal, A., Pitilakis, K., Campos Costa,A., Tönük, G., Argyroudis, S., Kakderi, K., Sousa, M.L., "Earthquake loss estimation and mitigation in Europe: A review and comparison of alternative approaches", Procedings of World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Toksöz, M.N., Van der Hilst, R.D., Sun, Y., Gülen, L., Kalafat, D., Kuleli, H.S., Li, C., Zhang, H., "Seismic tomography of the Arabian-Eurasian collision zone and surrounding areas", 30th Monitoring Research Review : Ground-Based Nuclear Explosion monitoring Technologies 2008 , Proceedings, 504-513, Portsmouth, USA, 2008. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kalafat, D., Kekovalı, K., Güneş, Y., Yılmazer, M., Kara, M., Deniz, P., M. Berberoğlu , M., Türkiye ve Çevresi Faylanma Kaynak Parametreleri (MT) Kataloğu (1938-2008) – A Cataloque of Source Parameters of Moderate and Strong Earthquakes for Turkey and its Surrounding Area (1938-2008), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Kitap 2009
Durukal, E., Erdik, M., Çağnan, Z., Şeşetyan, K., ” İstanbul earthquake: Issues with the compulsory Insurance”, Natural Hazards Review, ASCE, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Erdik, M., Keypour, H., Durukal, E., “ Assessment of the earthquake response of Hagia Sophia”, Gesellschaft für Gregorianik-Forschung e.V.Germany, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Ansal, A., Tönük, G., "Site specific earthquake characteristics for performance based design", Keynote Lecture, Proceedings of International Conference on Earthquake Engineering, Seismology and Engineering Seismology, 59-63, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosna Herzegnovia, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ansal, A., Tönük, G., Kurtuluş, A., " Earthquake hazard and microzonation for urban planning", Proceedings of Balkan Seminar on Earthquake Engineering, AA1-AA3, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ansal, A., Tönük, G., Kurtuluş, A., "Microzonation and earthquake damage scenarios", Proceedings of 1st International Conference on Sesimic Retrofitting, Tebriz, İran, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
D’Ayala, D., Ansal , A., "Non linear push over assessment of historic buildings in İstanbul to define vulnerability functions", Proceedings of the Conference on Earthquakes and Tsunamis - Civil Engineering Disaster Mitigation Activities - Implementing Millennium Development Goals., Paper No.128, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Doğru, A., Özener, H., Toz, G., “Utilizing geoscientific data and tools for e-science”, EGU General Assembly 2009, Vienna, Austria, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Erdik, M., “ A study on warning algorithms for İstanbul earthquake early warning system”, Proceedings of the COMPDYN 2009, Rhodes, Greece, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Gürbüz, C., Kalafat, D., Yılmazer, M., Kekovalı, K., Öğütçü, Z., Güneş ,Y., Kara, M., Suvarıklı, M., “Marmara denizi, deniz tabanı gözlemevi projesi (MDTGP)- The Sea of Marmara, sea bottom observatory project (MSBOP)”, International Earthquake Symposium, Abstract Book, 61, Kocaeli, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Hastaoğlu, K., Şanlı, U., “ Bias on rapid static GPS velocity estimates due to large Inter-station height differences: Examples from Koyulhisar landslide in central Turkey”, EGU 2009, Vienna, Austria, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kalafat, D. Yılmazer, M., Kekovalı, K., Görgün, E., Poyraz, S.A., “Türkiye deprem ağına ait genişbantlı (BB) deprem istasyonları kullanılarak yapılan yakın gerçek zamanlı bölgesel moment tensör değerlendirmeleri - Near real time regional moment tensor estimation using Turkish seismic network’s broadband stations”, International Earthquake Symposium, Abstract Book, 62, Kocaeli, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kalafat, D., Öğütçü, Z., Güneş, Y., Kekovalı, K. et al.,“İç Anadolu Bölgesi, Tuz Gölü ve civarının sismisitesi ve sismotektonik özelliklerinin incelenmesi- Investigation of seismicity and seismotectonic features of salt lake and surroundings, Central Anatolia Region”, International Earthquake Symposium, Abstract Book, 63, Kocaeli, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kalafat, D., Öğütçü, Z., Suvarıklı, M., Güneş, Y., Kekovalı, K. et al., “Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) genişbantlı (GB) sayısal deprem ağının gelişimi - evolution of Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) broadband (BB) digital seismic network”, International Earthquake Symposium, Abstract Book, 64, Kocaeli, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kalafat, D., Gürbüz, C., Yılmazer, M., Kekovalı, K., Öğütçü, Z., Güneş, Y., Kara, M., Suvarıklı, M., “Eş zamanlı deniz dibi gözlemevlerine bir örnek: Marmara Denizi, deniz dibi gözlemevi (MDDG), Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı, ATAG 13, Bildiri Özetleri Kitabı, 28, ÇOMÜ, Çanakkale, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kalafat, D., Öğütçü, Z., Güneş, Y., Kekovalı, K. et al., “Tuz Gölü ve civarının sismotektonik özelliklerinin incelenmesi”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı, ATAG 13, Bildiri Özetleri Kitabı, 29, ÇOMÜ, Çanakkale, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kılıç, S.A., “Simulation of sloshing effects in cylindrical tanks and evaluation of seismic performance”, American Society of Civil Engineers, Technical Committee on Lifeline Earthquake Engineering, TCLEE 2009 Conference, Oakland, USA, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Öcal , M.F., Kalafat, D., Erdik, M. Et al., “ELER yazılımıyla yakın geçmişte Türkiye’de meydana gelen depremlerin tahmini yer sarsıntı haritalarının oluşturulması”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı, ATAG 13, Bildiri Özetleri Kitabı, 38, ÇOMÜ, Çanakkale, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özener, H., Arpat, E., Ergintav, S., Doğru, A., Çakmak, R., Turgut, B., “Will a major earthquake strike the eastern Turkey?”, TIEMS 2009 16th Annual Conference, 42-48, İstanbul, 2009. Best Paper Award Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özener, H., Doğru, A., “Design of a system for rapid assessment of earthquake hazard in Turkey for decision making”, TIEMS 2009 16th Annual Conference, 49-54, İstanbul, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Şengül, M.A., Poyraz, S.A., Özvan, A., Tapan, T., Kalafat, D., “25 Ocak 2005 Hakkari-Sütlüce depremi fay mekanizması çözümlerinin saha verileri ile karşılaştırılması”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı, ATAG 13, Bildiri Özetleri Kitabı, 50, ÇOMÜ, Çanakkale, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Tanırcan, G., Siyahi, B., Uçkan, E., Şafak, E., “Seismic hazard and risk assessment for southern caucasusu-eastern Turkey energy corridor, seismicity of azerbaijan territory and seismic risk of big cities”, Catalogue of Seismoforecasting Research Carried out in Azerbaijan Territory in 2008, Qurban Yetirmishli, Baku, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kocasoy, G., Şahin, V., “Endüstriyel atıksuların zeolitle arıtılması”, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK’O8 Bildiriler Kitabı, İ. Toröz et al. (Derleyenler), ISBN : 978-975-561-331-4 FORART Basımevi, 107-116, İstanbul, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Kocasoy, G., “Yüksek organik içerikli çamurların stabilizasyonu/solidifikasyonu”, Filibeli, A et all.(editörler) 2ci Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu-AÇS-2009 Bildiriler Kitabı, 107-114, Güneş Ofset Ltd., İzmir, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kocasoy, G., Recycling and recovery of solid wastes (Katı atıkların geri dönüştürülmesi ve geri kazandırılması”, Vujic, G., Mihajlov, A. and Vogt, G. (editörler), Proceedings of the Strategic Waste Management Plannning in South Eastern European, Middle East and Mediterranean Region Beacon Conference, 33-40, Novi Sad, Serbia, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kocasoy, G., “Environmental pollution caused by natural disasters, World Congress 2009- Turning Waste into Ideas,Vieira, J:M.P., Ramiso, P.J., Silveira, A.I.E. (editors) Abstract Book and CD of theProceedings , ISBN : 978-989-96421-1-9, page146, ISWA, APESB, Lizbon, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Levi, A., Kocasoy, G. “Farklı ülkelerde atıksu arıtma tesisi çamuru uygulamaları”, A. Filibeli (Derleyen) 2. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu-AÇS-2009 Bildiriler Kitabı, 1-16, Güneş Ofset Ltd., İzmir, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Smith, P.D., Kılıç, S.A., “'Blast in an urban environment: Boulevards, buildings and blast walls”, Cooperation in the Field of Science and Technology (COST), Action 26: “Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events”, University of Southampton, UK, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Dıraçoğlu, D., Güçlü, B., Alptekin, K., Karan, A, Aksoy, C., “Maximal bite force measurement by the “Istanbul bite force recorder”, Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences, 11, 3, 117-123, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Ratnayaka, K., Raman, V.K., Faranesh, A.Z., Sönmez, M., Kim, J.H., Gutiérrez, L.F., Öztürk, C., McVeigh, E.R., Slack, M.C., Lederman, R.J., “Antegrade percutaneous closure of membranous ventricular septal defect using X-Ray Fused with MRI (XFM)”, JACC: Cardiovascular Interventions, 2, 3, 224-230, Medline, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Torun, D., Yıldız, M., Güçlü, B., “Frequency following responses evoked by vibrotactile stimulation of the distal phalanx in normal subjects”, Türk Nöroloji Dergisi, 15, 260-261, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Erdoğan, S.B., Yücesoy, C.A., Huijing, P. A., Akın, A., “Evaluation of Co-activation of antagonistic muscles using near infrared spectroscopy”, Biomedical Optics (BIOMED), St. Petersburg, USA, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Okur, O.O., Aydın, K., Öztürk, C., “Evaluation of non-rigid registration of SPM5 in normal children”n, Proceedings of 25th Annual Meeting of ESMRMB, Valencia, Spain, 2008. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Sönmez, M., Faranesh, A., Lederman, R., Lorenz, C., Öztürk, C., “A software for system calibration, registration and real-time image fusion for X-ray and MRI suites”, Proceedings of 25th Annual Meeting of ESMRMB, Valencia, Spain, 2008. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Ülgen, Y., Tezer, I., “Effects of UV radiation on the airborne particles in the operating room”, Proceedings of the 4th European Congress for Medical and Biomedical Engineering, EMBEC 2008, Antwerp, Belgium, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “Stability of polymeric hollow fibers used in hemodialysis”, Proceedins of 13th International Conference on Biomedical Engineering: ICBME 2008, 1462-1465, Singapur, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of dialysis environment on the structural properties of the membranes used for high flux dialysis”, TMS2009 138th Annual Meeting, 17, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of high flux hemodialysison polyamide and polysulfone dialysis membranes”, Proceedings of ASME SUMMER Bioengineering Conference, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of high flux hemodialysis on polymeric hollow fibers used in dialyzers” Proceedings of 35th Annual Northeastbioenginering Confrence, Harvard University, Boston, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aşık, M.D., Güçlü, B., “Yüz felcine bağlı lagoftalmusun fonksiyonel ve kozmetik olarak iyileştirilmesi için bir cihaz”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ateş, F., Huijing, P.A., Yücesoy, C.A., “Epimüsküler bağlantılı kasta yüksek boyda önceki aktivite kas kuvvetini azaltan önemli uzama geçmişi etkilerine yol açmaktadır”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ateş, F., Huijing, P.A., Yücesoy, C.A., “Due to epimuscular myofascial force transmission, surgical aponeurotomy causes a force reduction not only for the agonist but also for its non-targeted synergist”, International Society of Biomechanics XXIIth Congress, Cape Town, South Africa, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Bilici, T., Tabakoğlu, Ö., Kalaycıoğlu, H., Kurt, A., Sennaroglu, A., Gülsoy, M., “Skin tissue ablation by thulium (Tm:YAP) laser at 1980nm”, European Conference on Lasers and Electro-Optics and the XIth European Quantum Electronics Conference, Munih, Germany, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Bilici, T., Tabakoğlu, Ö., Kalaycıoğlu, H., Topaloğlu, N., Kurt, A., Sennaroğlu, A., Gülsoy, M., “Tulyum laser sistemi ile doku kaynağı: Öndoz çalışmaları”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Duru, D.G., Özkan, M., “Determination of neural fiber connections based on data structure algorithm”, 7th International Symposium on Noninvasive Functional Source Imaging of the Brain and Heart & 7th International Conference on Bioelectromagnetism, Engineering Faculty of the University of Rome “Sapienza”, Rome, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Duru, D.G., Özkan, M., “Özyineli Yt veri yapısı kullanılarak yolak takibi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Erdoğan, S.B., Turan, B., Bilgin, C., Akın, A., “Video oyunları oynamanın görsel dikkat ve beyin hemodinamikleri üzerine etkisinin işlevsel yakın kızılaltı spektroskopi yöntemiyle incelenmesi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Evcil, K., Akın, A., “Sürekli dalga yakın kızılaltı spektroskopi tabanlı optik görüntüleme sistemi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Güveniş, A., “Tıbbi teknoloji yönetiminde yaklaşımlar”, Tıbbi Cihaz İmalatı Kongresi, Samsun, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Hortaçsu, A., Güçlü , B., Ertaç, S., List, J.A., “The neural basis of behavior in the ultimatum bargaining game: An EEG study”, Society for Neuroscience Abstracts, 35, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Karahan, E., Okur, O.O., Alkan, O., Yıldırım, T., Öztürk, C., “Studying familiarity of different stimulus types”, Proceedings, International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 17, 1701, Honolulu, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Karahan, M., Akgün, U., Nuran, R., Türkoğlu, A., Ateş, F., Yücesoy, C.A., Türkmen, M., “Geliştirilen yeni artroskopik düğüm Pretzel’in karşılaştırmalı biyomekanik analizi”, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kubat, E., Akın, A., “Evaluation of the effect of aging on brain asymmetry with functional near infrared spectroscopy”, AD/PD 2009: 9th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases, Prag,Czech Republic, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Kurt, B., Gülsoy, M., "Laser ışınlanan dokunun optik ve termal tepkisi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Nevşehirli, D., Akın, A., “Serbest dalgıçlarda İYKAS ile serebrovasküler reaktivite ölçümü”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Okur, O.O., Öztürk, C., Aydın, K., “Comparison of SPM and Freesurfer Brain Morphometry Analyses Results”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özker, M., Bayraktaroğlu, Z., Kaşıkç, I., Erdoğan, B., Akın, A., Demiralp, T. “Durağan hal görsel uyarılmış potansiyellerin prefrontal korteksteki izdüşümü”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özmen, O.O., Öztürk, C., Aydın, K., “Effects of the Modulation in the White Matter Voxel Based Morphometry”, Proceedings, International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 17, 4685, Honolulu, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özyurt, O., Dinçer, A., Öztürk, C., “Brain MR image segmentation with fuzzy C-means and using additional shape elements”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özyurt, O., Dinçer, A., Öztürk, C., “Comparison of perfusion values obtained by single subtraction and multiple subtraction strategies in ASL”, Proceedings, International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 17, 1531, Honolulu, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Pack, A.K., Güçlü, B., Gescheider, G.A., Pawson, L.J., “Deep static indentation (4 mm) lowers psychophysical vibrotactile thresholds at 250 Hz, but elevates them at 1 and 10Hz”, Society for Neuroscience Abstracts, 35, 2009 Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Sarıca, N., Aksoy, M.E., “The effect of hemodialysis environment and reuse solution on the stability of high flux polyamide membranes”, Proceedings of World Congress of Nephrology, WCN09 Satellite Conference Kidney Diseases in Disadvantaged Populations, Milan, Italy, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Sarıca, N., Aksoy, M.E., Bindal, C., Üçışık, H., “The influences of reuse solution and the hemodialysis environment on the high flux polyamide holow fiber membranes”, ICAM 2009, 233-236, Rio de Jenerio, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Sarıca, N., Aksoy, M.E., Bindal, C., Üçışık, H., “The influences of reuse solution and the hemodialysis environment on the high flux polyamide holow fiber membranes”, Proceeding of World Congress on Medical Physics, 233-236, Münih, Germany, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Sarp, A.S., Gülsoy, M., “Seramik braketlerin laserle çıkarılması”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Saybaşılı, H., Faranesh, A.Z., Saikus, C.E., Öztürk, C., Lederman, R. J., Guttman, M.A., “Multi-Phase 3D Angiography Roadmaps for Real-Time MRI-Guided Procedures”, Proceedings, International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 17, 2574, Honolulu, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Solmaz, H., Ülgen, Y., Tümer, M., “Mikrodenetleyici tabanlı biyoempedans analiz cihazı”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Tabakoğlu, Ö., Topaloğlu, N., Gülsoy, M., "Deri Kaynağında farklı laser aktarımı modalitelerinin araştırılması”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Talat, D., Güveniş, A., “Comprasion of positioning algorithms for a PET detector: A simulation study”, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 412, suppl.: 2, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Talat, D., Güveniş, A., PEM görüntüleme için yapay sinir ağları temelli bir pozisyonlama algoritması”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Tok, R.U., Ölmez, T., Akın, A. , “Homojen olmayan ortamlarda foton göçü için monte carlo simülasyonu”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Topaloğlu, N., Tabakoğlu, Ö., Ergenoğlu, M.Ü., ve Gülsoy, M., “Endovenöz laser uygulamalarında 980-nm ve 1070-nm laserlerin karşılaştırılması”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Torun, D., Yıldız, M., Güçlü, B.,”Parmak ucunun mekanik titreşimle uyarılmasına karşı beyinden ölçülen frekans uyumlu cevaplar”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Tunç, B., Aksoy, M.E., Usta, M., Kutbay, I., Üçışık, A.H., “The effect of injection of anti coagulant drugs to rats with fractured bones on the transition phases of the bone”, Proceedings of ASME SUMMER Bioengineering Conference, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Tunç, B., Kutbay, I., Aksoy, M.E., Üçışık, A.H., “The effect of injection of anticoagulant drugs to rats with fractured bones on the transition of phases on inorganic parts of bone”, Proceedings of ICAM 2009, 1535-1537, Rio de Jenerio, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Türkoğlu, A.N., Ateş F., Akgün U., Yücesoy C.A. ve Karahan M., “Geliştirilen yeni artroskopik düğüm Pretzel’in karşılaştırmalı biyomekanik analizi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Utku, Ş., Barak, M., Zaslansky P., Sharar, R., Yücesoy, C.A., Saybaşılı, H., Weiner, S., “Kortikal kemik dokusunun mekanik özelliklerinin optomekanik yöntemle incelenmesi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ülgen, Y., “Sağlıkta teknoloji kullanımı ve hasta güvenliği”, 3. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi, İstanbul, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ülgen, Y., “The impact of Information technologies on healthcare next 10 years”, Proceedings of 7th International Conference on Information Communication Technologies in Health, ICICTH 2009, Samos, Greece, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ülgen, Y., “Yoğun bakımda cihaz kullanımı: cihazların bakım ve idamesi”, 5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Adana, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ünlü, E., Bolay, H., Akın, A. “Migrende zihinsel aritmetiğin hemodinamik ilişkilendirilmesi”, Proceedings of 14th National Biomedical Engineering Conference: BIYOMUT 2009, İzmir, 2009. CD Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Yaman, A., Ledesma-Carbayo, M.J., Baan, G.C., Huijing, P.A., Özturk, C., Yücesoy, C.A., “Substantial strain in extramuscular connections show exposure to force: a major role in epimuscular myofascial force transmission”, Second International Fascia Research Congress, Amsterdam, Netherlands, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009

Sayfalar