Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüazalan sırada İndeksi Tarihi
Tiveci S., Çakır T., Saybaşılı H., Akın A., Ülgen K., “Calcium dynamics in brain-energy metabolism”, AGORA 2004, Kuşadası, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kaçar, S.B., Şaylı, Ö., Ülgen, K., Akın, A., “Use of NVC model in hyperammonemia”, AGORA 2004, Kuşadası, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Emir U., Şayli Ö., Akın A., “Investigation of breatholding effect on cerebral hemodynamics by functional near-infrared spectroscopy”, AGORA 2004, Kuşadası, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Alsan, S., Çakır, T., Saybaşılı, H., Akın, A., Ülgen, K., “Modelling of neurotransmitter glutamate via metabolic flux analysis”, AGORA 2004, Kuşadası, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Akgül, C.B., Sankur, B., Akın, A., “Evidence of cognitive activity in FNIRS data”, OSA Biomedical Optics Topical Meeting, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Akgül, C.B., Akın, A., Sankur, B., “İşlevsel optik işaretlerde bilişsel etkinliğin varlığı”, SIU 2004, 2004. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Balcıoğlu-Akmehmet, I., Ötker, M., “Antibiyotik formülasyon atıksuyunun O3, O3/H2O2 ve O3/UV prosesleri ile ön arıtımı”, 2. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Balcıoğlu-Akmehmet, I., Ötker, M., “Bangkok, “oxidative treatment of antibiotics in pharmaceutical effluents”, IWA Asia Pacific Regional Conference, Bangkok, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Balcıoğlu-Akmehmet, I., Tarlan, E., Kıvılcımdan, Ç., Türker-Saçan M., “Combination of catalytic ozonation and algal treatment for pulp and paper mill effluents”, IWA Asia Pacific Regional Conference, Bangkok, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Emir, E.U., Erdinçler, A., “The role of compactibility in measuring sludge dewaterability”, Proceedings of IWA Asia Pacific Regional Conferance: Asian Waterqual 379, Bangkok, Thailand, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Erses, A.S., Onay, T.T., “Türkiye’de ambalaj atıkları yönetimi”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Aktaş, Ö., Çeçen, F., “Çöp sızıntı sularının arıtımında aktif karbon ilavesiyle çıkış suyu kalitesinin iyileştirilmesi, ODTÜ 2. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 187-194, Ankara, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Copty, N., Findikakis, A., “Uncertainty analysis of a well capture zone under multiple scales of heterogeneity”, Calibration and Reliability in Groundwater Modeling: A Few Steps Closer to Reality, K. Kovar, Z. Hrkal (Derleyenler), 456-461, Redbook Series # 277, IAHS, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Sarıoğlu, M.S., Copty, N., “A geochemical fate and transport model for hydrocarbons in the groundwater”, Proceedings of the MEDOSC 3rd Conference on Oil Spills, Oil Pollution and Remediation, 87-100, İstanbul, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Copty, N., Findikakis, A., “Statistical interpretation of transient radial flow in heterogeneous formations”, Groundwater Quality Modeling and Management Under Uncertainty-- Proceedings of the 2003 World Water and Environmental Resources Congress, S. Mishra (Derleyen), 13-23, ASCE, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Kocasoy, G., “Sustainable solid waste management systems: Aerobic landfills sites”, Proceedings of 2nd National Solid Waste Congress, 1-8, Dokuz Eylül University Press, İzmir, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Kocasoy, G., “Institutional structure of the solid waste and lanfill management in developing countries”, Proceedings of the Nineth Waste Management, 486, Graficha Geleati Press, Sardinia, Italy, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Kocasoy, G., “Privatization of solid waste management”, Proceedings of the ISWA World Congress 2003, 180-189, Australia, Melbourne, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Erses, S., Onay, T.T., “Bioremediation of petroleum contaminated sites”, Proceedings of the MEDOSC 3rd International Conference On Oil Spills, Pollution and Remediation, 27-42, Boğaziçi University Printhouse, İstanbul, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Otay, E., Yenigün, O., “An oil spill in the Bosphorus: The gotia accident”, Proceedings of the MEDOSC 3rd International Conference on Oil Spills, Oil Pollution and Remedation,27-42, Boğaziçi University Prithhouse, İstanbul, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Ayman-Öz, N., İnce, O., Kasapgil,-İnce, B., “Changes in acetoclastic methanogenic activity in an anaerobic reactor treating a pharmaceutical wastewater”, IWA Conference on Environmental Biotechnology:Advancement on Water & Wastewater Applications in the Tropics, Kuala Lumpur, Maleysia, 2003. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Doğan, T., Kasapgil-İnce, B., İnce, O., Ayman-Öz, N., “Inhibition of volatile fatty acid productıon in granular sludge from an UASB reactor”, IWA Conference on Environmental Biotechnology:Advancement on Water & Wastewater Applications in the Tropics, Kuala Lumpur, Maleysia, 2003. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
İnce, O., Eyice, O., Akarsubası, A.T., Sayı, N., Ovez, S., Kasapgil-İnce, B., “Analysis of Anaerobic Microbial Diversity in Golden Horn (Marine Inlet) Sediment by Molecular Tools”, IWA Conference on Environmental Biotechnology:Advancement on Water & Wastewater Applications in the Tropics, Kuala Lumpur, Maleysia, 2003. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Kerç A., Uyguner C.S., Bekbolet M., “Application of oxidative removal techniques for organic matter elimination in drinking water sources”, 9th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Water and Air Remediation, Montreal, Canada, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “A comparative study on the photocatalytic degradation of humic substances of various origin”, The First European Conference on Oxidation and Reduction Technologies for Ex-Situ and In-Situ Treatment of Water, Air and Soil (ECOR-1), Sartorius College, Göttingen, Germany, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kerç, A., Bekbölet, M., Saatçi, A.M., “Effects of oxidative treatment techniques on molecular size distribution of humic acids”, Proceedings of IWA (International Water Association) 3rd Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, Goslar, Germany, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Kerç, A., Şen S., Bekbölet M., “Effects of preoxidation on the coagulation characteristics of natural organic compounds”, IOA-EA3G International Conference on Advanced in Science and Engineering for Industrial Applications of Ozone an Related Oxidants, Barcelona, Spain, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Evaluation of humic acid photodegradation by UV-vis and fluorescence spectroscopy”, SPEA3, 3rd European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications, Barcelona, Spain, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Bekbölet, M., Uyguner, C.S., Selçuk, H., Rizzo, L., Nikolaou, A.D., Meriç, S., Belgiorno, V., “Oxidative Removal of NOM: Application to drinking water and formation of disinfection by-products”, NATO Science Programme Seminar, Evaluation of Alternative Water Treatment Systems for Obtaining Safe Water, Fisciano (SA), Italy, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Implementation of spectroscopic parameters for practical monitoring of natural organic matter”, NATO Science Programme Seminar, Evaluation of Alternative Water Treatment Systems for Obtaining Safe Water, Fisciano (SA), Italy, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Süphandağ, A.Ş., Bekbölet, M., “Deconstructing TiO2-NOM Isotherm”, 12th International Meeting of Inetrantional Humic Substances Society, Sao Pedro, Brazil, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Selçuk, H., Sarıkaya, H.Z., Bekbölet, M., Anderson, M., “Treatment of drinking water by immobilized TiO2 in the photoelectroscatalytic system”, 2004 World Congress, Palais de Congress in Marrakech, Morocco, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Selçuk, H., Güler, H., Bekbölet, M., “A GIS Based network for drinking water management: A case study for Istanbul”, 2004 World Congress, Palais de Congress in Marrakech, Morocco, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Selçuk, H., Güler, H., Bekbölet, M., “Environmental impacts of transportation systems: A case study for Istanbul”, 6th International Congress on Advances in Civil Engineering, Boğazici University, İstanbul, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Türker-Saçan, M., Sağ-Erdem, S., Altınbaş-Özpınar, G., Akmehmet-Balcıoğlu I., “Organik kirleticilerin biyokonsantrasyon faktörlerinin karakteristik kök indeksi ve kuantum kimyasal tanımlayıcılarla modellenmesi”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Akmehmet Balcıoğlu I., Türker Saçan M., "Ozonlama prosesi ile arıtılan endüstriyel atıksuların toksisitelerinin incelenmesi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Sağ-Erdem, S., Altınbaş-Özpınar, G., Türker-Saçan, M., “1,3,4-tiadiazol-2-tion ve oksijenli türevlerinin Aromatikliklerinin Araştırılmasında DFT Hesaplamaları ve Temel Bileşen Analizi”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Türker-Saçan, M., Özkovalak, N., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Selenit, selenat ve ışık şiddetinin tuzlu su algı Dunaliella Tertiolecta’nın büyümesine olan etkileri”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Akmehmet-Balcıoğlu, I., Tarlan, E., Kıvılcımdan, Ç., Türker-Saçan, M., “Comparison of catalyzed and noncatalyzed ozonation of kraft pulp effluent and effect on biodegradability” The First Eurepean Conference on Oxidation and Reduction Technologies for Ex-situ and In-situ Treatment of Water, Air and Soil. ECOR-1, Berlin, Almanya, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Ansal, A.M., “Seismic microzonation methodology based on case studies”, Proceedings of International Conference in Earthquake Engineering to Mark 40 Years from Catastrophic 1963 Skopje Earthquake, Skopje, Rep. of Macedonia, 2003. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Ansal, A.M., “Site and source factors in seismic microzonation”, Proceedings of Symposium on Protection of Historical Structures and Monuments Against Earthquakes, Crete, Greece, 2003. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Erdik, M., Durukal, E., Siyahi, B., Fahjan, Y., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M., Akman, H., “The determination of earthquake ground motion for earthquake resistance building design”, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, 2003. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Constantinou, M., Erdik, M., Roussos, P., “Assessment of performance of Bolu viaduct in the 1999 Duzce earthquake in Turkey”, Proceedings of FIB Conference - Concrete Structures in Seismic Regions, 128-140, Athens, Greece, 2003. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Özener, H., Kalafat, D., Gülen, L., Arpat, E., Yılmaz, O., Doğru, A. G., Öğütçü, Z., Yılmazer, M., Güneş, Y., Şanlı,U., Çakmak,R., Turgut, B., “A study on investigation of crustal deformation and block kinematics along the eastern sector of the NAF by GPS measurements”, AGU 2003 Fall Meeting, San Francisco , California, 2003. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Özgüç, A., Ataç, T., “Effects of hysteresis in solar cycle variations between flare index and cosmic rays”, Proceedings of the ISCS, ‘Solar Variability as an Input to the Earth’s environment’, ESA Sp-535, 687-689, Tatranska Lomnica, Slovakia, 2003. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Yüzügüllü, Ö., Birgören, G., “Depremlerde altyapı davranışı ve oluşan hasarlar”, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, 2003. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Green, R., Çalışkan, Ö., Yüzügüllü, Ö., Petal M., “Home and office non-structural mitigation-lessons learned from shake table tests”, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, 2003. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2003
Edinçliler, A., Baykal, G., Dengili, K., “Shear strength of rubber wastes in embankment construction”, 7th International Syposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Edinçliler, A., Baykal, G, “Converting wastes into superior materilas”, 7th International Syposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Ansal, A., Laue, J., Buchheister, J., Erdik, M., Springman, S.M., Studer, J., Köksal, D., “Site characterization and site amplification for a seismic microzonation study in Turkey”, 11th International Conference on Soil Dynamics and Earthquake Engineering and 3 rd Earthquake Geotechnical Engineering, San Francisco, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Ansal, A., Oka, F., & Rollins, K. M. “Recent earthquake reports, general report – session 12”, Fifth Int. on Conf. Case Histories in Geotechnical Engineering, New York, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Durukal, E., Çatalyürekli, Y., “Assessment of site effects in source spectral studies”, XXIX General Assesmbly of the European Seismological Commision, Potsdam, Germany, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Aochi, H., Durukal, E., Bonilla, F., “Assessment of lateral spreading: Modelling a case from the 1999 Kocaeli Earthquake”, Proceedings of the 11the International Conference on Soil Dynamics and Earthquake Engineering & 3rd International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, UC Berkeley, CA, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Durukal, E., Erdik, M., Uçkan, E., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M., “Earthquake risk assessment for critical industrial facilities in Turkey”, Nato-Russia Advanced Research, Workshop on Earthquake Vulnerability Reduction for Critical Infrastructure and Facilities, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Erdik, M., Uçkan, E., “Structures with seismic isolation in Turkey”, Proceedings of the Third European Conference on Structural Control, 3ECSC, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Duran, Z., Garagon-Doğru, A., Toz, G., “Web-based multimedia GIS for historical sites”, ISPRS Congress, İstanbul, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Ergintav, S., Reilinger, R., Çakmak, R., McClusky, S., Hearn, E., Meade, B., Lenk, O., Özener, H., “Geodetic constraints on the earthquake deformation cycle along the western North Anatolian fault: Implications for earthquake mechanics and seismic hazards”, 1st General Assembly, Nice, France, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Aktar, M., “Vertical secular ground motion in İstanbul metropolitan district, using space radar interferometry", Workshop on Satellite Interferometry , Varsova, Polonya, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2004
Erkan, A., Keskin, C., Akarun,L., “Real time hand tracking and 3D gesture recognition for interactive interfaces using HMM”, Proc. ICANN/ICONIP, 567-570, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Erkan, A., Keskin, C., Akarun,L., “Etkileşimli arayüzler için gerçek zamanlı el izleme ve HMM tabanlı üç boyutlu hareket tanıma”, SIU 2003 Bildiriler kitabı, 192-195, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Gökberk, B., İrfanoğlu, M.O., Akarun, L., Alpaydın, E., “Yüz tanıma için en iyi gabor parametrelerinin seçimi”, SIU 2003 Bildiriler kitabı, 644-647, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özden, K.E., Akarun, L., “Görmeye dayalı 3B pratik sayısallaştırıcı”, SIU 2003 Bildiriler kitabı, 556-559, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Karadeniz, M.T., Akın, H.L., A neuro-fuzzy approach to partially observable markov decision problems," IFSA 2003, 487-490, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Köse, H., Kaplan K., Mericli, C., Akın, H.L., "Genetic algorithms based market-driven multi-agent collaboration in the robot-soccer domain", FIRA Robot World Congress 2003, Vienna, Austria, 2003. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Köse, H., Bayhan, S., Akın, H.L., "A fuzzy approach to global localization in the robot soccer domain", IJCI Proceedings of International XII Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks TAINN 2003, 1-7, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Kırlıdağ, M., Bingol, H., “The Shaping of an Electronic List by its Active Members”, 5th ITira, 40-48, Queensland, Australia, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Patlak, Ç., Başar-Bener, A., Bingöl, H., “Major publications since 2000, web service standards and real business scenario challenges”, EUROMICRO 2003, 421-424, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güngör T., “An approach for generating sentence parse trees based on proximity values”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 530-532, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güngör, T., “Lexical and morphological statistics for Turkish”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 409-412, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Şenkal, M., Güngör, T., Kardeş, O., “An approach for machine translation between Turkish and Spanish”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 471-473, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özgür, L., Güngör, T., Gürgen, F., “Adaptive Turkish anti-spam filtering”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), E5, 453-455, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güngör, G., “Parse tree generation using proximity values”, Proceedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications (AIA-2003), M.H. Hamza (Derleyen), 18-23, ACTA Press, Benalmadena, İspanya, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Şeker, Ş.E., Aygün, B., Say, A.C.C., “Türkçe doğal dil arayüzlü bir kişisel takvim programının tasarım ve kodlaması,” TAINN-2003 Türk Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 5, 240-242, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özgür, L., Güngör, T., Gürgen, F., “Adaptive Turkish anti-spam filtering”, Proceedings of the International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN-2003), C. Ardıl (Derleyen), 453-455, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Aktan M., Yurdakul, A., "Seviye dönüştürücüsüz çoklu besleme gerilimi ölçekleme yöntemiyle düşük güç harcayan sayısal işaret işleme bloklarının tasarlanması," SIU'2003, 254-256, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Yurdakul, A., "İki boyutlu sonlu dürtü yanıtlı süzgeçlerin çarpıcısız gerçeklenmesi için matematiksel model geliştirimi," SIU'2003, 265-268, İstanbul, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Işık, S., Dönmez, M.Y., Ersoy, C., “WIDE: Wireless information delivery environment”, IFIP Wireless On-Demand Networks, WONS, Madonna Di Campiglio, Italy, January 2004. LNCS 2928, Wireless On-Demand Network Systems, R. Battiti, M. Conti, R. Lo Cigno (Derleyenler), 315-328, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Komar, C., Ersoy, C., “Location tracking and location based services using IEEE 802.11 WLAN infrastructure”, European Wireless Symposium, Barcelona, February, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Oyman, İ., Ersoy, C., “The effect of overhead energy to the lifetime in wireless sensor networks”, IST Mobile and Wireless Communications Summit, Lyon, France, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Sarıel, S., Akın, H.L., “A novel search strategy for autonomous search and rescue robots,” RoboCup International Symposium 2004, Lisbon, Portugal, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Meriçli, C., Akın, H.L., Tufanoğulları, I.O., “World modeling in disaster environments with constructive self-organizing maps for autonomous search,” RoboCup International Symposium 2004, Lisbon, Portugal, 2004 Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Köse, H., Akın, H.L., “Robots from nowhere,” RoboCup International Symposium 2004, Lisbon, Portugal, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Soğancı R., Gürgen F., Topçuoğlu H., “Parallel implementation of a VQ-based text-independent speaker identification,” ADVİS 2004 Springer Verlag LNCS Proc., 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Say, A.C.C., Çetinoğlu, Ö., Demir, Ş., Öğün, F., “A natural language processing infrastructure for Turkish", Proceedings of the 20th International Conference on Computational Linguistics, Cenevre, İsviçre, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Şentürk, A., Gürgen, F., “Independent component analysis as a front-end for speaker recognition,” TAINN 2004 Proc., 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Ayan, U., Bayazıt, U., Gürgen, F., “Veri tabanlarının eniyi birincil sorgulama yöntemi ile çoklu yollar üzerinden sorgulanması,” TAINN 2004 Proc., 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Aköz, Ö., Zeren, M., “Security considerations in mobile IP networks using stateful packet filtering firewalls,” Proceeding of IST M&W Communications Summit, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Türk, O., Arslan, L.M., “Konuşmacı dönüştürme için üç yeni yöntem”, SIU 2003 Bildirileri Kitapçığı, 398-401, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Türk, O., Arslan, L.M., “Konuşmacı kimliği algılanmasında akustik özniteliklerin karşılaştırmalı analizi”, SIU 2003 Bildirileri Kitapçığı, 394-397, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Çakıroğlu, G., Bozma, H.I., “Seçici algılamada karmaşık odaklama dizilerinin kullanımı”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 180-183, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Dikici, Ç., Bozma, H.I., Civanlar, R., Alp, U.A., Ayaz, H., Karadeniz, M., “İlgiye dayalı gerçek zamanlı robot-video kodlama ve iletimi”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 75-78, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Alp, U.A., Ayaz, H., Karadeniz, M., Dikici, Ç., Bozma, H.I., “İnternet üzerinden uzaktan robot erişimi”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 540-543, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Açar, E., Bozma, H.I., “Baskılı devre kartlarının otomatik kontrolü”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 813-816, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Çini, U., Kahya, Y.P., Cerid, Ö., “DSP donanımı ile solunum seslerine dayalı olarak solunum hastalıkları yer saptama aygıtı”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 250-253, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Kahya, Y.P., Çini, U., Cerid, Ö., “Real-time regional respiratory sound diagnosis instrument”, EMBC 2003, Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 3098-3101, Cancun, Mexico, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Mınaeı S., Çiçekoğlu O., “A new resistorless electronically tunable voltage-mode first-order phase equalizer”, Ieee International Symposium On Circuits And Systems-Iscas 2003, 465-468, Bangkok-Thailand, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Arslan E., Metın B., Çakır C., Çiçekoğlu O., “A novel grounded lossless ınductance simulator with ccı”, International Xıı. Turkish Symposium On Artifical Intelligence And Neural Networks-Tainn 2003, , Çanakkale, 2003. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Mınaeı S., Çiçekoğlu O., Göknar C., “Fully differential first order phase equalizer with high cmrr”, Proceedings Of The 2003 European Conference On Circuit Theory And Design Ecctd'03, I, 193-196, Cracow-Poland, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Çaputçu R., Özcan S., Çiçekoğlu O., Kuntman H.,” Bessel type filters employing unity-gain ınverting and non-ınverting buffers”, Proceedings Of The 2003 European Conference On Circuit Theory And Design Ecctd'03, II, 33-36, Cracow-Poland, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Çaputçu R., Özcan S., Çiçekoğlu O., Kuntman H., “Unity gain filters designed with inverting and noninverting cmos ccıı+s”, Proceedings Of The Conference Applied Electronics, Pilsen-Czech Republic, 23-26, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003

Sayfalar