Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüartan sırada İndeksi Tarihi
Necipoğlu, N., “La prise de Constantinople par les Ottomans”, Cahiers Art et Science, 8, 129-144, 2004. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Sabuncu, Z., “Eski Türk edebiyatında güneş motifi üzerine bir inceleme” Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları, 28, I, 289-299, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Sheftel, M.B, “Symetries group analysis and invariant solutions of hydrodynamics type systems”, International Journal of Mathematical Science, 10, 497-534, 2004. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Sheftel, M.B., “Method of partner symmetries: non-invariant solutions of 4-dimensional heavenly equations, in: Chebotarev’s readings on the problems of modern group analysis and its applications to non-linear mechanics”, Kazan’s Mathematical Society, 155-122, Kazan, Russia, 2004. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Tarba-Ceylan, D., “Human rights ıssues in Turkish literature textbooks in primary and secondary education”, Human Rights Issues in Textbooks : The Turkish Case, D. Tarba-Ceylan, G. Irzık (Derleyenler), Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Tarba-Ceylan, D., “Sıradan kadınların yazarı Jane Austen”, Kadınlar Dile Düşünce S. Irzık, J. Parla (Derleyenler), İletişim Yayınları, İstanbul, 2004. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Tekçe, B., “Paths of marriage in Istanbul: Arranging choices and choice in arrangements", Ethnography, 5, 2, 2004. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Toprak, Z., “11 Nisan İnkılâbı ve 10 Temmuz Iyd-ı Millî’si ya da “İrtica”dan “İnkılâb”a,”, Toplumsal Tarih, 124, 80-85, 2004. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Toprak, Z., “Türkiye’de Muhalefetin Doğuşu: II. Dünya Savaşı ve Tek Parti’nin Sonu,” Toplumsal Tarih, 121, 70-75, 2004. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Toska, Z. (Hazırlayan), Kaf Dağının Ötesine Varmak –Festschrıft ın Honor of Günay Kut. Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları V.IV, Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Toska, Z., “Kaf dağının ötesine varmak üzere” Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları, 28, II, 157-178, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Uysal, Z., “Sükûnetsiz Meskenler, Huzursuz Mekânlar: Kiralık Konak ve Sodom ve Gomore’de Mekânsızlaşma” Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları, 28, II, 259-272, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Yenal, Z., Ahıska, M., “Hikayemi dinler misin? Tanıklıklarla Türkiye’de insan hakları ve sivil toplum”, Human Rights and Civil Society in Turkey, Tarih Vakfi Yayınları, 2004. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Bahadır, Ş., Dizdar, D., (Çevirenler), “Çevirinin doğası – Bir özet”, Hans J. Vermeer, Çeviri Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir? – Başkasının Bakışı, 257-267, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Güzelşen, M.R., “Bir roman yaratmak: Proust örneği”, E Dergisi, 62, 42-48, İstanbul, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Güzelşen, M.R., “Ön-metin, metin, metin-sonrası”, E Dergisi, 63, 38-39, İstanbul, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Güzelşen, M.R., “İçkin bir Ece Ayhan sözlüğü: ‘Şair’ ile ‘Şiir’in durumu ve edimi”, Mor Külhani: Ece Ayhan Şiiri,, O. Kahyaoğlu (Derleyen), 343-370, neKitaplar, İstanbul, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Güzelşen, M.R., “Gösterge Eleştirisi”, E Dergisi, 65, İstanbul, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Güzelşen, M.R., “Bir ‘Selim İleri Kollokyumu’ için öneriler”, E Dergisi, 64, 38-39, İstanbul, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Güzelşen, M.R., “Erich Auerbach: İstanbul’da yazılan iki temel yapıt”, Varlık Dergisi, 65-68, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Güzelşen, M.R., “Leo Spitzer: Yazınsal eleştiride biçem araştırmaları”, Varlık Dergisi, 68-72, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Güzelşen, M.R., (Çeviren), “Roland Barthes ile söyleşi”, E. Donda, R. Guarini, E Dergisi, 61, 48-51, İstanbul, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Ilgaz, D., “Türkiye’de sosyal politikalar açısından getirisi yüksek fikri hak alanı: Coğrafi işaretler”, Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl 1, 4, 199-218, İstanbul, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Ilgaz, D., “Citienship rights in the Turkish Republic: A re-evaluation in the euro-mediterranean area”, The European Union and the Mediterranean, The Mediteranean’s european Challenge, P. G. Xuereb (Derleyen), V, 333-379, European Research Centre, University of Malta, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Ilgaz, D., “Avrupa anayasası ve yetki dağılımı”, Marmara Journal of European Studies, 12, 1-2, 141-155, Publication of Marmara University, European Community Institute, İstanbul, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Paker, S., “Türkiye odaklı çeviri tarihi araştırmaları, kültürel hafıza, unutuş ve hatırlayış ilişkileri”, Journal of Turkish Studies, Ş. Tekin, G. Alpay-Tekin (Derleyenler), Z. Toska (Guest Editor), 28, III, 275-284, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Paker, S. (Çeviren), “From pornography of the image”, Zeynep Sayın in Eda: An Anthology of Contemporary Turkish Poetry, M. Nemet-Nejat (Derleyen), 352-357, Talisman House, New Jersey, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Paker, S. (Çeviren), “Are Turks really...dangerous? Interview”, Lale Müldür, Fatih Özgüven, in Eda: An Anthology of Contemporary Turkish Poetry, M. Nemet-Nejat (Derleyen), 358-361, Talisman House, New Jersey, 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Paker, S., Endres, C. (Çevirenler), “Elegies: The sarcophagus of mourning women”, Enis Batur, in Contemporary Turkish Culture, I, I, 11-17, Winter 2004. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Akarsu, F., “Eğitim, kültür, tarih: Bir çözümleme”, Özgür Üniversite Forumu, 23, 153-161, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Akarsu, F., “İstanbul bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) için bir öğrenme modeli”, Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı, 63, 1, 357-368, Çocuk Vakfı Yayınları, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Akarsu, F., “Üstün zihinsel yeteneklilerin eğitiminde sorunlar”, Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı, 63, 1, 439-443, Çocuk Vakfı Yayınları, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Akarsu, F., “Enderun: Üstün yetenekliler için saray okulu”, Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı, 63, 1, 97-101, Çocuk Vakfı Yayınları, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Akarsu, F., “Üstün yetenek kavramı”, Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı, 63, 1, 127-168, Çocuk Vakfı Yayınları, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Akarsu, F., “Üstün yetenekli çocukların ailelerinin sorunları”, Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı, 63, 1, 447-460, Çocuk Vakfı Yayınları, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Akcan, S., “Teaching methodology in a first Grade French Immersion Class”, Bilingual Research Journal, 28, 2, 267-277, 2004. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Akpınar, Y., “Eğitim teknolojisiyle ilgili öğrenmeyi etkileyebilecek bazı etmenlere karşı öğretmen yaklaşımları”, The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 3, 3, 2004. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Ardaç, D., Yakmacı-Güzel, B., Muğaloğlu, E.Z., Nazlıçiçek, N., “Ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümü uygulama ve deneme okulları fen ve matematik destek projeleri”, Bir İlk Bir Ümit, G. Yıldıran (Derleyen), 103-138, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Baykal, A., “E dönmezsek U döneriz”, Eğitim ve Kültür Dergisi, 6, 58-61, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Baykal, A., “Eğitim bilim olabilecek mi?”, Eğitim ve İletişim: Eğitim ve Kültür Dergisi, 4, 21-24, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Caner, A., Yıldıran, G., “Eğitim bilimleri bölümü uygulama ve deneme okulları okul geliştirme projeleri”, Bir İlk Bir Ümit, G. Yıldıran (Derleyen), 21-47, İstanbul, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2004
Caner, A., Yıldıran, G., “Eğitim bilimleri bölümü uygulama ve deneme okulları yaz okulu projeleri”, Bir İlk Bir Ümit, G. Yıldıran (Derleyen), 139-151, İstanbul 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2004
Gök, F., “Citizenship and human rights education textbook”, Human Rights Issues in textbooks: The Turkish Case, 108-122, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2004
Gürel, A., Köpke, B., Schmid, M., Keijzer, M., Weilemar, L., (Derleyenler), “Attrition in first language competence: The case of Turkish, first language attrition”, Interdisciplinary Perspectives on Methodological Issues, 225-242, Amsterdam: John Benjamins, 2004. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Haznedar, B., Moroğlu, N., (Derleyenler), “Okul öncesinde ikinci dil öğrenimi”, Okul Öncesi Eğitim, 30-52, ALKEV Yayınları, İstanbul, 2004. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Kızıltepe, Z., “Book review on first language attribution among Turkish speakers in Synedy”, International Journal of Sociaology of Language, 9, 165, 179-186, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2004
Okçabol, R., “AKP’nin iki yılı”, Yeniden İmece, 5, 32-35, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2004
Okçabol, R., “Eğitimde yerinden yönetim! ne zaman ve ne kadar?”, Y.A.R. Müdafaa-I Hukuk, 64, 71-74, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2004
Okçabol, R., “Hasan Ali Yücel’in üniversite yasası ve son yıllardaki durum”, Yeniden İmece, 3, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2004
Okçabol, R., “Küresel saldırı ve ‘insan’ olma hakkı”, Y.A.R. Müdafaa-i Hukuk, 73, 24-25, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2004
Okçabol, R., “Milli eğitim nereye sürükleniyor!”, abece, 210, 2004. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale 2004
Yakmacı-Güzel, B., “10. Sınıf Türk öğrencilerin aşırı duyarlılıkları hakkında bir karşılaştırma çalışması”, Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı, 63, 1, 401-408, Çocuk Vakfı Yayınları, 2004. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2004
Özbek, N., “Modernite, tarih ve ideoloji: İkinci Abdülhamid dönemi tarihçiliği üzerine bir değerlendirme”, Literatür, 3, 71-90, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Pamuk, Ş., “Evoluation of Ottoman financial institutions, 1600-1914”, Financial History Review, 11, 1, 7-32, 2004. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Balcıoğlu-Akmehmet, I., Ötker, M., “Pre-treatmentr of antibiotic formulation wastewater by O3, O3/H2O2 and O3/UV processes”, Turkish Journal of Engineering Environmental Science, 28, 325-331, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Pamuk, Ş., “The Ottoman monetary system and frontier territories in Europe, 1500-1700”, International Journal of Turkish Studies, 9, 175-182, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Pamuk, Ş., “Crisis and recovery: The Ottoman monetary system in the early modern area, 1550-1789”, Global Connections and Monetary History, 1470-1800, D. O. Flynn, M. Morineau, R. Von Glahn (Derleyenler), 133-148, Ashgate Publishing, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Karaömerlioğlu, M.A., “Erken dönem Türk edebiyatında köylüler”, Doğu Batı, 22, 105-193, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Özmel-Akın, N., “Halit Ziya’nın son anılarında saray ve ötesi”, Varlık Dergisi, 39-44, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Özbek, N., “Alternatif tarih tahayyülleri: Siyaset, ideoloji ve Osmanlı-Türkiye tarihi”, Toplum ve Bilim, 98, 234-54, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Özbek, N., “Kemalist rejim ve popülizmin sınırları: Büyük buhran ve buğday alım politikaları, 1932-1937”, Toplum ve Bilim, 96, 219-240, 2003. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Özbek, I., S. Zeytin, S. Yilmaz, C. Bindal, A.H. Üçışık, “Development of surface properties of materials by using boron minerals”, Proceedings of International Symposium on Industrial Minerals and Building Stones, E. Yüzer, H. Ergin, A. Tuğrul (Derleyenler), 425-432, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Usta, M., I. Öney, Y. Akalın, A.H. Üçışık, “Nitriding of aisi 316l surgical stainless steel in fluidized bed reactor”, In Advances In Applied Plasma Science, 4, 217-222, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Faris, O., Evans, F., Ennis, D., Helm, P., Taylor, J., Chesnich, A., Guttman, M., Öztürk, C., Mcveigh, E.R., “A novel technique forcardiac electromechanical mapping with mri tagging and an apircardial electrode sock”, Annals of Biomedical Engineering, 31, 4, 430-440, 2003. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Budinova, T., Savoval, D., Petrov, N., Razvigorova, M., Minkova, V., Kıran-Cılız, N., Apak, E., Ekinci, E., “Mercury adsorption by different modifications of furfural adsorbent”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 42, 10, 2223-2229, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Çeçen, F., Aktaş, O., “Upgrading of the biotreatment in a pharmaceutical industry with activated carbon addition”, Water Science and Technology, 48, 11-12, 437-444, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Çeçen, F., Erdinçler, A., Kılıç, E., “Effect of powdered activated carbon addition on sludge deweterability and substrate removal in landfill leachate treatment”, Advances in Environmental Research, 7, 3, 707-713, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Kocasoy, G., Borak, F., “Significance of petroleum pollution and the removal techniques from the marine environment”, Journal of Environmental Protection and Ecology, Special Issue, 102-111, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Balkan, M., Kocasoy, G., “Industrial sludge solidification by using clinoptiolite”, Environmental Science and Health: Part A- Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 39, 4, 951-960, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Olcay, O., Kocasoy, G., “Acceleration of the decomposition rate of anaarebic biological treatment”, Environmental Science and Health: Part A- Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 39, 4, 1083-1094, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Kocasoy, G., Yalın, H. “Determination of carboxyhemoglobin levels and health effects on officers working at the İstanbul Bosphorus bridge”, Environmental Science and Health: Part A- Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 39, 4, 1129-1139, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Kerç, A., Bekbölet, M. Saatçi, A.M., "Effects of oxidative treatment techniques on molecular size distribution of humic acids”, Water Science and Technology, 49, 4, 7-12, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Kerç, A., Saatçi, A.M., Bekbölet, M., “Effect of partial oxidation by ozonation on the photocatalytic degradation of humic acids”, International Journal of Photoenergy, 5, 2, 75-80, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Selcuk, H., Sene, J.J., Sarıkaya, H.Z., Bekbölet, M., Anderson, M.A., “An innovative photocatalytic technology in the treatment of river water containing humic substances”, Water Science and Technology, 49, 4, 153-158, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Gürbüz, S., Kıran-Cılız, N., Yenigün, O., “Cleaner production implementation through process modifications for selected SMEs in Turkish olive oil production”, Journal of Cleaner Production, 12, 613-621, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Kıran-Cılız, N., Ekinci, E., Snape, C.E., “Pyrolysis of virgin and waste propylene and its mixtures with waste polyethlene and polystyrene”, Waste Management, 24, 173-181, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Copty, N., Findikakis, A., “Stochastic analysis of pumping test drawdown data in heterogeneous geologic formations”, Journal of Hydraulic Research, 42, 59-67, 2004. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Al-Lazki, A., Seber, D., Sandvol, E., Türkelli, N., Mohamad, R., Barazangi, M., “Tomographic Pn velocity and anisotropy structure beneath the Anatolian plateau (eastern Turkey) and the surrounding regions”, Geophysical Research Letters, 30, 24, 8043, 2003. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Erdik, M., Aydınoğlu, N., Fahjan, Y., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M., Siyahi, B., Durukal, E., Özbey, C., Biro, Y., Akman H., Yüzügüllü, Ö., “Earthquake risk assessment for İstanbul metropolitan area”, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2, 1, 1-25, 2003. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Erdik, M., Fahjan, Y., Özel, O., Alçık, H., Mert A., Gül, M., “İstanbul earthquake rapid response and early warning system”, Bulletin of Earthquake Engineering, 1, 157-163, Kluwer, 2003. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Karabulut H., Özalaybey, S., Taymaz, T., Aktar, M., Selvi, O., Kocabeyoğlu, A., “A tomographic image of the shallow crustal structure in the Eastern Marmara”, Geophysical Research Letters, 30, 24, 2277, 2003. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Ansal, A., Biro, T., Erken, A., Gülerce, U., “Seismic microzonation: A case study”, Recent Advances in Earthquake Geotechnical Engineering and Microzonation, Chapter 8, Kluwer Academic Publications, 2003. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Yüzügüllü, Ö., Barbarosoğlu, G., Erdik, M., “Seismic risk mitigation practices of school buildings in İstanbul” , OECD Paper, Paris, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Hoffmann, C., Popescu, V., Kılıç, S.A., Sözen, M.A., “Modeling, simulation, and visualization: The Pentagon on September 11th”, IEEE Computing in Science and Engineering, Jan./Feb. 2004, 52-60, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Kılıç, S., Saied, F., Sameh, A., “Preconditioned iterative solvers for finite element analysis in solid mechanics”, International Journal of Computers & Structures, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Erdik, M., Demircioğlu, M., Sesetyan, K., Durukal, E., Siyahi, B., “Probabilistic assessment of earthquake hazard in Marmara region”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 24, 605-631, 2004 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Edinçliler, A., Baykal, G., Dengili, K., “Determination of static and dynamic behavior of waste materials”, Resources, Conservation and Recycling, 42, 3, 223-237, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Baykal, G., Edinçliler, A., Saygılı, A., “Highway embankment construction using fly ash in cold regions”, Resources, Conservation and Recycling, 42, 3, 209-222, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Gürgen F. S., Gürgen, N., “Intelligent data analysis to interpret major risk factors for diabetic patients with and without ischemic stroke in a small population,” Biomedical Engineering Online (http://www.biomedical-engineering-online.com/content/2/1/5), 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2003
Yumlu, S., Gürgen, F.S., Okay, N., “Financial time series prediction using mixture of experts,” Lecture Notes in Computer Science, 2869, 553-560, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2003
Abdel-Hafez, M., Alagöz, F., Hamalainen, M., "Performance of M-ary PPM UWB radio in fading channels", Journal of Communications and Networks. Special Issue: UWB Communications. 5, 4, 365-373, 2003. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2003
Demirkol, İ., Ersoy, C., Çağlayan, M.U., Deliç, H., “Location area planning and cell to switch assignment in cellular networks using simulated annealing”, IEEE Tr. on Wireless Communications, 3, 3, 880-890, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Tuğcu T., Ersoy, C., "How a realistic mobility model can effect the realative performance of a mobile networking scheme," Wireless Communications and Mobile Computing, 383-394, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Alagöz, F., Vojcic, B., Walters, D., AlRustamani, A., Pickholtz, R., "Fixed versus adaptive admission control in direct broadcast satellite networks with return links", IEEE J. Selected Areas in Commun. Special Issue: Broadband IP via Satellites, 22, 2, 238-250, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Abdel-Hafez, M., Alagöz F., "A new and exact analysis of DS-CDMA cellular radio system based on the physical interpretation of Nakagami Wideband channel", AEU-Int. J. of Electronics and Commun. Eng,. 58, 5,.330-338, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Alagöz, F., "Integrating the scene-length characteristics of MPEG video bitstreams in to the direct broadcast satellites networks," Int. J. of Satellite Commun., 22, 2, 217-229, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Özturan, C., “Resource bartering in data grids”, Scientific Programming, 2004 Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Emanet, N., Özturan, C., “Solving the rectilinear steiner minimal tree problem with branch and cut algorithm”, Computing International Scientific Journal, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Aköz, Ö., Zeren, M., “Security considerations in mobile IP networks”, Wiley’s Wireless Communication and Mobile Computing Journal, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004
Şensoy, M., Zeren, M., “A rearrangeable heuristic for QoS centric online update of multicast trees”, IEE/ACM Transactions on Networking, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2004

Sayfalar