Yayınlar

Yayın Adı Bölümartan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Toksöz, M., “Adana Ermenileri ve 1909 iğtişâşı”, Tarih ve Toplum-Yeni Yaklaşımlar, 5, 147-157, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “From plurality to unity: Codification and jurisprudence in the late Ottoman Empire”, Ways to Modernity in Greece and Turkey – Encounters with Europe, 1850-1950, A. Frangoudaki, Ç. Keyder (Derleyen), 29-39, London-New York; I.B. Tauris, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Sunuş”, Osmanlı Borç Yönetimi - Düyûn-ı Umumiyye 1879-1991, M.H. Sağlam (Derleyen), IX-XXVI, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Sunuş”, Osmanlı Devleti’nde Moratorium 1875-1881 – Rüsum-ı Sitte’den Düyûn-ı Umumiyye’ye, M.H. Sağlam (Derleyen), XI-XVI, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Tahtelbahir’den denizaltı’ya çağın vurucu gücü”, Otto Hersing, Çanakkale Denizaltı Savaşı, B. Erdemoğlu (Çeviren), XXXIII-XLII, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Tarih yazımının evrimi ve Türkiye’de çağdaş tarih”, Sosyal Bilimler Öngörü Çalışması 2003-2023, 203-231, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toprak, Z., “Türkiye’de barış ortamında savaş travması : Hava taarruzuna karşı pasif korunma”, Toplumsal Tarih, 163, 40-47, 2007. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Arslan-Kechriotis, Z.C., “The pragmatic/semantic and syntactic properties of –(y) all clauses in Turkish”, Advances in Turkish Linguistics, S. Yağcıoğlu, A. Cem-Değer, Ö. Koşaner, A. Çeltek (Derleyenler), 65-78, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G. “The introduction of American surgical technology in the Ottoman Empire in the 19th century”, Essays in Honour of Ekmelettin İhsanoğlu, M. Kaçar, Z. Durukal, 1, 599-631, IRSICA, İstanbul, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G. “Antalya kalesi duvarlarındaki Selçuklu Fetihnamesi”, Mimar.İst, Yıl 6, 20, 6, Yaz, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G. Tanyeli, G., “Trakya’da bir endüstri araştırma projesi: Kırklereli Demirköy demir dökümhanesi 2004 yılı yüzey araştırması”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2, 389-393, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM Basımevi, Ankara, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G., “Korunması gerekli 20. yüzyıl mimari mirasının restorasyon ve restitüsyon sorunları”, Mimar.İst, Yıl 6, 19, 96-100, Bahar, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Danışman, G., Özbal, H., Özyar, A., “Tarsus-Gözlükule 2004 yılı disiplinlerarası Araştırmaları”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2, 153-166, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM Basımevi, Ankara, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Eldem, E., In Search of the Gulbenkians, Gülbenkyanların İzinde, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, İstanbul, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2006
Eldem, E., “’Levanten’ kelimesi üzerine“, Avrupalı mı Levanten mi?, A. Yumul, F. Dikkaya (Derleyenler), 11-22, Bağlam, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Eldem, E., “Birlikte yükselen ve çöken imparatorluklar: Habsburglar ve Osmanlıların ortak kaderi“, “Aufschwung und Niedegang zweier Weltmächte: Gemeinsames Schicksal der Habsburger und Osmanen”, Türkiye-Avusturya İlişkilerinde Zamana Yolculuk. Zeitreise in die Österreichisch-Türkische Vergangenheit, B. Öztuncay (Derleyen), StGeorgs Absolventenverein, 108-125, İstanbul, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Ersoy, A., “Odes–İbrahim Şinasi”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (1770-1945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 188-193, Budapeşte, New York, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Ersoy, A., “The Gülhane Edict”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (1770-1945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 332-339, Budapeşte, New York, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kafesçioğlu, Ç., “La Reconstruction de l’espace et de l’image de la Capitale Impériale: Constantinople/Istanbul dans la seconde moitié du XVe siècle”, (İmparatorluk başkentinde mekanın ve imgenin yeniden inşası : Onbeşinci yüzyılın ikinci yarısında Konstantinopolis/ İstanbul), Les villes capitales au Moyen Age, Paris : Publications de la Sorbonne, 113-130, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kafesçioğlu, Ç., “Paradigmanın ötesinde: Osmanlı mimarlık kültürü ve Mimar Sinan” (The age of Sinan: Architectural culture in the Ottoman Empire, by Gülru Necipoğlu), Virgül, Mart 6-10, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kechriotis, V., “Historein, ‘Empires’ ”, Nation and Empire Annual Conference of the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN), 5, 177-180, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Kechriotis, V., “Iosipos Moisiodax: Apology“, Discourses of Collective identity in Central and Southeast Europe (1770-1945), B. Trencsényi, M. Kopeček (Derleyenler), 1, 65-72, Late Enightenment, Emergence of the Modern ‘National Idea, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Necipoğlu, N., “The empire challenged: Tradition, transformation and adaptation in late Byzantine politics and society”, Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, 1, 79-80, Plenary Papers, Ashgate Publishing, Aldershot, 2006 Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Necipoğlu, N., “Turks and Byzantines (Eleventh and Twelfth Centuries)”, The Turkic Speaking Peoples: 2,000 Years of Art and Culture from Inner Asia to the Balkans, E. Çağatay, D. Kuban (Derleyenler), 254-265, Prestel Verlag, Münih-Berlin-Londra-New York, 2006 Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Öztürkmen, A., “Remembering conflicts in a Black Sea town: A multi-sited ethnography of memory”, New Perspectives on Turkey, 34, 93-115, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Terzibaşoğlu, Y., “Eleni Hatun’un zeytin bahçeleri:19. Yüzyıl Anadolu’sunda mülkiyet hakları nasıl inşa edildi”, Tarih ve Toplum, 4, Güz, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Terzibaşoğlu, Y., “Forthcoming, ‘Eleni Hatun’s olive groves, or how individual property rights were constructed”, Ottoman Anatolia in the Late 19th Century, H. İslamoğlu, H.J. Burbank (Derleyenler), 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Terzibaşoğlu, Y., “Forthcoming, ‘Urban Property and Administration in Dispute: Ayvalık, 1877-1914”, Eastern Mediterranean Cities Compared: Urban Government in Greece, the Balkans and the Ottoman Empire, 1820-1925, D. Bocquet (Derleyen), Routledge, London, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Toprak, Z., “Bir hayal ürünü: İttihatçıların Türkleştirme Politikası”, Toplumsal Tarih, 146, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Toprak, Z., “Ermeni sorunu’nda dünü inşa etmek ya da ‘Mukatele’nin icadı,” Toplumsal Tarih, 147, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Bahadır, O., Danışman, G., “Late Ottoman & early republican science periodicals: Center and periphery relationship in dissemination of knowledge”, Turkish Studies in the History and Philosophy of Science, G. Irzık, G. Güzeldere (Derleyenler), 271-296, Kluver Academic Publications, Netherlands, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Danışman, G. (Çeviren), Dördüncü Dünya: Baltimore Mülakatları 1990, Mercedes Vilanova, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2005
Danışman, G., “Küreselleşme ve zanaatçı/teknoloji ustalarının çaresizliği”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, (Emre Dölen Armağanı Özel Sayısı), VI, 2, İstanbul, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Danışman, G., Tanyeli, G., “An industrial archaeology project: An Ottoman iron foundry at Kırklareli-Demirköy (Samakocuk)”, MİMAR.İST, 5, 16, 95-97, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Ersoy, A., “Ottoman modernization and the politics of cultural representation”, To Istorika, 289, 44-45, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Ersoy, A., “The idea of revival in late Ottoman arcitectural discourse”, Rethinking and Reconstructing Modern Asian Architecture, 29-31, İstanbul, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kafesçioğlu, Ç., “Sinan” ve “Topkapı Sarayı” maddeleri", Encyclopedia of Early Modern Europe, New York, Charles Schribners and Sons, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (68): Osmanlı polisine copun gelişi: Efendiler, buna “cop” derler...! (1895)”, Toplumsal Tarih, XXII, 133, 98-101, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Necipoğlu, N., “Social and economic conditions in Constantinople during Mehmed II’s siege”, 1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, T. Kioussopoulou (Derleyen), 75-86, Iraklion: Girit Üniversitesi Yayınevi, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Öztürkmen, A., “Turizm: Sokaktaki Avrupalının Türkiye imajını kurmak”, Avrupa Haritasında Türkiye, H. Yılmaz (Derleyen), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Öztürkmen, A., “Turkish tourism at the door of Europe: Problems of image in historical and contemporary perspectives”, Middle Eastern Studies, 41, 4, 605-621, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Özyar, A., Özbal, H., Danışman, G., Interdisiplinary Research at Tarsus-Gözlükule: Results of 2001-2003 Seasons, Ege Yayınları, İstanbul, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2005
Özyar, A., Özbal, H., Danışman, G., “Tarsus-Gözlü Kule 2003 yılı enter disipliner araştırmaları”, 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2, 125-137, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2005
Terzibaşoğlu, Y., "Dariusz Kolodziejczyk, The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681), Defter-i Mufassal-i Eyalet-i Kamanice, Kyiv, Ukraine and Cambridge, Massachusetts: Ukrainian Research Institute, Harvard University and Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2005
Toksöz, M., “Trading in nineteenth century Çukurova: New or traditional roles ?”, La société rurale à l’époque ottomane, Égypte - Bilad al-Sham - Anatolie/Balkans, C. Velud, et al. (Derleyenler), Paris, IFAO, 2005. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Eldem, E., "Bir biyografi üzerine düşünceler. İbrahim Edhem Paşa Rum muydu ?", Arşiv Dünyası, 29-38, 2008. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Eldem, E., "Enver, before he became Enver", İkinci Meşrutiyet'in ilanının 100üncü yılı, 100th Anniversary of the Restoration of the Constitution, B. Öztuncay (Derleyen), 90-101, Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul, 2008. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Eldem, E., "Pouvoir, modernité et visibilité: l'évolution de l'iconographie sultanienne à l'époque moderne", Le Crops du leader, O. Carlier, R. Nollez-Goldbach (Derleyenler), 171-202, Construction et representation dans les pays du Sud, Paris, L'Harmattan, 2008. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Necipoğlu, N., Byzantium Between the Ottomans and the Latins: Politics and Society in the Late Empire, Cambridge University Press, Cambridge, 2009. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Pancaroğlu, A.O., “The mosque-hospital complekx of Divriği: A history of relations and transitions“, Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, 3, 169-198, 2009. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Ölçer, N., Eldem, E. (Derleyenler), De Byzance à Istanbul: Un port pour deux continents, Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2009. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Kafesçioğlu, Ç., “La capitale imperio Ottomane: İstanbul tra XV e XVIII secolo”, Bisanzio, Costantinopoli, Istanbul, T. Velmans (Derleyen), Translated from English by Lucca Mezzetti, 251-319, Editoriale Jaca Book, Milan, 2008. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Kafesçioğlu, Ç., “La Capitale impériale Ottomane: İstanbul entre XVe et XVIIIe siècle”, Byzance, Constantinople, Istanbul, T. Velmans (Derleyen), Translated from English by Charles Moysan, 251-319, Imprimerie Nationale, Paris, 2008. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2008
Durak, K., "İstanbul as a utopia in medieval sources”, De Byzance à İstanbul Un port pour deux continent, N. Ölçer, E. Eldem (Derleyenler), Paris, 2009. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2009
Durak, K., "Defining the ‘Türk’: Mechanisms of establishing contemporary meaning in the archaizing language of the Byzantines”, Jahrbuch der Oesterreichischen Byzantinistik, 59, 2009. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Kafesçioğlu, Ç., “Imaginer et construire une capitale imperiale”, De Byzance à İstanbul : Un port pour deux continents, E. Eldem (Derleyen), Translated from English by Noémi Lévy, 183-201, Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2009. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2009
Necipoğlu, N., “Constantinople à la veille de la conquête”, De Byzance à İstanbul: Un port pour deux continents, E. Eldem (Derleyen), 163-173, Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2009. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2009
Deringil, S., Turkish Foreign Policy during the Second World War, Cambridge University Press, 2004. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2004
Toprak, Z., Lonca’dan Kobi’ye – Esnaf ve Sanatkârın Dünü, Osmanlı Bankası Müzesi, İstanbul, 2004. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2004
Kafesçioğlu, Ç., “Sinan,” “Topkapı palace”, The Dictionary of Early Modern Europe, New York: Charles Schribner’s, 2004. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Kafesçioğlu, Ç., “Reckoning with an imperial legacy: Ottomans and Byzantine Constantinople”, 1453 The Fall of Constantinople and the Transition from the Medieval to the Early Modern Period, A. Kioussopoulou, ed. Rethymnon: University of Crete Press, 2004 . Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Necipoğlu, N., “La prise de Constantinople par les Ottomans”, Cahiers Art et Science, 8, 129-144, 2004. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Terzibaşoğlu, Y., “Land Disputes and Ethno-Politics: North-western Anatolia, 1877-1912’ in Ethno-Nationality”, Property Rights in Land and Territorial Sovereignty in Historical Perspective, S. Engerman, J. Metzer (Derleyenler), London, 2004. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2004
Toprak, Z., “11 Nisan İnkılâbı ve 10 Temmuz Iyd-ı Millî’si ya da “İrtica”dan “İnkılâb”a,”, Toplumsal Tarih, 124, 80-85, 2004. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Toprak, Z., “Türkiye’de Muhalefetin Doğuşu: II. Dünya Savaşı ve Tek Parti’nin Sonu,” Toplumsal Tarih, 121, 70-75, 2004. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Toprak, Z., (Derleyen), Uluslararası Atatürk ve Çağdaş Toplum Sempozyumu, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Toprak, Z., İttihat-Terakki ve Cihan Harbi – Savaş Ekonomisi ve Türkiye’de Devletçilik 1914-1918, Homer Kitabevi, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Toprak, Z., “Sayısallaşma ya da Cumhuriyet’in rasyonelleşmesi”, Uluslararası Atatürk ve Çağdaş Toplum Sempozyumu, 244-259, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Toprak, Z., “Önsöz”, Uluslararası Atatürk ve Çağdaş Toplum Sempozyumu, 7-10, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Girardelli, P., Girardelli, M.A., “Re-reading Islamic architecture”, Documenting Built Heritage: Revitalization of modern Architecture in Asia, proceedings of mAAN 2003, 3rd International Conference, 209-214, Published by the Architecture Dept. of Petra Christian University, Surabaya, Indonesia, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Özyar, A., “Architectural Reliefs in Anatolia through Time: Contextualizing the Gate Sculptures of Karatepe-Aslantaş/Azatiwataya”, Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions: Proceedings of the International Workshop, B. Fischer, H. Genz, E. Jean, K. Köroğlu (Derleyenler), 107-117, Ege Yayınları, İstanbul, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Eldem, E., Goffman, D., Masters, B., "Doğu ile batı arasında Osmanlı kenti Halep, İzmir ve İstanbu"l, S. Yalçın (Derleyen), İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2003
Eldem, E., “Osmanlı mezar taşlarında gelenek ve modernlik, değişen ölüm", Toplumsal Tarih, 110, 42-51, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Eldem, E., “II. Mehmed ile V. Mehmed Reşad’ın ölümleri ve cenazeleri, İstanbul’da ilk ve son padişah ölümleri", Toplumsal Tarih, 110, 56-61, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Eldem, E., “Bir belge üzerine çeşitlemeler,” Journal of Turkish Studies. Türklük Bilgisi Araştırmaları, 27/II, 2003, Z. Toska (Derleyen), Kaf Dağının Ötesine Varmak. Günay Kut Armağanı, II, 63-78, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Eldem, E., “Bir mönünün anatomisi,” Toplumsal Tarih, 114, 48-50, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Eldem, E., “Osman Hamdi Bey, Irak’ta Osmanlı sömürgeciliğinin bir tanığı,” Toplumsal Tarih, 114, 92-97, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Ersoy, A., “A sartorial tribute to late Tanzimat Ottomanism: The elbise-I Osmaniyye Album”, Muqarnas, 20, 187-207, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Ersoy, A., “Osman Hamdi Bey ve Osmanlı kültüründe oryantalizm”, Toplumsal Tarih, 119, 84-89, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (46): Casus rus askeri Pavlo’nun kurşuna dizilmesi (1855)”, Toplumsal Tarih, XIX, 109, 26-27, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Kahire’de bir Osmanlı kuruluşu: Ertuğrul Osmanlı Kulübü (1904)”, Tarih ve Toplum, XXXIX, 230, 50-57, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (47): Depremin nedeni petrol arama gemisi mi? (1894)”, Toplumsal Tarih, XIX, 110, 28-31, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Kürd Kadınları Teâli Cemiyeti (1919)”, Toplumsal Tarih, XIX, 111, 14-24, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Konak hanımlığından askerî dikimevi işçiliğine: Bir müslüman Osmanlı kadınının hikayesi (1893-1940)”, Tarih ve Toplum, XXXIX, 231, 4-10, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (48): Umum Osmanlı sosyologları birleşiniz!: Meslek-i İctimâ’î Müessese-i İlmiyesi (1919)”, Toplumsal Tarih, XIX, 111, 70-71, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Osmanlı hanımları ve kadın terziler (1869-1923)-I)”, Tarih ve Toplum, XXXIX, 232, 11-20, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (49): Yoksulluktan fuhuş yapanların islahı (1910): Askeri dikimevlerinde işe alınan müslüman fahişeler”, Toplumsal Tarih, XIX, 111, 98-101, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Osmanlı hanımları ve kadın terziler (1869-1923)-II)”, Tarih ve Toplum, XXXIX, 233, 52-60, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Osmanlı hanımları ve kadın terziler (1869-1923)-III)”, Tarih ve Toplum, XXXIX, 234, 39-48, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (50): Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Kartpostalları: Sultan Mehmed Reşad’ın “Tasvîr-i Hümâyûn”u (1915)”, Toplumsal Tarih, XIX, 113, 70-71, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (51): Kapalıçarşı’da sarhoş bir müslüman Osmanlı kadını (1910): Konyakçı Salime Hanım)”, Toplumsal Tarih, XIX, 114, 102-103, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Harem Ağalar Teâvün Yurdu (1919): Harem Ağaları, Birleşiniz! )”, Toplumsal Tarih, XIX, 114, 12-21, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Memâlik-i Mahrûsa-i Şâhâne”, Virgül, 64, 22-24, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (52): Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk porno film (1922): Fahişenin Kızı)”, Toplumsal Tarih, XIX, 115, 94-95, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge(53): Kumkapılı Kirkor Oğlu Onnik’in takma ayağı (1899)”, Toplumsal Tarih, XIX, 116, 94-95, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Üç Tarz-ı Siyaset: Arab’ım, Müslüman’ım, Osmanlı’yım…!”, Virgül, 65, 68-72, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (54): Dersaâdet’de bir Parisli: Abdülhamid uğruna düello! (1886) )”, Toplumsal Tarih, XIX, 117, 102-103, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Necipoğlu, N., “Türkiye’de Bizans tarihçiliğinin dünü, bugünü ve sorunları”, Toplumsal Tarih, 112, 72-77, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Necipoğlu, N., “The aristocracy in late Byzantine Thessalonike: A case study of the city’s archontes (late 14th and early 15th centuries)”, Dumbarton Oaks Papers, 57, 133-151, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Özkoçak, S., “Two urban districts in early modern Istanbul: Edirnekapı and Yedikule” Urban History. 30, Part I, 26-43, Cambridge University Press, 2003. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003

Sayfalar