Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimazalan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Hoffmann, C., Popescu, V., Kılıç, S.A., Sözen, M.A., “Modeling, simulation, and visualization: The Pentagon on September 11th”, IEEE Computing in Science and Engineering, Jan./Feb. 2004, 52-60, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Kılıç, S., Saied, F., Sameh, A., “Preconditioned iterative solvers for finite element analysis in solid mechanics”, International Journal of Computers & Structures, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Erdik, M., Demircioğlu, M., Sesetyan, K., Durukal, E., Siyahi, B., “Probabilistic assessment of earthquake hazard in Marmara region”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 24, 605-631, 2004 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Edinçliler, A., Baykal, G., Dengili, K., “Determination of static and dynamic behavior of waste materials”, Resources, Conservation and Recycling, 42, 3, 223-237, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Baykal, G., Edinçliler, A., Saygılı, A., “Highway embankment construction using fly ash in cold regions”, Resources, Conservation and Recycling, 42, 3, 209-222, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Duru, A.D., Ademoğlu, A., Demiralp, T., “Radial basis function decomposition of topographic EEG maps”, Proceedings of Xth International Conference on Cognitive Neuroscience: ICON X, Bodrum, 2008. Çeviribilim Enstitüler Bildiri 2008
Yıldız, G., Duru, A.D., Ademoğu, A., Demiralp, T., “Combined ICA-bayesian MCMC reconstruction of EEG sources”, Proceedings of Xth International Conference on Cognitive Neuroscience: ICON X , Bodrum, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Erdoğan, S.B., Yücesoy, C.A., Kaçıkçıoğlu, E., Akın, A., “İnsan fleksor digitorum superficialis kasının bölgesel oksijen tüketiminin yakın kızılaltı spektroskopi yöntemiyle incelenmesi”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Akdemir, S., Tabakoğlu, Gülsoy, M., Çilesiz, İ., “Laser güç modülasyonunun ışılısıl etkileşimler üzerindeki etkileri”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Bilici, T., Tabakoğlu, Ö.H., Kalaycıoğlu, H., Kurt, A., Sennaroğlu, A., Gülsoy, M., “Medikal uygulamalar için TM:YAP laser sistemi tasarımı”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Ertan, C., Aşık, M.D., Tabakoğlu, Ö.H., Bilici, T., Gülsoy, M., “Düşük güçteki kızılaltı laserlerin in vitro deri hücre kültürlerinden elde edilmiş fibroblast hücrelerinin proliferasyonuna etkisi”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Gürkan, A., Tabakoğlu, Ö.H., Bilici, T., Gülsoy, M., Çilesiz, İ., “1070-NM YFL laser ile beyin ve karaciğer doku uygulmalarında karşılaştırmalı sıcaklık ölçümleri”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Sarp, A.S., Tabakoğlu, Bilici, T., Topaloğlu, N., Gülsoy, M., “Kızılaltı laser uygulamalarında diteki pulpa odasındaki sıcaklık değişiminin incelenmesi”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Tabakoğlu, Ö.H., Bilici, T., Gürkan, A., Gülsoy, M., “809-nm ve 1070-nm kızılaltı laserleri ile deri kaynağı”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Alper, A.S., Emir, U. E., Öztürk, C., “Stimulus frequency dependency of post stimulus undershoot of the bold FMRI signal”, Proceedings of 13th National Biomedical Engineering Conference: BİYOMUT 2008, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Öztürk, C., “Kardiyovasküler girişimler”, Türk Manyetik Rezonans Derneği 3. Kongresi, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Yaman ,A., Ledesma-Carbayo, M.J, Baan, G.C., Huijing, P.A., Yücesoy, C.A., Öztürk, C., “Kas mekaniğinin MRG ile in vivo incelenmesi”, 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT 2009, C. Güzeliş, M. Özgören (Derleyenler), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Yaman, A., Ledesma-Carbayo, M.J., Baan, G.C., Huijing, P.A., Öztürk, C., Yücesoy, C.A., “Assessment using MRI shows that inter-synergistic as well as inter-antagonistic epimuscular myofascial force transmission has sizable effects within the entire human lower leg, in vivo”, Second International Fascia Research Congress, Amsterdam, Netherlands, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Yaman, A., Ledesma-Carbayo, M.J., Baan, G.C., Huijing, P.A., Yücesoy, C.A., Öztürk, C., “MRI assessment of passive muscular mechanics in vivo using ıntensity based nonrigid b-spline registration: Effects of epimuscular myofascial force transmission”, International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) 17th Scientific Meeting & Exhibition, Honolulu, USA, 2009. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Ateş, F., Huijing P.A., Yücesoy, C.A., “Tek kasın ya da tüm kas grubunun boy değişikliklerinin epimüsküler miyobağdokusal kuvvet iletimine etkileri”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Hocaoğlu, G., Ateş, F., Huijing, P.A. ve Yücesoy, C.A., “Kısmi fasyatominin kas mekaniğine miyobağdokusal kuvvet iletimindeki değişim sonucu etkileri”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Şeref, Z., Huijing, P.A.,Yücesoy, C.A., “Cerrahi aponörotomide kesi sayısının kas mekaniğine akut etkileri: sonlu elemanlar analizi”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Yaman, B., Ateş, F., Huijing , P.A., Yücesoy, C.A., “İntakt komşu kas ve kas dışı yapılar, aponörotominin hedef kasın mekaniğine etkilerini değiştirmektedir”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı: BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Balcıoğlu, I.A., Yalap, K.S., “Effects of inorganic anions and humic acid on the photocatalytic and ozone oxidation of a tetracycline group antibiotic in aqueous solution”, 14th International Conference on Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air and Soil, San Diego, USA, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Furman, A., Çoraman, E., Öztunç, T., Bilgin, R., “Molecular phylogeny and distribution of the bent wing bat, Miniopterus schreibersii pallidus,(Chiroptera: Vespertilionidae)”, Proceedings of XIth Bat Research Symposium, 47, Cluj Napoca, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
İnce, B.K., Şimşek, L., Öz, N., Gözdereliler, E., Ülgen, A., İnce, O. “Bira atıksuyunun anaerobik arıtımında asetoklastik metanojenik aktivite ve kantitatif metan arkeyal değişimleri”, İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
Türker, G., İnce, O., Öz, N.A., Kolukırık, M,. İnce, B.K., “16S rDNA analysis and diversity of prokaryotes and methanogens of deep sea sediments of the Black Sea”, Third International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, BioMicroWorld 2009, Lisbon, Portugal, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Aksoy, D., Zeylan, A., İnce N.H., Yağcı-Acar, H.F., Copty, N.K., “Transport of superparamagentic iron oxide nanoparticles in porous media”, Proceedings of the IAHR International Groundwater Symposium, 299-307, İstanbul, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2008
İnce, N.H., Gültekin, I., Eren, Z., “Sonochemical degradation of endocrine disrupting compounds in water”, Proceedings of Cost D 32 Action: Chemistry Under High Energy Microenvironments, Krakov, Poland, 2009. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Özener, H., Garagon-Doğru, A., Yılmaz, O., Turgut, B., Gürkan, O., (Derleyenler), Field Seasons 2001-2003 of the Tarsus-Gözlükule Interdiciplinary Research Project, Ege Yayınları, 2005. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Kitap 2005
Çelik C., “Worldwide features of magnetic storms using spherical harmonic analysis of intermagnet data”, Geophysical Journal International, 2, 495-508, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Aktar, M., Özalaybey, S., Ergin, M., Karabulut, H., Bouin, M.P., Tapırdamaz, C., Biçmen, F., Yörük, A., Bouchon, M., “Fault zone heterogeneity and variations of seismicity parameters across 1999 İzmit-Düzce earthquake sequence”, Tectonophysics, 1, 325-334, 2004. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2004
Okçu, D., Aslan, Z., “Küresel iklim değişimi ve Türkiye’deki olası etkileri”, İAÜ ABMYO Dergisi, 6, 31-46, 2007. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Kalyoncuoğlu, Y., Uyanık, O., Altuncu, S.,Geçim, E., “Gutenberg_Richter bağıntısındaki b değerinin tespiti için alternatif bir metot ve Güneybatı Türkiye’de bir uygulaması”, 9 Eylül Fen ve Mühendislik Dergisi, 6, 67-78, 2006. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2006
Karaömerlioğlu, M.A., (Derleyen), Spatial Conceptions of the Nation: Modernizing Geographies in Greece and Turkey, Tauris Academic Studies, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2010
Seyhan, D., Erdinçler, A., "Effect of lime stabilization of enhanced biological phosphorus removal sludges on the phosphorus availability to plants", Water Science and Technology , 1, 155-162, 2003. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2003
Alper, T., Akarsubaşı, İnce, O., Kırdar, B., Öz, N.A., Orhon, D., Thomas, P., Curtis, Ian M. Head, İnce, B., "Effect of wastewater composition on archaeal population diversity, Water Research, 1, 156-158, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Sarıoğlu, M.S., Copty, N.K., "Coupled biogeochemical and transport modeling of organic contaminants in pyrite-containing aquifers", Transport in Porous Media, 1, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Copty, N.K., Trinchero, P., Sarıoğlu, M.S., Findikakis, A.N., Sanchez-Vila, X., "Analysis of pumping tests in heterogeneous leaky aquifers", Water Resources Research, 1, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
İm, U., Tayanç, M., Yenigün, O., "Interaction patterns of major photochemical pollutants in İstanbul, Turkey", Atmospheric Research,1, 382-390, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Uyguner, C.S., Süphandağ, S.A., Kerç, A., Bekbölet, M., "Evaluation of adsorption and coagulation characteristics of humic acids preceded by alternative advanced oxidation techniques", Desalination, 1, 183-193, 2007. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2007
Bekbölet, M., Uyguner, C.S., Selçuk, H., Rizzo, L., A.D. Nikolaou, A.D., Meric, S., Belgiorno, V., "Application of oxidative removal of NOM to drinking water and formation of disinfection by-products", Desalination, 1, 155-166, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Demirel, B., Scherer, P., "Production of methane from sugar beet silage without manure addition by a single-stage anaerobic digestion process", Biomass and Bioenergy, 1, 203-209, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Demirel, B., Neumann, L., Scherer, P., "Microbial community dynamics of a continuous mesophilic anaerobic biogas digester fed with sugar beet silage as the single substrate without manure addition", Engineering in Life Sciences, 2, 390-398, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Demirel, B., Scherer, P., "The roles of acetotrophic and hydrogenotrophic methanogens during anaerobic conversion of biomass to methane: A review", Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, 6, 173-190, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Uyguner, C.S., Bekbölet M., "Evaluation of humic acid photocatalytic degradation by UV vis and fluorescence spectroscopy", Catalysis Today, 1, 267-274, 2005. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2005
Eyice, Ö., İnce, O.,Kasapgil-İnce, B.," In situ analysis of the abundance and cell specific oxidation rates of ammonia-oxidizing bacteria in a nitrifying activated sludge reactor", Water Research, 2008. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2008
Özbek, N., Levy, N., Toumarkine, A., (Derleyenler), Jandarma ve Polis: Fransız ve Osmanlı Tarihçiliğine Çapraz Bakışlar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2009
Buğra, A. (Derleyen), Sınıftan Sınıfa: Fabrika Dışında Çalışma Hayatı Manzaraları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap 2010
Demirci, S., “1908-1960 İç siyasal gelişmeler”, Türkiye Ekonomisi 1908-2008, N. Coşar, M. Bildirici (Derleyenler), Ekin Yayınları, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2010
Özbek, N., “Osmanlı taşrasında denetim: Son dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda jandarma (1876-1908)”, Tarihsel Perspektiften Türkiye’de Güvenlik Siyaseti, Ordu ve Devlet, E. Balta, İ. Akça (Derleyenler), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2010
Özbek, N., “Abdülhamid rejimi, vergi tahsildarlığı ve siyaset, 1876-1908”, Doğu Batı, 52, 159-197, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Özbek, N., “Anadolu ıslahatı,” “Ermeni sorunu” ve vergi tahsildarlığı, 1895-1908”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 9, 59-85, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2009
Babuna, A., “Osmanlı döneminde Bosna ve Boşnaklar”, Doğu Batı, 1, 51, 181-190, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Buğra, A., Candaş, A., “Solidarity among strangers: A problem of coexistence in Turkey”, Constellations, 17, 2, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Buğra, A., Savaşkan, O., “Yerel sanayi ve bugünün Türkiyesi’nde iş dünyası”, Toplum ve Bilim, 118, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Karaömerlioğlu, M.A., “Darwin ve sosyal bilimler”, Birikim, 251, 111-122, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Kırlı, C., “Tasvir-i zulüm: İvranyalılar ve Hüseyin Paşa”, Toplumsal Tarih, 195, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Özbek, N., “Osmanlı İmparatorluğu’nda gelir vergisi: 1903-1907 tarihli vergi-i şahsi uygulaması”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 10, 43-80, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Özbek, N., ““Osmanlı İmparatorluğu’nda dilencilere yönelik devlet politikaları ve kamusal söylemin değişimi”, Bir Kent Sorunu Dilencilik: Sorunlar ve Çözüm Yolları, 100, 17-44, 2009. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Soysal, A., “The tout unionist: The forgotten early life and works of Aka Gündüz”, The Association for the Study of the Nationalities 2010, 15, 40, Columbia University, New York, USA, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Pamuk, Ş., van Zanden, J.L., “Standards of living”, Cambridge Economic History of Modern Europe, Vol. I, 1700 to 1870, S. Broadberry, K. O’Rourke (Derleyenler), Cambridge University Press, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2010
Pamuk, Ş., “Economic growth and institutional change in Turkey before 1980”, Understanding the Process of 6 Economic Change in Turkey, T. Çetin, F. Yılmaz (Derleyenler), Nova Science Publishers, 2010. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2010
Ülgen, Y., “ Tıbbi cihaz kalibarsyonunda akreditasyon”, Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi 2010, Antalya, 2010. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Talat, D., Güvenis, A., “PEM görüntüleme için etkileşim pozisyonlama algoritmalarının karşılaştırılması”, 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT 2010), Antalya, 2010. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Cengiz, M., Balcıoğlu, I., Oruç, H.H., “Detection of oxytetracycline and chlorotetracycline residues in agricultural fields in Turkey”, Journal of Biological and Environmental Sciences, 4, 10, 23-27, 2010. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2010
Kocasoy, G., Levi, A., “Evsel arıtma çamurlarının uçucu külle klinoptilolit ile stabilizasyonu/solidifikasyonu”, XII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2010. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Postawa, T., Furman, A., Öztunç, T., Çoraman, E., “Patterns of ectoparasite abundance infecting distinct populations of Miniopterus species in their contact zone in Asia Minor”, 15th International Bat Research Conference 2010, 251, Prague, Czech Republic, 2010. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Saçan, M.T., Vracko, M., Tuğcu, G., “Modeling the toxicity of organic compounds to freshwater algae using counter-propagation neural network and linear techniques”, QSAR 2010, 2010. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Özel, N.M., Koçak, S., Semin, K.U., Necmioğlu, O., Destici, T.C., Teoman, U., “Improvement of data acquisition of the BRTR (PS-43) beismic array”, Geophysical Research Abstracts, 12, EGU2010-11427, EGU General Assembly, 2010. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2010
Garevski, M., Ansal, A., (Derleyenler), Earthquake Engineering in Europe, Springer Book Series on Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, Hollanda, 2010. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Kitap 2010
Ansal, A., Tönük, G., Kurtuluş, A., “Microzonation for earthquake scenarios”, Microzonation for Earthquake Scenarios, M. Garevski, A. Ansal (Derleyenler), Springer, 2010. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Kitap Bölümü 2010
Evans, R., Asudeh, I., Crampin, S., Üçer, B., “Microtectonics in the Marmara Sea region”, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 69, 1, 284-284, 1982. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Toplantı Özeti SCI-E 1982
Üçer, B., Evans, R., Crampin, S., “Swarm activity in western Turkey”, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 69, 1, 284-284, 1982. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Toplantı Özeti SCI-E 1982
Ateş, R.C., Bayülke, N., “The 19 August 1976 Denizli, Turkey, Earthquake evaluation of the strong motion accelerograph record”, Bulletin of the Seismological Society of America, 72, 5, 1635-1649, 1982. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1982
Burton, P.W., Mcgonigle, R., Makropoulos, K.C., Üçer, S.B., “Seismic risk in Turkey, the Aegean and the Eastern Mediterranean.The occurrence of large magnitude earthquakes”, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 78, 2, 475-&, 1984. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1984
Ülgen, Y., “1/F Noise in carbon resistors excited by pulse waveforms”, Electronics Letters, 21, 11, 485-486, 1985. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1985
Crampin, S., Evans, R., Üçer, S.B., “Analysis of records of local earthquakes the Turkish dilatancy projects (TDP1 and TDP2)”, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 83, 1, 1-16, 1985. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1985
Evans, R., Asudeh, I., Crampin, S., Üçer, S.B., “Tectonics of the Marmara Sea region of Turkey new evidence from micro-earthquake fault plane solutions”, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 83, 1, 47-60, 1985. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1985
Üçer, S.B., Crampin, S., Evans, R., Miller, A., Kafadar, N., “The marnet radiolinked seismometer network spanning the Marmara Sea and the seismicity of western Turkey”, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 83, 1, 17-30, 1985. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1985
Bolçal, C., Koçer, D., Düzgelen, A., “A model atmosphere analysis of HD-25823”, Astrophysics and Space Science, 139, 2, 295-304, 1987. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1987
Gunn, D.J., Yenigün, O., “A model for tidal motion and level in the tay estuary”, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section B-Biological Sciences, 92, 257-273, 1987. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1987
Altaş, L., “Carbon, nitrogen and oxygen abundances in procyon, sun and arcturus”, Astrophysics and Space Science, 134, 1, 85-94, 1987. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1987
Lovell, J., Crampin, S., Evans, R., Üçer, S.B., “Microearthquakes in the tdp swarm, Turkey clustering in space and time”, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 91, 2, 313-330, 1987. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1987
Özgüç, A., Üçer, C., “North south asymmetries in the green corona brightness between 1947 and 1976”, Solar Physics, 114, 1, 141-146, 1987. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1987
Koçer, D., Bolçal, C., İnelmen, E., Adelman, S.J., “Optical region elemental abundance analyses of B-stars and A-star 7. the metallic lined star 32 aquarii”, Astronomy & Astrophysics Supplement Series, 70, 1, 49-56, 1987. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1987
Gunn, D.J., Mcmanus, J., Yenigün, O., “Partial validation of a numerical model for tidal motion in the tay estuary”, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section B-Biological Sciences, 92, 275-283, 1987. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1987
Ataç, T., “Statistical relationship between sunspots and major flares”, Astrophysics and Space Science, 129, 1, 203-208, 1987. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Mektup SCI-E 1987
Üçışık, A.H., “The effect of frequency on the cumulative damage of aluminum”, Scripta Metallurgica, 21, 6, 759-763, 1987. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1987
Adelman, S.J., Bolçal, C., Koçer, D., İnelmen, E., “The metal weak A0-III star alpha draconis”, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 99, 612, 130-137, 1987. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1987
Evans, R., Beamish, D., Crampin, S., Üçer, S.B., “The Turkish dilatancy project (TDP3) multidisciplinary studies of a potential earthquake source region”, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 91, 2, 265-286, 1987. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1987
Ataç, T., “Time variation of the flare index during the 21st solar cycle”, Astrophysics and Space Science, 135, 1, 201-205, 1987. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Mektup SCI-E 1987
Velioğlu, S.G., Curi, K., Kerestecioğlu, M., “A new package treatment unit”, Water Research, 22, 1, 1-13, 1988. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1988
Koçer, D., Bolçal, Ç., Sağlamsaatçi, M., Düzgelen, A., “A spectroscopic analysis of the am star hd-73730”, Astrophysics and Space Science, 149, 2, 273-286, 1988. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1988
Özgüç, A., Düzgelen, A., “Kinematics of a twisted surge”, Astrophysics and Space Science, 150, 2, 383-386, 1988. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Mektup SCI-E 1988
Dizer, M., Özgüç, A., “Spectral studies of the time series of the geomagnetic activities”, Earth Moon and Planets, 43, 3, 211-220, 1988. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1988
Özgüç, A., “78 Day periodicity in the solar 1-8-A X-ray index during the ascending branch of cycle 21”, Astrophysics and Space Science, 162, 1, 123-127, 1989. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1989
Kocasoy, G., “A method for prediction of extent of microbial pollution of seawater and carrying capacity of beaches”, Environmental Management, 13, 4, 469-475, 1989. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1989
Özgüç, A., Düzgelen, A., “Distribution of lde flares on the sun during solar cycle-20 and cycle-21”, Astrophysics and Space Science, 162, 1, 27-33, 1989. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1989
Sarıbudak, M., Sanver, M., Ponat, E., “Location of the western pontides, NW Turkey, during triassic time preliminary paleomagnetic results”, Geophysical Journal-Oxford, 96, 1, 43-50, 1989. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 1989

Sayfalar