Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birimartan sırada Yayın Türü İndeksi Tarihi
Başoğlu, N., Daim, T., Sofuoğlu, E., “A decision methodology for customizing software products”, International Journal of Industrial and Systems Engineering, 4, 5, 554-576, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Can, N., Döğerlioğlu, Ö., Sönmez, G., Yardımcı, M., “Comparison of IT outsourcing firms & IT departments”, The Business Review, 2, 1, 267-274, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Daim, T.U., Başoğlu, N., Sarıtaş, O., Dursun, O., Gerdsri, P., “A comprehensive review of Turkish technology foresingt project”, Foresight, 11, 1, 21-42, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Dan, I, Daim, T., Başoğlu, N., “Balancing efficiency and competitiveness in outsourcing decisions”, International Journal of Services and Operations Management, 5, 5, 662-686, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Erdem, A.S., Özturan, M., Cingil, İ., Kanalıcı, İ., "İş süreçleri yazılımları için bir değerlendirme modeli tasarımı", Öneri : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 8, 32, 15-26, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Kargın, B., Başoğlu, N., Daim, T., “Adoption factors of mobile services”, International Journal of Information Systems in the Service Sector, 1, 1, 15-34, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Kargın, B., Başoğlu, N., Daim, T., “Factors affecting the adoption of mobile services”, International Journal of Service Sciences, 2, 1, 29-52, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Kımıloğlu, H., Zaralı, H., “What signifies success in e-CRM?”, Marketing Intelligence and Planning, 27, 2, 246-267, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Kutlu, B., Badur, B., “Yapay sinir ağları ile borsa endeksi tahmini”, İstanbul Üniversitesi İşleme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 63, 25-40, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Kutlu, B., Akpınar, E., “ERP software selection using fuzzy methodology: A case study”, Journal of Applied Sciences, 9, 18, 3378-3384, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Nasır,V.A., Altınbaşak, I. "The standardization/adaptation debate: Creating a framework for the new millenium", Strategic Management Review. 3, 1, 17-50, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Özturan, M., Kutlu, B., Özturan, T., “Comparison of concrete strength prediction techniques with artificial neural network approach”, Building Research Journal, 56, 1, 23-36, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Seneler, Ç.Ö., Başoğlu, N., Daim, T., “Exploring the contribution of information systems user interface design characteristics to adoption process”, International Journal of Business Information Systems, 5, 4, 489-508, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Kımıloğlu, H., “Sürdürülebilir tüketim ve tüketimde sadeleşmenin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi: Kentli çalışan tüketici kesimi üzerine bir araştırma”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, 147-162, Adana, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Erdem, A.S., Başarır, B., "Çağrı merkezlerinde iş gücü yönetimi için benzetim tabanlı bir karar destek sistemi", 29. Ulusal Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresi, YAEM'09, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2009. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Kanalıcı, İ., Erdem, A.S., Özturan, M., “Integration of a simulation platform into a business process management tool", Proceedings of European and Mediterranean Conference on Information Systems, EMCIS'09, Z. Irani, A. Ghoneim, M. Ali, S. Alshaw, Ö. Y. Saatçioğlu, A. G. Cerit (Derleyenler), İzmir, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Kargın, B., Başoğlu, N., Daim, T., “Exploring mobile service adoption: Customer preferences”, 42nd Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Kımıloğlu, H., Emre, U., “Attitudes toward web-based advertising and specific internet ad formats”, IAMB – International Academy of Management and Business Fall Conference Proceedings, İstanbul, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Nasır, V.A., Ünsal, M., Kutaruk,Y. "The impact of web addresses in offline media advertising", Proceedings of International Academy of Management and Business (IAMB), S. Batzri (Derleyen), İstanbul, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Saldamlı, G., Demirkıran, C., Maguire, M., Minden, C., Topper, J., Troesch, A., Walker, C., Koç, C.K., “Spectral hash”, The First SHA-3 Candidate Conference, Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Topaçan, Ü., Başoğlu, N., Daim, T.U, “Health information service adoption: Case of telemedicine”, 42nd Annual Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Topçu, S, Metin. B, “Etkin BT uyum süreçleri için COBIT kontrol hedeflerinin düzenlenmesi, III. İstanbul Bilişim Kongresi “YÖNETİŞİM”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Erdem, A.S., Alaçam, S., “Simulation modeling for call center management: A case study in Finansbank call center”, Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 18, 58, 3-11, 2007. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Erdem, A.S., Sancar, A.Ü., "A Simulation based DSS design for supply chain management", Proceedings of Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, PICMET 2006, 2741-2747, İstanbul, 2006. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2006
Erdem, A.S., Gedikoğlu, B., "A DSS for shift design and workforce allocation in call centers", Proceedings of Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, PICMET 2006, 1279-1289, İstanbul, 2006. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2006
Bardakçı, M., Helvacıoğlu, A.D., “Avrupa güvenliği’nde Türkiye’nin rolü”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Günay, E.N., Hortaçsu, A., “Legal and ethical side of the Turkish Banking Crisis: Is there a Gap?”, 79th Annual Conference of the Western Economic Association International, Vancouver, Canada, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Günay, E.N., Özkan, M., “Prediction of Bank failures during pre-crisis priod: An ANN approach”, 79th Annual Conference of the Western Economic Association International, Vancouver, Canada, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Günay, E.N., Sümer, H., Pernsteiner, H., “Birleşmelerin finansal performans açısından değerlendirilmesi: türk bankacılık sektörü örneği”, Şirketlerde Birleşme, 663-685, İstanbul, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2004
Helvacıoğlu, A.D., “AB çerçevesinde bilişim hukukuna yaklaşım”, II. Türkiye Bilişim Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Helvacıoğlu, A.D., Atamer, Y.M., “Avrupa Konseyi siber suç sözleşmesi- temel hükümlerin incelenmesi", İnternet ve Hukuk, 277-300, İstanbul, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2004
Hortaçsu, A., Günay, E.N., “Ethical issues and attitudes in the Turkish Banking Sector”, Social Economics: A Paradigm for a Global Society, Wilfred Dalfsma, Rotterdam, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
İnelmen, K., “Coping with disaster related risks and their impacts on tourism”, Destination Risk Management: A Multidisciplinary Outlook, K. İnelmen (Derleyen), 73-81, Boğaziçi University Printhouse, İstanbul, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
İnelmen, K., Destination Risk Management: A Multidisciplinary Outlook, Boğaziçi University Printhouse, İstanbul, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2004
İnelmen, K., İşeri-Say, A., Kabasakal, H., “Participation lethargy in disaster preparedness organizations within the framework of a Turkish CBO”, International Journal of Sociology and Social Policy, 24, 130-158, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2004
Karataş, A., Birgili, E., “Degree of inward internationalization and corporate financial performance: Evidence from an emerging market”, 13th Annual World Business Congress of the IMDA, Maastricht, The Netherlands, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Karataş, A., Birgili, E., “Multinationality and financial performance”, Marmara Üniversitesi Geleneksel Finans Sempozyumu, İstanbul, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Tanrıkulu, Z., “Bilişim sistemi geliştirme projelerinin yönetimi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri”, Yönetim Dergisi, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü, 15, 48, 39-51, 2004. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2004
Tektaş A., Hortaçsu, A., “A Decision tool for store location: A critical retail mix element”, 2nd International Conference on Business, Economics, Management and Marketing, Atina, Yunanistan, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Tektaş, A., Karataş, A., “Yapay sinir ağları ve finans alanına uygulanması: Hisse senedi fiyat tahminlemesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18, 3-4, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2004
Demirci, B., Öner, M.A., Başoğlu,  A.N., “A methodology and audit tool for dual-use new product development - results from Turkish companies”, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Portland, USA, 2003. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2003
Tanrıkulu, Z., “Teknolojinin öğretim elemanları ve öğrencilerin İietişimi üzerindeki etkisi”, IX. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, 2003. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2003
Alvarez,M.D., Korzay, M., “The image of the host community and its relationship to satisfaction and post-purchase behavior: Implications for tourism education”, Proceedings of the Role of Education in Quality Destination Management Conference, World Tourism Organization, 97, Madrid, 2003. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2003
Akan, P., “Total quality management approach for excellence in tourism education”, Proceedings of the WTO Conference in Beijing, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Güneş, F., Başoğlu, A.N., Kımıloğlu, H., “Business and information technology strategies and their impact on organizational performance”, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Portland, USA, 2003. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2003
Çağan, T., Öner, M.A., Başoğlu,  A.N., “Factors affecting innovation diffusion - The case of Turkish armed forces”, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Portland, USA, 2003. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2003
Kaya, İ., Öner, M.A., Başoğlu,  A.N., “Critical success factors in R&D project management in military systems acqusition - A suggested methodology for Turkish armed forces”, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Portland, USA, 2003. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2003
Öncü, A., Öner, M.A., Başoğlu,  A.N., "Make or buy analysis for local manufacture or import decisions in defense system procurement using AHP - The case of Turkey", Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Portland, USA, 2003. CD Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2003
Tektaş, A., Alakavuk, E., “Allocation model: A tool to develop effective media plans for Turkey”, International Journal of Advertising, 22, 3, 333-348, 2003. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2003
Tektaş, A., Hortaçsu, A., “Karar vermede etkinliği artıran bir yöntem: Analitik hiyerarşi süreci ve mağaza seçimine uygulanması”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 18, 209ek, 52-61, 2003. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2003
Tektaş, A., Karataş, A., “Yapay sinir ağları ve finans alanına uygulanması: Hisse senedi fiyat tahminlemesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18, 3-4, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2004
Ulus, T., Uysal, M., “Heuristic approach to dynamic data allocation in distributed database systems”, Pakistan Journal of Information and Technology, 2, 3, 213-230, 2003. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2003
Kımıloğlu, H., “The e-literature: A framework for understanding the accumulated state of knowledge about internet marketing”, Academy of Marketing Science Review, 2004. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2003
Özkan-Günay, E.N., “The impact of deregulation on market structure and performance in the Turkish Banking Industry, Yapı Kredi Economic Review, 111-144, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2004
De Jong, M., Ünalan, D., “Structuring and evaluating the garbage can model of policy transfer”, Evaluation for Sustainability and Participation in Planning, A. Hull (Derleyen), Routledge, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2010
Ertuna, Ö., Ertuna, B., “Dynamics of the interaction between corporate social responsibility and globalization”, Gower Handbook of Corporate Governance and Social Responsibility, G. Aras, D. Crowther, (Derleyenler), Gower Publishing Limited, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2010
İnelmen, K., “Role of trust in mediating the effects of commitment and satisfaction on employee performance”, Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 23, 1-2, 55-73, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Ünalan, D., Cowell, R., “Europeanisation, strategic environmental assessment and the impacts on environmental governance”, European Environment, 19, 19, 32-43, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Ünalan, D., Cowell, R., “Adoption of the EU SEA directive in Turkey”, Environmental Impact Assessment Review, 29, 243-251, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Alvarez, M.D., Yarcan, Ş., “İstanbul as a world city: A cultural perspective”, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4, 3, 266-276, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Alvarez, M.D., “Marketing of Turkey as a tourism destination”, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 21, 1, 123-138, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Alvarez, M.D., “Creative cities and cultural spaces: New perspectives for city tourism”, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4, 3, 171-175, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Campo Martínez, S., Alvarez, M.D., “Country versus destination image in a developing country”, Journal of Travel and Tourism Marketing, 27, 7, 748-764, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Kuzgun, E., Göksel, T., Özalp, D., Sömer, B., Alvarez, M.D., “Perceptions of local people regarding İstanbul as a European capital of culture”, PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8, 3, 27-37, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Salman, D., “Rethinking of cities, culture and tourism within a creative perspective”, PASOS-Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8, 3, 1-5, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Salman, D., Uygur, D., “Creative tourism and emotional labor: An investigatory model of possible interactions”, Internatonal Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4, 3, 186-197, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Alvarez, M.D., Akış Roney, S., “Environmental sensitivity of Turkish tourism students”, Sustainable Tourism: Issues, Debates and Challenges, 2010 , Girit, Yunanistan, 2010. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
İnelmen, K., Zeytinoğlu, I.U., “The relationship of career commitment to satisfaction, support and stress”, ISSWOV 2010, Competing Values in an Uncertain Environment: Managing the Paradox, 1, 289- 296, Estoril, Portugal, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Yamak, S., Ertuna, B., Levent, H., Bolak, M., “Yabancı yatırımcıların aile işletmeleriyle işibirliklerinin performansa etkileri”, 4. Aile İşletmeleri Kongresi Kongre Kitabı, 4, 275-286, İstanbul, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Alakavuk, E.D., Kuyucu-Helvacıoğlu, A.D., “The role of UNESCO world heritage list on cultural branding”, Culture and Creativity as Location Factors Metropolitan Areas, Pechlaner H., Abfalter D., Lange S., (Derleyenler), Innsbruck University Press, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2009
Kuyucu-Helvacıoğlu, A.D., “Culture cluster strategies for non-metropolitan areas: The grand narrative of the local”, Culture and Creativity as Location Factors Metropolitan Areas, Pechlaner H., Abfalter D., Lange S., (Derleyenler), Innsbruck University Press, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2009
Kuyucu-Helvacıoğlu, A.D., Tektaş, A., “Bölgesel kalkınma ajansları: Etkin fon kullanımı ve çok düzeyli yönetişime geçiş”, Türkiye’nin Kalkınmasında Yeni Bir Kurum: Kalkınma Ajansları, Akgül B., Uzay N. (Derleyenler), Ekin Yayınevi, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2010
Tektaş, A., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “Comparative performance assessment in EU pre-accession funds”, New Advanced Technologies, Lazinica A. (Derleyen), INTECH, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2010
Tektaş, A., Özdemir-Tosun, E., “Performance benchmarking in Turkish food and beverage industry”, Communications of the IBIMA, 10, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Tektaş, A., Özdemir-Tosun, E., “Yiyecek içecek endüstrisinde uluslararası performans kıyaslaması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, 1, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Yıldırım-Öktem, Ö., “Generational differences in involvement of family members in governance and management of Turkish family business groups and background characteristics of family members”, Boğaziçi Journal , 24 , 1-2, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Işık, M., Zenginobuz, Ü., “On the stability of network structures with public goods”, Economics Bulletin, 30 , 3, 2425-2436, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Ceylan, D., Özkan-Günay E.N., “Policies to improve energy efficiency: Cross-country comparison in Europe”, EcoMod2010- International Conference on Economic Modelling 2010, 1, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Göncü, H.A., Özkan-Günay, E.N., “Potential energy sources in electricity generation: The case of Turkey” , International Conference on Economic Modelling 2010, 1, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Helvacıoğlu-Kuyucu A.D., “The playgroud of cloud computing in Turkey”, World Conference on Information Technology 2010 , Procedia-Computer Science Journal , 1 , 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Irak, A., Ata, Z., “Determinants and distribution of power in buyer-supplier relationships”, IBIMA Conference 2010, 1, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Onay, C., Ünal, G., “Cointegration and extreme value analyses of Bovespa and İstanbul stock”, 6th International Conference on Business, Management and Economics ICBME’10, İzmir, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Özkan-Günay, E.N., “International technology spillovers on domestic innovation capability in emerging markets: Evidence from BRICT countries”, 14th IBIMA Conference -International Business Information Management Association, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Sakarya, S., Eckman, M., “Customer receptiveness in international market selection for retail expansion: A cross cultural study” , 17th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science 2010, Book of Abstracts: 17th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science, 201, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Sakarya, S., Yıldırım-Öktem, Ö., Bodur, M., Selekler-Gökşen, N., “Social and business enterprise collaboration:The potential of social alliances in catalyzing societal transformation in”, The Third Subsistence Marketplaces Conference:From Impactful Research to Sustainable Innovations for Subsistence Marketplaces 2010, Chicago, USA, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Daim, T.U., Gerdsri, N., Başoğlu, N., (Derleyenler), Technology Assessment: Forecasting Future Adoption of Emerging Technologies, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2010
Daim, T.U., Başoğlu, N., Demirkan, H., “A strategic assessment of telemedicine – a new service for health delivery”, International Journal of Data Analysis and Information Systems, 1, 1, 11-26, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Sofuoğlu, E., Başoğlu, N., Daim, T.U., “A decision methodology for customizing software products”, International Journal of Industrial and Systems Engineering, 4, 5, 554-576, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Barut, Ö., Döğerlioğlu, Ö., “Human resources information systems: A sociotechnical perspective”, Information Technology Journal, 9 , 5, 877-888, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Başoğlu, N., Tuğrul, D., Ateşok, H.C., Pamuk, M., “Exploring the impact of information technology on health information-seeking behaviour”, International Journal of Business Information Systems, 5, 3, 291-308, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Çayır, S., Başoğlu, N., Daim, T.U., “Users and information technology interoperability: Analysis of task information fit model”, International Journal of Information and Decision Sciences, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Daim, T.U., Başoğlu, N., Tanoğlu, İ., “A critical assessment of information technology adoption: Technical, organizational and personal perspectives”, International Journal of Business Information Systems, 6, 3, 315-335, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Kımıloğlu, H., Nasır, V.A., Nasır, S., “Discovering behavioral segments in the mobile phone market”, Journal of Consumer Marketing, 27, 5, 401-413, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Özen, Ç., Başoğlu, N., Daim, T.U., “Analyzing human computer interaction in developing web based services”, Journal of Enterprise Information Management , 23 , 4, 417-438, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Topaçan, Ü., Başoğlu, N., Daim, T.U., “Exploring the adoption of technology driven services in the health care industry”, International Journal of Information Systems in the Service Sector, 2 , 1, 71-93, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Muradoğlu, G., Onay, C., Phylaktis, K., ““Capital structure and debt maturity in Europe: The role of integration and FDI”, Proceedings of 39th Financial Management Association Annual Meeting, Reno, USA, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Muradoğlu, G., Onay, C., Phylaktis, K., “Capital structure and debt maturity in Europe: The role of integration and FDI”, Proceedings of 58th Midwest Finance Association Annual Meeting, Chicago, USA, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Topaçan, Ü., Başoğlu, N., Daim, T.U., “Exploring the adoption of technology driven services in the health care industry” , European Federation for Medical Informatics, Antalya, 2009. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Döğerlioğlu, Ö., Tirgil, A., “Commitment and retention of IT employees”, The 14th International Business Information Management Association Conference, Business Transformation through Innovation and Knowledge Management: An Academic Perspective , ISBN: 978-0-9821489-3-8, 2990-2997, İstanbul, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Badur, B., Darcan, O., “An experimental study on internet auctions using agent based modeling approach”, YAEM 2010, İstanbul, 2010. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010

Sayfalar