Yayınlar

Yayın Adı Bölümazalan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Alnıaçık, A., Ustubici, A., “Reflections from the conference ‘Turkey debates its social policies: A rights-based turn in social policy making in Turkey?”, New Perspectives on Turkey, 47, 169-184, 2012. Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri İnceleme SSCI 2012
Hadjipavlou, M., "The "Crossings" along the Divide: The Cypriot Experience", Walls Between Conflict And Peace, 34, 197-216, 2017. Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi UYGAR Merkezleri Makale; Kitap Bölümü BKCI-SH 2017
Bozşahin, C., Göksel, A., “Türkçe’de ezgi: Sözdizim ve edimle ilişkisi, XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 305-308, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Göksel, A., Haznedar, B., “Türkçe tamlamaların yapısı: Bir veri tabanı çalışması”, XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 362-364, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Göksel, A., Kelepir, M., Üntak-Tarhan A., “Türkçe soru cümlelerinde ezgi”, XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 305-308, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Göksel, A., “Morphology and syntax inside the word, pronominal participles of headless relative clauses in Turkish”, G. Booij, L. Ducceschi, B. Fradin, E. Guevara, A. Ralli, S. Scalise (Derleyenler), On-line Proceedings of the Fifth Mediterranean Morphology Meeting (MMM5), 47-72, 2007. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Syntactic tools for text watermarking”, 19th Annual Symposium on Electronic Imaging: Security, Stenography, and Watermarking of Multimedia Contents, San Jose, CA., 2007. CD Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Türkçe metin damgalama: sözdizimsel bir model”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Öğüt, Ö., “Reading the written self in Alev Tekinay’s Nur der Hauch vom Paradies (Only the Breeze from Paradise)”, Life Writing: Autobiography, Biography, and Travel Writing in Contemporary Literature Proceedings of a Symposium Held by the Department of American Culture and Literature of Haliç University , İstanbul, Stuttgart: ibidem-Verlag, 241-252, 2007. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Baş, I., Freeman D.C. (Derleyenler), Challenging the Boundaries, Amsterdam/New York, NY: Rodopi, 2007. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2007
Baş, I., “‘Looking awry' at contemporary fiction: post-porn modernism”, Textos e Leituras: Estudos Empíricos de Língua e Literatura, Zyngier, S., Viana, V., Jandre, J. (Derleyenler), Parte II, 185-204, Rio de Janeiro: Publit, 2007 Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Baş, I., “Feminizme karşı bir feminizm ikonu: Kadın deneyiminin epik ozanı Doris Lessing”, Dünya Kitap, Fuar Özel sayısı, 2007. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Baş, I., “Geçmişin mağarasına ışık tutmak : Türk-Ermeni yazınında kimlik arayışları”, Dünya Kitap, 184, 2007. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Koçbaş, D., Akar, D., “Açıklayıcı metinlerde bağlılık oluşturma yöntemi olarak göndergelerin gelişimsel izleği”, Dilbilim Araştırmaları, 17-32, 2007. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Treffers-Daller, J., Özsoy, A.S., van Hout, R., “Special issue entitled cutting edge research in bilingualism”, M. Deuchar (Derleyen), International Journal of Bilingualism and Bilingual Education, 10, 3, 248-276, 2007. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Göksel, A., “Pronominal participles in Turkish”, Lingue e Linguaggio, 1, 105-125, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Meral, H.M., Sankur, B., Özsoy, A.S., “Watermarking tools for Turkish texts”, Proceedings of National Conference on Signal Processing and Application (SIU), Antalya, 2006. CD Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Nakipoğlu-Demiralp, M., Üntak, A., “Türkçe’de eylem sayısı ve biçimbirimsel özelliklerine göre eylem sınıfları”, Dilbilim Araştırmaları, 129-164, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Öğüt, Ö., “A view from the bridge: Understanding border culture through Gloria Anzaldua’s Borderlands: La frontera and Ana Castillo’s the mixquiahala letters”, Litera, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Özsoy, A.S. “Introduction”, Proceedings of the Workshop on Altaic Linguistics, M. Kelepir, B. Öztürk, (Derleyenler), Cambridge, MA, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Özsoy, A.S., Türkyılmaz, Y., “Front rounded vowels in the sinemili dialect of Kurmanji- a case of language contact?”, Turkic-Iranian Contact Areas –Historical and Linguistic Aspects, L. Johanson, C. Bulut (Derleyenler), 300-309, Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Öztürk, B., “Case-driven agree, EPP, and passive in Turkish”, Passivization and Typology, A. Werner, L. Leisiö (Derleyenler), 83–402, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Öztürk, B., “Incorporationf of agents in Turkish”, Advances in Turkish Linguistics, S. Yağcıoğlu, A.C. Değer (Derleyenler), 235-248, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Öztürk, B., “Null arguments and case driven agree in Turkish, minimalist essays”, C. Boeckx (Derleyen), Linguistik Akutell, 91, 268-287, John Benjamins, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Treffers-Daller, J. , Özsoy, A.S., van Hout., R., “Oral language proficiency of Turkish-German bilinguals in Germany and Turkey: An analysis of complex embeddings in Turkish picture descriptions”, Turkic Languages in Contact, H. Boeschoten, L. Johanson, (Derleyenler), 203-219, Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Ceylan, D.T., Irzık, G. (Derleyenler), Nasıl Eğitiliyoruz?, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2005
Göksel, A., “Turkey-language stuation”, The Encyclopedia of Language and Linguistics, K. Brown (Yayına Hazırlayan), 13, 160-161, Oxford: Elsevier, 2005. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Göksel, A., Kerslake, C., Turkish, A Comprehensive Grammar, London: Routledge, 2005. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2005
Gürcanlı, Ö., Öztürk, B., “Türkçe’de “ne…ne” bağlacı ve çift geçişli eylem yapıları”, 19. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileriler Kitabı, M. Sarı, H. Nas (Derleyenler), 54-65, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2005. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2005
Özsoy, A.S., Öztürk, B., Kelepir, M., (Derleyenler), Proceedings of the 2nd Workshop on Altaic Formal Linguistics, MIT Working Papers in Linguistics, Cambridge: Massachusetts, 2005. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2005
Öztürk, B., Case, Referentiality and Phrase Structure, John Benjamins, Amsterdam, 2005. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2005
Öztürk, B., “Pseudo-incorporation of Agents”, UPenn Working Papers in Linguistics, S. Arunachalam, T. Scheffer, S. Sundaresan and J. Tauberer (Derleyenler), University of Pennsylvania, 2005. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Taylan, E., M., “Görünüş ve nicelik kesişiyor: Daha neler”, 19. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileriler Kitabı, M. Sarı, H. Nas (Derleyenler), Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2005. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2005
Göksel, A., Kelepir, M., Üntak-Tarhan, A., "The morpho-syntactic implications of intonation as a clause-typer", Proceedings of the 4th Workshop on Altaic Formal Linguistics, C. Boeckx, S. Ulutaş (Derleyenler), 39-50, Published as MIT Working Papers in Linguistics, Cambridge: Massachusetts, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Nakipoğlu, M., "Türkçe'de vücut sözcükleri (Words for Body Parts in Turkish)", Proceedings of 22nd National Conference on Turkish Linguistics, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Nakipoğlu, M., Üntak, A., "A complete verb lexicon of Turkish based on morphemic analysis", Turkic Languages, Harrasowitz Verlag, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Nakipoğlu, M., Üntak, A., "What does the acquisition of stems that undergo phonological alternation reveal about rule application?", Proceedings of the 13th International Conference on Turkish Linguistics, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Nakipoğlu, M., Yumrutaş, N., "Acquisition of clitics in Turkish", The Proceedings of 14th International Conference on Turkish Linguistics, 2008. to appear Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Öğüt, Ö., "Orhan Pamuk'un Beyaz Kale'si ve Yeni Hayat'ında ölümü yazmak, 'Ben' i Çizmek", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Öğüt, Ö., "Selves under erasure in Orhan Pamuk's My Name is Red and Snow", Kadir Has University "Culture and the Arts" Lecture Series: Selected Talks 2006-2008, Istanbul, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Öztürk-Başaran, B., "Non-configurationality: Free word order and argument drop in Turkish", Limits of Syntactic Variation, M. T. Biberauer (Derleyen) 411-440, John Benjamins, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Taylan, E., Aksu-Koç, A., "Belirteçlerde görünüş ve kiplik ilişkisi", XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 89-97, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Göksel, A., Kerslake, C., Turkish, A Comprehensive Grammar, London: Routledge, 2009. (2. Baskı) Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Fortuny, K., American Writers in İstanbul: Melville, Twain, Hemingway, Dos Passos, Bowles, Algren, Baldwin, Settle, Syracuse: Syracuse, UP, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Özsoy, A.S., Nakipoğlu, M., Noam Chomsky on Language and Cognition, Lincom Europa, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Özsoy, A.S., Kelepir, M., Türkçe Dinleyelim, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2009. 3. Baskı Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Özsoy, A.S., Türkçe- Turkish, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2009. 4. Baskı Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Tekinay, A., “Theatre”, Encyclopedia of African American History 1896 to the Present, 458-462, Oxford University Press, NewYork, USA, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2009
Tekinay, A., “Identity”, Encyclopedia of African American History 1896 to the Present, 484-487, Oxford University Press, NewYork, USA, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2009
Tekinay, A., “Baker, Josephine”, Encyclopedia of African American History 1896 to the Present, 118-119, Oxford University Press, NewYork, USA, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2009
Tekinay, A., “Fire!!”, Encyclopedia of African American History 1896 to the Present, 214-215, Oxford University Press, NewYork, USA, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2009
Fortuny, K., “James Baldwin’s 1970 Turkish interviews: ‘The American way of life’ and the rhetoric of war from Vietnam to Iraq”, Texas Studies of Literature and Language: Turkish Issue, The university of Texas, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Göksel, A., Kelepir, M., Üntak-Tarhan, A., “Decomposition of question intonation: The structure of response seeking utterances”, Phonological Domains: Universals and Deviations, , J. Grijzenhout, B. Kabak (Derleyenler), 249-282, Series: Interface Explorations 16, New York: Mouton de Gruyter, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Özsoy, A.S., ”Turkish as a (non)-wh-in-situ language”, Turcological Letters to Bernt Brendemoen, E. A.Csato, G. Ims, J. Parslow, F. Thiesen, E. Türker (Derleyenler), 221-232, Novus forlag, Oslo, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Özsoy, A.S., "Argument structure, animacy, syntax and semantics of passivization in Turkish: A corpus-based approach", Corpus Analysis and Variation in Linguistics, K. Yuji, M. Minegishi, J. Durand (Derleyenler), 259-279, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Özsoy, A.S., ”Georges Dumézil ve Kafkas dilleri çalışmaları”, Dumézil'in Sosyoloji Dersi Notları, G. Vassaf (Hazırlayan), 23-35, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Tekdemir, H., “Utopic reflections in the capital of the ‘Other Empire‘: Contemporary british detective and travel fiction in post-Ottoman Istanbul“, Trans/Forming Utopia, E. Russell (Derleyen), II, 199-206, London, Zürich, New York: Peter Lang European Academic Publishers, Bern: Peter Lang, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Markus, A. Pöchtrager. M.A., “Finnish consonant gradation”, Lenition and Fortition, J. Brandão de Carvalho, T. Scheer, P. Ségéral (Derleyenler), 357-385, Mouton de Gruyter, Berlin, 2008. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2008
Taylan, E., Türkçe'de kaynaştırma sesi var mıdır? ”, XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, M. Sarıca, N. Sarıca, A. Karaca (Hazırlayanlar), 219-228, Ankara, 2009. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2009
Almond, I., Sufism and Deconstruction: A Comparative Study of Derrida and Ibn ‘Arabi. Routledge, 2004. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2004
Tarba-Ceylan, D., Irzık, G. (Derleyenler), Human Rights Issues in Textbooks: The Turkish Case , History Foundation of Turkey Publications, Istanbul, 2004. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2004
Irzık, S., Parla, J. (Derleyenler), Kadınlar Dile Düşünce: Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2004
Özsoy, S., Türkçe’nin Yapısı I Sesbilim , B. Ü. Yayınevi, İstanbul, 2004. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2004
Irzık, S., “Latife Tekin’de yazı ve beden”, Kadınlar Dile Düşünce: Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, S. Irzık, J. Parla (Derleyenler), İletişim Yayınları, İstanbul, 2004. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Tarba-Ceylan, D., “Human rights ıssues in Turkish literature textbooks in primary and secondary education”, Human Rights Issues in Textbooks : The Turkish Case, D. Tarba-Ceylan, G. Irzık (Derleyenler), Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Tarba-Ceylan, D., “Sıradan kadınların yazarı Jane Austen”, Kadınlar Dile Düşünce S. Irzık, J. Parla (Derleyenler), İletişim Yayınları, İstanbul, 2004. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Hitit-Baş, I., “Reconstituting identities: Nationalism or Islam? Textual secrets: The message of the medium”, Proceedings of the 21. PALA Conference, C. Szilvia, J. Zerkowitz (Derleyenler), 294-299, EÖTVÖS Lorand University, Budapest, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Hitit-Baş, I., “Plimpsestic cultures, hybridized selves and tha politics of hyphenated sapaces in the moor’s last sigh”, Ege Üniversitesi Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, 153-161, Ege Üniversitesi, İzmir, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Kelepir, M., “Olmak, değil, var ve yok”, 16. Dilbilim Kurultayı Bildiriler Kitabı, 70-81, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Kelepir, M., “What Turkish NPls teach us”, Studies in Turkish Linguistics, Proceedings of the 10 the International Conference on Turkish Linguistics, 111-120, Boğaziçi University Press, İstanbul, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Kelepir, M. “Intervention effects in the interpretation of Turkish and Japanese indefinites”, Proceedings of the Workshop on Altaic Formal Linguistics, MIT, Cambridge, Boston, 2004. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Öğüt, Ö. “Suburban paranoia and the Strereotyped Illegal Immigrant as the Central ırony in T. C. Boyle’s The Tortilla Curtain” Image, Metaphor and Irony as Centralising/De-centralising Devices in Contemporary English and American Literature Proceedings of the Symposium co-organized by Boğaziçi Üniversity and Haliç University, 2004. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Tekinay, A. “Playing with dramatic irony: Harold Pinter’s games with the audience”, Haliç University Publications, 2004. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Özsoy, A.S., Akar, D., Nakipoğlu-Demiralp, M., Erguvanlı-Taylan, E., Aksu-Koç, A. (Derleyenler), Studies in Turkish Linguistics, Boğaziçi University Press, İstanbul, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Aksu-Koç, A., A. Sumru Özsoy, Didar Akar, Mine Nakipoğlu-Demiralp, & E. Eser Erguvanlı-Taylan, (Derleyenler), Studies in Turkish Linguistics, Boğaziçi University Press, İstanbul, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Almond, I., “Muhallahs, mystics, moderates and moghuls: The many Islams of Salman Rushdie”, ELH, 70, 4, 1137-1151, The Johns Hopkins University Press, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Almond, I., “Derrida and the secret of the non-secret: On respiritualising the profane”, Literature and Theology, 17, 4, 457-471, Oxford University Press, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Almond, I., “Nietzsche’s peace with Islam: My enemy’s enemy is my friend”, German Life and Letters, 56, 1, 43-55, Blackwell Publishing, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Tarba-Ceylan, D., “İlköğretim Türkçe ve lise edebiyat kitaplarında insan hakları ve öğrencinin yeri”, Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları Betül Çotuksöken, Ayşe Erzan, Orhan Silier (Hazırlayanlar), İstanbul, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Nakipoğlu-Demiralp, M., “Recent findings on the biological bases of language”, Dilbilim Araştırmaları 2003, 79-98, Boğaziçi University Press, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Irzık, S., Güzeldere G., “Introduction”, The South Atlantic Quarterly, 102, 2/3, Spring/Summer, 283-292, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Irzık, S., “The black book: How to be a novelist of Istanbul”, Il ROMONZO IV: Temi, Luoghi, Eroi, F. Moretti (Derleyen), 555-562, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Öğüt, Ö., “(Dis)claiming Identity. Christina Garcia’s The Aguero Sisters and Julia Alvarez’ How the Garcia Girls Lost their Accents” Ethnic Studies Review 26, 135-156, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2003
Kelepir, M., Öztürk, B., (Derleyenler), Proceedings of the 2nd Workshop on Altaic Linguistics, Cambridge, Massachusetts, 2007. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2007
Nakipoğlu, M., Sarıgül, Ö, Yumrutaş N., “Iyor eki ve ediniminin düşündürdükleri”, 24. Uluslararası Türk Dilbilimi Kurultayı, Ankara, 2011. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2011
Yıldız, E., Nakipoğlu, M., “Türkçe konuşan çocuklar geniş zamanın olumsuzunu nasıl edinir?”, 24. Uluslararası Türk Dilbilimi Kurultayı, Ankara, 2011. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2011
Erguvanlı-Taylan, E., “The role of semantic features in Turkish word order”, Folia Linguistica, 21, 2-4, 215-227, 1987. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale A&HCI 1987
Artemel, S., “The great Turks particular inclination to Red Herring the popular image of the Turk during the renaissance in England”, Journal of Mediterranean Studies, 5, 2, 188-208, 1995. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SSCI 1995
Van Schaaik,G., “Higher order compounds in Turkish: Some observations”, Studies on Turkish and Turkic Languages, Proceedings, 46, 113-120, 2000. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri CPCI-SSH 2000
Çakır, M.C., “On non final stress in Turkish simplex words”, Studies on Turkish and Turkish Languages, Proceedings, 46, 3-10, 2000. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri CPCI-SSH 2000
Nakipoğlu, M., “On the aspectual properties of unaccusatives”, Studies on Turkish and Turkish Languages, Proceedings, 46, 67-74, 2000. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri CPCI-SSH 2000
Erguvanlı-Taylan, E., “Semi-grammaticalized modality in Turkish”, Studies on Turkish and Turkic Languages, Proceedings, 46, 133-142, 2000. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri CPCI-SSH 2000
Ketrez, F.N., “What does a child have to acquire when acquiring passive?”, Studies on Turkish and Turkic Languages, Proceedings, 46, 283-289, 2000. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri CPCI-SSH 2000
Almond, I., “Darker shades of malgudi: Solitary figures of modernity in the stories of R.K. Narayan”, Journal of Commonwealth Literature, 36, 2, 107-116, 2001. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale A&HCI 2001
Almond, I., “Different fragments, different vases: A neoplatonic commentary on Walter Benjamin's "the 'task of the translator'"”, Heythrop Journal A Quarterly Review of Philosophy and Theology, 43, 2, 185-198, 2002. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale A&HCI 2002
Almond, I., “Lessons from kipling and rao: How to reappropriate another culture”, Orbis Litterarum, 57, 4, 275-287, 2002. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale A&HCI 2002
Almond, I., “Tales of buddha, dreams of Arabia: Joyce and images of the east”, Orbis Litterarum, 57, 1, 18-30, 2002. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale A&HCI 2002
Almond, I., “The honesty of the perplexed: Derrida and Ibn 'arabi on "bewilderment"”, Journal of the American Academy of Religion, 70, 3, 515-537, 2002. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale A&HCI 2002
Ceylan, D.T., “The private and the public in matthew Arnold's Poetry”, Private and Public Voices in Victorian Poetry, 16, 31-38, 2002. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri CPCI-SSH 2002
Irzık, S., “Allegorical lives: The public and the private in the modern Turkish novel”, South Atlantic Quarterly, 102, 2-3, 551-566, 2003. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale A&HCI 2003

Sayfalar