Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüazalan sırada İndeksi Tarihi
Boduroğlu, A., Yıldırım, I., “Statistical Summary Representations of Bound Features”, Attention, Perception & Psychophysics, Anne Treisman Special Issue, 2019. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Friedlmeier, W., Çorapçı, F., Susa-Erdoğan, G., Benga, O., Kurman, J. “Cultural Variations in Maternal Regulatory Responses During a Waiting Task” Culture and Brain, 7, 99-125, 2019. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
İlkmen, S.Y., Halfon, S., “Transference Interpretations as Predictors of Increased Insight and Affect Expression in a Single Case of Long-Term Psychoanalysis", Research in Psychotherapy, Psychopathology, Process and Outcome, 22(3), 435-446, 2019. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Yörük, H., Boduroğlu, A., “Feature-Specificity in Visual Statistical Summary Processing. Attention, Perception & Psychophysics”, Special Issue, 2019. Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Küçük, B., “The Burden of Sisyphus: A Sociological Inventory of the Kurdish Question in Turkey”, British Journal of Middle Eastern Studies, 46(5), 752-766, 2019. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Özselçuk, C., Madra, Y.,“Capital’s Sovereign Exception: The Liberal Matrix and Its Discontents”, Polygraph, 27, 111-133, 2019. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Soyubol, K., “In Search of Perfection: Neo-spiritualism, Islamic Mysticism, and Secularism in Turkey”, Modern Intellectual History, 1-25, 2019. Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Yenal, Z., Toker, A., “Influencerlardan Öğrendiklerimiz: Parçalanmış Gerçeklik ve Güven Dünyasında Markalama”, Harvard Business Review Türkiye, 98-112, 2019. Sosyoloji, Ekonomi Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Campbell, P., “Review on Sven Externbrink and Charles-Édouard Levillain, eds. Penser l’après Louis XIV. Histoire, mémoire, représentation (1715-2015)”, H-France Review 19: 1-9, 2019. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Eldem. E., “2018’de Sultan II. Abdülhamid", Toplumsal Tarih, 301: 22-26, 2019. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Eldem. E., “Osman Hamdi Bey’in “Karanlık” Yılları (1871-1881),” Millî Saraylar. Sanat-Tarih-Mimarlık Dergisi, 17: 52-75, 2019. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kafescioğlu, Ç., “Sokağın, Meydanın, Şehirlilerin Resmi: Onaltıncı Yüzyıl Sonu İstanbul’unda Mekan Pratikleri ve Görselliğin Dönüşümü” YILLIK: Annual of Istanbul Studies, 1: 7-43, 2019. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Öztürkmen, A., “Turkey Report”, Bulletin of the ICTM, 139: 23-25, 2019. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Öztürkmen, A.,“Milli Müzik Arayışı: Tarihsel Etnografisi İçinde Halk Müziği Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar”, Toplumsal Tarih, 2019. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Ünlü, E., Welton, L., Harrison, T., Batiuk, S., Janeway, B., Karakaya, D., Lipovitch, D., Lumb D., Roames, J., “Shifting Networks and Community Identity at Tell Tayinat in the Iron I (ca. 12th to Mid 10th Century B.C.E.)” American Journal of Archaeology, 123(2): 291-333, 2019. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Akyıldız, O., Şen, M., “Leyla Erbilden Kalanlar: Yazar Arşivlerinde Çoğalan Sesler ve Öznellik", Monograf, 2019-12: 314- 322, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Büyükkarcı Yılmaz, F., “On Gulistan’s Turkish Retranslations: A Chronological Survey Through Paratextual Data”, Retranslation in Turkey, Ş. Tahir Gürçağlar, Ö. Berk Albachten (Haz.), 11-26, Springer, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Büyükkarcı Yılmaz, F., “Sadi’nin Gülistan ve Bostan’ının Cumhuriyet Döneminde Yapılan Çevirileri ve Yan-Metinlere Yansıyan Çeviri Stratejileri”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Festschrift in Honor of Saliha Paker, Part II. 383-396, Cambridge Mass.: Harvard Üniversitesi, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kara, H., “Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Savaş Eleştirisi: Huzur'da Savaş, Istırap ve Birey", Dil ve  Edebiyat Araştırmaları (DEA), 20: 13-46. Güz 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kara, H., “Crime in the Old Capital: Historic Istanbul in Ahmet Ümit's A Memento for Istanbul", Turkish Studies: Language and Literature 14.3: 1235-1251, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Kara, H., “Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 59.2: 1-26, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Bellekte Süren Savaş: Cihan Harbi’nin Mütareke’den Erken Cumhuriyete Türk Edebiyatında Temsili”, Toplumsal Tarih, 302, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Bu Vatan Kimin? Resul Hamzatov’un Benim Dağıstanım’ı, Bizim Vatanımız, Hepimizin Dağıstanı”, Mızağe Dergi, 6, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Küçük Ağa Hain Çerkes'e Karşı: Müslümanlık Sözleşmesi'nden Türklük Sözleşmesi'ne Geçişte Bir Tezli Roman Kahramanı Olarak Çerkes Ethem'in İşlevi”, Mızağe Dergi, 5, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Köroğlu, E., “Tarihi Yapan Bireyleri Seçemeyenler İçin Bir Kılavuz: Yaşam Anlatılarının Önemi ve Bunu Vurgulamanın Yolları”, Toplumsal Tarih, 309, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Oktay Uslu, Z., “The Şaṭḥiyye of Yūnus Emre and Ḳayġusuz Abdāl: The Creation of a Vernacular Islamic Tradition in Turkish”, Turcica, 50: 9-52, 2019. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Bulut, H., “Mai ve Siyah: Bir Edebiyat alanı İnşası ya da Kurmacanın İçinden Kurmacanın Dışına Yansıyanlar", Siyah Endişe, Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı”, Aktan Küçük, D., Narcı, M. (Eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019. Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü Makale 2019
Göncü, A., Karahan, M.O., Kuzubaş, T.U., “Forecasting Daily Residential Natural Gas Consumption: a Dynamic Temperature Modelling Approach”, Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Karapınar, B., Özertan, G., “Yield Implications of Date and Cultivar Adaptation to Wheat Phenological Shifts: A Survey of Farmers in Turkey”, Climatic Change, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Kuzubaş, T.U., Saltoğlu, B., Sert, A., Yüksel, A.,"Performance Evaluation of the Turkish Pension Fund System", Journal of Capital Markets Studies, 3, 18-33, 2019. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Ahlatçıoğlu, A., Okay, N., “Post-Earnings Announcement Drift: Evidence from Turkey”, Borsa Istanbul Review, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Ahlatçıoğlu, A., Okay, N., “A Longitudinal Analysis for informativeness of Earnings Announcements in Borsa Istanbul", Journal of Capital Markets Studies, 3(2), 179-187, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Gencer, Y.G., Akküçük, U., “Measuring Aftersales Productivity by Multi attribute Decision Making Methods: An Application in The Automotive Sector“, International Journal of Advanced and Applied Sciences, 5, 9, 88-95, 2018, 2019. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Kadirbeyoğlu, Z., Saydam, A., “Gıda ile Farklı Bir İlişkilenme Mümkün: Müşterekleştirme Pratiği Olarak BÜKoop Deneyimi”, Beyond İstanbul: Mekanda Adalet ve Müşterekler, 6: 144-149, 2019. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2019
Gökbudak, F., Akdeniz, B.C., Tuğcu, T., Pusane, A.E., “Spatial Receptor allocation for a multiple access hub in nanonetworks”, IEEE Transactions on Molecular, Biological and Multi-Scale Communication, 2019. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Özyurt, M., Yılmaz, H.B., Tuğcu, T., “MAPLE: Mixed Path Calculation In Tile-Based 3D Maps”, IEEE Communication Letters, 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Batur, O.Z., Pekçokgüler, N., Dündar, G., Koca, M., “Synchronisation Free Non-Coherent on-off Keying Demodulation Techniques”, IET Circuits, Devices & Systems, 13(6), 843-847, 2019. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Gürsoy, M.C., Yılmaz, H.B., Pusane, A.E., Tuğcu, T., “Simulation Study and Analysis of Diffusive Molecular Communications with an Apertured Plane”, IEEE Transactions on Nanobioscience, 2019. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Oktay, K, Santaliz-Casiano, A., Patel, M., Marino, N., Storniolo, A.M.V., Torun, H., Acar, B., Madak Erdoğan, Z. “A Computational Statistics Approach to Evaluate Blood Biomarkers for Breast Cancer Risk Stratification”, Hormones and Cancer 1-17, 2019. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Sarıduman, A., Pusane, A.E., Taşkın, Z.C., “On the Construction of Regular QC-LDPC Codes with Low Error Floor”, IEEE Communications Letters, 2019. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Yusuf, B., Gök, A., Gündoğdu, B., Köse, O.D., Saraçlar, M., “Temporally-Aware Acoustic Unit Discovery for Zerospeech 2019 Challenge”, Proc. Interspeech 2019, 1098-1102, 2019. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Yusuf, B., Saraçlar, M., “An Empirical Evaluation of DTW Subsampling Methods for Keyword Search”, Proc. Interspeech 2019, 2673-2677, 2019. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Akyüz, M.H., Öncan, T., Altınel, İ.K., “Branch-and-Bound Algorithms For Solving The Multi-commodity Multi-facility Weber Problem”, Annals of Operations Research, 279, 1-42, 2019. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Beşikçi, U., Bilge, Ü., Ulusoy, G., “Resource Portfolio Problem Under Relaxed Resource Dedication Policy in Multi-mode Multi-project Scheduling”, International Journal of Mathematics in Operational Research, 14(4), 541-567, 2019. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Sertdemir, S., Ünal, A.T., Düzgit, Z., “Periodic Due Date Assignment with Family Setups”, International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications and Practice, 26, 6, 2019. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Tanınmış, K., Aras, N., Altınel, İ.K., “Minimizing the Misinformation Spread in Social Networks”, IISE Transactions, 2019. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Kaya, O., Yalçın, C., Parvin, A. “Part I: Experimental Study on Seismic Retrofitting of RC Beam-column Joints Using Composite Materials”, ACI Structural Journal, 116(1), 17-29, 2019. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Özorhon, B., Çağlayan, S., Ertürk, F.O., Arısoy, M.B., “BIM Transition Process in Construction Companies”, Tamap Journal of Engineering, 2018, Article ID:61, 2019. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Sümer, L., Özorhon, B., “The Shortcomings of Pension System in Turkey: Solutions with a New Model Proposed”, International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 5(2), 23-48, 2019. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Yalçın, C., Kaya, O., Biçer, E., Parvin, A. “Part II: Analytical Study on Seismic Retrofitting of RC Beam-Column Joints Using Composite Materials”, ACI Structural Journal, 116(1), 31-40, 2019. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
İleri Ercan, N., “Pore Length- and Ion Concentration-dependent Ionic Current in Cylindrical Nanopores: An Aatomistic Molecular Dynamics Study”, Turkish Journal of Chemistry, 43, 520-530, 2019. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Kurtoğlu, S.F., Soyer Uzun, S., Uzun, A., “Utilizing Red Mud Modified by Simple Treatments as a Support to Disperse Ruthenium Provides a High and Stable Performance for COx-free Hydrogen Production from Ammonia”, Catalysis Today, 2019. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Mutlu, E.Ç., Alakent, B., “Revisiting Reweighted Robust Standard Deviation Estimators for Univariate Shewhart S‐Charts”, Quality and Reliability Engineering International, 35, 995-1009, 2019. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Yağcı, Z.B., Esvap, E., Özkara, H.A., Ülgen, K., Özkırımlı, E., “Inflammatory Response and its Relation to Sphingolipid Metabolism Proteins: Chaperones as Potential Indirect Anti-inflammatory Agents”, Advances in Protein Chemistry and Structural Biology 114 (1), 153-220, 2019. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Azarifar, M., Kara, D., Dönmezer, N., “Thermal Spreading Performance of Gan-On-Diamond Substrate Hemts With Localized Joule Heating” Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, 39, 2, 111-119, 2019. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Damghani, M., Ersoy, N., Piorkowski, M., Murphy, A., “Experimental Evaluation of Residual Tensile Strength of Hybrid Composite Aerospace Materials After Low Velocity Impact” Composites Part B: Engineering, 179, 107537, 2019. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Hojatmadani, M., Samur, E., “Contribution of Artificial Proprioception on a Dynamic Finger Flexion Task”, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 27, 139-152, 2019. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Montakhab, M., Balıkçı, E., “Integrated Computational Alloy Design of Nickel-Base Superalloys” Metallurgical and Materials Transactions A-Physical Metallurgy and Materials Science 50a, 7, 3330-3342, 2019. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Tunç, B., Özüpek, Ş., Podnos, E., Arkun, U., “Thermal Cyclic Stress Analysis of a Solid Rocket Motor” Journal of Spacecraft and Rockets, 56, 1, 2019. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Üçel, İ.B., Kapan, E., Türkoğlu, O., Aydıner, C.C., “In Situ Investigation of Strain Heterogeneity and Microstructural Shear Bands in Rolled Magnesium AZ31”, International Journal of Plasticity, 118, 233-251, 2019. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Wang, J., Bishop, S., Sun, L., Lu, Q., Vardar, G., Bliem, G., Tsvetkov, N., Crumlin, E, “Threshold Catalytic Onset of Carbon Formation on CeO2 during CO2 Electrolysis: Mechanism and Inhibition” Journal of Materials Chemistry A, 7, 15233, 2019. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Yılmaz, C.T., Baştürk, H.İ., “Output Feedback Control for Unknown Lti Systems Driven by Unknown Periodic Disturbances” Automatica, 99, 112-119, 2019. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
You, Y.J., Gu, X.J., Zhang, Y.H., Moumni, Z., Anlaş, G., Zhang, W.H., “Effect of Thermomechanical Coupling on Stress-Induced Martensitic Transformation Around the Crack Tip of Edge Cracked Shape Memory Alloy” International Journal of Fracture, 216, 1, 123-133, 2019. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Yurdabak, V., Özüpek, Ş., “Explicit Solution Methods in Quasi-Static Analyses of Rubber-Like Materials” Rubber Chemistry and Technology, 92(2) 399-413, 2019. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale 2019
Hatipoğlu, B., “The Use of Publicly Available Information for Human Capital Analysis”, Vie sciences de l’entreprise​, 1​(207) ​, 119-137​, 2019. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2019
Singh, G.G., Hilmi, N., Bernhardt, J.R., Montemayor, A.M.C., Cashion, M., Ota, Y., Acar, S. et al., “Climate Impacts on the Ocean are Making the Sustainable Development Goals a Moving Target Traveling Away from Us”, People and Nature​, 1, 3​​​, 2019. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2019
Suna, B., Alvarez, M.D., “Gastronomic Identity of Gaziantep: Perceptions of Tourists and Residents”, Advances in Hospitality and Tourism Research​, 7​(2)​, 167-187​, 2019 . Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2019
Kıratlı, O.S., “On the Question of Generosity: Who Supports Foreign Aid to Whom? Lessons from Turkey and Greece”, International Journal of Public Opinion Research​, 2019 Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2019
​Coskun, A., Tanrikulu, Z., “Intelligent Interactive Voice Response Systems and Customer Satisfaction”, International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering​, 8​, 1​, 4-11​, 2019. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2019
​Koca, Y., Söğüt, B.E., Mardikyan, S., “Churn Prediction in Customer Loyalty Program: A Case Study”, Journal of Information Systems and Management Research​, 1​(1)​, 59-65​, 2019. ​ ​​​ Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2019
​Metin, B, Erkan, S., Atasu, İ. , Yılmaz, E ., “Privacy Impact Assessment as a Tool for GDPR Compliance Preparation”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi ​, 11(2)​, 75-86​, 2019. ​​ ​ ​ ​​​ Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2019
​Yallihep, M., Kutlu, B., “Mobile Serious Games: Effects on Students Understanding of Programming Concepts and Attitudes Towards Information Technology”, Education and Information Technologies​, 1​​​, 2019. ​ ​ ​​​ Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2019
Özturan, M., Atasü, İ., Soydan, H., “Assessment of Blockchain Technology Readiness Level of Banking Industry: Case of Turkey”, International Journal of Business Marketing and Management​, 4​(12)​, 1-13​, 2019. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2019
Özturan, M., Sürücü, U., “Citizen Satisfaction with E-Government Services: Case of Turkey”, International Journal of Research and Scientific Innovation​, 6(12)​, 148-151​, 2019. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2019
Erdiller-Yatmaz, E. E., Erbil, F., “Okulöncesi Öğretmen Adayları Anlatıyor: Neden Okulöncesi Öğretmenliği ve Nasıl Bir Çocuk/Çocukluk Tanımı?”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12: 316-341, Ocak 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Pesen, A., “A Brief History of Aranjman Translations: the Earliest Examples of Turkish Pop Music”,CLINA, 5, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Pesen, A., “Carl Ebert: the Patron Behind the History of the State Opera in Turkey”, Traduçao em Revista: Traduçao&Musica: contrapontos, 2019/2, 27. Rio de Janeiro: PUC-Rio TS, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Terence. H., “Adorno and Arendt: Evil, Modernity and the Underside of Theodicy”, Sophia: International Journal of Philosophy and Traditions, 58(2), 197-224, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Terence, H., “Adorno and Arendt: Transitional Regimes of Historicity”, New German Critique, 46,  1, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Terence, H., “Hartog, Koselleck and Ricoeur: Historical Anthropology and the Crisis of the Present”, History and Theory, 58(3), 385-405, 2019.  Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Terence, H., “Levinas Between Recognition and Heterology”, Critical Horizons, online since October 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Erbil, F.,“Öğretmen Çocuk Etkileşimi Üzerine Bir Öğretmen Eğitimi Programı”, Eğitimde Gelecek Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Erbil, F.,“Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerilerinin (SDÖ) Okul Öncesi Eğitim Programındaki (OÖEP) Yeri”, 6. Uluslararası Okul öncesi Eğitimi Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Erbil, F.,“Eğitim İzleme Raporu ve Öğretmen Öğrenmesi”, Eğitim İzleme Raporu 2017-18 Yansımaları Paneli, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2019. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Makale 2019
Ertör, I., “The Expansion of Intensive Marine Aquaculture in Turkey: The Next-to-last Commodity Frontier?", Journal of Agrarian Change, 19(2), 337-360, 2019. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Özbek, N., “”İstisna Hali”: ”Devletsiz”, “Abdülhamidsiz” Osmanlı-Türkiye Tarihi Yazmanın İmkânları", Toplumsal Tarih, 3001, 45-53, 2019. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Türem, Z.U., “Rising Authoritarianism(s) and the Globalization of Law: An Initial Exploration", Indiana Journal of Global Legal Studies 26(1), 2019. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Öztürk‐Işık, E., Cengiz, S., Özcan, A., Yakıcıer, C., Danyeli, A.E., Pamir, M.N., Dinçer, A., “Identification of IDH and TERTp Mutation Status Using 1 H‐MRS in 112 Hemispheric Diffuse Gliomas.”, Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2019. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Akay, Ç., Tezel, U., “Biotransformation of Acetaminophen by Intact Cells and Crude Enzymes of Bacteria a Comparative Study and Modelling”, Science of the Total Environment, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Gürün, K.,“Continent Scale Study of the Social Structure and Phylogeography of the Bent Wing Bat Miniopterus Schreibersii Mammalia Chiroptera Using New Microsatellite Data”, Journal of Mammalogy, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Haznedaroğlu, B. Z., “Fitness and Pathogenicity of Outbreak Causing Salmonella upon Short term Exposure to Groundwater with Residual Antibiotics”, Trakya University Journal of Natural Sciences, 20: 1–8, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
İnce, B., İnce, O., Akyol, Ç., Özbayram, E. G., Tutal, B., “Enhancing Methane Production From Anaerobic Co Digestion of Cow Manure and Barley Link Between Process Parameters and Microbial Community Dynamics”, Environmental Progress Sustainable Energy, 39, 13292, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
İnce, O., İnce, B., Akyol, Ç., “Crop Based Composting of Lignocellulosic Digestates Focus on Bacterial and Fungal Diversity", Bioresource Technology, 288, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Mesta, B., “Determination of Rainfall Runoff Relationship in Yenicegoruce Basin with HEC HMS Hydrologic Model”, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 25, 949–955, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Minovski, N., Türker Saçan, M., Eminoğlu, E. M., Erdem, S., Novic, M., “Revisiting Fish Toxicity of Active Pharmaceutical Ingredients Mechanistic Insights from Integrated Ligand Structure Based Assessments on Acetylcholinesterase,” Ecotoxicology and Environmental Safety, 170, 548–558, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Özön, E., Erdinçler, A., “Effects of Microwave H2O2 MW and H2O2 Heat Pre Treatments on the Methane Production from Wastewater Sludges Experimental and Modeling Approach”, Environmental Science and Pollution Research, 26, 35411–35421, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Tezel, U., Şepitci, B., “Simultaneous Screening of Biodegradability of Priority and Emerging Contaminants as a Mixture”, Sakarya University Journal of Science, 23, 184–192, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Uyguner Demirel, C.S., Sakallıoğlu, T., “Evaluating The Suspension Potential of Manufacture Dnanoparticles in Landfill Leachate”, Environmental Engineering and Management Journal, 18, 983–990, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Uyguner Demirel, C. S., “Gallik Asidin Fotokatalitik Giderimi Düşük Moleküler Ağırlıklı Bileşenler Kullanılarak Doğal Organik Madde Modellemesi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24, 595–608, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Bekler, F.N., Özel, N.M., Tanırcan, G., “Güney Marmara Bölgesi’nde Meydana Gelen Manyas(Mw=4.7) ve Gemlik (Mw=4.8) Depremlerinin Kinematik Analizi”, Doğal Afetler ve Çevre, 2019. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale 2019

Sayfalar