Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüartan sırada İndeksi Tarihi
Koçoğlu, M., Akaygün, S.,“Investigation of a Gifted Student’s Self Regulated Learning SRL Strategies While Learning Science”, 6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Langbeheim, E., Adadan, E., Akaygün, S, Hlatswayo, M., Ramnarain, U., “A Comparison of Student Responses to Pictorial and Verbal Items Focusing on Conceptual Understanding of the Particle Model of Matter”, 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Olgun, B., Ader, N.E., “Pre-Service Mathematics Teachers’ Types of Mathematical Thinking: Use of Representations, Visual Spatial Abilities and Problem Solving Performances”, presented at the 10th Congress of European Research in Mathematics Education CERME, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Olgun, B., Ader, N. E., “Pre-Service Teachers’ Use of Representations and Visual Spatial Abilities in Problem Solving”, 17th Biennial EARLI Conference, Tampere, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Özel, S., Özdemir U., “Gelin SİTEM Edelim”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Özel, S.,“Yetişkinlerinde PISAsı Var Neredeyiz Sizce“, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul,2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Özer, F., Doğan, N., Yalaki, Y., Çakmakcı, G., İrez,O. S., “As Complicated as Rubik’s Cube Is: How Difficult Is to ChangeMiddle School Students’ Nos Views through a CPD”, 14th International History, Philosophy, and Science Teaching (IHPST) Biennial Conference, Ankara, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Saraç, M., Karagöz Akar, G., “A Prospective Secondary Mathematics Teacher’s Development of the Meaning of Complex Numbers”,North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education, Indianapolis, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Şeker, V., Ader, N.E.,“A Case Study of a First Grade Teachers’ Quality of Implementation of Mathematical Tasks”, 10th Congress of European Research in Mathematics Education CERME, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Tezsezen, S., Aslan-Tutak, F., “Matematik Öğretmen adaylarının FeTeMM’e İlişkin Günlük Hayat Örneğinde FeTeMM Alanlarına İlişkin Algıları”, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT) 3, Afyon, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Ural, O., Erktin, E., “Sınav Kaygısı Tek Mağdur Ögrenciler mi?”, Uluslararası Ögretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bakü, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Yavuzkaya, M.N., Adadan, E., “Evaluating Progression in Students’ Reasoning about Classification of Chemical Substances”, Bi-Annual Meeting of European Science Education Research Association (ESERA), Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Yavuzkaya, M.N., Adadan, E., “Farklı Yaş Gruplarındaki Öğrencilerin Maddenin Sınıflandırılmasıyla İlgili Muhakemelerinin Değerlendirilmesi”, TV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Elazığ, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Yeh, Y.F., Erduran, S., Ying Shao Y., Kaya, E., “Scientific Practices A Kaleidoscopic Array of Scientific Learning”, ESERA, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Babür, F.N., Kartal, G., Erçetin-Koca, N.G., “Okul Öncesi Çocuklarda İki Farklı Eğitsel Ortamda Fonolojik Farkındalık Eğitimi Hangisi Daha Etkili “, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Casey, T., Chatterjee S., Güven M.,“Unleashing the Power of Play in Situations of Crisis”,20th Triennial International Play Conference (IPA) Conference, Canada, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Doğan, Ö., Yatmaz, Z.B., “Okul Öncesi Öğretmenlerin Tükenmişliklerinin Yırdanmasına Yönelik Bir Model Oluşturulması”, 5. Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erbil, F., Yatmaz, Z.B., “Children’s Participation in The Pre-School Classroom: An Ethnographic Case Study”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erdemir, E., “Göç Ülkesinde Çocuk: Okul Öncesinde Dile ve Kültüre Duyarlı Sınıf Toplumu Yaratmak”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erdemir, E.,“Summer Pre-School Intervention Program for Syrian Refugee Children Language Proficiency and Socio-Emotional Gains”, European Early Childhood Education Research Association Annual Meeting, İtalya, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erdemir, E.,“Suriyeli Çocuklar için Yaz Anaokulları Programı: Pilot Müdahale Çalışması”, 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erdemir, E.,“Suriyeli Çocukların Okula Hazırlık Düzeyinin Arttırılması için Bir Uygulama Modeli”, Social Value Matters: Koç University, İstanbul, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Güven, M., “Çocuk ve Oyun: Çocuk Oyununa Yetişkin Müdahalesi”, Boğaziçi Üniversitesi ve Beşiktaş Belediyesi İşbirliği ile Açık Ders, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Güven, M.,“Eğitimi Yeniden Hayal Etmek: Neredeyiz Nereye Gitmeyi Hayal Ediyoruz“, Nirun Şahingiray 3. Uluslarası Forumu, İstanbul, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Güven, M., “Oyun Temelli Deneyimlerin Sınıf Ortamı Öğrencilerin Davranışları Okul Algıları ve Çatışma Dönüştürücü Becerilerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Metindoğan-Wise, A.G., Altun T., Ataş B., Çeliker K., “Parental Perceptions of Young Childrens Reactions to Different Types of Violence Exposure”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017 Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Özgünlü, M., Metindoğan-Wise A.G., “Okul Öncesi Eğitimin Kalitesi ve Çocukların Okula Hazırbulunuşluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Strekalova-Hughes, E., Kindel, N., Erdemir, E., “Toward a Refugee Critical Race Theory in Education”, International Reconceptualizing Early Childhood Education Conference, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Babür, F.N., Kartal, G.,Erçetin-Koca, N.G.,“Okul Öncesi Çocuklarda İki Farklı Eğitsel Ortamda Fonolojik Farkındalık Eğitimi Hangisi Daha Etkili”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim, Ankara, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “ELF Aware Teacher Education Issues on Intelligibility in ELF Aware Pedagogical Practice”, Çukurova University International ELT Teachers’ Conference, Adana, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “ELF Awareness in ELT Materials”, 22nd Annual IAWE Conference, New York, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Bayyurt- Kerestecioğlu, Y., “ELF/EIL Aware Teacher Education”, ISLET 2017: 3rd International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “Englilshes and EFL Teachers Facing the Challenges”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Bayyurt -Kerestecioğlu, Y., “Forms of Address in E-mail Communication between University Instructors and Students at an English Medium University in Turkey”, International Pragmatics Conference, Belfast, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Bayyurt-Kerestecioğlu, Y.,“Issues of Intelligibility in ELF Aware Pedagogical Practice”,ELF Changing English:10th Anniversary Conference of English as a Lingua Franca, Helsinki, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Bayyurt- Kerestecioğlu, Y., Lopriore L., “Changing English ELF in CLIL Classrooms”, ELF Changing English: 10th Anniversary Conference of English as a Lingua Franca, Helsinki, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Yiğitoğlu, N., “Metadiscoursal Features of Electronic Feedback in Graduate Level Academic Writing”,1st Metadiscourse Across Genres Conference (MAG2017) Conference Book, Kapadokya, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Bayyurt- Kerestecioğlu, Y., Yiğitoğlu, N., “Metadiscoursal Features of Electronic Feedback in Graduate Level Academic Writing”, 1st Metadiscourse Across Genres Conference (MAG2017) Conference Book, Kuzey Kıbrıs, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Coşkun, A., Gürel, A., “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğreniminde Adsıl Eklerin Kullanımı”, 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Eskişehir, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Çakmak, F., Erçetin Koca, N. G., “Exploring Mobile Assisted Listening Strategies by Tracking Learner Behavior Processes and Outcomes” CALL2017, Berkeley, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Dinçtopal-Deniz, N., “Syntactic and Lexical Influences in Processing Relative Clause Attachment Ambiguities in Turkish”, The 18th International Conference on Turkish Linguistics, Adana, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Dinçtopal-Deniz, N., “Syntactic and Lexical Influences on Relative Clause Attachment Ambiguity Resolution in Turkish”, 23rd AMLaP (Architectures and Mechanisms for Language Processing) Conference, Lancaster, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Dinçtopal-Deniz, N., “Syntactic and Metric Factors in Processing Turkish Sentences”, The 13th Workshop on Altaic Formal Linguistics, Satellite Workshop: Interfaces in Altaic Prosody and Beyond, Tokyo, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Dinçtopal-Deniz, N., “The Role of Prosody in Processing Morphological Ambiguities in Turkish”, The 18th International Conference on Turkish Linguistics, Adana, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Dinçtopal-Deniz, N., “Turkish Speakers Use of Prosody in Producing and Processing Morphological Ambiguities”, 23rd AMLaP (Architectures and Mechanisms for Language Processing) Conference, Lancaster, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Durmaz, M., Yiğitoğlu, N.,“Being Another or the Other Issues and Challenges in the Professional Identity Development of Alternatively Certified English Language Teachers in an EFL Context”, The GlobELT 2017: The Third International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, (18.05.2017 -21.05.2017), İzmir, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Gürel, A., “Bilingual Morphological Processing Implications for Language Attrition”, University of Essex, Department of Linguistics, Essex, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Gürel, A., “Incomplete Language Acquisition and Attrition Input Related Challenges for Early and Late Immigrants and Returnees”, The 27th Annual Meeting of the European Second Language Association- EUROSLA 27, Reading, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Gürel, A., “The Bilingual Advantage and L1 L2 Interaction”, presented at the Bilingualism vs. Monolingualism: A New Perspective on Limitations to L2 Acquisition (BiMo2017), Toulouse, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Haznedar Keskin, B., “Cognitive and Linguistic Aspects of Bilingual Language Acquisition in Early Childhood”, The International Conference on Teaching Languages to Young Learners, İzmir, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Haznedar-Keskin, B., “Cognitive and Linguistic Perspectives in Childhood Bilingualism”, 3rd International Conference on New trends in English Language Teaching and Testing, İstanbul, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Haznedar-Keskin, B., “Çocukluk Döneminde Dil Öğrenimi”, 5. Sınıfın Hazırlık Sınıfı Olmasına Hazır Mıyız?, Ankara, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Haznedar-Keskin, B., “Foreign Second Language Learning in Early Childhood”, 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education, Samsun, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Haznedar-Keskin, B., Young-Scholten, M., Kreeft-Peyton, J., “Teaching Refugee and Immigrant Adults A Focus on Their Languages”, Language, The Sustainable Development Goals and Vulnerable Populations, New York, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
İşlek, C., Yalçın, Ş., “The Effect of Study Abroad on Written Development What Processes Contribute to Accuracy “, Second Language Research Forum, Columbus, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Karakaş, A., Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “The Scope of Linguistic Diversity in the Language Policies Practices and Linguistic Landscape of a Turkish EMI University”, ELF10 Pre-Conference Workshop: ’After All That, What Do We Know - and What Do We Still Need to Know?, Helsinki, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kemaloğlu-Er, E., Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “An In-Depth Analysis of Pre-Service Teachers Teaching Practices in an ELF Aware Teacher Education Program”, ISLET 2017 3rd International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kemaloğlu-Er, E., Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “What Students Think of Their Native And Non-Native English Speaking Teachers: A Study Highlighting Joint Collaboration”, ISLET 2017, 3rd International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kerestecioğlu, F., Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “Blending Online Tools in Engineering Courses”, Second World Conference on Blended Learning 2017, Toronto, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kreeft-Peyton, J., Young-Scholten, M., Haznedar-Keskin, B., “A Repository of Heritage Language Resources”, Literacy Educationand Second Language Learning for Adults (LESSLA)13th Symposium, Portland, Oregon, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kutlay, N., Gürel, A., “İkinci Dilde Çekim Eklerinin İşlemlenişi Türkçe Örneği”, 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Eskişehir, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kutlay, N., Gürel, A.,“Processing of Inflectional and Derivational Morphology in the Second Language” The 27th Annual Meeting of The European Second Language Association-EUROSLA 27, Reading, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Martı, L. M., Baczkowska A., “Forms of Address in Polish Subtitled Films”, 15th International Pragmatics Conference, Belfast, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Özkan, Y., Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., Kemaloğlu Er, E., Biricik-Deniz, E., “Implementing an ELF Aware Pre-Service Teacher Education Model: Pedagogical Implications from Turkey”, ELF10 ELF Changing English: 10th Anniversary Conference of English as a Lingua Franca, Helsinki, 2017. Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Bildiri 2017
Özkan, Y., Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., Kemaloğlu Er, E., Biricik-Deniz, E., “Implementing an ELF Aware Pre-Service Teacher Education Model: Pedagogical Implications from Turkey”, ELF10 ELF Changing English: 10th Anniversary Conference of English as a Lingua Franca, Helsinki, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Öztekin, E., Haznedar-Keskin, B., “Cognition and Language in Trilinguals and Bilinguals Inhibitory Control and Third Language Proficiency”, EUROSLA (European Second Language Association) 27, Reading, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Seloni, L., Yiğitoğlu, N., “Metadiscourse in English Language Teacher Candidates Writing Journals”, 1st Metadiscourse Across Genres Conference (MAG 2017) Conference Book, Kuzey Kıbrıs, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Tuzcu, A., Yalçın, Ş., “The Combined Effects of Manipulating Tasks in Two Dimensions on L2 Speech Performance”, Second Language Research Forum, Columbus, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Uygun, S., Gürel, A., “Factors Affecting the Processing of Compounds in the Second Language”, Workshop on the Role of Constituents in Multi-Word Expressions: An Interdisciplinary and Cross Linguistic Perspective, Saarbrücken, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Ünaldi, A., Yalçın, Ş., “Linguistic Complexity and Argument Sophistication in Defining Higher Levels of Proficiency”, 14th annual EALTA Conference, Sevr, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Varol, B., Erçetin-Koca, N.G., “Exploring the Role of Electronic Glosses Prior Knowledge and Topic Interest in L2 Reading and Vocabulary Acquisition”, Islet 2017. 3rd International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, 2017 Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Yalçın, Ş., “Theoretical Basis and Some Implementations of CLIL CBT”, Bahçeşehir International Conference on New Trends in Education, İstanbul, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Yalçın, Ş., Bayyurt-Kerestecioğlu,Y., Rifaioğlu, B.,Güvenli, S.,“CLIL Implementation at Primary Level in Turkey”, TESOL Italy, Roma, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Yalçın, Ş., Kurt, S., Mutlu,G.,“Recasts Revisited in EFL Setting Language Domain and Proficiency Level as Two Possible Mediating Factors”, Second Language Research Forum, Columbus, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Yiğitoğlu, N., “An Exploration of How Pre-Service English Language Teachers Make Sense of School Dynamics during Their Practicum at Basic Education Schools”, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK-2017), Muğla, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Yılmaz, S., Martı, L.M., Bayyurt-Kerestecioğlu, Y., “The Use of Reporting Verbs in Corpus of Research Papers in Applied Linguistics”, Metadiscourse Across Genres 2017, ODTÜ Kampüsü, Güzelyurt, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Young-Scholten, M., Naeb, R., Haznedar-Keskin, B., et al. “International Online Teacher Training and Professional Development”, Presented at the Literacy Education And Second Language Learning For Adults (LESSLA) 13th Symposium, Portlan, Oregon, 2017. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Kaplan, İ., “16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Değerlendirmesi”, Ülke Sorunları Konferans Dizisi, Yenisanat Kültür Merkezi, İstanbul, 2017. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Kaplan, İ., “Ekim Devriminin 100, yılında Günümüz Dünyası”, Ülke Sorunları Konferans Dizisi, Yenisanat Kültür Merkezi, İstanbul,Bildiri Başlığı, 2017. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Kaplan, İ., “Emperyalizme Karşı Büyük İsyan”, Ülke Sorunları Konferans Dizisi, Yenisanat Kültür Merkezi, İstanbul, 2017. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Güneş, G., Göksel, A., “Phonology of Agreement: Optional Double Agreement and Optional Resizing of Phonological Words in Turkish”, Com(parative) Syn(tax) Meetings, Leiden Unversity, 2017. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Güneş, G., Göksel, A., “Variable Prosodic Domains and Violations of PIC : Evidence for Non-Cyclic (phRase based) Phonology”, GLOW 40, Syntax-Phonology Interface Workshop, 2017. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Gürer, A., Göksel, A., “Prosodic Constraints on Forward Gapping”, 18th International Conference on Turkish Linguistics, Çukurova University, Adana, 2017. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Kelepir, M., Özkul, A.,Özparlak, E,T.,“Expressing Clusivity Distinctions in Non-Specific Indefinites in Turkish Sign Language (TİD”), 53rd Chicago Linguistics Society Conference, Chicago Üniversitesi, A,B,D, 2017. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Nakipoğlu, M., Avar, B., Hendek, M., “Türkçede Üye Yapısı ve Durum Eklerinin Edinimi: Köpeği Sarılıp, İneği Şaşırıp, Filden Gülmek!”, Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitapçığı, Ankara Üniversitesi Yayınları 2017. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Topaloğlu, S., Nakioğlu, M., How “Turkish-Speaking Children Interpret Pre-Verbal Sadece ‘Only’: The Role of Prosody and Pragmatics”, LaMendola, M., Scott J., (Eds.), Proceedings of the 41st Annual Boston University Conference on Language Development (BUCLD), 665-678, Somerville, MA, Cascadilla Press, 2017. Dilbilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Westphal, K.R., “Universal Moral Principles and Mother Wit or: Etienne Tempier and Cold War Rationality ”, Rule Following, Rule Creation, Rule Change, 2016, Martin Luther University Halle- Wittenberg, Rule Following, Rule Creation, Rule Change, Challenge for Autonomy and Universalism by Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger and Carl Schmitt, 2017. Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
An, N., Turp, T.M., Kurnaz, M.L., “Climate Variability Impacts in the Long Term: Hazelnut Yield in Turkey", Geophysical Research Abstracts Vol. 19, Vienna Austria, 23 - 28 April 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
An, N., Kurnaz, M.L., “How Does the Variability in the Frequency and Intensity of Extreme Climate Indices Explain Variability in Crop Productivity for Turkey?”,Geophysical Research Abstracts Vol. 19, 2017 EGU General Assembly, Vienna Austria, 23 - 28 April 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
An, N., Turp, T. M., Kurnaz, M.L., "Future Projections of Heating and Cooling Degree Days in a Changing Climate of Turkey”, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna Austria, 23 - 28 April 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
An, N., Ucal, M.Ş., Kurnaz, M.L.,“Evaluating Decoupling Process in OECD Countries: Case Study of Turkey”, Geophysical Research Abstracts Vol. 19, Vienna Austria, 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Ezer, A., Öztürk, T., Turp, T.M., Kurnaz, M.L.,“Projections for Changes in Precipitation Extremes of the CORDEX-Central Asia Domain using RegCM4,3,5 under RCP8,5 Scenario”, Geophysical Research Abstracts Vol. 19, Vienna Austria, April 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Gülmez, E., “CMS-HF Calorimeter Upgrade for Run II”, LHCP2017: 5th Large Hadron Collider Physics Conference 2017, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai (China) Konferans Posteri, 15-20 May 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Kara, S., Mernier, F., Ezer, C., Akamatsu, H., dePlaa, J., Ercan, E. N.,“XMM-Newton Observations of the Toothbrush and Sausage Clusters”, COSPAR X-Ray Universe, Rome, Italy, 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Kassara, C., Turp, T.M., Öztürk, T., An, N., Kurnaz, M.L.,“Assessment of Human Discomfort Index in the CORDEX-MENA Region in a Changing Climate”, Geophysical Research Abstracts Vol. 19, Vienna Austria, 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Memiç, M., Ercan, E.N., “XMM Newton Observations of Galaxy Cluster MKW3”, COSPAR X-Ray Universe, Rome, Italy, 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Öztürk, T., Turp, T.M., Murat T., Kurnaz, M.L.,“Investigation of High-resolution Climate Projections over Turkey and its Surrounding Regions using RegCM4,4”, Geophysical Research Abstracts Vol. 19, Vienna Austria, 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Saygılı, F. S., Turp, T. M., Kurnaz, M. L.,“Determination of the Changes of Drought Occurrence in Turkey Using Regional Climate Modeling”, Geophysical Research Abstracts Vol. 19, Vienna Austria, 23 - 28 April 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Selçuk, I., Tümer, A., Ezer, C., Ercan, E.N., “XMM-Newton Study of Abell 2597”, International Conference of Physics Students(ICPS), Turin Italy, 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017
Tümer, A., Ezer, C., Ercan, E., “Radial Profiles of PKS 0745-191 Galaxy Cluster with XMM-Newton X-Ray Observations”, COSPAR X-Ray Universe, Rome, Italy June 6-9, 2017. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2017

Sayfalar