Yayınlar

Yayın Adıartan sırada Bölüm Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Akca, A. H., Özyurt, N., “Effects of Re-curing on Microstructure of Concrete after High Temperature Exposure“, Construction and Building Materials, 168, 431-441, 2018. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCIE 2018
Akca, A. H., Özyurt, N., “Deterioration and Recovery of FRC after High Temperature Exposure“, Cement& Concrete Composites, 93, 260-273, 2018. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCIE 2018
Akbulut-Yıldırmış, M., Seggie, F.N., “The Development of Higher Education Studies as an Academic Field: A Literature Review at International and National Levels“, Yükseköğretim Dergisi, 8, 3, 357-367, 2018. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Eletronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale ESCI 2018
Akbulut, M., Sönmez, F.Ö., “Optimum design of composite laminates for minimum thickness”, Computers & Structures, 86, 21-22, 1974-1982, 2008. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2008
Akbulut, M., Sönmez, F.Ö., “Design optimization of laminated composites using a new variant of simulated annealing”, Computers & Structures, 89, 17-18, 1712-1724, 2011. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2011
Akbulut, M., Sönmez, F. O., ”Design optimization of laminated composites using a new variant of simulated annealing”, Computers & Structures, 89, 17-18, 1712-1724, 2011 Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2011
Akbulut, M., Seggie, F.N., Börkan, B., "Faculty Member Perceptions of Department Head Leadership Effectiveness at A State University in Turkey," International Journal of Leadership in Education, 18, 4, 440-463, 2015. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale NULL 2015
Akbulut, B.S., Özer, A.N., Akman, U., Ayan, B., Serdaroğlu, A.C., “Amino acid preferences in extremophiles”, FEBS Journal, 280, 550-550, Supplement: 1, 2013. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Toplantı Özeti CPCI-S  2013
Akbulut, B., Adaman, F., Madra, Y.M., "The Decimation and Displacement of Development Economics", Development and Change, 46, 4, 733-761, 2015. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale SSCI 2015
Akbulut, B., Adaman, F., Arsel, M., “Troubled Waters of Hegemony Consent and Contestation in Turkey's Hydropower Landscapes“, Water, Technology and the Nation-state, 96-114, 2018. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Bildirisi CPCI-SSH 2018
Akbulut, B., Adaman, F., Arsel, M., “Turkey's Authoritarian Regime of Accumulation: Development by Dislocation” Journal of Australian Political Economy 86, pp, 280-303, 2020. Ekonomi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makale 2020
Akbulut -Yıldırmış M., Seggie F. N., “Yükseköğretim Çalışmalarının Akademik Bir Alan Olarak Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişimi”, 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, 2017. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akboğa-Kale, O., Dikmen, S.Ü., Baradan, S., Gürcanlı, G.E., Bayram, I., “İş Güvenliği Uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması”, 2017 (Occupational Safety Experts: A Research Study on the Functioning of the System, 2017) , 7th Construction Management Conference, 6-7 October, Samsun, 2017. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2017
Akbayrak, M., Kaya, E., “Fifth-grade Students’ Understanding of Social-institutional Aspects of Science”, International Journal of Science Education, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2020
Akbayrak, M., Kaya, E., "Fifth-grade Students' Understanding of Social-institutional Aspects of Science", International Journal of Science Education, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI 2020
Akbatur, A., PhD, Exploring Tercüman as a Culture-Bound Soncept in Islamic Mysticis, Şehnaz Tahir Gürçağlar, Saliha Paker, John Milton, Tradition,Tension and Translation in Turkey, John Benjamins Publishing Company, 2015. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü NULL 2015
Akbaş, T.T., Çelik, O.C., Yalçın, C., İlki, A., 'Monotonic and Cyclic Bond Behavior of Deformed CFRP Bars in High Strength Concrete', Polymers, 8, 6, 2016. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2016
Akbas, M.C., Nasır V. A.​​​​​, “The Impact of Personality Traits on What Snapchat Users Share”​​​​​, 20th International Conference on Social Sciences (ICSS) EUSER​​​​​, 2019​​​​​, 20th International Conference on Social Sciences (ICSS)​​​​​, 20​​​​​, 172-176​​​​​, 2019.​​​​ ​​ Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Bildirisi 2019
Akbas, H., Turgut, O.T., “Born-oppenheimer Approximation for a Singular System“, Journal of Mathematical Physics, 59, 1, 2018. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCIE 2018
Akbaş, H., Turgut, O.T., J.Math.Phys. 59 (2018) no.1, 012107 Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Diğer 2018
Akbaş, H., Bulut, P., Dane, C., Skarlatos, Y., "The diamagnetic susceptibility of hydrogenic donor in two-dimensional semiconductors with anisotropic effective mass of carriers", Superlattices and Microstructures, 51, 4, 455-461, 2012. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCI-E 2012
Akbari, S., Alizadeh, H., Ekim, T., Gözüpek, D., Shalom, M., “Equimatchable Claw-free Graphs“, Discrete Mathematics, 341, 10, 2859-2871, 2018. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCIE 2018
Akaygün, S., “Visualizations in High School Chemistry Textbooks Used in Turkey“, International Perspectives on Chemistry Education Research and Practice, 1293, 111-127, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü BKCI-S 2018
Akaygün, S., “Nanoteknolojinin Hayatımızdaki ve Fen Eğitimindeki Yeri”, Artun H., Aydın Günbatar S., Günbatar M.S. (Eds.), Fen Eğitiminde Teknoloji Eğilimler, 291 -328, Pegem Akademi, 2020 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Akaygün, S., “Kimyasal Kirlilik ve Önleme Teknolojileri”, Ayvacı H. Ş., Çepni S. (Eds.), Bilimin Teknolojideki Uygulamaları, 295 -330, Pegem Akademi, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2020
Akaygün, S., “How do students show motion: A comparison of static and dynamic mental models of atomic structure”, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 1543-CHED, 243, 2012. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Toplantı Özeti SSCI, SCI-E, CPCI-S 2012
Akaygün, S., “Görünmeyeni Görselleştirme: Kimya Eğitiminde Hareketli Bilgisayar Görsellerinin Kullanımı”, Ayaz, A., Sözbilir, M. (Eds), Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için İyi Uygulama Örnekleri, 617 -647 Pegem Akademi, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Akaygün, S., “Bilim Merkezi Uzman Eğitimi, Bilim için Devam Eden Yolculuk”, Güney, A. (Ed), Her Yönüyle Bilim Merkezi, 227 -251, Çizgi Kitabevi, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Akaygün, S., “Araştırma Konusu ve Problemi”, Özmen, H., Karamustafaoğlu, O. (Eds.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri, 41 -54, Pegem Akademi, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akaygün, S., “Animasyon oluşturma programlarının fen bilimleri eğitiminde kullanımı”, Akgündüz, D. (Ed.), Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar, 287 -310, Anı Yayınları, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akaygün, S., “21  Yüzyıl Becerileri ve Eğitime Yansımaları”, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürülüğü Fen ve Matematik Öğretmenleri Çalıştayı, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Tutak, F. A.,” FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Yaklaşımı”, Ergun, M. (Ed), Fen Bilimleri Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar,1, 1-34 Nobel Akademik Yayıncılık, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2017
Akaygün, S., Karataş, F.Ö., “Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Derslerinde Analoji Kullanımı Üzerine Gözlem ve Yansıtmaları”, International Necatibey Educational and Social Sciences Research Congress, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Karataş, F. Ö., “Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Öğretimi İle İlgili Kaygılarının İncelenmesi”, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Jones, L.L., “Research-based Design and Development of a Simulation of Liquid-vapor Equilibrium”, Chemistry Education Research and Practice, 14, 3, 324-344, 2013. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI, SCI-E 2013
Akaygün, S., Jones, L.L., “Animation or Simulation: Investigating the Importance of Interactivity for Learning Solubility Equilibria”, Suits JP; Sanger MJ. (Derleyenler), Pedagogic Roles of Animations and Simulations in Chemistry Courses, Book Series: ACS Symposium Series, 1142, 127-159, Denver, CO, 2013. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri CPCI-S 2013
Akaygün, S., Jones, L.L., “Animation or simulation: Investigating the importance of interactivity for learning solubility equilibria”, Abstracts of papers of the American Chemical Society, 242, 2011 Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Toplantı Özeti SCI-E, CPCI-S 2011
Akaygün, S., Jones, L.L., 'Words or Pictures: A comparison of written and pictorial explanations of physical and chemical equilibria', International Journal of Science Education, 36, 5, 783-807, 2014. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2014
Akaygün, S., Jones, L. L., “Dynamic visualizations: Tools for understanding particulate nature of matter”, Editör(ler) Tsaparlis G., Sevian H., Concepts of Matter in Science Education, Springer, 2013. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü NULL 2013
Akaygun, S., Jones, L. L. , Animation or Simulation: Investigating the Importance of Interactivity for Learning Solubility Equilibria, J. P. Suits & M. J. Sanger, Pedagogic Roles of Animations and Simulations in Chemistry Courses, Oxford University Press, 2014. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Akaygün, S., Çorapçı, F., “Görme Engeli Olan ve Olmayan Gençlerin 21  Yüzyıl Becerilerinin İncelenmesi”, XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygun, S., Brown, C., Karataş, F.O., Supasorn, S., Yaseen, Z., “Teaching Chemistry with Analogies around the World: Views of Teachers from Four Countries“, International Perspectives on Chemistry Education Research and Practice, 1293, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü BKCI-S 2018
Akaygün, S., Aslan-Tutak, F., 'STEM Images Revealing STEM Conceptions of Pre-service Chemistry and Mathematics Teachers', International Journal of Education in Mathematics Science and Technology, 4, 1, 56-71, 2016. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2016
Akaygün, S., Ardaç, D., “Planning Stage of a Gamified Educational Tablet Application Covering Primary Science Topics”, Internationalchild and Information Safety Congress“Digital Games”, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E.,“Redoks Tepkimesinin Süreç Aşamalı Çizimler İle Görselleştirilmesi”,V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Elazığ, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Visualizing Redox Reactions Storyboards and Animations Created by Chemistry Preservice Teachers”, 6th World Congress on Educational and Instructional Studies, Antalya, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Understanding Redox Reactions Mental Models of Chemistry Preservice Teachers”, International Conference on Research in Education and Science, Aydın, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Understanding Precipitation Reactions Through Critiquing Animations in Variance”, Bi-Annual Meeting of European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Understanding Precipitation Reactions Through Critiquing Animations in Variance”, Bi-Annual Meeting of European Conference on Research in Chemical Education (ECRİCE), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Teaching Nanotechnology as an Extracurricular Activity Views of Teacher”, International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Aydın, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Preservice Chemistry Teachers  İnterpretation of Animations in Variance:  An Example Of Acid Base Equilibrium Reaction”, 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Nano ve Sağlık Çalıştayı”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “Kimya Eğitiminde Deney Videolarının Kullanımı : Redoks Tepkimesi Örneği”, 12th International Educational Research Congress, Rize, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Conceptualization of Varying Animations:  The Case of Precipitation Reactions”, 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Çökme Tepkimelerini Görselleştirme Kimya Öğretmen Adaylarının Farklılaşan Animasyonları Incelemeleri”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Çökme Tepkimelerini Görselleştirme Kimya Öğretmen Adaylarının Farklılaşan Animasyonları Incelemeleri”, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Tepkime  İki Animasyon  Birbiriyle Farklılaşan Animasyonların Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Redoks Tepkimesini Kavramsallaştırma Düzeyleri Üzerine Etkisi”, VI. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Ankara, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji İle İlgili Kavramları Anlamalarına Etkisi”, International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Ardından Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji Farkındalıkları”, International Necatibey Educational and Social Sciences Research Congress (UNESAK 2018), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Bir Nanoteknoloji Eğitimi Çalıştayının Ardından Lise Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji Farkındalıkları”, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., “Animation Challenge  Investigating the Effect of Critiquing the Animations in Variance on Preservice Teachers XX Understanding of Redox Reactions”, Biannual meeting of European Science Education Research Association (ESERA), Bolonya, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Akaygün, S., Adadan, E., “An Introduction of Cutting Edge Science Understanding Nanoworld”, 12th Conference of the European Science Education Research Association-ESERA, Dublin, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., “An Interactive Student Exhibition on Climate Change”, International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Kuşadası, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., Yildirim G., “Redoks Tepkimesinin Deneysel Kanıtlar Işığında Değerlendirilmesi”, V. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, (07.09.2017 -09.09.2017), Elazığ, 2017. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Akaygün, S., Adadan, E., Kelly, R., “Reconsidering Animations in Learning Chemistry”, 25th Iupac International Conference on Chemistry Education (Icce), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., Kelly, R., “Reconsidering Animations in Learning Chemistry”, 25th Iupac International Conference on Chemistry Education (ICCE), 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., Kelly, R., “Critiquing The Animations in Variation do They Help Understanding”, 25th Biennial Conference on Chemical Education, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., Kelly, R., “Critiquing The Animations in Variation do They Help Understanding”, 25th Biennial Conference on Chemical Education, 2018. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akaygün, S., Adadan, E., Kelly, R, “Capturing preservice chemistry teachers  visual representations of redox reactions through storyboards”, Israel Journal of Chemistry, 59, 493–503, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2019
Akaygün, S., Adadan, E., "Fostering Senior Primary School Students' Understanding of Climate Change in an Inquiry-based Learning Environment", Education 3-13, 2020. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim ESCI 2020
Akaygün, S., Adadan, E., “Revisiting the Understanding of Redox Reactions Through Critiquing Animations in Variance”, Schultz, M., Schmid, S., Lawrie, G.A. (Eds.), Research and Practice in Chemistry Education,7 -29, Springer, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Akaygün, S., 'Is the Oxygen Atom Static or Dynamic? The Effect of Generating Animations on Students' Mental Models of Atomic Structure', Chemistry Education Research and Practice, 17, 4, 788-807, 2016. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2016
Akaygün, S., "Visualizations and Representations in Chemistry Education", Chemistry Education Research and Practice, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Editoryal Yazı SCI-E, SSCI 2019
Akaygün, S., "Critical Consumption of Chemistry Visuals: Eye Tracking Structured Variation and Visual Feedback of Redox and Precipitation Reactions", Chemistry Education Research and Practice, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale SCI-E, SSCI 2019
Akaygun, S. - Jones, L. L., How Does Level of Guidance Affect Understanding When Students Use a Dynamic Simulation of Liquid-Vapor Equilibrium, Saša A. Glaar - Iztok Devetak, Learning with understanding in chemistry classroom, Springer, 2014. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2014
Akay, M., Tamura, T., "Global Healthcare: Advances and Challenges", Proceedings of the IEEE, 103, 2, 147-149, 2015. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 2015
Akay, H., Tuğcu, T., “Realistic mobility modeling for vehicular ad hoc networks”, Computational Methods in Science and Engineering, 2, 1148, 5-8, 2009. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 2009
Akay, G.H., Doğan, C., "The Role of Labor Endowments on Industry Output in the Short run: Evidence from U.S Industries", International Review of Economics & Finance, 60, 2019. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 2019
Akay, G., Özener, H., “Investigation of long period crustal deformation on the inactive branch of the North Anatolian fault zone”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 9, 3, 663-671, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2009
Akay, G., Özener, H., “İznik-Mekece fayında 1981-2007 yılları arasındaki yer değiştirmenin belirlenmesi”, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2009
Akay, G., Çifter, A., Doğan, İ., "Oil Prices and Stock Returns in the MENA Countries: A Firm-level Data Analysis", Emerging Markets Finance and Trade, 2020. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale, Erken Erişim SSCI 2020
Akay, Ç., Tezel, U., “Biotransformation of Acetaminophen by Intact Cells and Crude Enzymes of Bacteria a Comparative Study and Modelling”, Science of the Total Environment, 2019. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale 2019
Akay, C., Tezel, U., "Biotransformation of Acetaminophen by Intact Cells and Crude Enzymes of Bacteria: A Comparative Study and Modelling", Science of the Total Environment, 703, 2020. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2020
Akat, E., Aktaş, G., “Frequency resolved photoconductivity studies in amorphous as-se-sb”, Philosophical Magazine B-Physics of Condensed Matter Statistical Mechanics Electronic Optical and Magnetic Properties, 81, 7, 689-697, 2001. Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Makale SCI-E 2001
Akarun, L., Yardımcı, Y., Çetin, A.E., “Adaptive methods for dithering color images”, International Conference on Image Processing Proceedings, I-III, C125-C128, 1995. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 1995
Akarun, L., Yardımcı, Y., Çetin, A.E., “Adaptive methods for dithering color images”, IEEE Transactions on Image Processing, 6, 7, 950-955, 1997. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1997
Akarun, L., Yardımcı, Y., Çetin, A.E., “Adaptive methods for dithering color images”, IEEE Transactions on Image Processing, 6, 7, 950-955, 1997. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1997
Akarun, L., Utku, A.B., Yalgın, R., “Multiresolution 3-dimensional terrain modelling”, Proceedings of the IEEE 12th Signal Processing and Communications Applications Conference, 680-683, 2004. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 2004
Akarun, L., Temiz, H., "Multi-view Reconstruction of 3D Human Pose with Procrustes Analysis", 2019 Ninth International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA), 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi CPCI-S 2019
Akarun, L., Tamer, N.C., Saraçlar, M., Özdemir, O., "Dynamic Time Warping Based Sign Retrieval", 2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2019. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi CPCI-S 2019
Akarun, L., Sarıgöz, Y.F., “Vector quantization of textile patterns for jacquard looms”, 7th Mediterranean Electrotechnical Conference,1-3, 109-112, 1994. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 1994
Akarun, L., Özdemir, D., Yalçın, O., “Modified quantisation algorithm for dithering of colour images”, Electronics Letters, 32, 13, 1185-1186, 1996. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makale SCI-E 1996
Akarun, L., Özdemir, D., Yalçın, O., “Joint quantization and dithering of color images”, International Conference on Image Processing, Proceedings, I, 557-560, 1996. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 1996
Akarun, L., Özdemir, D., Alpaydın, E., “Fuzzy error diffusion of color images”, International Conference on Image Processing, Proceedings, III, 46-49, 1997. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri CPCI-S 1997
Akarun, L., Ilter, ME, Özgür, A., "Identifying Image Related Sentences in News Articles", 2019 27th Signal Processing and Communications Applications Conference (sıu), 2019. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Konferans Bildirisi CPCI-S 2019
Akarun, L., Gökberk, B., Salah, A.A., “3D face recognition for biometric applications”, 13th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2005), Antalya, 2005. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2005
Akarun, L., Aras, N., Aydemir, F.B., Bilge, Ü., Selcen, C., Sencer, A., Tuğcu, T., Yerlikaya, S,. Yıldız, S,, "A Survey on Digital Maturity Models for SMEs", ES Bayrak Meydanoglu, R Öztürk, N Bartholomaus, M Klein, Digital Transformation in Business (theory/practice), Peter Lang GmbH, 2020. Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2020
Akarun, L., Aras, N., Aydemir, F.B., Bilge, Ü., Mutlu, U., Selcen, C., Sencer, A., Tuğcu, T., Yerlikaya, S., Yıldız, Y , Turkiyede Dijital Donusum Degerlendirme Araci , ISTKA, 2020. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Diğer 2020
Akarun, L, Aras, N, Aydemir, F.B., Bilge, Ü., Mutlu, U., Selcen, C., Sencer, A., Tuğcu, T., Yerlikaya, S., Yıldız, Y., "Türkiye'de Dijital Donusum Değerlendirme Aracı" , ISTKA, 2020. Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Araştırma Raporu 2020
Akarsubaşı, A.T., İnce, O., Öz, N.A., Kırdar, B., İnce, B.K., “Evaluation of performance, acetoclastic methanogenic activity and archaeal composition of full scale uasb reactors. Treating alcohol distillery wastewaters”, Process Biochemistry, 41, 1, 28-35, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Makale SCI-E 2006

Sayfalar