Yayınlar

Yayın Adı Bölümazalan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Alvarez, M.D., Campo, S. , "Country Animosity and the Role of Media", Tourism Analysis, 25, 253-260., 2020. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2020
Öznalbant, E., Alvarez, M.D., "A Socio-cultural Perspective on Yoga Tourism", Tourism Planning and Development, 17, 3, 260-274, 2020. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2020
Alvarez, M.D., Campo, S., Fuchs, G., "Tourism in Conflict Zones: Animosity and Risk Perceptions, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research", 14, 2, 189-204, 2020. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2020
Kuzuoğlu, S., Ata, S., Hatipoğlu, B., Ertuna, B., "Subjective Well-Being in World Heritage Sites: Localization and Thematic Integration of the Happiness Index for Turkey", International Journal of Community Well-Being, 3, 223 240, 2020. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2020
Lee, K., Kladou, S., Uşaklı, A., Shi, Y., "Inspiring Winery Experiences to Benefit Destination Branding? Insights from Wine Tourists at Yantai, China, Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2020. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2020
Agudaru, A.M., İnelmen, K., “Culture, Health, Money or All? A Case Study of Medical Tourism”, 20th International Congress of Management, Economy and Policy, 2020, Online, Proceedings of 20th International Congress of Management, Economy and Policy, 1, 1-7, 2020. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2020
Durmaz, T., Kızılkaya. S., Acar. S., “Electricity Market Capacity Mechanism and Strategic Capacity Withholding in Turkey”, 5th AIEE Energy Symposium Current and Future Challenges to Energy Security, 2020, Italy (online), https://www.aieesymposium.eu/conference-programme/, 2020. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2020
Yeldan, E., Aşıcı, A.A., Acar, S., Ekonomi Göstergeleri Merceğinden Yeni İklim Rejimi , TÜSİAD, 2020. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Araştırma Raporu 2020
Esen, N., Kılıç, E. (Derleyenler), Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2008
Tahir-Gürçağlar, Ş., The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923-1960, Rodopi Publishing, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2008
Esen, N., “Adalet Ağaoğlu ve yapıtları”, Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, 5-10, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2007
Akyıldız, O., Kara, H., Sagaster, B. (Derleyenler), Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Würzburg: Ergon Verlag, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2007
Köroğlu, E., Ottoman Propaganda and Turkish Identity: Turkish Literature during World War I, Londra: I.B. Tauris, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2007
Kut, G., Büyükkarcı-Yılmaz, F. (Çevirenler), Kandilli Rasathanesi El Yazmaları 1: Türkçe Yazmalar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2007 Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2007
Akyıldız, O., “What happens when fact and fiction overlap? Emine Sevgi Özdamar’s das leben ist eine karawanserai”, Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Akyıldız, Kara, Sagaster (Derleyenler), Würzburg: Ergon Verlag, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Esen, N., “Menfa: Self-reflection in Ahmet Mithat’s memoirs after exile”, Autobiographical Themes in Turkish Literature, 101-105, Würzburg:Ergon Verlag, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Esen, N., “Mıgırdiç Margosyan and Mehmed Uzun: Remembering cultural pluralism in Diyarbakır”, New Perspectives on Turkey, 36, 145-154, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kara, H., “Narratives of self-assertion: Representations of the western other in the works of the Uzbek Author Abdulhamid Sulaymon Cholpan, 1897-1938”, Middle Eastern Literatures, 10, 1, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kara, H., “Relational self-narratives: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s Autobiographical Writings”, Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, O. Akyıldız, H. Kara, B. Sagaster (Derleyenler), Ergon Verlag Press (Istanbuler Texte und Studien), 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kara, H., “The Literary portrayal of Mehmed II in Turkish historical fiction”, New Perspectives on Turkey, 36, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Köroğlu, E., “Milli hakikat üzerine tezler: Attilâ İlhan’ın Gâzi Paşa’sında tarih yazımı ile tarihsel roman arasında sınır ihlalleri”, Toplum ve Bilim, 109, 149-180, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Köroğlu, E., “Roman olarak tarihsel roman: Türün işlevine Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı’sı üzerinden bir bakış”, Kitap-lık , 111, December, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Köroğlu, E., “Suskunluğun farklı kırılma noktaları olarak Türk edebiyatından unutma ve hatırlama örnekleri”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 5, 255-264, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Köroğlu, E., “Theses on the national truth: Border crossings between history writing and historical fiction in Attilâ İlhan’s Gâzi Paşa”, New Perspectives on Turkey, 36, 97-123, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Köroğlu, E., “Ulusal tarih tasarımı ve popüler edebiyat: Aka Gündüz örneği”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları 31/II, Şinasi Tekin Armağanı II, 91-106, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kut, G., “Günay Kut ile eski Türk edebiyatı üzerine”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 5, 9, 351-358, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kut, G., “İlâhî Divanı’ndaki Türkçe Gazeller, Edebiyat ve Dil Yazıları”, Mustafa İsen’e Armağan, 417-438, Ankara, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kut, G., “Kenzü’l-iştiha üzerine”, Yemek Kültür, 10, 48-60, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kut, G., “Muhammediye’de cennet tasvirleri”, Metin And’a Armağan, M.S. Koz (Hazırlayan), 331-340, (Resimler 341-355), İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş., 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kut, G., “Türk mutfağı kültürü”, Türk Dünyası Kültür Atlası, 5, 338-357, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Kut, G., “Osmanlı dönemi divan edebiyatı ”, Türk Dünyası Kültür Atlası, 6, 168-183, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toska, Z., “19. Yüzyılda yaşamış bir paşazadenin sergüzeşti: Mehmet Rıfat ve efsâne-i ibret”, Edebiyat ve Dil Yazıları, Mustafa İsen’e Armağan, 511-543, Ankara, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Toska, Z., “Language, use by women: The Ottomant Empire”, Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, S.Joseph (Derleyen), V, 240-242, Leiden Boston, 2007. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2007
Akyıldız, O., “Muhayyil iki yazar: Ahmet Mithat ve Karl May”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, N. Esen, E. Köroğlu (Derleyenler), 239-255, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Za’îfî’nin Nigâristân adlı eserinde sosyal ve ekonomik hayattan yansımalar: Madencilik”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Orhan Okay’a Armağan Sayısı, Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Esen, N., Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2006
Esen, N., “Fantastik Bir Osmanlı Metni: Aziz Efendi’nin Muhayyelat’ı”, Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Esen, N., “Ahmet Mithat ve İstanbul”, Victoria R. Holbrook’a Armağan, W. Andrews, Ö. Felek (Derleyenler), Kanat Kitap, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Esen, N., “Ahmet Mithat’ta anlatıcı ve muhatabı”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, N. Esen, E. Köroğlu (Derleyenler), 59-72, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Esen, N., Köroğlu, E. (Derleyenler), Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2006
Gençtürk-Demircioğlu, T., “Nevayi’nin yek-ahenk gazelleri ve anlatım özelliği”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Orhan Okay Armağanı, III ,30, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Gençtürk-Demircioğlu, T., “Narrative aspects in Nevayi’s yek-ahenk ghazals Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Orhan Okay Armağanı, III ,30, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kara, H., “Narratives of self-assertion: Representations of the western other in the works of the Uzbek author Abdülhamid Sülaymon Cholpan, 1897-1938”, Middle Eastern Literatures, 9, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kara, H., (Derleyen), Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Ergon Verlag Press (Istanbuler Texte und Studien), 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2006
Kara, H., “Relational self-narratives: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s autobiographical writings”, Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Ergon Verlag Press (Istanbuler Texte und Studien), 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Kut, G., “13. ve 14 Yüzyıllarda Anadolu’da Türkçe’nin yazı dili olması ve bu yüzyıllardaki eserler üzerine”, Osmangazi Üniversitesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Osmangazi, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Kut, G., “Kabûli’nin ilk divanındaki Türkçe şiirler”, Nimet Bayraktar Armağanı, Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları, 102- 120, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Toska, Z.,“Divan şiirinde kadının sesi”, Türk Edebiyatı Tarihi, 2, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Uysal, Z., Olağanüstü Masaldan Çağdaş Anlatıya: Muhayyelât-ı Aziz Efendi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2006
Uysal, Z., “Ahmet Mithat’ta mekânsızlar ve yer yurt sahipleri”, Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, N. Esen, E. Köroğlu (Derleyenler), 276-285, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Uysal, Z., “Bir toplum projesinin peşinde: Halide Edip Adıvar”, Doğu Batı, 35, 87-108, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2006
Esen, N., “Bir Osmanlı'nın batı romanına bakışı: Ahmet Mithat’ın ahbarı asara tamimi enzarı”, Şinasi Tekin’in Anısına “Uygurlardan Osmanlı’ya”, G. Kut, F. Büyükkarcı-Yılmaz (Derleyenler), Simurg Yayınevi, İstanbul, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Gürani-Arslan, N., “Bir zamanlar Türk edebiyatında Amerika”, Doğu Batı, 32, 241-256, İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kut, G., “Atatürk kitaplığı belediye bölümü’ne bağışlanan yeni yazmalar”, Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler Nail Bayraktar’a Armağan I (Hatıra ve Bilimsel Makaleler), Hazırlayanlar. İ. Dağdalan, H.Türkmen, N. Ulu (Hazırlayanlar), 174-189, İstanbul: T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kut, G., “Leiden kütüphanesi’ndeki Türkçe yazmalar kataloğu üzerine”, Şinasi Tekin’in Anısına ‘Uygurlardan Anadolu’ya’, 507-534, İstanbul: Simurg Yayınları, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kut, G., “Türklerde beslenme biçimi: Dünü-bugünü”, V. Türk Kültürü Kongresi, 13-30, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2005
Kut, G., “Yazmalar arasında: Yiyecek ve içecekler”, Yemek ve Kültür, 3, 32-37, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Kut, G., Toska, Z., “Kedi ile fare hikâyesi”, Şinasi Tekin’in Anısına ‘Uygurlardan Anadolu’ya’, 535-586, Simurg Yayınları, İstanbul, 2005. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2005
Akyıldız, O., "Birhan Keskin şiiri için", Birhan Keskin Şiiri ve Ba, Metis Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Akyıldız, O., "İki dünya arasındakararsız: Orhan Pamuk'un kitaplarında 'Doğu-Batı/Ben-Öteki' muğlaklığı", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Akyıldız, O., "İki parçalı bir biyografi denemesi", Kritik Dergisi, 1, Mart 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Esen, N., Kılıç, E., "Şehrin suretleri: Anlatısal odak olarak İstanbul", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Kara, H., "Şeffaf bilinçler ve müphemiyetin inşası: Sessiz ev'de bilinç akışı tekniği", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Köroğlu, E., "Başlangıç: Cevdet Bey ve Oğulları'nda niyet ve yöntem", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Uysal, Z., "Düşman İstanbul", İstanbul Dergisi, 64, Tarih Vakfı Yayınları, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Uysal, Z., "Parçalanmış bedenler kayıp şehirler: Esrar ve kumpasın kıyısından yeni hayat", Orhan Pamuk'un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Uysal, Z., "The development towards a Turkish national literature: Becoming modern and/or remaining oneself", Dragomanen, B. N. Schlyter (Derleyen), The Swedish Research Institute, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Uysal, Z., Aslan, P., Taşkın, G., Dicle, E. (Derleyenler), Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2008
Arslan-Kechriotis, Z.C., Determiner Phrase and Case in Turkish: A Minimalist Account, VDM Verlag, Sarrbrucken, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Büyükkarcı-Yılmaz, F., Gençtürk-Demircioğlu, T. (Çevirenler), Kadınlar Dünyası, Yeni Harflerle (1913-1921), I, 1-50, II, 51-100, I, XXVIII+516, II, XXIV+523, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, İstanbul, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Toska, Z., Sâlih Çelebi and Mecnun u Leylâ Mesnevisi (Kıssa-I Pür-Gussa), Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2009
Esen, N., “Der Andere und ich”, Geschichte der türkischen Literatur in Dokumenten, M. Kirchner (Hazırlayan), 229-232, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Kara, H., “Yahya Kemal Beyatlı ve Charles Baudelaire’in şiirlerinde kent imgesi: İstanbul ve Paris”, İstanbul Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, V, 379-388, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Kut, G., “Banquet dinners at festivities”, Turkish Cuisine, 93-113, Republic of Turkey, Ministry of Culture and Tourism, Ankara, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Kut, G., “Şenliklerde ziyafet sofraları”, Türk Mutfağı, 93-113, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Kut, G., “Divan edebiyatında ‘adl ve adalet’ üzerine klişeler”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi-The Journal of Ottoman Literature Studies, 1, 191-204, Güz, 2008. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2008
Köroğlu, E., "The enemy within: Aka Gündüz’s the star of Dikmen as an example of Turkish National Romances”, Balkan Literatures in the Era of Nationalism, J. Parla, M.Belge (Derleyenler), 77-90, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2009
Köroğlu, E., "Novel as an alternative collective remembrance text: Poiesis, storytelling, and social thinking in Yaşar Kemal’s an island story quartet”, Turkish Literature and Cultural Memory: “Multiculturalism” as a Literary Theme after 1980, C. Dufft (Derleyen), 163-192, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, Almanya, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Toska, Z., “Kadın konulu çalışmaların başlıca kaynakları: Biyografiler, bibliyografyalar, kataloglar”, Toplumsal Tarih, 82-85, Nisan, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Köroğlu, E., “Können nationalistische Ideologien miteinander befreundet sein? Das türkisch-deutsche Bündnis in der Osmanischen Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts = Milliyetçi İdeolojiler birbirleriyle dost olabilir mi? 20. Yüzyıl başı Osmanlı-Türk Edebiyatında Türk-Alman ittifakı”, Deutsche Präsenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftpalais-120 Historische Sommerressidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya = Boğaziçi’ndeki Almanya: Alman İmparatorluğu Sefaret Köşkü’nün 130 Yılı-Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı’nın 120 Yılı, Matthias von Kummer (Derleyen), 203-216, Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu İstanbul Yayını, İstanbul, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Toska, Z., “Bilinmeyen ilk kadın romanlarından biri: Rahyâb-I Zafer”, Kültür, 126-129, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2009
Toska, Z., “Hüdâvendigâr Vilâyetinde kısmen bir cevelân: Fatma Fahrünnisa’nın Bursa izlenimleri”, Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa Sempozyumu Kitabı, 135-161, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2009. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2009
Esen, N., Uysal, Z., Kılıç, E., Akyıldız, O. (Hazırlayan), Çakıcı’nın İlk Kurşunu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004. 2. Baskı Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2004
Esen, N., Seyhan, N. (Hazırlayan), Sabahattin Ali Mahkemelerde, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2004
Demircioğlu, C., Gençtürk, T., Demircioğlu-Atik, A., Taşkın, G., Aslan, P., Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Tezler ve Yayınlar Bibliyografyası 2003, Boğaziçi Üniversitesi, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2004
Büyükkarcı-Yılmaz, F., “The World of Spirits in Firdevsî-I Tavil’s Davetnâme: Book of Magic”, P Art and Culture Magazine. 12, 28-45, Spring, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Kut, G., “Klâsik edebiyat: Osmanlı (Batı Oğuz) sahası.” Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyat Tarihi. 4, 304-564, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Sabuncu, Z., “Eski Türk edebiyatında güneş motifi üzerine bir inceleme” Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları, 28, I, 289-299, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Toska, Z. (Hazırlayan), Kaf Dağının Ötesine Varmak –Festschrıft ın Honor of Günay Kut. Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları V.IV, Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Toska, Z., “Kaf dağının ötesine varmak üzere” Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları, 28, II, 157-178, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Uysal, Z., “Sükûnetsiz Meskenler, Huzursuz Mekânlar: Kiralık Konak ve Sodom ve Gomore’de Mekânsızlaşma” Journal of Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları, 28, II, 259-272, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2004
Kut, G., “Orhan Şaik Gökyay’ın Şiirleri Üzerine” Orhan Şaik Gökyay: Anma ve Orhan Şaik Gökyay 2003 Yılı Şiir Ödülü Töreni, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Süleymaniye Kültür Merkezi, İstanbul, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Gürani-Arslan, N., “Adalet Ağaoğlu’nun oyunlarında kozalarından çıkamayanlar”, Boğaziçi Üniversitesi Adalet Ağaoğlu Sempozyumu, 142-153, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Esen, N., “Parça parça hayatlar: Bit Palas”, 8. Bursa Edebiyat Günleri, 270-275, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Bursa, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2003
Esen, N., “The Turkish Novel” Turkey’s engagement with modernity", Twentieth Century Sempozyumu, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Kut, G., “Orhan Şaik Gökyay’ın şiirleri üzerine” Orhan Şaik Gökyay: Anma ve Orhan Şaik Gökyay 2003 yılı şiir ödülü töreni, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Süleymaniye Kültür Merkezi, İstanbul, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Uysal Z., “Halide Edip’in aydın tavrı ve toplumsal projesi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri, 2004. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2004
Karabacak, E., Bergamalı Kadri Müyessiretü’l-Ulûm, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Demircioğlu, C., Gençtürk-Demircioğlu, T., Çiftoğlu, A., Atik, A., Kütükçü, T., Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yapılan Tezler ve Yayınlar Bibliyografyası 2002, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003
Esen, N., Köroğlu, E. (Hazırlayanlar), Hayata Bakan Edebiyat, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2003

Sayfalar