Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türü İndeksi Tarihiartan sırada
Çoban, Z., İmamoğlu, Y., “Development of 10th Grade Students  Questioning Skills as they Learn the Unit of Functions”, 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduran, S., Kaya, E., “Epistemic Core of Chemistry in Teacher Education  Practical Approaches and Empirical Evidence”, ESERA, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Güneş, C., Özel, S., “Teacher Engagement in Online Professional Development Follow up  the Role of the Workplace and Information and Communications Technology Familiarity”, AERA, Toronto, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karagöz Akar, G., Bukova Güzel, E., Özel, S., “Prospective Secondary Mathematics Teachers Development of Core Practices During Methods Courses  Affordances Of Quantitative Reasoning”, CERME-Congress of the European Research in Mathematics Education, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karagöz Akar, G., Bukova Güzel, E., Özel, S., Özaltun Çelik, A., Kula Ünver, S., Turan, N., “Matematik Eğitiminde Öğretmen Yetiştirmede Yeni Bir Model”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karataş, F. Ö., Turan Bektaş, B., Uludüz, Ş. M., Orçan, F., Çelik, S., Akaygün, S., “Türk Toplumunun Bilimsel Okuryazarlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Karadeniz Bölgesi Örneği”, Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karataş, F. Ö., Akaygün, S., “Analogies in Chemistry Classrooms Teachers Practice”, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karataş, F. Ö., Çeli, S., Akaygün, S., Orçan F., Turan Bektaş B., “Uzmanlara Göre 21. Yüzyılda Bilimsel Okur Yazar Bireylerin Sahip Olması Gereken Kimya Kavramları”, VI. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karataş, F. Ö., Turan Bektaş, B., Çelik, S., Orçan, F, Akaygün, S., “Bilimsel Okuryazarlığın Bir Alt Boyutu Olarak Sosyobilimsel Konuların Belirlenmesi Delphi Tekniği”, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karataş, F. Ö., Turan Bektaş, B., Orça, F., Çelik, S., Akaygün, S., “Türk Toplumunun Bilimsel Okuryazarlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Pilot Uygulamadan Yansımalar”, XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kaya, E., Erduran, S., “How do Chemistry Teachers Perceive the Epistemic Core of Science”, International Conference on Educational Research (ICER), 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Kaya, E., Erduran, S., “Integration of the Epistemic Core of Chemistry in Pre Service Teacher Education”, Alliance of Improving Scientific Literacy for All Students (AISL) Conference, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Korur, F., Yerdelen Damar, S., Sağlam, H., “Fizik Dersinde Teknoloji Kullanım Tercihleri ve Etkileri Ölçeğinin Geliştirilmesi”, 4. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
McDonald, C., Dagher, Z., Erduran, S., Kaya, E., Cullinane, A., Kelly, R., Çilekrenkli, A., Aksöz, B., Akgün, S., “Emergent Research Using the Family Resemblance Approach to Nature of Science in Science Education”, NARST, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Özer, F., Doğan, N., “5th  6th  7th Graders XX Understandings About Scientific Inquiry an Intertwined PBL  HOS Approach”, ESERA (European Science Education Research Area) Annual International Conference 2019, Bologna, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Özer, F., Doğan, N., “Investigation of the Impact an Innovative Approach on Turkish Middle School Students  Understanding of Scientific İnquiry”, ESERA (European Science Education Research Area) PhD Summer School 2019,  Girit, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Özer, F., Doğan, N., Abd El Khalick, F., “The Impact of Innovative Instructional Effort to Enhance the Understanding About SI of 7th Graders”, NARST (National Association for Research in Science Teaching) Annual Conference 2019, Baltimore, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Özergun, I., Akaygün, S., “Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Girişimcilik Kavramı Açısından İncelenmesi”, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Pehlivan, Z., Aslan Tutak, F., “A Look Into Preservice Teachers Translation Skills Case for Model Representations”, Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Utrecht, Netherlands 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Pehlivan, Z., Aslan Tutak, F., “A Study on Preservice Teachers Evaluation of Functions in Graphical Representation”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Sarıbaş, D., Özer, F., “Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Disiplinlerarası Yaklaşım ve Bilimsel Pratikler”, 6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK), Ankara, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Sarılıcan, S., Akaygün, S., “Effect of Technology Based Instruction on Fifth Grade Students Spatial Ability and Geometry Achievement”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Senger, E., Aslan Tutak, F., “The Effect Of Sociomathematical Norms and Technology Integrated Instruction to Eliminate the Misconception of the Disregard of the Length for the Concept of Altitude”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Sezer, S., Aslan Tutak, F., “The Effect of Origami Based Geometry Education on Spatial Visualization”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Toy, S., İmamaoğlu, Y., “Investigating How Prospective Mathematics Teachers Go Through Mathematical Modeling Process”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yavuzkaya, M. N., Adadan, E., “Students XX Conceptual Progression of Chemical Reactions”, Biannual meeting of European Science Education Research Association (ESERA), Bolonya, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yerdelen Damar, S., “Physics Teachers Conceptions of Teaching and Learning and Their Instructional Practices”, GIREP- ICPE-EPEC-MPTL, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yerdelen Damar, S., Korur, F., Sağlam, H., “Fizik Dersine Katılım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması”, 4. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yerdelen Damar, S., Şengül, Ö., “Grupla Problem Çözme Çalışması Sürecinde Öğrencilerin Sergilediği Epistemolojik Davranışlar ve Bu Davranışların Problem Çözme Yaklaşımlarına Etkisi”, IV. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Trabzon, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yılmaz, Z., Ader, N. E., Olgun, B., “Görevimiz İstatistiksel Düşünmeyi Açığa Çıkarmak (Eliciting Statistical Thinking Through Statistics Tasks)”, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), İzmir, 2019. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Güven, M., “Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care: The Case of Turkey”, Rentzou, K. Slutsky R. (Ed.), Early Childhood Education and Care Quality in Europe and the USA: Issues of Conceptualization, Measurement and Policy, Routledge, 162, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Güven, M., “Lions Quest Yaşam Becerileri Programının Türkiyedeki Uygulama Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50: 254–282, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Karslı Çalamak E., Erdemir, E., “Türkiye’e Yaşayan Suriyeli Çocuklar ve Aileleri  Anlatılmayan Karşıt Hikâyeler”, Yaşadıkça Eğitim, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Rentzou, K., Güven, M., Koumarianou, A., Çabi, N., “Exploring Types and Predictors of Paternal Involvement from Greek Greek Cypriot and Turkish Fathers and Mothers Perspectives Cross National Differences and Similarities ”, Global Education Review, 6, 5-25, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yatmaz Z.B., Erdemir E. v Erbil F., “Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından Neden Öğretmenliği Seçtiler ve Nasıl Bir Çocuk Çocukluk Algıları Var?”, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 12, 316-341, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “Burnout of Early Childhood Education Teachersin Turkey,” Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 7, 27-40, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Erdemir, E., “Suriyeli ve Türk Çocuklar İçin Yaz Anaokulları Programı ve Etkileri  Bir Erken Müdahale Modeli”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karan, Ş., Erdemir, E., “Çocuğun Öznel İyi Olma Hali  Okul”, VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karan, Ş., Erdemir, E., “Subjective Well being of Syrian and Turkish Children in Primary Schools  Home and Environment Conditions”, EECERA, Selanik, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erbil, F., Özgünlü, M. Güven, M., “Sosyal ve Duygusal Öğrenme  SDÖ  Becerilerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki  OÖEP  Yeri”, 6th International Early Childhood Education Congress, Kars, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yatmaz, Z. B., “Eğitimde Katılım ve İşbirliği”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduran, S., Kaya E., Transforming Teacher Education through the Epistemic Core of Chemistry: Empirical Evidence and Practical Strategies, Springer, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2019
Erduyan, I., Multilingual Construction of Identity: German-Turkish Students in Berlin, İbidem Verlag, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap 2019
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Blending mobile-assisted language learning with face-to-face second language instruction”, Palalas, A. (Ed.), Blended Language Learning, 249-271, Open University of China Press, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi üzerine Düşünce ve Öneriler”, Akay Ahmed, A., Fişekcioğlu, A. (Eds.), Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabanci Dil olarak Öğretimi, 551-558, Nobel, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Bölükbaş, F.,Fişekçioğlu, A.,Dilidüzgün, Ş.,Yılmaz, Ö., Saraç, F.,Yılmaz, M. Y., Ökten, C. E., Kabay, F. N., İnce, B., Pirim, E., Gün, M., Karakaya, N., Altun, M., Kara, Ö. T., Akkaya, A., Doyumgaç, İ., Ahmed Abdo Shaban, A., Köse, D., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “İki Dillilik ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi”, Akay, A., Asuman Fişekçioğlu, A. (Eds.), Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 87-112, Nobel, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Erduyan, I., “Theoretical issues in identity in ELT Classroom Interaction Research”, Ekşi, G., Guerra, L., Werbinska, D., Bayyurt, Y. (Eds.), Handbook of Teacher Education Research. University of Evora Press, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Guerra, L., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “A Review of Research on The Influence of English as a Lingua Franca on English Language Teaching From 2000 to 2018”, Ekşi, G., Guerra, L., Werbinska, D., Bayyurt, Y. (Eds.), Research Trends in English Language Teacher Education and English Language Teaching, 363-384, University of Évora Publications, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Güngör, M. N., Akcan S., “A Review of Research on Professional Identity of Novice Language Teachers from 2005 to 2018”, Yangın Ekşi, G., Guerra, L., Werbinska, D., Bayyurt, Y. (Eds.), Research Trends in English Language Teacher Education and English Language Teaching, 273-292, University of Evora, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Gürel, A., “Null and Overt Pronouns in Language Attrition”, Schmid, M.S., Köpke, B., Cherciov, M., Karayayla, T., Keijzer, M.,de Leeuw, E., Mehotcheva, T., Montrul, S., Polinsky M. (Eds.), The Oxford Handbook of Language Attrition, 251-263, Oxford University Press, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Karakaş, A., Bayyurt Kerestecioğlu, Y. “The Scope of Linguistic Diversity in the Language Policies, Practices, and Linguistic Landscape of a Turkish EMI University” Jenkins, Mauranen, J, A. (Ed.), Linguistic Diversity on the EMI Campus: Insider Accounts of the Use of English and Other Languages in Universities Within Asia, Australasia and Europe, 96-122, Routledge, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Kemaloğlu Er, E., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Project-Based and ELF-Aware Pre-Service Teacher Education in Turkey: Sample Cases of Discovery, Creativity, Interaction and Multicultural Diversity”, Gras-Velazquez, A. (Ed.), Project-Based Learning in Second Language Acquisition: Building Communities of Practice in Higher Education, 82-97, Routledge, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Kemaloğlu ER, E., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “ELF-Awareness in Teaching and Teacher Education: Explicitand Implicit Ways of Integrating ELF into the English Language Classroom”, Sifakis, N., Tsantila, N. (Ed.), English as a Lingua Franca for EFL Contexts, 159-174, Multilingual Matters, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Öztekin, E.,Candan, E., “The Role of Corpora in Language Teaching”, Ekşi, G., Guerra, L., Werbinska, D., Bayyurt, Y. (Eds.), Handbook of Teacher Education Research, 327-342, Evora University Publications, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Tuzcu, A., Yalçın, Ş., “The Combined Effects of Manipulating Tasks in Two Dimensions on L2 Speech Performance”, Wilson, H., King, N., Jeong Park, E., Childress, K. (Eds.), Selected Proceedings of the 2017 Second Language Research Forum, Cascadilla Proceedings Project, 175-184, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Ünaldı A., Seloni L., Yalçın Ş., Yiğitoğlu N., “The Role of Writing in an EFL Teacher Preparation Program in Turkey: Institutional Demands, Pedagogical Practices, and Student Needs”, Seloni, L., Henderson Lee, S. (Eds.), Second Language Writing Instruction in Global Contexts: English Language Teacher Preparation and Development, 173-194, Multilingual Matters, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Yiğitoğlu, N., Reichelt, M., “Conclusion”, Yiğitoğlu, N., Reichelt, M. (Eds.), L2 Writing Beyond English, 236-239, Multilingual Matters, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Yiğitoğlu, N., Reichelt, M., “Introduction: L2 Writing in Non-English Languages:Toward a Fuller Understanding of L2 Writing”, Yiğitoğlu, N., Reichel, M. (Eds.), L2 Writing Beyond English, Multilingual Matters, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Ariannejad, A., Osam, Ü., Yiğitoğlu, N., “A Comparative Investigation of Metadiscourse In English and Persian Architectural Research Articles.”, Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Kurt, Y., Öztekin, E., Guerra, L., Cavalheiro, L., Pereira, R., “English Language Teachers  Awareness of English as a Lingua Franca in Multilingual and Multicultural Contexts”, Eurasian Journal of Applied Linguistics, 5, 185-202, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Biricik Deniz E., Özkan, Y., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “ELF Awareness in Pre Service English Language Teacher Education  A Case Study from Turkey”, Hacettepe University Journal of Education, 1–19, Ekim 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Erduyan, I., “I Mean I Like English Even Better than Turkish English Speaking German Turkish Students as Multilingual Transnationals ”, Eurasian Journal of Applied Linguistics, 5, 255-268, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Güngör, M.N., Akcan, S., Werbinska, D., Ekiert, M., “The Early Years of Teaching  A Cross Cultural Study of Turkish and Polish Novice English Teachers”, Eurasian Journal of Applied Linguistics, 5, 287-302, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Karaman, A.C., Özbilgin Gezgin, A., Rakıcıoğlu Söylemez, A.Ş., Eröz Tuğa, B., Akcan, S., “Professional Learning in the ELT Practicum Co Constructing Visions”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 282-293, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Martı, L.M., Yılmaz, S., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “Reporting Research in Applied Linguistics  The Role of Nativeness and Expertise”, Journal of English for Academic Purposes, 40: 98-114, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Tatar, S., “Turkish Teacher Candidates  Perceptions of Native speakerism”, Sakarya University Journal of Education, 9, 7-20, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Ünal, B., Erçetin Koca, N.G., “Effects of Gloss Type  Gloss Position  and Working Memory Capacity on Second Language Comprehension in Electronic Reading”, Computer Assisted Language Learning, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yiğitoğlu, N., “Review of the book Language Teacher Psychology edited by Sarah Mercer Achilleas Kostoulas”, SYSTEM, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Makale 2019
Bayyurt Kerestecioğlu, Y., İnal, D., “Changing Linguistic Landscapes and the Need for an ENRICHed WE ELFaware Pedagogy in Turkey”, 24th International Conference of Association for World Englishes, Limerick, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Candan, E., Öztekin, E., Kurt, Y., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Guerra, L., Cavalheiro L., Pereira, R., “Representations of ELF in Language Teachers Beliefs and ELT Coursebooks:  Findings From Turkey and Portugal”, ILTERG Conference, Antalya, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduyan, I., “A scalar perspective into Turkish as a Heritage Language instruction in Germany”, Turkish in Europe Workshop, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduyan, I., “Multilingual Study Abroad Identities  Japanese Learners of Turkish”, Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices (MMLPP19), 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erduyan, I., “Scalar Analysis and Task Based Language Learning A Microethnographic Classroom Perspective”, International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME19), 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
İnal, D., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., Kerestecioğlu, F., “Problematizing EMI Programs in Turkish Higher Education”, 24th International Conference of Association for World Englishes, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Martı, L.M., Akar, D., “Response Tokens in Turkish Conversations ”, The 16th International Pragmatics Conference, Hong Kong, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Tatar, S., “What Teaching Philosophy Statements of Pre Service English Teachers Can Tell Us”, 11th International Language Teacher Education Conference, Minneapolis, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Topal, P., Yiğitoğlu, N., “Post Observation Feedback Conferences in an in Service Higher Education Setting A Conversation Analytic Study”, The Second International Conference on Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Vasteras, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Ünal, S., Martı, L. M., “Requestive E mails to an Academic The Case of Turkish”, The 16th International Pragmatics Conference, Hong Kong, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yalçın, Ş., Erçetin Koca, N.G., “Relationships Among Working Memory Language Aptitude And Listening Comprehension in an Instructed Foreign Language Setting”, International Roundtable Forum on Language Aptitude: Pushing the Boundaries, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yiğitoğlu, N. “Managing Criticism and Praise in Turkish and English Book Reviews”, Language in Focus (LIF) 2019 Conference, Dubrovnik, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yiğitoğlu, N., “Investigating the Borders of Written Feedback for the Development of Pre Service Teachers”, The 6th International Western Cultural and Literary Studies Symposium (BAKEA), Kayseri, 2019. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Fişek, E., "Theatre & Community", Red Globe Press, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2019
Fortuny, K., "Animals and the Environment in Turkish Culture: Ecocriticism and Transnational Literature", London: I.B. Tauris Bloomsbury Press, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap 2019
Drizou, M., “Edith Wharton’s Odyssey.”, The New Edith Wharton Studies, Haytock, J., Rattray, L. (Eds.), Cambridge UP, 65-79, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Fişek, E., “Interculturalism, Humanitarianism, Intervention: Théâtre du Soleil in Kabul”, Performance and Interculturalism Now: New Directions, McIvor, C., King, J., (Eds.), Palgrave Macmillan, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Öğüt Yazıcıoğlu, Ö., “Masumiyet Müzesi: Hegemonik Erkeklik, Kurgulanan Gerçeklik.”, Gaflet: Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları, Kaygusuz, S., Gündoğan İbrişim, D. (Eds.), 168-185, İstanbul: Metis Yayınları, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Öğüt Yazıcıoğlu, Ö., Hamzacebi, E., “Writing Beyond the Species Boundary:Bilge Karasu’s The Garden of Departed Cats and Sema Kaygusuz’ Wine and Gold.”, Animals, Plants, Landscapes: An Ecology of Turkish Literature, Ertuna Howinson, I., Gürses, H. (Eds.), 127-156, New York: Routledge, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Öğüt Yazıcıoğlu, Ö., Yılmaz Yüksek, Y., “Remembrance and Madness in Imre Kertész’ Kaddish for an Unborn Child.”, Tribute to Professor Süheyla Artemel, Kuran-Burçoğlu, N., Tekinay, A., Öğüt Yazıcıoğlu, Ö., Sarıkaya, C. (Eds.), 106-113, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Alkaç, A., “Ethics of Being in Cormac McCarthy’s The Road", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Bulamur, N., “Fin-de-Siècle and Motion Sickness in Florence Marryat’s The Blood of the Vampire”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 60-70, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Fişek, E., “The Deindustrial Generation: Memory, Biography, and the Body in Lynn Nottage’s Sweat”, Pamukkale University Journal of the Social Sciences Institute, 37, 97-109, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Fortuny, K., “Hunting f Factors: And Islamecocritical Analysis of Selected Canadian Hunting Poems”, ISLE (Interdisciplinary Studies in Literature and Environment), 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Fortuny, K., “There is No Gold in the Land that is Your Body”, ISLE (Interdisciplinary Studies in Literature and Environment), 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Makale 2019
Alkaç, A., “Edebiyat ve Beşeri Bilimler Eğitiminin Bugünü Yarını”, Beykent University, 3 Aralık 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Alkaç, A., “Ethics of Being in Cormac McCarthy’s The Road”, 13th International IDEA Conference: Studies in English, Gaziantep, 019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Bulamur, N., “The Deadly Victorian Honeymoon in Florence in Florence Marryat’s The Blood of the Vampire (1897)”, 13th International IDEA Conference. Gaziantep, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Drizou, M., “‘Toiling Voyages Upon the Sea’: Wanderings and Homecomings in Edith Wharton’s Life and Work”, PhD Colloquium Lecture Series, Graduate School of Social Sciences, İstanbul, 019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Drizou, M., “Between the Ancients and the Moderns: Edith Wharton and Greece”, Modern Language Association (MLA) Annual Convention, Chicago, IL, USA, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Drizou, M., “Konstantinos Theotokis’s Honor and Money: A New Intertext for Edith Wharton’s Glimpses of the Moon”, American Literature Association Annual Conference, Boston, MA, USA, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Drizou, M., Organizer & Chair, “Rethinking the Margins: New Perspectives on Labor, Religion, and Gender in the Work of Mary E. Wilkins Freeman”, American Literature Association Annual Conference, Boston, MA, USA, 2019. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Bildirisi 2019

Sayfalar