Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüazalan sırada İndeksi Tarihi
Çelik, S., Güçlü, B., “Görenlerde gözü açık, gözü kapalı ve görmeyenlerde zihinsel döndürme ve ayna görüntüsü tanıma”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Çelikyurt, C., Gülçür, H.Ö., “Bilgisayarlı bir sistem kullanarak tinnitusun tetkik ve tedavisi: 12 yıllık deneyimimiz, (a pc-based system for evaluation and management of tinnitus: our experience for 12 years)”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, 272-274, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Dereli, Z., Tabakoğlu, H.O., Bozkulak, O., Aksel, A.A., Gülsoy, M., “Tissue welding with 980-nm diode laser system: preliminary study for determination of optimal parameters”, SPIE, Photonics West-2006, 6084, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Diktaş, E.D., Şahiner, A.V., “Minkowski sum based octree generation for triangular meshes”, ISCIS 2006, A. Levi et al. (Derleyenler), 363-373, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Durmaz E., Altınel, İ.K., Aras, N., “Müşteri yerlerinin rassal olduğu bütünleşik yer seçimi–taşıma problemini yaklaşık olarak çözmek için bir algoritma algoritması”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 332-335, Kocaeli, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Durukal, E., Ansal, M.A., Tönük, G., “Effect of ground motion scaling and uncertainties in site characterisation on site response analyses”, Proceedings of the 1906 Earthquake Conference,1300, Eeri, Oakland, 2006. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Durukal, E., Erdik, M., “Characterisation of strong ground motion for the design of seismically isolated structures for near-fault conditions”, Proceedings of the 4th World Conference on Structural Control and Monitoring, International Association for Structural Control and Monitoring, 234, San Diego, CA, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Durukal, E., Erdik, M., “Damage to and vulnerability of industry in earthquakes in Turkey”, European Geosciences Union General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Durukal, E., Erdik, M., Şeşetyan, K., “Expected earthquake losses to buildings in İstanbul and implications for the performance of the Turkish catastrophe insurance pool”, Proceedings of the International Conference on Geohazards-Technical, Economical and Social Risk Evaluation, Lillehammer, Norway, http://services.bepress.com/eci/geohazards, 2006. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Durukal, E., Erdik, M., Şeşetyan, K., Fahjan, Y., “Building loss estimation for earthquake insurance pricing”, Proceedings of the 1906 Earthquake Conference, Eeri, Oakland, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Durukal, E., Gündüz, A.S., Şanlı, B., Sorensen, M., Richwalski, S., Şeşetyan, K., Atakan, K., Madariaga, R., Wang, R.A., “‘Benchmarking’ exercise on the performance of kinematic ground motion simulation codes”, European Geosciences Union General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ekizer, B., Küçük, E., Atay, Ş.D., Köse, N., Akyilmaz, N., Özkovalak, N., Kocasoy, G., “Topraktaki petrol kirliliğine alternatif bir çözüm biyoremidasyon yöntemi ve TPAO Batman bölge Müdürlüğü Silivanka sahasında yapılan biyoremidasyon uygulaması”, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ekşioğlu, M., “Küresel şirketlerde ergonomi programları-Bir inceleme”, 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, Bildiriler Kitabı, 102-112, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Erdik, M., “Urban earthquake risk”, Proceedings of the International Conference on Geohazards-Technical, Economical and Social Risk Evaluation, Lillehammer, Norway, http://services.bepress.com/eci/geohazards, 2006. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Erdik, M., Durukal, E., “Earthquake loss assessment for İstanbul metropolitan area”, Proceedings of the 1906 Earthquake Conference, Eeri, Oakland, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ergüler, İ., Anarım, E., “A Lookup table model for time-memory trade-off attacks on binary additive stream ciphers”, Lecture Notes in Computer Science, Proceedings of the 21th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’2006), 918-923, Springer-Verlag, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Erkunt, H., “Distance learning as knowledge building”, Proceedings of 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, 795-804, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2006. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
Erses, S., Onay, T.T., Yenigün, O., Oral, V., “Treatment of olive oil mill wastewater by slow-rate system using reed and alfalfa plant species”, Proceedings of the 7th International Symposium on Waste Management Problems in Agro Industries, 123-130, Amsterdam, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ertaş, G., Dursun, M., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., “Dinamik meme MR görüntülemede bozulmuş tutulum eğrilerinin farmokinetik modelleme ile tespiti (Detection of polluted enhancement curves in dynamic breast MR imaging using pharmacokinetic modeling)”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, 338-343, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., “K-Means based segmentation of breast region on MR mammograms”, ESMRMB 2006, 23rd Annual Meeting, Warsaw, Poland, 2006, Published as a special issue of Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 19, 317, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., “Performance comparison of quantitative circularity features of lesions detected in breast MR images”, ESMRMB 2006, 23rd Annual Meeting, Warsaw, Poland, 2006, Published as a special issue of Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 19, 317, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Doğruluk, S., Dursun, M., Tunacı, M., “Meme MR görüntülerindeki yoğunluk değişimlerinin filtreleme ile düzeltilmesi (Correction of intensity variations on breast MR images using spatial filtering)”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, 67-71, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Osman, O., Dursun, M., Tunacı, M., Uçan, O.N., “MR görüntülerinde memenin hücresel sinir ağlari ile bölütlenmesi (Cellular neural network based segmentation of breast region on MR images)”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, 152-157, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Esen, N., “Fantastik Bir Osmanlı Metni: Aziz Efendi’nin Muhayyelat’ı”, Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Fidan, M., Akın, A., “Effect of tissue heterogeneity on detectability of optical signals”, Proceedings of SPIE, 6084, 1-10, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Güler, E., “Geosynthetic reinforced retaining structures”, Invited Lecture, International Fiber Conference 2006, 13-14, Seoul, Korea, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Güney, N., Deliç, H., Koca, M., “Robust Multi-user detection for impulse radio in Non-Gaussian UWB channels”, Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, IV, 493-496, Toulouse, France, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Güneyisi, E., Özturan T., Gesoğlu, M., “Performance of plain and blended cement concretes against corrosion cracking”, 16th European Conference of Fracture, Special Symposium on Measuring, Monitoring and Modeling Concrete Properties, M. S. Konsta-Godutos (Derleyen), 189-198, Springer, Alexandroupolis, Greece, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Hacıoğlu, İ., Harmancı, K., Anarım, E., Deliç, H., “Dürtün gürültü ortamında varış süresi kestirimi”, Proceedings of the 12th National Conference on Signal Processing and Applications (SIU-2006), Antalya, 2006. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Harmandar, E., Durukal, E., Erdik, M., Özel, O., “Spatial variation of ground motion in İstanbul: Preliminary results based on data from the İstanbul earthquake rapid response system”, European Geosciences Union General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Haznedar, B., “Does aspect matter in child L2 acquisition? Revisiting the relationship between inherent aspect of predicates and their finiteness in child L2 acquisition of English?”, Language Acquisition and Development: GALA 2005 Proceedings, A. Belletti., E. Bennati, C. Chesi, E. Domenico, I. Ferrari (Derleyenler), 239-244. Cambridge, UK: Cambridge Scholars res/CSP, 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
Haznedar, B., “Is there a relationship between inherent aspect of predicates and their finiteness in child L2 English?”, Working Papers in Multilingualism Series B, L. Pietsch (Derleyen), Sonderforschungsbereich 538/Universität Hamburg, 2006. Yabancı Diller Eğitimi Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
İlhan, B.D., Erkent, O., Bozma, H.I., “Saccades and fixating using artificial potential functions”, Proceedings of IEEE/IRJ Conference on Intelligent Robots and Systems, 5819-5824, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
İm, U., Onay, T.T, Yenigün, O., Kambezidis, H, Kaskautis, D., Anteplioğlu, Ü., Kassomenos, P., İncecik, S., Topçu, S., Melas, D., “An overview of the forest fires and meteorology in Turkey and Greece”, Proceedings of the 1st International Symposium on Environment, Identities and Mediterranean Area (ISEIM'2006), 62-67, Ajaccio, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
İnan, İ., "Kant on the notion of 'being'", Immanuel Kant: Essays Presented at the Muğla University International Kant Symposium, Vadi Yayınları, 2006. Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
İnce, O., Kolukırık, M., Çetecioğlu, Z., Eyice, Ö., Kasapgil–İnce, B., “ Gerçek ölçekli bir anaerobik reaktörde etkin olan mikrobiyal popülasyonların florasanlı yerinde hibritleşme kullanılarak belirlenmesi”, 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Jaspers, R.T., Yücesoy, C.A., Van der Laarse, W.J., Huijing, P.A., “Mechanical and biochemical stimuli as regulators of adaptation of muscle size and force”, 5th Word Congress of Biomechanics, in Journal of Biomechanics, 39, 1, 41, Munich, Germany, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Kabasakal, H., Bodur, M., “Humane–orientation as a dimension of organizational culture and leadership attribute: Findings from the GLOBE Project”, 18th International Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Symposium on Humane Orientation vs Dimensions of Impersonal Task Efficiency, Spetses, Yunanistan, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2006
Kabasakal, H., Bodur, M., Evcimen, İ., “Türk tepe yönetimi’nin karizmatik liderliğe bakışı ve yarattığı etkiler: Beş ilde yürütülmüş bir çalışma”, XIV. Ulusal Organizasyon Yönetim Kongresi, Erzurum, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2006
Kafalı, Ö., Yolum, P., “Trust strategies for ART testbed game”, AAMAS Workshop on Trust in Agent Societies (Trust), 43-50, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kahya, Y.P., Yeğiner, M., Bilgiç, B., “Classifying respiratory sounds with different feature sets”, Proceedings of the 28th IEEE EMBS Annual International Conference, 2856-2859, New York City, USA, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kamil Gerçeker, R.K., Say, A.C.C., “Using polynomial approximations to discover qualitative models”, Proceedings of the 20th International Workshop on Qualitative Reasoning, C. Bailey-Kellogg, B. Kuipers (Derleyenler), 71-80, Darthmouth College, Hanover, New Hampshire, ABD, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kantur, D., Toker, A., İşeri-Say, A. “Türk iş dünyasında kullanılan yönetim tekniklerinin örgüt performansına etkileri”, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı , 149-157, Erzurum, 2006. İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bildiri 2006
Karakaya, M., Doğruyol, H., Sarıbaş, E., Avcı, K., Önsan, Z.İ., “LPG ile çalışan yakıt işlemcisinde hidrojen üretiminin termodinamki analizi”, III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Konferansı Bildiriler Kitabı, 151-155, İstanbul, 2006. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Karakoç, C., Polat, Z., Köksal, H.O., Turgay, T., Akgün, Ş., “Evaluation of experimental procedures for confined concrete columns using 3D finite element analyses”, Proceedings of the Third International Conference on High Performance Structures and Materials, (HPSM 2006), 1-10, Wessex Institute of Technology, Ostend, Belgium, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kaya, E., Güler, E., “Implementation of HDPE geomembrane and geotextile liner: A case history from Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) cruede oil pipeline project storage tank farm”, Ceyhan marine terminal”, Keynote Lecture, 8th International Conference on Geosynthetics, 1, 355-358, Yokohama, Japan, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kayacan, E., Kaynak, O., “An adaptive grey fuzzy PID controller with variable prediction horizon”, Joint 3rd International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 7th International Symposium on Advanced Intelligent Systems: SCIS & ISIS 2006, 760-765, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kayacan, E., Kaynak, O., “Grey prediction based control of a non-linear liquid level system using PID type fuzzy controller”, Proceedings of IEEE 3rd International Conference on Mechatronics (ICM 2006), 293-296, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kechriotis, V., “Historein, ‘Empires’ ”, Nation and Empire Annual Conference of the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN), 5, 177-180, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Kechriotis, V., “Iosipos Moisiodax: Apology“, Discourses of Collective identity in Central and Southeast Europe (1770-1945), B. Trencsényi, M. Kopeček (Derleyenler), 1, 65-72, Late Enightenment, Emergence of the Modern ‘National Idea, 2006. Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Kızılaslan, K., Ekşioğlu, M., Amman, S., “Effects of frequency, grip force and gender on the perception of steering wheel longitudinal vibration”, Proceedings of the 13th International Congress on Sound and Vibration (ICSV13), J. Eberhardsteiner, H. A. Mang, H. Waubke (Derleyenler), Vienna, Austria, 2006. CD Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kocasoy, G., “Katı atıklar ve tıbbi atıkların yönetimi”, Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, 2006. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Koç, B., Koukab, A., Dündar, G., “Phase noise in bipolar and CMOS VCO’s – an analytical comparison”, Proceedings of ISCAS’06, 5688-5691, KOS, Greece, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Konduk, B.A., Üçışık, A.H., “On the structural an mechanical stability of polymeric hollow fibers used in hemodialysis”, Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 214-217, Springer Verlag, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Koseki, J., Bathurst, RlJ., Güler, E., Kuwano, J., Maugeri, M., “Seismic stability of reinforced soil walls”, Keynote Lecture, 8th International Conference on Geosynthetics, 1, 51-77, Yokohama, Japan, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kumbaroğlu, G., Madlener, R., Demirel, M, “Prospects for the diffusion of new renewable power generation technologies in the light of learning curve effects: Empirical evidence from Turkey”, Book of Executive Summaries of the 29th IAEE International Conference, G. Erdmann, U. Hansen (Derleyenler), 373-374, Berlin, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kuran, M.S., Tuğcu, T., “Performance analysis of congestion control techniques in next generation satellite networks”, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, R. Genger, K. Yenigün, M. Kömür, H. Bulut, M.İ. Yeşilnacar (Derleyenler), 1, 586-593, Şanlıurfa, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kuran, M.S., Yılmaz, B., Alagöz, F., Tuğcu, T., “Quality of service in mesh mode IEEE 802.16 networks”, SOFTCOM 2006, Split, Croatia, 2006. CD Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Kut, G., “13. ve 14 Yüzyıllarda Anadolu’da Türkçe’nin yazı dili olması ve bu yüzyıllardaki eserler üzerine”, Osmangazi Üniversitesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Osmangazi, 2006. Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Mana, S., Yekta, Ü., “Kan bankasında saklanan kanların ve eritrosit süspansiyonlarının saklama süresine bağlı olarak elektriksel ölçümleriyle fizyolojik kalitesinin belirlenmesi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Meral, H.M., Sankur, B., Özsoy, A.S., “Watermarking tools for Turkish texts”, Proceedings of National Conference on Signal Processing and Application (SIU), Antalya, 2006. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Meral, H.M., Sankur, B., Özsoy, A.S., “Watermarking tools for Turkish texts”, Proceedings of National Conference on Signal Processing and Application (SIU), Antalya, 2006. CD Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Metin B., Yüce E., Çiçekoğlu, O., “Negatif empedans çeviriciler ile yüzen kayıplı bobin benzeticisi”, IEEE 14. Sinyal İşlemeleri ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2006), Antalya, 2006. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Metin, B., Çiçekoğlu, O., “Novel cascadable all-pass filter with a grounded capacitor”, Proceedings of the 49rd Midwest Symposium on Circuits and Systems, San Juan, Puerto Rico, 2006. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Minaei, S., Yüce, E., Çiçekoğlu, O., “Lossless active floating inductance simulator”, Proceedings of the Third International Workshop on Electronic Design Test and Applications (DELTA 2006), 332-335, Kuala Lumpur-Malaysia, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Morgül, A., Sarıca, F., “Optimization of current mode multivalued logic circuits”, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, R. Genger, K. Yenigün, M. Kömür, H. Bulut, M.İ. Yeşilnacar (Derleyenler), 1, 521-525, Şanlıurfa, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Murat, A., Güçlü, B., “Yüzey pürüzlülüğünün aktif ve pasif dokunma ile tespiti”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Nakipoğlu-Demiralp, M., Üntak, A., “Türkçe’de eylem sayısı ve biçimbirimsel özelliklerine göre eylem sınıfları”, Dilbilim Araştırmaları, 129-164, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Namdar, M., Gülçür, H.Ö., “Elektrokardiogram işaretlerinin dalgacık dönüşümü kullanılarak sıkıştırılması ve DÇT/DST yöntemleriyle karşılaştırılması (Wavelet transform based electrocardiogram compression and comparison with DCT/DTS methods)”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, 37-44, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Necipoğlu, N., “The empire challenged: Tradition, transformation and adaptation in late Byzantine politics and society”, Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, 1, 79-80, Plenary Papers, Ashgate Publishing, Aldershot, 2006 Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Okçabol, R., “Eğitim sistemimizin bugünkü sorunları”, Türk Milli Eğitim Sistemi ve Lüleburgazlı Maarif Nazırı Emrullah Efendi: Ulusal Sempozyum, A. Arslan, İ. M. Balcı (Hazırlayan), 193-198, Lüleburgaz: Lüleburgaz Belediyesi Kültür Yayınları, 2006. Eğitim Bilimleri Eğitim Fakültesi Bildiri 2006
Or, İ, Özbaş, B., Almaz, A., “İstanbul Boğazı deniz trafiğinin benzetim ve senaryo analizi ile incelenmesi”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 194-201, Kocaeli, 2006. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Oral, V., Koike, K.,Yenigün, O., "Coğrafi bilgi sistemlerinin Bartın ve Silifke- Göksu nehri havzaları’nda görülen taşkınların analizi için kullanımı”, 1. Ulusal Taşkın Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 345-353, DSİ Genel Müdürlüğü, , Ankara, 2006. Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Önel, T., Ersoy, C., Deliç, H., “An information controlled transmission power adjustment scheme for collaborative target tracking”, Proceedings of the Eleventh IEEE Symposium on Computers and Communications, 294-300, Cagliari, Sardinia, Italy, 2006. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Önel, T., Ersoy, C., Deliç, H., “An information controlled transmission power adjustment scheme for collaborative target tracking”, Proceedings of the Eleventh IEEE Symposium on Computers and Communications, 294-300, Sardinia, İtalya, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Önem, G., Tüzün, C., Erdik, M., Durukal, E., “Protection of museum items against earthquake shaking by low-cost base-isolation device”, Proceedings of the 4th World Conference on Structural Control and Monitoring, International Association for Structural Control and Monitoring, 346, San Diego, CA, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Özbal, H., “Tell Atchana metal buluntularının kimyasal analizi”, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 21 Arkeometri Sonuçları Toplantı Bildirileri, 113, 29-40, Dösim Basımevi, Ankara, 2006. Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Özören, N., Masumoto, J., Franchi, L., Ertürk, İ., Jagirdar, R., Zhu, L., Inohara, N., Bertin, J., Coyle, A., Grant, E.P., Núñez, G., “ASC is Important for innate immunity against listeria monocytogenes in vivo”, The FEBS Journal, 273, (Suppl. 1), 275-276, abstract, 735, The 31 FEBS Congress, İstanbul, 2006. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Öztek, Ç., Güçlü, B., “Çocuklarda dokunma duyusunun titreşimsel duyarlılığı”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Biyomut 2006, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Öztürk, B., “Incorporationf of agents in Turkish”, Advances in Turkish Linguistics, S. Yağcıoğlu, A.C. Değer (Derleyenler), 235-248, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2006. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Parolai, S., Richwalski, S.M., Zschau, J., Durukal, E., Özel, O., Birgören-Tanırcan, G., Ansal, M.A., Erdik, M., “Project ‘megacity İstanbul’: Estimation of site effects and ground motion scenarios”, European Geosciences Union General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Pirge, G., Altıntaş, S., “NiMnGa manyetik şekil hafızalı alaşimların mikroyapı analizi”, Proceedings of the 11th International Materials Symposium, 192, Denizli, 2006. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Ramazanoğlu, N., Üçışık, A.H., “Comparative mechanical behaviour of human ankle ligaments”, Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 112-114, Springer Verlag, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ribeiro, R., Ingole, S., Juan, O., Liang, H., Bindal, C., Üçışık, A.H., “Tribological properties of boronized chromium of biological applications”, Proceedings of World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, 240-243, Springer Verlag, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Ross, J., “Aus KEVIN wird HEINTZ: Die Behandlung kultureller Elemente in der deutschen Übersetzung von Zadie Smiths Bestseller, White Teeth (2000)”, Tagungsbeiträge zum IX. Internationalen Germanisten-Symposium ‘Wissen-Kultur Sprache und Europa’, Neue Konstruktionen und neue Tendenzen, Y. Kocadoru, K. Öztürk, Ö. Fırtına, G. Çakır-Damaoğlu, (Derleyenler), 352-367, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, 2006. Çeviribilim Fen-Edebiyat Fakültesi Bildiri 2006
Sarıca, K., Barlas, Y., “Verifying system dynamics simulation results by analytical phase plane tools”, Proceedings of the 24th International System Dynamics Conference, Albany, NY, USA, 2006. CD Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Sezdi, M., Ülgen, Y., “Effects of physiological parameters on the electrical properties of blood bank stored erythrocyte suspensions”, 28th IEEE EMBS Annual International Conference, New York, USA, 2006. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Sönmez, F.Ö, Ertaş, A.H., “Optimization of spot weld joints”, Proceedings of 12th International Conference on Machine Design and Production, 833-893, Kuşadası, 2006. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Sönmez, F.Ö., “Optimal shape design of shoulder fillets”, Proceedings of 12th International Conference on Machine Design and Production, 895-904, Kuşadası, 2006. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Sunay T., Altıntaş, S., “Hassas dökülmüş ve sıcak dövülmüş orta karbonlu çeliklerin östenitik paslanmaz çeliklerle sürtünme kaynağında optimum kaynak parametrelerinin belirlenmesi”, Proceedings of the 11th International Materials Symposium, 225, Denizli, 2006. Makina Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Şardağ, A., Akın, H.L., “Kalman based temporal difference neural network for policy generation under uncertainty (KBTDNN)”, Cognitive Robotics: Papers from the AAAI Workshop, M. Beetz, K. Rajan, M. Thielscher, R. B. Rusu (Derleyenler), 135-140, Menlo Park, California, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Şensoy, M., Yolum, P., “A comparative study of reasoning techniques for service selection”, AAMAS Workshop on Agents and P2P Computing (AP2PC), 91-102, Springer-Verlag, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Şensoy, M., Yolum, P., “A context-aware approach for service selection using ontologies”, 5th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS), 931-938, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Şeşetyan, K., Durukal, E., Madariaga, R., Erdik, M., “Simulation of strong ground motion from the 2004 parkfield earthquake”, Proceedings of the 1906 Earthquake Conference, Eeri, Oakland, 2006. CD Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006
Taşçı, Ş., Güngör, A.M., Güngör, T., “Compiling a Turkish-English bilingual corpus and developing an algorithm for sentence alignment”, Third International Bulgarian-Turkish Conference on Computer Science, 291-296, İstanbul, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Tatlıdede, M.U., Akın, H.L., “Planning for bidding in single item auctions”, First International Workshop on, Agent Technology for Disaster Management (ATDM), 85-90, Hakodate, Japan, 2006. Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Tezcan, S.S., “Oto-finansman yolu ile konut üretimi ve kentsel dönüşüm politikaları”, Toplu Konut İdaresi, Alt Gelir Grubuna Yönelik Konut Sunumu ve Kentsel Dönüşüm, Konut Kurultayı Bildiriler Kitabı, 63-82, TC. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Tezcan, S.S., Ergün, G., “Antalya ulaşım master plânı 1999’un tanıtımı”, Kentiçi Ulaşımında Ulaşım Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Panel Kitabı, 65-77, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, antalya@mmo.org.tr, Antalya, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Tezcan, S.S., Keçeli, A., Özdemir, Z., a) “Sismik yöntem ile zeminlerde ve kayaçlarda emniyetli taşıma gücünün kuramsal olarak tayini” b) “Allowable pressure in soils & rocks by seismic wave velocities”, Proceedings of the 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 23-31, and 127-136, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, www.jeofizik.org.tr, Ankara, 2006. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2006
Türker-Saçan, M., Altun, O., Erdem, K.A., Özkösemen, G., “Küçükçekmece Gölü’ndeki ağır metal kirliliğinin balıklarla izlenmesi”, İstanbul Üniversitesi, Bilim Günleri, İ.Ü. Fen Fakültesi, İstanbul, 2006. CD Çevre Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Bildiri 2006

Sayfalar