Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

acordeon
1
Tıbbi Cihaz Geliştirme Birimi (Temiz Oda)

https://lifesci.boun.edu.tr/tr/temiz-oda-birimi

Gerek Türkiye’de gerek tüm dünyada sağlık alanında giderek artan oranda kullanılan teşhis ve tedavi amaçlı vücut içi yeni nesil mikro sistem bazlı tıbbi cihazların ve ortopedik protezlerin geliştirildiği birimdir. Söz konusu tıbbi uygulamalarla ilgili, bilimsel fikir aşamasından başlayarak prototip tasarımı, klinik kullanıma uygun üretimi ve test edilmesi dahil tüm süreçler gerçekleştirilmektedir. Örnek olarak yeni nesil endovasküler kataterler, kılavuz teller, vücut içi akıllı sensörler, elektriksel uyaranlar ve yalnız gerektikçe kontrollü bir şekilde ilaç salan vücut içi sistemler verilebilir.

Özgün tasarımıyla Türkiye’de tek olan Birim’de, 5 adet farklı ve birbirine fiziksel olarak bağlı temiz oda bulunmaktadır. Birim ayrıca, hızlı prototipleme ve metal işlemede kullanılan fiber lazer cihazın kapasitesi açısından da Türkiye’de en ileri düzeydedir.

Tıbbi Cihaz Geliştirme Birimi’nde, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Health Institute – NIH) ile Boğaziçi Üniversitesi arasında imzalanmış olan bir araştırma ve işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütülen girişimsel kardiyovasküler manyetik resonans görüntüleme operasyonları için tıbbi cihaz tasarımı ve geliştirilmesi projesi halen devam etmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından desteklenen, yaşam bilimleri alanında birçok bilimsel araştırma projesi yürütülmektedir. Bunun yanısıra yeni nesil tıbbi cihaza dönüşebilecek yenilikçi bilimsel araştırmalar yapan üniversite dışından akademisyenler, doktorlar, küçük ve orta ölçekli firmalar gibi kişi ve kuruluşlara da hizmet sağlayan Birim, ISO 13485 sertifikası almak üzere altyapı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır.

acordeon
1
Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimi (Vivarium)

lifesci.boun.edu.tr/tr/deneysel-hayvan-üretim-ve-bakım-birimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gerekli çalışma iznini alarak 8 Mayıs 2012 tarihi itibari ile ruhsatlı bir birim olarak hem akademik laboratuvarlara hem de sanayiye hizmet vermektedir. Ülkemizin öncelikli Ar-Ge alanlarından tıp ve biyoteknoloji bilimsel araştırmalarında yaygın olarak kullanılan deney hayvanlarını sağlayarak, hem klinik çalışmalara ışık tutmakta hem de sağlık sektöründe inovasyona klinik araştırma verileri sunarak katkı yapmaktadır. Çalışmalarına başladığı günden bu yana sağladığı özel araştırma hayvanları ve gerçekleştirdiği deneyler ile tüm Türkiye için vazgeçilmez bir konuma gelmiştir. Sıçan, fare, zebra balık ve tavşan türleri bulunan Vivarium’un tüm çalışmaları uluslararası standartlara ve Türkiye’deki mevcut yönetmeliklere uygun olarak yürütülmektedir ve hizmetlerden yararlanacak araştırmacıların Etik Kurulu onayı alması zorunlu tutulmaktadır.

Vivarium’da steril ortamda çalışılması için girişten itibaren gerekli tüm donanımın yanısıra Türkiye’de ilk kez Boğaziçi Üniversitesi tarafından kullanılan bireysel havalandırmalı (IVC) kafes sistemleri gibi tüm gereklilikler sağlanmıştır. Üretimi yapılan hayvanların mikrobiyolojik kalite standartlarının sağlanabilmesi için yine ülkemizde ilk kez, International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS) akreditasyonu sahibi yurtdışından uzman bir laboratuvar ile serolojik testler yapılmaktadır. Vivarium, tüm dünyada deneysel hayvan merkezlerine akreditasyon verebilen tek otorite olan Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International (AAALAC International) kurumundan akreditasyon alınmıştır.

acordeon
1
Test Analiz Birimi

https://lifesci.boun.edu.tr/tr/test-analiz-birimi

Biyoteknoloji, biyomedikal ve ilaç endüstrilerinin analiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurgulanmış olan Birim, aynı zamanda akademisyenlerin bu alanlardaki araştırmalarında yoğun olarak kullandıkları bir altyapıyı içermektedir. Safsızlık ve metabolit analizleri gibi kromatografik analizlerden, mikroskobik ve reolojik testlere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar, biyobenzer ürünlerin fiziksel ve kimyasal karakterizasyonları yapılabilmektedir. Birimde bulunan ve aktif olarak hizmet veren cihazlara web sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

acordeon
1
Merkez ile İlintili Laboratuvarlar

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin altyapısını çalışmalarında kullanan 33 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarların listesine ve ilgili web sitelerine (https://lifesci.boun.edu.tr/tr/lablar) adresinden ulaşılabilmektedir.

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2009 yılındaki kuruluşundan itibaren üniversite-sanayi işbirliğine özel bir önem vermiş ve bu kapsamda İstanbul bölgesinde kapsamlı projelere imza atmıştır. Bu projelerin başında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu” projesi ile ”İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi” projesi, Kalkınma Bakanlığı destekli “Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversite-Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı” ve İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi projeleri yer almaktadır. Merkez, bu projeler ile ilaç, biyomedikal ve biyoteknoloji sektörlerinde üniversite-sanayi ve kamu arasında bir ara yüz görevini üstlenmiştir. Merkez projelerine (https://lifesci.boun.edu.tr/tr/merkez-projeleri) adresinden ulaşılabilmektedir.