İstatistikler

ÖĞRENCİLER

GENEL

2016-2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ SAYILARI

 

Lisans

Lisansüstü

Hazırlık

TOPLAM

2016-17

9281

4846

2997

17124

 

 

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

 

 

Kız

Erkek

Toplam

Lisansüstü

2180

2862

5042

Lisans

5576

6506

12082

TOPLAM

7756

9368

17124

 

 

2016-2017 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI

Ülke

Öğrenci Sayısı

Ülke

Öğrenci Sayısı

İran

84

Finlandiya

3

Almanya

60

Mısır

3

ABD

39

Pakistan

3

Azerbaycan

31

Polonya

3

Yunanistan

20

Avustralya

2

Hollanda

17

Belçika

2

Afganistan

13

Hindistan

2

Bosna-Hersek

11

Arnavutluk

2

İngiltere

10

Fas

2

Kazakistan

10

Moğolistan

2

Rusya Federasyonu

10

Lübnan

2

Suriye

10

Karadağ

2

Fransa

8

Kenya

2

Kırgızistan

8

İsveç

2

Türkmenistan

7

Çek Cumhuriyeti

2

KKTC

7

Senegal

2

Danimarka

6

Ürdün

2

Makedonya

6

Tunus

2

Avusturya

6

Uganda

2

İtalya

5

Portekiz

1

Japonya

5

Ukrayna

1

Çin

5

Güney Kıbrıs

1

Kosova

5

Etiyopya

1

Moldova

5

Gana

1

Bulgaristan

5

Kongo Cumhuriyeti

1

Endonezya

5

Mali Cumhuriyeti

1

İspanya

5

Malezya

1

Kore

4

Moritanya

1

Romanya

4

Nijerya

1

Sırbistan

4

Norveç

1

Tanzanya

4

Singapur

1

Tacikistan

4

Tayland

1

Kanada

4

Ermenistan

1

İsviçre

4

Irak

1

İrlanda

3

Kamerun

1

Bangladeş

3

Vietnam

1

Filistin

3

Yemen

1

 

Bu Bölümdeki Veriler 02.12.2016 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.

2010-11 Akademik Yılından itibaren Öğrenci Sayılarında Diğer Yıllardan Farklı Olarak Özel-Değişim-Erasmus Öğrencileri Toplam Öğrenci Sayısına Dahil Edilmiştir.

 

LİSANS

ÖĞRENCİ SAYILARI (Hazırlık Sınıfı Dahil)

 

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Eğitim Fakültesi

2209

2424

2462

2502

2553

2588

Fen-Edebiyat Fakültesi

2719

2938

3035

3137

3257

3400

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1840

1931

2001

2026

2056

2014

Mühendislik Fakültesi

2153

2284

2411

2521

2561

2723

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

1028

1115

1159

1231

1327

1357

TOPLAM

9949

10692

11068

11417

11754

12082

 

 

BİRİMLER BAZINDA LİSANS MEZUNLARI

 

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Eğitim Fakültesi

273

246

282

325

334

339

Fen-Edebiyat Fakültesi

466

370

430

404

456

454

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

286

279

257

363

320

328

Mühendislik Fakültesi

343

323

319

311

396

387

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

111

134

127

124

130

134

TOPLAM

1479

1352

1415

1527

1636

1642

 

Bu Bölümdeki Veriler 02.12.2016 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.
2010-11 Akademik Yılından itibaren Öğrenci Sayılarında Diğer Yıllardan Farklı Olarak Özel-Değişim-Erasmus Öğrencileri Toplam Öğrenci Sayısına Dahil Edilmiştir.

 

LİSANSÜSTÜ

ÖĞRENCİ SAYILARI (Hazırlık Sınıfı Hariç)

 

Fen ve Mühendislik

Sosyal Bilimler

Kadrolu Enstitüler

TOPLAM

MS      PhD

MS      PhD

MS       PhD

MS      PhD

2016-2017

1659      630

1323      424

428       382

3410      1436

 

BİRİMLER BAZINDA YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA MEZUNLARI

 

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

A.İ.İ.T.E

33

2

20

3

6

5

13

4

7

5

16

6

9

2

B.M.E

24

6

13

-

11

2

9

5

8

4

13

4

13

8

Ç.B.E

9

3

20

2

11

1

12

6

8

3

11

2

9

4

F.B.E

286

23

245

43

257

46

310

23

251

29

256

29

261

40

K.R.D.A.E

5

7

3

-

5

1

5

-

11

3

5

1

5

5

S.B.E

284

24

243

12

192

13

209

14

184

14

207

17

208

17

TOPLAM

641

65

544

60

482

68

558

52

469

58

508

59

505

76

 

Bu Bölümdeki Veriler 02.12.2016 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.
2010-11 Akademik Yılından itibaren Öğrenci Sayılarında Diğer Yıllardan Farklı Olarak Özel-Değişim-Erasmus Öğrencileri Toplam Öğrenci Sayısına Dahil Edilmiştir.

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Okutman

Araştırma Görevlisi

Uzman

Toplam

Eğitim Fakültesi

8

8

28

1

-

18

-

63

Fen-Edebiyat Fakültesi

53

39

46

13

11

93

-

255

İktisadi ve İdari Bil. Fakl.

20

14

25

1

-

20

3

83

Mühendislik Fakültesi

53

35

20

2

-

102

1

213

UBYO

8

11

9

5

2

5

2

42

YADYOK

-

-

2

47

55

-

-

104

AİİTE

6

1

4

5

-

11

-

27

Biyomedikal Müh. Enst.

7

2

4

-

-

15

-

28

Çevre Bilimleri Enstitüsü

10

3

3

3

-

15

-

34

Fen Bilimleri Enstitüsü

-

-

-

-

-

7

-

7

KRDAE

9

4

5

4

-

9

-

31

Sosyal Bilimler Enstitüsü

-

-

-

-

-

1

-

1

TOPLAM

174

117

146

81

68

296

6

888

 

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Uzman

Okutman

Toplam

Eğitim Fakültesi

-

-

1

2

-

-

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

7

5

18

8

-

-

38

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-

1

3

-

-

-

4

Mühendislik Fakültesi

-

1

2

-

-

-

3

UBYO

1

-

1

-

-

-

2

YADYOK

-

-

2

37

-

8

47

AİİTE

-

-

-

-

1

-

1

Çevre Bilimleri Enstitüsü

2

-

1

-

-

-

3

Rektörlük/Uluslararası İlişkiler Ofisi

-

-

-

-

1

-

1

TOPLAM

10

7

28

47

2

8

102

 

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI (I. DÖNEM)

 

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Toplam

Eğitim Fakültesi

3

-

4

93

100

Fen-Edebiyat Fakültesi

19

1

8

60

88

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

8

1

2

16

27

Mühendislik Fakültesi

12

2

3

11

28

UBYO

1

1

6

17

25

YADYOK

-

-

1

22

23

AİİTE

2

-

-

-

2

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

2

1

2

2

7

Çevre Bilimleri Enstitüsü

1

-

-

-

1

Fen Bilimleri Enstitüsü

11

-

3

5

19

KRDAE

4

-

-

-

4

Sosyal Bilimler Enstitüsü

17

1

1

9

28

Güzel Sanatlar Birimi

1

-

1

5

7

TOPLAM

81

7

31

240

359

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI (ÖZET)

 

Tam Zamanlı

Sözleşmeli

Yarı Zamanlı

Toplam

Profesör

174

10

81

265

Doçent

117

7

7

131

Yardımcı Doçent

146

28

31

205

Öğretim Görevlisi

81

47

240

368

Okutman

68

8

-

76

Araştırma Görevlisi

296

-

-

296

Uzman

6

2

-

8

TOPLAM

888

102

359

1349

 

 

İDARİ PERSONEL 

İDARİ PERSONEL SAYILARI

Sınıflar

Sayısı

Genel İdari Hizmetler

459

Teknik Hizmetler

275

Sağlık Hizmetleri

20

Avukatlık Hizmetleri

1

Yardımcı Hizmetler

152

Eğitim Öğretim Hizmetleri

10

Toplam

917

 

YERLEŞİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM BİLGİLERİ

Üniversitenin akademik birimlerinin ofis, laboratuar, derslik, vb. kapalı alan kullanımı ile ilgili istatistikler ilk kez 1993 yılında yapılmıştır. 2004-2005 akademik yılında yapılan ikinci çalışmayla akademik birimlerin kapalı alanlarıyla ilgili veriler güncel hale getirilmiştir. 2007- 2008 akademik yılında bu çalışma tekrarlanmış, planlar üzerinde ve yerinde kontroller yapılarak veriler oluşturulmuştur. Bu veriler bir kitap halinde yayımlanmıştır.

Üniversite Güney, Kuzey, Uçaksavar, Kandilli, Kilyos-Sarıtepe, Hisar ve İznik olmak üzere 7 Kampüsten oluşmaktadır.

Kampüs

Alan (m2)

Güney Kampüs

267 115

Hisar Kampüs

21 457

İznik Kampüs

4 214

Kandilli Kampüs

305 689

Kuzey Kampüs

56 680

Kilyos-Sarıtepe Kampüs

969 600

Uçaksavar Kampüs

44 351

Tarsus Çırçır Fabrikası

3 000

Toplam

1 672 106

 

KAMPÜS BAZINDA SAYILAR

 

Güney Kampüs Binaları;

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası

Matematiksel Bilimler Merkezi ve Misafirhane Binası

1. Kız Yurdu Binası

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası

Rektörlük Binası

Bilgi İşlem Merkezi Binası

Mühendislik Fakültesi Binası

Genel İdare Binası

Revir ve BÜREM

Banka Ofis Binası

BÜ Kültür Merkezi Binası

Kennedy Lodge Binası

Teknoloji Transfer Ofisi Binası

1. Erkek Yurdu Binası

Okul Öncesi Eğitim Merkezi Binası

Dr. Natuk Birkan Binası

Öğrenci Faaliyetleri Binası

Lojman Binaları

Müze Binası

Güzel Sanatlar Hülya Bozkurt Atölyesi

BÜMED Binası

Psikoloji-Sosyoloji Binası

Sera

Küçük Gym

Mithat Alam Film Merkezi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Binası

John Freely Binası

Derslik Binası

Güvenlik Hizmet Binası

Nafi Baba Binası

 

Kuzey Kampüs Binaları;

Eğitim Fakültesi Binası

Kuzey Park Binası

2. Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu Binası

ETA (A) Blok (Bilgisayar Mühendisliği Binası)

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (1)

SineBU Binası

ETA (B) Blok

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (2)

Yapı İşleri ve Lojman Binası

Fen ve  Mühendislik  Binası

Yeni Derslik ve Yemekhane Binası

3. Kuzey Yurdu

KOSGEB/Teknopark Binası

Yüksek Akım Laboratuvarı

4.Kuzey Yurdu

Aptullah Kuran Kütüphane Binası

Isı Merkezi Binası

 

 

Hisar Kampüs Binaları;

A Blok Binası

D Blok Binası

Hisar Spor Tesisleri Binası

B Blok Binası

E Blok Binası

Ağaç Ev/Restoran

C Blok Binası

Hizmet Binası

 

 

Uçaksavar Kampüsü Binaları

 • SuperDorm/Garanti Kültür Merkezi/Kapalı Spor Salonu Binası
 • Lojmanlar
 • Öğrenci Yurdu
 • BÜYEM Binası

 

Kandilli Kampüsü Binaları;

 • Astronomi Binası
 • Fatin Gökmen Konferans Salonu
 • Deprem Mühendisliği Binası
 • Jeofizik Binası
 • Jeodezi Binası
 • Jeomagnetizma Binası
 • Müze Binası
 • Meteoroloji Binası
 • Ulusal Deprem İzleme Binası
 • Yönetim Binası
 • Lojmanlar
 • Misafirhane Binası
 • Manyetik Gözlem İstasyonu
 • Sera, Bahçe
 • Atölye Binası
 • Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Binası, TETAM
 • Güneş Kulesi
 • Yemekhane Binası
 • Garaj

 

Kilyos Sarıtepe Kampüsü Binaları;

 • Sosyal Tesisler
 • Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
 • Lojman Binası
 • Yurt Binaları
 • Kilyos Kapalı Spor Salonu

 

İznik Kampüsü Binaları;

 • BÜ Kandilli Rasathanesi Bursa-İznik Deprem Gözlem Laboratuvarı Binası
 • Lojman Binası

 

ÜNİVERSİTEYE HİZMET VEREN TESİSLER

 • Öğrenci Yurtları; Erkek Öğrenci Yurdu (4 adet), Kız Öğrenci Yurdu (4 adet), Süperdorm (1 adet)
 • Kütüphane (7 adet Çalışma Salonu)
 • Yemekhane (8 adet)
 • Spor Tesisleri; Halter Salonu (1 adet), Ö.F.B. Basketbol, Voleybol, Jimnastik Salonu (1 adet), Atletizm Sahası Pisti (1 adet), Kapalı Spor Salonu (1 adet), Hisar Spor Tesisi, Açık basketbol Sahası ( 4 adet), Açık Tenis Kortu ( 4 adet), Açık Yüzme Havuzu ( 1 adet), Plaj
 • Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi; Büyük Toplantı Salonu, Kriton Curi Toplantı Salonu, Seminer Salonu, Sergi Salonu, Vip Salonu
 • Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi; Ayhan Şahenk Salonu, Dans Performans Salonu, Seminer Salonları, Sergi Salonu
 • Kilyos Kampüs Konferans Merkezi; Necmi Tanyolaç Salonu, Konferans Salonları (2 adet)
 • Rektörlük Konferans Salonu
 • Demir Demirgil Salonu
 • Özger Arnas Salonu
 • Prof.Dr. Turgut Noyan Konferans Salonu
 • Natuk Birkan Binası; İbrahim Bodur Oditoryumu, Turhan Esener Salonu
 • Kandilli Rasathanesi Konferans Salonu
 • Kandilli Rasathanesi İznik Tesisleri Konferans Salonları (3 adet)
acordeon
1