Arıkan, S., Çelen, Ü., Demirtaşlı, R.H., Gülleroğlu, H.D., Gültekin, S., Kilmen, S., Bilican Demir, S., “Sınıf içi Ölçme Sonuçlarına Dayalı olarak Not Verme”, Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 349 -379, Anı Yayıncılık, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: