ARKEOMETRİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (1991)

Arkeometri arkeoloji ile doğa bilimlerini birleştiren alanlarda temel ve uygulamalı araştırmalar yapan bir bilimdir. Kültür ve çevre ilişkilerini zaman boyutu içinde ortaya çıkarmak amacıyla her türlü bilimsel yöntemi geliştirmek; bu yöntemleri Ülkemizin kültür ve çevre tarihi sorunlarına uygulamak; bu amaçlara yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla ortak araştırma kavramları geliştirmek; elde edilen sonuçları kolay ulaşılır veri tabanları ve eğitsel ürunler olarak ilgili kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak hedeflenmektedir. Merkez, temel ve uygulamalı bilimlerde yürütülen, tarih boyunca insan-çevre-materyaller gelişiminin nasıl olduğu konulu araştırma projelerini desteklemektedir. Mirasımızın ve insan-çevre etkileşiminin önemini vurgulamak amacıyla kültürel ve eğitimsel çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Merkez ayrıca görsel-duysal materyeller üretmekte ve arkeometri ile benzeri alanlarda dersler vermektedir.

Merkez Müdürü: 
Doç.Dr. Fırat İlker
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kampüs, Kare Blok, Kat: 3, 34342 Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
firat.ilker@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 66 64
Faks: 
+90 212 287 24 76
Merkez Faaliyet Raporu: