Arslan E., Metın B., Çakır C., Çiçekoğlu O., “A novel grounded lossless ınductance simulator with ccı”, International Xıı. Turkish Symposium On Artifical Intelligence And Neural Networks-Tainn 2003, , Çanakkale, 2003. CD

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayın Türü: