Arslan, I., Balcıoğlu, I.A., “Effect of common reactive dye auxiliaries on the ozonation of dyehouse effluents containing vinylsulphone and aminochlorotriazine dyes”, Desalination, 130, 1, 61-71, 2000.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2000
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: