Aşık, M.D., Güçlü, B., Aksan-Kurnaz, I., Tahir-Turanlı, E., “Ova Kurbağası (Rana ridibunda) derisinin morfometrik özellikleri”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, 187-190, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: