ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2009)

Merkezin amacı, Asya ülkeleri ile Türkiye arasında araştırma ve eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirmek, Asya bölgeleri (Doğu Asya, Güney Asya, Orta Asya, Batı Asya) ile ilgili çalışmaları geliştirmek, Asya dilleri konusunda halen Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Asya Çalışmaları Koordinatörlüğü sorumluluğu altında, Tarih Bölümü’nün idari yönetimi altında verilen Japonca, Çince eğitiminin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek, gelecekte Asya ülkelerinin diğer dillerinin ve kültürlerinin eğitiminin araştırılmasını teşvik etmek, Asya halkları ve Türk halkı arasındaki karşılıklı anlayışı arttırmaktır. Faaliyet alanları: Asya bölgeleri ile ilgili çalışmaları destekler, Asya üniversiteleri ile Boğaziçi Üniversitesi arasında bilimsel ve akademik işbirliğinin ilerlemesini teşvik etmek; bu amaçla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim üyelerinin iki ülke arasındaki hareketliliğin artmasına katkıda bulunmak, Asya ülkeleri ile ilgili filmler ve tv programları yayımlamak, Asya bölgelerindeki ülkeler ile ilgili eğitim almak isteyen kişilere danışmanlık vermek, Eğitimcilere ve profesyonellere başvuru kaynakları sağlamak, Konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek ve ödüller vermek, Merkez’in amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Arzu Öztürkmen
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güney Kampüs,Tarih Müzesi Binası, Bebek 34342 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
ozturkme@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 45 86
Faks: 
+90 212 359 65 46
Merkez Faaliyet Raporu: