Atabarut, Tamer; Sahin, Handan; Topkaya, Bulent, 'Water Footprint as Decision Support Tool for Sustainable Water Management in the Mediterranean Region',Fresenius Environmental Bulletin Volume: 23 Issue: 12A

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2014
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: