Atakisi, I.O., Gülmez, E., Kaya, O., Yetkin, E.A., Kaya, M., Tekten, S., Özkorucuklu, S., "D-0-Meson R-AA in PbPb Collisions at root s(NN)=5.02 TeV and Elliptic Flow in pPb Collisions at root s(NN)=8.16 TeV with CMS", Nuclear Physics A, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: