Atakisi, I.O., Gülmez, E., Kaya, O., Yetkin, E.A., Kaya, M., Tekten, S., Özkorucuklu, S., "Measurement of Single-diffractive Dijet Production in Proton-proton Collisions at Root s=8 TeV with the CMS and TOTEM Experiments", European Physical Journal C, 80, 12, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: