Atakisi, I.O., Kaya, O., Yetkin, E.A, Kaya, M., Tekten, S., Gülmez, E., Özkorucuklu, S., "Multiparticle Correlation Studies in pPb Collisions Root s(NN)=8.16 TeV", Physical Review C, 101, 1, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: