Atik, A., “Nizamî, Hâtifî ve Celilî’nin Leylâ ve Mecnûn’unda Âşıkların Haberleşmesi”, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5, 3, 37-47, 2010.

Yayın Tarihi: 
Cuma, 1 Ocak, 2010
Yayın Türü: