Atılgan, A.R., Durell, S.R., Jernigan, R.L., Demirel, M.C., Keskin, O., Bahar, İ., “Anisotropy of fluctuation dynamics of proteins with an elastic network model”, Biophysical Journal, 80, 1, 505-515, 2001.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2001
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: