Avcı, B., Altınel, İ.K., Aras, N., “Kesikli bütünleşik yer seçimi–taşıma problemlerinin çözümü için lagrange gevşetmesi tabanlı bir altgradyan algoritması”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 328-331, Kocaeli, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: