Aycan, Z., Kabasakal, H., Erkovan, H. E., “Mali krizle baş etmede insan kaynakları yönetiminin rolü”, Kriz Yönetimi, H. Sumer, H. Pernsteiner (Derleyenler), 615-636, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: