Aydınoğlu, M.N., Önem, G., “Arıtımsal spektrum analizi (ARSA) ile köprülerin nonlineer performanslarının değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 153-162, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: